Стаття на тему: "Пріоритетні напрями використання сучасних інформаційних технологій в закладах вищої освіти"

Про матеріал
Дана стаття описує власну методичну розробку з використанням програми Help&Manual для написання курсових робіт в закладах вищої освіти
Перегляд файлу

Іщук В.В. викладач першої категорії

ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж БНАУ»

 

 

ПРІОРИТЕТНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ НАПИСАННІ КУРСОВИХ РОБІТ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Підготовка курсової роботи є творчим процесом,  який передбачає поглиблене вивчення і розробку однієї з актуальних проблем теорії та практики фінансів, банківської справи та страхування, організацію фінансових відносин суб’єктів господарювання, банків та державних організацій, формування дієвих механізмів функціонування фінансів підприємств та фінансово-кредитних установ, фінансової системи в цілому, а також формування навичок самостійної роботи та вирішення конкретних економічних завдань на конкретному підприємстві.

Курсова робота є свідченням вміння студентів самостійно збирати, опрацьовувати інформацію стосовно обраної теми, об’єктивно оцінювати результати виробничої діяльності підприємства, виявляти, за допомогою методів економічного аналізу, статистики невикористаних резервів і пропонувати грамотне їх використання на практиці.

Електронний практикум — універсальний програмний засіб, в якому згенеровано help-файли самих різних форматів за допомогою програми Help & Manual.

  Головною перевагою програми є її універсальність та практична значущість, оскільки з її допомогою можна отримати файл довідкової інформації в будь-якому з найбільш поширених на сьогоднішній день форматів (CHM, HLP, HXS, HTML, PDF, RTF, EXE, XML). Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс робить програму простою в освоєнні. Основний блок програми становить текстовий редактор, мало відмінний від MS Word як по інтерфейсу, так і за кількістю можливостей.

До складу практикуму входить електронний навчально-методичний матеріал, що дозволяє самостійно опрацьовувати його, і який об’єднує за змістом: теоретичне ядро, практичну частину з гіперпосиланнями на розрахункові таблиці, тестові завдання, гіперпосилання на необхідну інформацію, гіперпосилання на тестові завдання для самоконтролю в  Google формах .

Представлена методична розробка містить навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали, приклади, практичні зразки, які розроблені в електронній формі.

      Дані матеріали відтворюються за допомогою програми Help&Manual. Розробка корисна для студентів економічного напряму з метою полегшення пошуку матеріалу, проведенні розрахунків при написанні курсової роботи та контролю знань. Програма Help & Manual є найкращим на сьогоднішній день генератором файлів допомоги. Універсальність, зручність редактора, прості і наочні механізми структуризації і зв'язку сторінок роблять його доступним для процесу написання курсових робіт.

В І розділі курсової роботи повністю розкривається обрана тема за допомогою вивчення сучасних теоретичних і методичних розробок та висловлення власного погляду щодо дискусійних питань теми роботи. Для написання І Розділу курсової роботи практикум містить гіперпосилання на найсвіжіші підручники та навчальні посібники, а також приклад написання І розділу для чіткого розуміння структури та інформаційного наповнення Розділу.

При викладенні матеріалу в ІІ розділі детально приділяється увага даним досліджуваного підприємства, ґрунтовно аналізується матеріал, визначаються тенденції протягом останніх років його діяльності.

Для написання ІІ Розділу курсової роботи в частині організаційно-економічної характеристики підприємств, практикум містить гіперпосилання  на сайти підприємств, що досліджуються та приклад написання даного підрозділу.

Для написання ІІ Розділу курсової роботи в частині аналізу фінансового стану підприємств, практикум містить гіперпосилання на їх фінансову звітність та приклад написання даного підрозділу. Для активування посилання на автоматизовану таблицю для розрахунку фінансових показників використовується кнопка, з якої,  після внесення даних з фінансової звітності, користувач отримує розраховані необхідні показники.

На основі аналізу емпіричних або звітних даних, особистих вражень та узагальнень потрібно зробити необхідні висновки, висвітлити досягнуті успіхи, зазначити існуючі недоліки, а також висловити пропозиції щодо можливостей подальшого покращення діяльності об'єкта досліджень, тобто в ІІІ розділі має бути дослідження проблем та перспектив галузі підприємства та запропоновані шляхи покращення чи оптимізації стану діяльності підприємства. З цією метою практикум містить гіперпосилання на останні наукові публікації та дослідження галузей, в яких господарюють досліджувані підприємства.

Після написання курсової роботи та формування  висновків по ній, студенту, задля закріплення знань та самоперевірки перед захистом, рекомендовано пройти тести в Google формі, натиснувши відповідну кнопку.

Такий практикум може бути визначено як систему диференційованих знань з пошуку, аналізу та узагальнення навчальної інформації при написанні курсової роботи та доповнює, узагальнює раніше вивчений матеріал з навчальної дисципліни «Фінанси».

 

 

 

Список використаних джерел

1.     Біла О. Г. Фінанси : навч. посібник / О. Г. Біла, І. Р. Чуй. – Львів: «Магнолія 2006», 2018. – 390 с.

2.     Ковальчук С. В. Фінанси : навч. посібник / С. В. Ковальчук, І. В. Форкун. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2017. – 568 с.

3.     Черкасова С. В. Фінансовий ринок : навч. посібник. Львів. – Магнолія 2006, 2017. – 330 с.

4.     Податковий кодекс України : зі змінами і доповненнями від 02.10.2010 р. №2755 - VI.

5.     Бюджетний кодекс України : зі змінами і доповненнями №2456 - VI від 08.07.2010 р.

6.     Кудряшов В. П. Фінанси : навч. посібник / В. П. Кудряшов, К: Видавництво ТОВ «Патерик», 2012 – 352 с.

7.     Пилявець В. М. Фінанси: навч. посібник: Аграрна освіта 2010 – 306 с.

8.     Верховна Рада України – http://www.rada.kiev.ua

9.     Кабінет Міністрів України - http://www.kmu.gov.ua

10.     Міністерство економіки України - http://www.ovv.me.gov.ua

11.     Державна фіскальна служба України - http://sfs.gov.ua

12.     Міністерство фінансів України - http://www.minfin.gov.ua

13.     Законодавство України - http://www.zakon/rada.gov.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Пов’язані теми
Економіка, Інші матеріали
Додано
28 грудня 2020
Переглядів
335
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку