10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Стаття"Навчання через гру"

Про матеріал
Пізнавальна діяльність людини починається від її народження. Потреба в пізнанні закладена природою як необхідність здобування досвіду. Завдання школи-органічно влитися в природний процес пізнавальної діяльності, дати дитині потужні знаряддя для раціональної організації своєї праці та прищепити прагнення піднятися на вищий рівень потреб і задоволень.
Перегляд файлу

 

                                                           Надточій Олександра Миколаївна,

 Будищенська ЗОШ І-ІІІ ст.

Черкаської районної ради

Черкаської області

 

 

Навчання математиці через гру

 

                                                                               «Учень повинен навчатися переможно!»,

                                                                                                                        - В.Ф.Шаталов

Дати дітям радість праці,  радість успіху в навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гідності, власної гідності це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, душу яких гнітить думка, що вони ні нащо не здібні. Успіх у навчанні єдине джерело внутрішніх сил дитини, які продовжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися.

Сучасна педагогіка та психологія спрямовує свої зусилля на те, щоб виявити здібності та приховані можливості учня, що і являється передумовою гармонійного розвитку особистості. Цього можна досягти лише впровадженням таких методів, засобів та організаційних форм навчання, які б активізували пізнавальну діяльність учнів, розвиваючи їх здібності, привчали працювати самостійно і творчо. На мою думку, необхідно домогтися того, щоб кожен учень працював активно, захоплено…

 

 

 Пізнавальна діяльність людини починається від її народження. Потреба в пізнанні закладена природою як необхідність здобування досвіду. Завдання школи-органічно влитися в природний процес пізнавальної діяльності, дати дитині потужні знаряддя для раціональної організації своєї праці та прищепити прагнення піднятися на вищий рівень потреб і задоволень.

Гра – одна з найважливіших сфер у життєдіяльності дитини, разом з працею, навчанням, мистецтвом, спортом вона забезпечує необхідні емоційні умови для всебічного, гармонійного розвитку особистості.

Використовуючи на уроці елементи гри, я прагну створити доброзичливий бадьорий настрій, підтримую бажання вчитися. Плануючи урок, обов’язково враховую вікові та фізіологічні особливості учнів, добираю  цікаві і зрозумілі ігри .

Намагаюся не “озброювати” учнів готовими  знаннями, а спонукати  їх до самостійного пошуку, створювати  умови для самостійної творчої діяльності. Новітні дослідження та педагогічний досвід дозволяють стверджувати, що результат засвоєння залежить від видів діяльності: слухання, читання  (аудіали), перегляд (візуали), дискусії, виконання тренувальних вправ ( кінестети ).

   Коли зводимо подібні доданки, перемножуємо одночлен на многочлен, переносимо доданки з однієї частини рівняння (нерівності)   в іншу, то  проговорюємо, показуємо і, якщо необхідно, пригадуємо правила. Я гадаю, що варто витримувати паузи (як в дитинстві слухали казки), щоб учні мали можливість проаналізувати правильність виконаної операції. Завдяки цьому  учні із зоровою та слуховою памяттю  краще розуміють навчальний матеріал, який варто засвоїти чи нагадати. 

 Продуктивна педагогіка вимагає співвідношення між інформуванням та формуванням вмінь 20:80.

Використовуючи компетентнісний  підхід до оцінювання навчальних досягнень учнів,  природно визнати, що знайомство, інформованість , залучення – це компетенції, а компетентність – це уміння, доведені до автоматизму. Коли я  навчу дітей аналізувати, порівнювати, зіставляти, протиставляти, аргументувати свою думку, слухати опонента, вчитися домовлятися, шукати раціональні шляхи для розв’язання задачі, тоді, можливо, зникне конфлікт між учасниками навчально-виховного процесу з приводу оцінювання  досягнень.

   Оскільки мотивацією для формування вмінь  є перемога, успіх, подолання вершин, не зайвим буде на уроках математики, на мою думку, де це можливо, використовувати індуктивний підхід, створювати можливості для творчості.

  В період адаптації пятикласникам пропоную складати ланцюжки обчислень за допомогою ілюстрацій улюблених казкових героїв, що може сприяє розвитку соціально-трудової та загальнокультурної компетентностей.

  Для створення позитивно-емоційного настрою і психологічно комфортних умов для навчання інколи пропоную в 5 та 6 класах уроки подорожі країною Математикою, де є озеро Додавання, гори Цілих чисел, ріки Дільників, галявина Спортивна, ліс Рівнянь і т. д. В якості творчого домашнього завдання учні виконують рисунки, складають карти та схеми Математики – країни, малюють її мешканців.

https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/08b1/00076f38-35c2d69e/hello_html_m2a8b2930.jpg

.  

 

 

 

 

Я переконана, що для кращого засвоєння означення «натуральні числа»  необхідно запропонувати пятикласникам встановити: яке число зайве в місті Натуральних чисел.

http://www.bk-betting.ru/cocumucc/668

 

для формування  соціально-трудової, інформаційної, загальнокультурної компетентностей, вміння застосовувати знання та досвід на практиці,

 

         Щоб активізувати увагу на етапі актуалізації опорних знань і практичного досвіду  учнів пропоную виконати учням виконати усні обчислення: напрям обчислень здійснюється за стрілками (можна запропонувати  для І варіанта виконання вправ до сонечка, а для ІІ – від сонечка).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як показує досвід, після такої «розминки» діти активніші при засвоєнні нових знань та застосуванні їх при розв’язанні задач.

  В якості творчого домашнього завдання пропоную, за бажанням, створити задачі-схеми, задачі- рисунки. Діти, як правило, до таких завдань ставляться відповідально та творчо ( мимоволі звертаються до теоретичного матеріалу та переглядають в зошитах вправи і, мабуть найважливіше, відтворюють у своїй пам’яті матеріал уроку та аналізують його. Це сприяє формуванню логічної та дослідницької компетентностей.

   Компетентність формується при зацікавленості дитини тим чи іншим видом діяльності. Тож слід виховувати в учнів пізнавальний інтерес та позитивне ставлення до математичної діяльності.  При засвоєнні нових знань складаємо правила, висуваємо гіпотези, робимо висновки, щоб застосувати «власний досвід» при розвязанні складніших завдань.

          Враховуючи дослідження психологічної науки, основні формули намагаюся відтворювати  в пам’яті учнів у вигляді схем,  як показує практика, це сприяє кращому запам’ятовуванню.

 

a+b=

=b+a

 

При вивченні теми «Додавання двох чисел з різними знаками» у 6 класі я мандрую разом з шестикласниками лісом Суми, Океаном доданків, піднімаюся  до вершин Дробових гір.

У наші дні вміння учнів добувати знання самостійно й удосконалювати їх, уміння працювати з інформацією в різних галузях, виробляти, якщо це необхідно, нові навички, набагато важливіше міцності знань, тому що саме добуванням й удосконаленням знань їм доведеться займатися все свідоме життя. Така постановка питання дуже актуальна для сьогодення, тому що навколишній світ ставить мету навчання протягом всього життя. Щоб розвити у школярів здатність працювати з інформацією, навчити їх самостійно мислити, уміти працювати в команді, потрібно використати різні педагогічні технології, в тому числі і проектну. Я віддаю перевагу методу проектів, тому, що проектний підхід включає наступні переваги:

- збільшується відсоток зацікавленості;

-в учнів підвищується самооцінка;

- виникає проблема між «знаю» та «треба мені знати», щоб зуміти;

- можливість самостійного здобування нових знань та розвитку відповідної системи навичок.

  Я вважаю,  що  проектне  навчання варто використовувати як компонент освітніх систем. Проект - це спеціально організований вчителем і самостійно виконаний учнем або групою учнів на основі суб’єктивного визначення цілей комплекс дій, що завершується створенням продукту, що складається з об’єкта праці, виготовленого в процесі проектування, і його подання в рамках усної або письмової презентації.

   Для багатьох учнів привабливість даного методу полягає в дієвості досвіду. Учні таким чином приймають активну участь у розвязанні важливих прикладних задач.

 Завдяки МП мені легше будувати  довірливі відносини з школярами.

  Все, що я пізнаю, я знаю, навіщо це мені потрібно, де і як я можу ці знання застосувати - ось основна теза сучасного розуміння МП, що приваблює багатьох вчителів, які прагнуть знайти розумний баланс між теоретичними знаннями і практичними вміннями учнів.

   Завдання вчителя – розвивати в учнів пізнавальні навички, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, формувати навички творчого мислення високого рівня, навчити учнів застосовувати математичні знання в реальному світі, розуміти зміст і методи моделювання та досліджувати властивості моделей. Саме ці завдання лежать в основі проектної технології. На перший план виступає випереджувальний розвиток самої дитини як творчої особистості. Традиційний зв’язок «вчитель – учень» змінюється на «учень-вчитель».  Особливого значення набуває залучення школяра до процесу пошуку але це ще не МП.  МП передбачає певну сукупність навчально-пізнавальних прийомів, що дозволяють розв’язати ту чи іншу проблему шляхом самостійних дій учнів з обов’язковою презентацією (представленням) здобутих результатів. Застосування МП дозволяє формувати вміння виділяти і обирати найбільш цікаві теми для проектів.

        Учні 5 і 6 класів складають у відповідності з темами казки, роздуми, кросворди, вікторини, задачі прикладного змісту з ілюстраціями, семикласники створюють задачі за готовими рисунками та тренувальні вправи з алгебри і геометрії

    Продовжується застосування ігор і при вивченні в 11 класі теми «Вступ до статистики». МП дозволяє найбільш повно врахувати індивідуальні особливості кожного учня, тобто реалізувати особистісно - орієнтований підхід у навчанні, заснований на особистісних характеристиках, що передує досвіду, рівню інтелектуального, морального та фізичного розвитку дитини. МП дозволяє вирішити проблему мотивації, створити позитивну атмосферу навчання, привчати дітей застосовувати свої знання на практиці для вирішення життєвих проблем.

   У 2010 році учениця 11 класу Острівна Ірина працювала над проектом «Дослідження к-ті придбання жителями Черкаської області імпортних автомобілів відомих виробників» з метою створення нових робочих місць та пунктів продажу. Нині вона працює в Будищенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів вчителем інформатики.

Івасенко Таїса обґрунтувала доцільність будівництва автозаправної станції. Зараз працює в ДНЗ «Струмочок» в с. Будище.  Коваленко Оксана переконливо довела необхідність створення міні пекарні на території с. Будище; Шевченко Ілля досліджував питання літнього відпочинку жителів Черкаської області.

  Застосування МП дозволяє знайомитися з багатьма методами дослідження, надавати перевагу різним видам самостійної діяльності, набувати комунікативної компетентності.   

   Для учнів 5-8 класів я пропоную завдання: скласти задачу, казку, вікторину, кросворд, загадку…У результаті такої діяльності процес застосування знань стає для учнів необхідністю.

   Все життя і діяльність учнів в школі і дома мусить будуватись з урахуванням народних традицій, трудового, родинно-сімейного, морально-етичного та духовного виховання у поєднанні з батьковою і материною любовю.

   При вивченні теми «Стовпчасті та кругові діаграми» для домашнього завдання я пропоную розвязати таку задачу: побудувати стовпчасту та кругову діаграми розподілу віку Вашої сімї (родини), розвиваючи полікультурну, процедурну компетентності та прививаючи любов до рідного краю.

https://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=a73e5f81f1ee6be75956a10dcff61f4c&n=33&h=215&w=366

   Завдяки застосуванню МП я реалізую прагнення допомогти дитині навчитися орієнтуватися у навколишньому світі, долати перешкоди та сміливо йти до поставленої мети.

Наявність математичних здібностей в одних учнів і недостатня розвиненість їх в інших потребують пошуку шляхів формування і розвитку таких здібностей.

Я намагаюся залучити школярів до активної діяльності через дидактичні ігри. Щоб ігрова діяльність під час уроку проходила ефективно і давала бажані результати, необхідно нею керувати, забезпечивши виконання таких вимог:

 1.                    Готовність учнів до участі в грі. (Кожен учень повинен засвоїти правила гри, чітко усвідомити мету її, кінцевий результат, послідовність дії, мати потрібний запас знань для участі у грі).
 2.                    Забезпечення кожного учня необхідним дидактичним матеріалом.
 3.                    Чітка постановка завдання гри. Пояснення гри - зрозуміле, чітке.
 4.                    Складну гру слід проводити поетапно, поки учні не засвоять окремих дій, а далі можна пропонувати всю гру і різні її варіанти.
 5.                    Дії учнів слід контролювати, своєчасно виправляти, спрямовувати, оцінювати.
 6.                    Не можна допускати приниження гідності дитини (образливе порівняння, оцінка за поразку в грі, глузування тощо).
 7.                    Час гри:  5хв.,час  можна обмежити.

Естафета
Для гри клас обєдную в дві команди. На дошці записано стільки прикладів, скільки є учнів. Приклади містять табличне множення і ділення, додавання та віднімання в межах 100. За сигналом перші учні виходять до дошки, розв`язують перші приклади, записують і швидко передають крейду наступним гравцям, які розв`язують наступні приклади і т.д. Якщо учень бачить помилку гравця своєї команди, то коли до нього дійде черга, він може виправити неправильну відповідь і записати правильну. Після розв`язування всіх прикладів, я перевіряю правильність виконання завдань "суперниками" і визначаю команду-переможця.

Знайди помилку

На дошці можна зробити записи і запропонувати знайти помилку. Для активізації діяльності учнів, якщо послабилась увага.

Хто швидше затопить піч
Три доріжки ведуть до одного будинку, який намальований на дошці. На кожній доріжці написане завдання. Виконання завдання починається знизу. Завдання можуть виконувати по одному, два або більше членів команди. Команда, яка виграє, малює дим, який іде із труби.

Сюжетні роботи.

Для контрольної роботи, самостійної роботи, каліграфічної хвилинки пропоную сюжетні завдання, що сприяє самоаналізу.

Поспішай, не помились
Вчитель  називає будь-яке число, учень повинен назвати число в 10 разів більше, наступний з ним в 100 разів більше, а наступний - в 1000 разів більше.
Наприклад вчитель називає число 510, далі 5100, наступний 51000. за кожну правильну відповідь учні отримують очко. Виграє та команда, яка набере найбільшу кількість очок.

Хвилинки-розминки
На дошці записані такі числа: 6, 9, 8, 3, 7, 5, 2, 4.
Учні, які сидять один за одним, повинні швидко дати відповідь від множення кожного із цих чисел, наприклад на 10, 100, 1000, 0,1, 0,01.
         Гра  "Квіточка-семибарвник"
Діти розв`язують запропоновані вчителем завдання. Після кожної правильно виконаної вправи прикріплюють пелюсточку. Виходить «семибарвна квіточка».

Гра "Хто швидше підніметься вгору"
Намальовано сходинки з прикладами, які розташовано з двох боків, а на верхній сходинці — приз. Хто першим розв`яже приклади і підніметься по сходах - той отримує приз.

          Гра  «Лото» 

Діти записують формули на картках, розрізають картки по «=», перемішують, складають формули.

Гра "Математичні потяги"
Дітям пропонується на фланелографі модель потягу і карточки. Вони обчислюють приклади і ставлять картки у той вагон, номер якого співпадає з числом, що є результатом обчислення даного прикладу.

            Гра "Парні й непарні числа"
Викликаю чотирьох учнів, які підходять до набірного полотна, стають біля стовпчика кишеньок, а в руках мають картки з числами.
1-й учень — викладає непарні числа, 2-й учень - парні, 3-й - непарні, 4-й - парні. 4-й учень робить крок вправо і знову перед ним чиста колонка кишеньок, але тепер він уже під 1-м номером і викладає непарні числа, біля нього розміщується учень, який був під 3-м номером, але тепер буде 2-м, і викладатиме парні числа, і так далі.

Використовуючи дидактичні ігри на уроках математики, я намагаюся знайти шлях до особистості учнів через звернення до їх життєвого досвіду, через задачі прикладного змісту, використання історичного матеріалу, що викликає інтерес учнів до предмета, формує в них певні компетентності. Наприклад, розв’язуючи задачі на місцевому матеріалі (історичному, архітектурному тощо), формую   загальнокультурну, громадянську компетентності.

Саме сучасні інноваційні педагогічні технології дозволяють максимально підвищити ефективність навчально-виховного процесу, надають можливість створити такі умови, коли всі учні залучаються до активної, творчої навчальної діяльності, процесу самонавчання, самореалізації, вчаться спілкуватися, співпрацювати, критично мислити, відстоювати свою позицію. Результатом навчання на основі сучасних інноваційних технологій є формування висококомпетентнісної особистості, яка володіє всіма життєвими компетентностями; у якої встановлені тісні зв’язки із суспільством, особистість зможе успішно самореалізуватися в соціумі як свідомий громадянин, відповідальний сім’янин, високий професіонал, здатний успішно функціонувати в сучасному євроінтегрованому суспільстві.

 

 

Щоб знайти своє місце в житті, бути успішним, активно засвоювати життєві і соціальні ролі, сучасний випускник має володіти такими якостями і вміннями: бути гнучким і мобільним, швидко адаптуватися до змінення життєвих ситуацій, використовувати знання для розв’язання життєвих проблем, планувати стратегію власного життя; бути комунікабельним.

          Розв’язування прикладних задач не тільки сприяє формуванню математичної компетентності, але й спрямоване на популяризацію масового спорту, здорового способу життя, тобто   формування здоров’язбережувальної компетентності.

 http://cdo-rzn.ru/upload/iblock/ab8/ab8bfc5846b3d446c4f9f2ff92523f69.gif

 

 

 

 

  Щоб відкрити перед учнями іскорку знань, учителю треба увібрати море світла, ні на хвилину не відходячи від променів вічно-сяючого сонця знань людської мудрості. Кращі вчителі не вчать-вони піднімаються на рівень мистецтва і діляться з вихованцями найкращим…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

Література:

 1. Інтерактивні технології на уроках математики /уклад. І.С. Маркова - Х.: Основа, 2009,- 126 с.

 

 1. 2.Освітні технології: Навчально – методичний посібник, О.М.Пєхота та ін., -К.:А. С. К, 2004 -256с.
 2. 3.Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика. (Уклад І.С. Маркова. – Х.:    „Основа” 2007.-144с- (Б-ка тури. „Математика в школах України”., Випуск 9(57)

Адреси сайтів , записаних з інтернета:

 1. pidlasyy_i.p._praktychna_pedagogika_abo_try_tehnologiji..doc 
 2. https://www.youtube.com/watch?v=kME6Gv5XVV8#t=18
 3. http://yandex.ua/images/
 4. Metodportal. Net>
 5. Nоvapedahohika.com>
 6. Revolutio . n.allbes.ru
 7. http://uk.wikipedia.org/wiki
 8. Metodkab.at.ua/_.dok
 9. http://vvvv111.ucoz.ru/index/matematichni_krosvordi_i_reb
 10. цікава математика | Ігрові моменти на уроках математики
 11. sites.google.comsite/gorbachma/

12.  hbk13.org.uaview_lesson.php?id=31                   

13.  14.shkolaonline.net.ua/public/uploads/…/048786_004711.doc

 

docx
Додано
17 жовтня 2019
Переглядів
395
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку