Соціально-педагогічний проект «Я — громадянин свого міста "

Про матеріал
Уточнити і розширити уявлення школярів про архітектуру рідного міста; ознайомити дітей зі специфічною мовою архітектури — її знаками і символами, засобами виразності;сприяти розвитку емоційно-естетичної сфери особистості дитини — стосунків, потреб, основ естетичного смаку, сприйняття краси творів архітектури, усвідомлення морально-естетичних задумів архітектора, гамми емоційно-естетичних проявів (захоплення, радості тощо);формувати духовні цінності особистості учня, внутрішнє Я, зокрема пізнавально-естетичні інтереси і здібності, уміння творчо сприймати мистецтво архітектури і реалізуватися у ньому.
Перегляд файлу

Соціально­-педагогічний проект
«Я — громадянин свого міста »

 

 

Мета:

 • створити умови для розвитку у молодших школярів ціннісного ставлення до рідного міста засобами мистецтва архітектури.

 

Завдання проекту:

 • уточнити і розширити уявлення школярів про архітектуру рідного міста;
 • ознайомити дітей зі специфічною мовою архітектури — її знаками і символами, засобами виразності;
 • сприяти розвитку емоційно-­естетичної сфери особистості дитини — стосунків, потреб, основ естетичного смаку, сприйняття краси творів архітектури, усвідомлення морально­-естетичних задумів архітектора, гамми емоційно-естетичних проявів (захоплення, радості тощо);
 • формувати духовні цінності особистості учня, внутрішнє Я, зокрема пізнавально­-естетичні інтереси і здібності, уміння творчо сприймати мистецтво архітектури і реалізуватися у ньому.

 

Завдання з підготовки та реалізації проекту

 

Етапи управління проектною діяльністю

Завдання

проектної групи

вчителя

Визначення складу проектної групи

Розподілити між членами групи обов’язки щодо реалізації проекту

 

Провести анкетування.

Узагальнити і систематизувати інформацію, отриману проектною групою

Уточнення мети
і конкретизація  завдань проекту

 

Визначення вимог до проекту, його ресурсів, моніторингу проекту

Конкретизувати завдання членів групи з підготовки, реалізації та моніторингу проекту

 

Опрацювати наукову, методичну, історичну
і мистецтвознавчу інформацію

 

Визначити методи розвитку у молодших школярів ціннісного ставлення до рідного міста та форми роботи з дітьми

Сформулювати мету
і завдання проекту

 

Надати консультацію членам проектної групи з основ управління проектом

 

Створити банк наукової, методичної, історичної та мистецтвознавчої інформації

 

Укласти договори про співпрацю з соціальними інститутами (театрами, музеями, школою мистецтв тощо)

Реалізація та моніторинг проекту

 

Внесення коректив

Реалізувати визначений проект

 

Здійснювати самоконтроль

 

Корегувати діяльність відповідно до результатів моніторингу

Здійснювати моніторинг реалізації проекту

 

Вносити корективи відповідно до результатів моніторингу

 

Підтримувати зворотній зв’язок з кожним членом проектної групи

Підбиття підсумків: аналіз досягнення поставленої мети і отриманих результатів

Проаналізувати та оцінити отримані результати

Провести аудит проекту

 

Узагальнити отриману інформацію та сформулювати колективну оцінку результатів проекту

 

 

Основні методи розвитку в учнів ціннісного ставлення до рідного міста

 

Екскурсії до пам’ятників архітектури рідного міста

 

Мета:

 • виховувати інтерес до рідного міста, його історії, культури.

 

Опис: педагог організовує екскурсії до пам’ятників архітектури рідного міста. Будь­-яка екскурсія містить три етапи: підготовчий, сама екскурсія, заключний етап як узагальнення побаченого, відображення вражень у продуктивних видах діяльності — конструюванні, малюванні, аплікації тощо.

 

Бесіди про архітектуру

Мета:

 • уточнювати і розширювати знання про твори архітектури, розмаїття стилів і течій цього виду мистецтва, засоби виразності, які використовують архітектори в тій чи тій архітектурній споруді;
 • формувати ціннісне ставлення до рідного міста.

 

Опис: бесіди можуть бути на тему «Ти і твоє місто», «Що таке архітектура?», «Хто такий архітектор?», «Чи може будинок про щось розповісти?» тощо. Під час бесід слід використовувати наочність — картини, фотографії, малюнки, ілюстрації тощо.

 

Діалогово-­ігрові методи пізнавально­-естетичного розвитку дитини

 

ДІАЛОГ З АРХІТЕКТОРОМ

 

Мета:

 • спонукати дітей до змістовного, інформаційного діалогу;
 • учити учнів визначати особливості архітектурних споруд, їхню цінність.

 

Опис: педагог пропонує одному з дітей виступити в ролі архітектора. Разом з педагогом діти обирають форму відповіді на запитання, які вони ставитимуть одне одному. Формою відповіді можуть бути слово, жест, міміка, знак, символ.

 

ДІАЛОГ АРХІТЕКТУРНИХ СПОРУД

 

Мета:

 • уточнити і розширити знання про розмаїття стилів і течій архітектури;
 • формувати уміння впізнавати архітектурні споруди і називати їх.

 

Опис: педагог показує дві ілюстрації (фотографії) архітектурних споруд у різних стилях і пропонує дітям придумати діалог, розмову між цими спорудами. Аналогічно можна побудувати діалог між архітектурними елементами — аркою і колоною; високими і низькими будинками тощо.

 

ІГРИ­-КОНКУРСИ

 

Поле чудес

 

Мета:

 • активізувати знання про рідне місто, отримані під час прогулянок та екскурсій;
 • розвивати мовленнєву творчість (ігрове завдання, твір за схемами, моделями);
 • спонукати дітей до змістовного спілкування одне з одним.

 

Опис: діти об’єднуються у команди і вибирають капітанів. Кожний з них одержує конверт із завданням, яке може бути, наприклад, таким: упізнати споруду, зображену на фотографії, ілюстрації, розповісти про неї, назвати архітектора тощо. Призами можуть бути солодощі і фрукти.

 

Подорож у часі

 

Мета:

 • активізувати знання про історичні події і пам’ятки архітектури, отримані під час екскурсій та прогулянок по рідному місту;
 • спонукати учнів висловлювати свої враження, відчуття, переживання.

 

Матеріал:

 • схеми­-моделі історичних і культурних місць рідного міста, за якими діти мають скласти розгорнуті повідомлення.

 

Опис: педагог, переодягнений як печерна людина, з’являється у класі і пояснює дітям, що його сюди доставила машина часу. Учні діляться на три племені, вибирають вождів, розгадують схеми машини часу, складають розповіді про рідне місто. Перше плем’я здійснює мандрівку в минуле, друге — залишається у теперішньому часі, а третє — зазирає у майбутнє.

 

РЕЖИСЕРСЬКІ ІГРИ

 

Розкажи міні­-жарт

 

Мета:

 • формувати в дітей емоційно-­ціннісне ставлення до архітектурних споруд;
 • розвивати творчу уяву, зв’язне мовлення, уміння будувати доброзичливі стосунки з однолітками;
 • продовжувати вчити впізнавати будівлі і називати їх.

 

Опис: вчитель пропонує дітям ілюстрації; фотографії знайомих і незнайомих творів архітектури різних стилів. Уважно розглянувши їх, діти мають скласти розповідь про події, які передували побудові споруди і про майбутнє споруди в гумористичній формі.

 

Світ архітектури

 

Мета:

 • розширювати та уточнювати знання про різні види архітектурних споруд, засоби виразності архітектури;
 • формувати у дітей ціннісне ставлення до рідного міста.

 

Опис: педагог виставляє ілюстрацію, фотографію архітектурної споруди в сучасному стилі або у стилі минулого століття і пропонує дітям за допомогою жестів зобразити її, визначити її цінність.

 

РОЛЬОВІ ІГРИ

 

Спільний твір

 

Мета:

 • розвивати дії заміщення та моделювання;
 • учити заміщувати реальність знаками і символами.

 

Опис: педагог пропонує дітям об’єднатися у пари, скажімо, архітектор і музикант. Обговорити задум майбутніх творів, способи створення проекту будівлі й музичного твору. При цьому демонструвати твори діти мають разом, одночасно — один звуками, другий за допомогою графічного зображення.

 

ІГРОВІ ВПРАВИ

 

Домалюй геометричну форму

 

Мета:

 • учити відображувати архітектурні елементи у малюванні;
 • розвивати творчу уяву;
 • викликати бажання фантазувати.

 

Опис: вчитель пропонує дітям перетворити зображену геометричну фігуру в теремок, будівлю минулих років або будівлю майбутнього.

 

Зникле зображення

 

Мета:

 • спонукати творчу діяльність учнів, близьку до архітектурної художньої практики.

 

Опис: педагог пропонує дитині «реставрувати» стародавню будівлю — зобразити архітектурні деталі на її контурі та розфарбувати малюнок.

 

МАНІПУЛЯЦІЙНІ ІГРИ

 

Склади з паличок

 

Мета:

 • розвивати в дітей творчість, самостійність;
 • викликати бажання фантазувати, оздоб­лювати будівлю окремими елементами.

 

Опис: вчитель пропонує школярам викласти із лічильних паличок зображення будь­-якої будівлі, а потім — прикрасити її.

 

Перетворення споруди

 

Мета:

 • розширювати знання про засоби виразності, які зазвичай використовують архітектори в тій чи тій архітектурній споруді;
 • розвивати творчі здібності, інтерес до нав­колишнього світу, зв’язне мовлення.

 

Опис: педагог дає школярам ілюстрацію архітектурної споруди і пропонує зобразити її так, ніби її проектував похмурий (веселий, добрий) архітектор, скласти про неї музику, якби її складав злий (добрий) композитор; промовити фразу про неї, коли в тебе радісний (сумний) настрій.

 

ІМІТАЦІЙНІ ІГРИ

 

Реклама архітектурних творів

 

Мета:

 • учити впізнавати архітектурні споруди і називати їх, описувати їх красу та гармонію, висловлювати власне ставлення до них.

 

Опис: вчитель пропонує дітям описати твір архітектури так, щоб він сподобався глядачам, щоб усі зрозуміли, у чому його цінність; щоб усім захотілося його зобразити на малюнку, аплікації тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
23 січня
Переглядів
145
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку