30 березня о 15:00Вебінар: Онлайн-тести «На Урок» для дистанційної роботи

Стаття на тему "Використання цифрових технологій у викладанні біології"

Про матеріал
У статті розглядаються деякі аспекти впровадження прийомів роботи з системами цифрових освітніх ресурсів в практику роботи вчителя біології.
Перегляд файлу

Використання цифрових технологій у викладанні біології

 

          Інформатизацію освіти слід розглядати не просто як використання комп'ютера та інших електронних засобів у навчанні, а як новий підхід до організації навчання і як напрямок у науці, який вчені називають педагогічною інформатикою. Розглянемо деякі аспекти впровадження прийомів роботи з системами цифрових освітніх ресурсів в практику роботи вчителя біології.

         Інформаційна технологія навчання – це педагогічна технологія, яка використовує спеціальні програмні і технічні засоби (кіно, аудіо - та відеозасоби, комп'ютери, телекомунікаційні мережі) для роботи з інформацією.

          Інформаційні технології навчання являють собою додаток для створення нових можливостей передачі знань, сприйняття знань, оцінки якості навчання і розвитку особистості учня в ході навчально-виховного процесу.

          Для ефективного застосування інформаційних технологій навчання вчителю біології, в першу чергу, необхідно орієнтуватися у відповідному програмному забезпеченні.

          Предметне навчання реалізує у своїй основі загальні тенденції розвитку освіти, і відображає такі явища, як збільшення інтегративних процесів, поглиблення диференціації навчання, фундаментальності змісту предмета. В значній мірі цьому сприяє технологізація навчання в умовах широкого впровадження нових інформаційних технологій у практику викладання всього комплексу природничих наук і біології зокрема.

          Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах процесу навчання біології: при поясненні (введенні) нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролю знань, умінь, навичок. При цьому для дитини він виконує різні функції: учителя, робочого інструмента, об'єкта навчання, ігрового середовища.

 

     В якості учителя комп’ютер дозволяє:

 • знаходити  інформацію енциклопедичного характеру;
 • детально вивчати біологічні об'єктіи за допомогою віртуального середовища ;
 • готуватися до різного роду проміжних чи підсумкових робіт тощо.

 

В якості робочого інструменту комп'ютер виступає як:

 • засіб підготовки текстів і зображень з подальшим зберіганням;
 • текстовий редактор;
 • графічний редактор;
 • обчислювальна машина з великими можливостями (оформлення результатів в різному вигляді за допомогою засобів математичної обробки та моделювання);
 • засіб моделювання біологічних процесів, явищ, дії законів.

 

Функцію об'єкта навчання комп'ютер виконує при:

- створенні програмних продуктів;

- застосуванні різних інформаційних середовищ.

 

          Сьогодні в практику роботи вчителів біології, поряд з традиційною методикою, широко входять методи активного навчання: інтерактивні, рольові, ділові, організаційно-навчальні ігри, метод опорних конспектів, технологія модульного навчання та багато інших. З використанням в школі комп'ютерних технологій для педагогів відкрилися нові можливості, що дозволяють створити умови для розвитку пізнавального інтересу школярів до досліджуваного предмета.

 

         Як і всі методи, методичні прийоми, засоби навчання виконують триєдність дидактичних функцій, які, в принципі, залишаються незмінними у будь-якому предметному навчанні і виконують триєдині функції: навчання, розвиток, виховання в рамках предметної діяльності з урахуванням використання методик ІКТ.

 

Навчальні функції:

 • засвоєння знань (фактів, понять));
 • вдосконалення якості знань, закріплення раніше отриманих знань, засвоєння системи контролю якості знань (глибини, міцності, системності), у тому числі використанням прийомів дистанційного навчання;
 • освоєння методів природничо-наукового пізнання предметної діяльності вчителя біології, хімії за допомогою ІКТ;
 • формування практичних умінь при роботі з натуральними і віртуальними об'єктами;

 

Розвиваючі функції:

 

 • розвиток всієї системи пізнавальних процесів (уваги, сприйняття, уяви, мислення, пам'яті, мовлення);
 • розвиток аналітико-синтетичних прийомів мислення  та розвиток творчих здібностей з використанням ІКТ

 

Виховні функції:

 

 • формування природничо-наукового світогляду і стилю природничо-наукового мислення, здатності алгоритмізувати власну діяльність;
 • розвиток інтересу інтересу до навчання;
 • формування соціально позитивних елементів поведінки;
 • виховання вольових та моральних якостей особистості.

 

          Таким чином, ми бачимо, що використання ІКТ на уроці біології можливо при вивченні практично будь-якої теми. При правильному розташуванні, вдалому колірному оформленні, використання схем та таблиць, голосовому супроводі, матеріал буде сприйматися легше і швидше школярами, так як буде задіяна велика частина рецепторів.

          Меншими стануть і витрати часу на уроці - зникне необхідність записування матеріалу на дошці. А за умови наявності домашніх персональних комп'ютерів у всіх учнів, матеріал можна буде зберігати на цифровому носії (дискети, CD-, DVD-диски, flash-карти тощо) і переносити на ПК - скоротиться час, за рахунок відсутності необхідності записування учнями матеріалу.

          Комп'ютер значно розширює можливості подання навчальної інформації, дозволяє підсилити мотивацію учня. Застосування мультимедійних технологій дозволяє моделювати різні ситуації і середовища. Ігрові компоненти, включені в мультимедійні програми, активізують пізнавальну діяльність учнів і підсилюють засвоєння матеріалу.

          За умови систематичного використання електронних мультимедійних навчальних програм у навчальному процесі в поєднанні з традиційними методами навчання та педагогічними інноваціями значно підвищується ефективність навчання дітей з різнорівневою підготовкою. При цьому відбувається якісне посилення результату освіти внаслідок одночасного впливу декількох технологій.

          Розвиток електронних засобів відкриває принципово нові дидактичні можливості. Так, системи інтерактивної графіки і анімації дозволяють, в процесі аналізу зображень, керувати їх змістом, формою, розмірами, кольором та іншими параметрами для досягнення найбільшої наочності. Ці,та ряд інших можливостей, ще слабо усвідомлені педагогами, в тому числі і розробниками електронних технологій навчання, що не дозволяє в повній мірі використати навчальний потенціал мультимедійних засобів. Справа в тому, що застосування мультимедіа в електронному навчанні не тільки збільшує швидкість передачі інформації учням і підвищує рівень її розуміння, але і сприяє розвитку таких важливих якостей, як інтуїція, образне мислення.

      Сьогодні інформаційні комп'ютерні технології можна вважати новим способом передачі знань, який дозволяє дитині з інтересом вчитися, знаходити джерела інформації, виховує самостійність і відповідальність при отриманні нових знань, розвиває дисципліну інтелектуальної діяльності.

 

 

1

 

docx
Додано
10 листопада 2019
Переглядів
89
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку