Соціальні аспекти статевого дозрівання. Спілкування хлопців і дівчат. Принципи рівноправного спілкування

Перегляд файлу

8 клас. Розділ 4. Соціальна складова здоров'я

  Тема 1. Соціальне благополуччя

 

 

Тема. Соціальні аспекти статевого дозрівання. Спілкування хлопців і дівчат. Принципи рівноправного спілкування

Мета: формувати поняття про соціальні аспекти статевого дозрівання, систематизува­ти знання про спілкування хлопців і дівчат, ознайомити з принципами рівноправ­ного спілкування; розвивати вміння працювати в команді, навички активного діа­логу між учасниками навчально-виховного процесу; формувати учня як духовно, емоційно, соціально і фізично повноцінного члена суспільства, який здатний дотримуватися здорового способу життя і формувати безпечне життєве середовище, сприяти формуванню відповідального члена громади і суспільства.

Обладнання: підручник О.В. Тагліна. Основи здоров’я, картки для моніторингу рівня знань із теми, стікери у формі смайлів і сердечок, мультимедійні засоби та презентація, плакат «Кошик думок», музичний супровід (народна пісня «Ой на горі два дубки»).

Тип уроку: засвоєння нових знань

Очікувані  результати навчання:

-учні називають соціальні аспекти статевого дозрівання;

 - наводять приклади принципів рівноправ­ного спілкування;

 - пояснюють, як навички активного діалогу впливають на розвиток і поведінку людей у суспільстві;

 - називають основні етапи розвитку стосунків між людьми різної статі;

 - демонструють доброзичливе ставлення до осіб протилежної статі.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання. Створення позитивного настрою (музичний супровід, звучить пісня «Ой на горі два дубки»).

Вчитель. Діти, ви прослухали пісню. Чи змінився у вас настрій після прослуховування пісні?

Учні діляться враженнями від почутої пісні.

 

II.АКТИВІЗАЦІЯ ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ ТА ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Вчитель.

Кажуть, що молодість без кохання - це як лука без квітів: не така хороша, не повна. Хто ж не хотів би кохати і бути коханим? Це споконвічне прагнення людського серця. Однак ці емоції кохання люди висловлюють переважно в піснях, натомість в прислів'ях та приказках до відносин чоловіка й жінки, до кохання, спостерігаємо підхід радше нераціональний, як емоційний. Висновки тут дає переважно розум, а не серце.

 

- Як ви розумієте зміст тексту пісні?

 • Про який вік, на вашу думку, йдеться в ньому?
 • Які слова вказують на зацікавленість хлопця дівчиною?

     - Як дівчина показує зацікавленість хлопцем?

 • Чи пов'язана пісня із темою уроку?

Відповіді учнів.

 

 

 

 

Назвіть характерні ознаки рівноправних стосунків. («Я»-концепція, статеве дозрівання.)

 1. Вправа «Мозковий штурм».
 •                    Підберіть епітети, образні порівняння до поняття «спілкування» у підлітковому віці хлолпців та дівчат.

 

 

 

 1. Робота за картками.

Перевірка знань із теми «Соціальні аспекти статевого дозрівання»

 1. Основні принципи спілкування підлітків:

прагнення бути почутим;

лідерство;

кохання;

спільні інтереси;

дружба.

2.Наслідки ранніх статевих стосунків підлітка можуть бути:

шлюб;

розчарування в житті;

кохання;

вагітність;

 гарний настрій.

3.Ранні статеві стосунки:

ніяк не впливають на здоров'я;

завдають шкоди здоров'ю;

корисні для здоров'я.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Вправа «Мікрофон».

Одне з центральних місць у суспільному розвитку посідають проблеми під­готовки дітей, підлітків та молоді до повноцінного самостійного життя. Знач­на частина моделей поведінки формуються в підлітковому віці. Тому дуже важливо знати, які фактори мають визначальний вплив на цей процес.

 Яку думку маєте з приводу почутого?

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
На цьому уроці ви дізнаєтеся:

• про соціальні аспекти статевого дозрівання;

про необхідність побудови стосунків між дівчатами та хлопцями на основі дружба й поваги;

• про принципи рівноправного спілкування між статями.

Що таке статеве дозрівання. Пригадаємо, що таке індивідуальний розвиток людини. Це розвиток конкретного індивідума протягом усього його життя від народження.

Кожна людина народжується з ознакамистаті (так звані первинні статеві ознаки). Вони закладаються ще в утробі матері, формуються впродовж усього періоду дитинства та визначають статевий розвиток. Уже з дитинства ви усвідомлюєте свою належність до певної статі.

Після досягнення певного віку (у дівчат — це 11—13 років, у хлопців — 12-15 років) настає період статевого дозрівання, коли організм починає готуватися до продовження роду. Період прискореного статевого розвитку та досягнення статевої зрілості називають періодом статевого дозрівання.

V. ОСМИСЛЕННЯ УЧНЯМИ ЗНАНЬ

1. Соціальні аспекти статевого дозрівання (мультимедійний супровід)

Зміни в організмі в підлітковий період зачіпають не тільки статеву функ­цію, а й впливають на фізичний і психічний розвиток.

У період статевого дозрівання виникають певні зміни в стосунках між під­літками: з'являється інтерес до протилежної статі, прагнення сподобатися один одному.

2. Диспут «Спілкування хлопців і дівчат»

- Порівняйте спілкування хлопців і дівчат у різні вікові періоди. Чим ви­різняється цей процес у підлітковому віці?

3. Руханка «Як вони ходять…»подросток

1.Яскравими статевими ознаками є міміка і хода людини» чоловіки і жінки по - різному рухаються, у них різна міміка, жести. Продемонструйте це, стежачи за моїми командами.

2.Учні починають вільно рухатись у класі.

3. За командою «Як ходять хлопці» вони демонструють чоловічу ходу.

Як бігають хлопці ( дівчата)?

Як сидять дівчата (хлопці)?

Як їдять дівчата ( хлопці)?

Як умиваються дівчата (хлопці)?

Як вітаються дівчата (хлопці)?...

4. Вправа «Подібність і відмінність».

 Вчитель: «Люди спілкуються, бо вони схожі або відмінні один від одного. Давайте знайдемовідмінності і схожість один з одним. Кожен з вас повиненвимовити фазу, звертаючись до сусіда справа: “Ми з тобою схожі, тим що … (називається будь – яка ознака “схожості “), але навідмінувід тебе я … (називається будь – якоїознака “відмінності “). Наприклад: “Ми з тобою схожі, тим що любимо тварин, а особливо кішок, але на відмінувід тебе я люблю їстипломбір з солонимогірком.”

Слово вчителя. Ми виконуємо у своєму житті різні суспільні функції, спілкуємося з багать­ма людьми, здійснюємо різноманітну діяльність. І щоразу в кожній ситуації ніби маємо різні обличчя, ніби одягаємо різні маски або, як кажуть соціологи та соціальні психологи, граємо різні со­ціальні ролі. Цих ролей багато: сімейні (батьки, діти, брати, сестри, невістки, свекрухи, бабусі та інші), професійні (вчителі, робітники, вчені, керівники, підлеглі та інші). Окрім того, ми зав­жди є чиїмись друзями, споживачами (покупцями, пасажирами, клієнтами тощо).

Серед величезної кількості ролей, які постійно чи ситуативно грає людина, є найважливіші. Що б ми не робили, у які б стосунки не вступали з іншими людьми чи групами, ми завжди є чоло­віками і жінками, тобто граємо чоловічі чи жіночі ролі.

На перший погляд, чоловічі і жіночі функції— це не ролі, адже йдеться про біологічну природу людини, до якої важко застосувати слово «гра». Однак природні статеві форми поведінки - - це лише невелика частина сукупності по-ведінкових актів, дій, стереотипів, що відрізняють поведінку чоловіка і жінки. У різних суспільствах сформувалися норми і правила чоловічої та жіночої поведінки. Вони стосуються зовніш­нього вигляду (одяг, зачіска), видів діяльності (є винятково жіночі або ви­нятково чоловічі професії), розподілу функцій у сім'ї, побуті тощо. Ми часто чуємо: «Цей вчинок негідний справж­нього чоловіка» або: «Вона повелась як справжня жінка». Це тендерні стерео­типи - спрощені уявлення, які існують у суспільстві, щодо поведінки людей різної статі. Суспільство немов нав'язує правила гри, а ми настільки звикаємо до них, що вони стають нашими пере­конаннями.

 

5.Вправа «Спілкування в парі»

Мета: надати можливість поспілкуватися з учасниками гру­пи і поекспериментувати з вербальними і невербальними спо­собами спілкування.

Інструкція: Виберіть собі партнера. Виконуєте з ним перше з описанних нижче дій. Хвилин через п'ять знайдіть собі ново­го партнера і виконаєте другу дію. (Треба зробити мінімум дві вправи.)

 •     «Спина до спини». Сядьте на підлогу спиною до спини.
  Спробуйте поговорити. Через декілька хвилин розвер­ніться обличчям один до одного і поділіться враженнями.
 •     «Сидячи і стоячи». Один з партнерів стоїть, а інший си­дить. Спробуйте поговорити в такому положенні. Черездекілька хвилин поміняйтеся місцями, щоб кожен змігдивитися на іншого і знизу до верху, і зверху до низу.Через кілька хвилин поділитеся своїми враженнями.
 •     «Очі в очі». Дивіться в очі вашому партнеру і спілкуйте­ся лише поглядом. Через декілька хвилин обговоріть свої враження.

 

Слово вчителя. Молодість — найпрекраснішапора людського життя. Це час відкриттів. Би багатоспілкуєтеся з однолітками, прагнетекращезрозуміти себе й одне одного. Мабуть, ви часто замислюєтеся над тим, чомустосункиміжучнямивашоюкласутакірізні: дружні, недружні, ворожі, доброзичливі, довірливі, товариські, егоїстичнітощо. Якімають бути стосунки та спілкуванняміждівчатами та хлопцями? Насампередрівноправними. Про це ми й поговоримо.

6.Принципи рівноправного спілкування (мультимедійний су провід) Перегляд фрагменту мульт - фільму «Гидке каченя»).

Дискусія. Обговорення фрагменту виходу із печери каченяти у стані прекрасного лебедя. Учні висловлюють думки з приводу змін, які відбулися з героєм фільму.

 

Вчитель:Процесстатевогодозріваннясупроводжуєтьсяістотнимизмінами в роботівсіхфізіологічних систем, включно з центральною нервовою системою.

Коли описуютьзміни в поведінцімолодих людей, якідорослішають, зазвичайвикористовуютьтерміни «підлітковийперіод», «отроцтво», «юність». Поняття ж «статевазрілість» більшеописуєфізичнеперетвореннядитини на зрілудорослулюдину( гидке каченя – прекрасний лебідь).

 

Завдання: Об'єднайтеся в пари й обговоріть, чимаєтевижиттєвінавички для дорослого життя. Чиможнавважати, що досконалеволодінняцимижиттєвиминавичками є ознакоюсоціальноїзрілості людини?

1. Самостійнопрогнозувати свою поведінку в різнихжиттєвихситуаціях.

2. Знаходитинеобхіднуінформацію та аналізуватиїї, коли потрібноприймати рішення у важливійжиттєвійситуації.

3. Мобілізуватисобо для виконаннявласногорішення, відякогохотіли б відмовитися (-втомився», «не хочу», -важко»),

4. Самостійновідстежуватирезультативласнихдосягнень.

5. Об’єктивнооцінюватисвої думки, дії та вчинки.

6. Отримувати уроки з власноїповедінки в різноманітнихситуаціях.

 

VI.УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1.Розв'язування ситуаційної задачі. 

Віка давно товаришує з однокласником Євгеном. Вони часто проводять час

разом. Він подобається багатьом дівчатам: гарний, дотепний, грає на гітарі.

Вчора під час прогулянки хлопець сказав, що закохався в дівчину з протилеж­ную класу. Віка відчула, що не може порадіти за друга. Чому?

Запитання до учнів

Назвіть можливі емоції дівчини, які вона переживала в ту мить, їхні причини.

— Які можливі варіанти розвитку подальших подій у стосунках давніхтоваришів?

Чи вдасться їм продовжити спілкування так  як було досі?

— Чи великі шанси на збереження цієї дружби?

— Які проблеми на них чекають?

— Чи готові вони їх вирішувати?

 

2. Завдання:Учнямпропонується намалювати (або схематично зобразити) свій портрет і портрет друга та описатифізичніякості та психологічніособливості.

Даліпропонується обговорити тему за допомогоюнезавершенихречень:
• Справжній друг завжди _________________________.
• Справжній друг ніколи _________________________.
• Я б хотів, щобмій друг ______________________.
• Я завжди б мігрозповістимоємудругові _______________________.
• Я ніколи не розповів би моємудругові ________________________.
• Я – хороший друг, тому що ________________________________.

І на завершенняможна вийти на обговоритипитання «Що заважаєзнайти друга»

3.Оздоровлювальна вправа. Релаксація

«На кого я схожий (схожа)?»

Хідвправи: дітидаютьодин одномупорівняль­ні характеристики. Наприклад: «Тетянко, у тебе чудовапосмішка, схожа на сонечко!», «Альбіно, у тебе очі — як зірочки!»

Грарозвиваємовленняучнів, учить бачити в одноліткахпрекрасне, добре.

4.Робота за підручником (у парах)

—Поставте запитання з теми уроку одне одному. Відповідь слід знайти у тексті підручника.

5.Вправа «Роздуми на тему»

На стікерах у формі смайлів та сердечок (учні вибирають форму за бажан­ням) учитель просить учнів написати своє розуміння поняття дружби (на сті­керах у формі смайлів) та любові (на стікерах у формі сердечок)

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRPbtFHBuy_x3jYd8RScQaS_pMN31ttX3o2ybl1sM-ldwVezlXUuMUPcaA

VII.ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1.Рефлексія « Кошик думок»

Учитель звертається із пропозицією скласти йому повідомления із 13 слів, яке б містило відповіді на такі запитання:

 • Що ви думаєте про сьогоднішній урок?
 • Що було для вас важливим?
 • Чого ви навчилися?
 • Що вам сподобалося?
 • Що не вдалося з'ясувати?

Далі він збирає записи, прикріплює їх на плакат «СМС» і зачитує. Учас­ники, прослухавши всі повідомлення, обирають те з них, яке їм найбільше сподобалося.

2.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Обов'язкове:

опрацювати матеріал підручника щодо вивченої теми (§________________________, с. );

додаткові (на вибір, за бажанням):

Обговоріть запропоновані життєві ситуації з позиції людини, яка є соціально зрілою. Змоделюйтерозвитоккожноїситуації, обговорітьїїнаслідки. Якіпорадиви можете датикожному з учасників?

Ситуація 1. 16-річиа дівчиназустрічається з чоловіком, якогокохає (він старший за неї на 10 років і маєсім’ю). Але вінкаже, що можеповірити в почуттядівчинилишетоді, коли вона погодитьсямати з ним статевістосунки.

Ситуація 2. Хлопцю 16 років. Йогоодноліткирозповідають, що вжемалистатевістосунки з дівчатами й теперуважають себе дорослими, а з ньогонасміхаються й говорять, що з ним нецікавоспілкуватися.

Ситуація 3. 16-річна дівчина та 18-річний хлопецькохаютьодне одного, хочутьстворитисім’ю та матидітей.

Обговоріть, як вирозумієтевислів: -Дорослішатицеозначає не тількимати право робити все, що забажаєш, а й відповідати за своївчинки».

 

Використана література:

1.Вінда О. В. Формування навичок здорового способу життя у дітей і підлітків: За проектом "Діалог" : Навч.-метод. посіб. / О. В. Вінда, О. П. Коструб, І. Г. Сомова, Н. О. Березіна, М. М. Галябарник, С. В. Кириленко; Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи. - 3-є вид., переробл. і доповн. - К., 2003. - 303 c.

2. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С. 8 клас: Посібник для вчителя – Київ, Алатон, 2008 – 112 с.

3. Основиздоров'я 8 клас .Тагліна   О.  В., Харків «Ранок»,2016 – 160 с.

4.Продовжуємодіалог: Навчальнийпосібник для підлітків 11-13 років / Кирилен-ко С. В., Косарєва Н. І., Сомова І. Г., Ткачук І. І., Шаповалова В. А. — К.: Вістка, 2006 – 80 с.

 4.Учителю предмета «Основи здоровя»: навчально –методичні матеріали.- Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2015 – 132 с.

5.Школа толерантності: шлях до формування толерантного суспільства ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Орловська ЛідіяКостянтинівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. ... Д., 2012. – 227 с.

6. Я в мире людей. од ред. Проф. Б. П. Битинаса – М., 1997. – ч. 1,2

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. луцик Валентина
  Дякую за цікавий урок. Обов'язково проведу
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Хотєнкова Олена Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Зінченко Наталія Миколаївна
  Гарний урок. Дякую за розробку.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Зубахіна Олена
  Дуже гарна розробка, раджу до використання.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Медведєва Лариса Анатоліївна
  Хороший урок. Спасибо. Разработок много, но скачивать для себя редко хочется. Ваш урок заслуживает высокой оценки на мой взгляд.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 2 відгука
docx
До підручника
Основи здоров`я 8 клас (Бех І. Д., Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Страшко С. В.)
Додано
2 березня 2018
Переглядів
3597
Оцінка розробки
5.0 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку