Стаття "ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ"

Про матеріал
у статті розміщено інформацію про деякі загальні закономірнсості введення проєктної діяльності на уроках математики та зроблено акцент на проєктах з теми комбінації просторових геометричних фігур
Перегляд файлу

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

«Усіма можливими способами треба запалювати в дітях палке прагнення до знань і до уміння. Прагнення до уміння збуджується самими навчальними предметами, методами навчання»

Я.А.Каменський

У сучасному житті, яке характеризується стрімкими змінами у різних його сферах особливого значення набувають уміння людини самостійно та нестандартно мислити, прогнозувати результати, виявляти творчий підхід у будь-якій діяльності. Особливості математики як науки і навчального предмета визначають її особливе місце в процесі розвитку креативної, творчої особистості, яка спроможна вільно орієнтуватися в сучасному світі.

Як зазначено в Державному стандарті базової й повної середньої освіти, ключові (життєві) компетентності мають реалізовуватися в кожній освітній галузі, а рівень їх сформованості має слугувати результатом навчального процесу.

Щоб на уроках математики розвинути у школярів здатність працювати з інформацією, навчити їх самостійно мислити, уміти працювати в команді, можна використовувати різні педагогічні технології. У арсеналі інноваційних педагогічних засобів і методів особливе місце займає проектування як основний вид навчальної діяльності.

Спочатку цей метод розглядався як організація спеціальної дослідницької діяльності учнів у певній практичної області, а також як спосіб актуалізації і стимулювання пізнавальної діяльності учнів.

На сьогоднішній день в нашій країні не так багато інформації про використання методу проектів під час навчанні математики. Як стверджують науковці й учителі-практики, складність самої математики часто служить виправданням для традиційної позиції вчителя, адже простіше детально пояснити і розв'язати певну кількість стандартних прикладів, ніж створювати учням умови для самостійного вивчення нового.

Розкриваючи сутність поняття «метод проектів», перш за все, хочемо наголосити на тому, що звернення до цієї теми зумовила не данина моді, а переконання у тому, що саме цю педагогічну технологію вирізняють з-поміж інших такі важливі складові навчально-виховного процесу, як практичне спрямування освітньої діяльності, посилення мотивації пізнавальної активності учнів, можливість інтегрувати знання з різних предметів, як спеціальних, так і загальноосвітніх, керованість самостійною діяльністю вихованців тощо.

Метод проектів має велике значення для розвитку життєвої, соціальної, інформаційної, предметної компетентностей учня.

Він дозволяє:

перевірити та закріпити на практиці теоретичні знання;—

забезпечити продуктивний зв'язок теорії та практики у процесі навчання; набути життєвого досвіду;

розвивати вміння аналізувати, систематизувати, узагальнювати вивчений матеріал;

здійснювати організовану пошукову, дослідницьку діяльність на підставі спільної праці учнів;

навчити учнів самостійно працювати з додатковою літературою;

вчити вміння самостійно працювати над творчими завданнями; підвищувати інтерес учнів до вивчення математики;

виховувати повагу, вміння працювати в колективі;

формувати власну життєву позицію.

 

Уміння користуватися методом проектів викладача, його прогресивної методики навчання і розвитку учнів. Недарма ці технології відносять до технологій ХХІ століття, яка передбачає, перш за все, уміння адаптуватися до стрімко мінливих умов життя людини постіндустріального суспільства. Організація проектної діяльності вимагає знання специфіки цієї діяльності та розуміння її цілей і завдань.

У ході дослідження нами з'ясовано різні види проектів, що можуть бути застосовані у закладах середньої освіти на уроках математики, серед яких проекти за основною діяльністю учнів, за комплектністю і характером контактів, за терміном виконання тощо.

За своєю структурою проектна діяльність являє собою багатоступеневу систему взаємопов'язаних етапів: передпроєктної підготовки, планування, організаційно-дослідний, презентативний та оформлення кінцевого результату.

З'ясовано, що результати проектної діяльності часто ототожнюються лише з виконанням проектів. Насправді під час використання методу проектів існує інший, не менш важливий результат, це формування загальнонавчальних умінь і навичок в учнів: рефлексивних, пошукових (дослідницьких), навичок колектив- ного планування, менеджерські, комунікативні, презентаційні тощо.

Вважаємо, що саме метод проектів, як доповнення до урочної практики, надає вчителеві математики унікальну можливість здолати негативне відношення до математики, що породжується перерахованими чинниками. Для того, щоб підтримувати в учнів інтерес до знань на уроках математики, необхідно будувати навчання на активній основі, через доцільну діяльність учня, погодившись з його особистим інтересом саме в цих знаннях.

Впровадженню проектної діяльності в процес навчання математики передувало використання на уроках дидактичних ігор та інтерактивних технологій. На нашу думку, проведення ділової гри як своєрідного проекту має на меті практичне застосування знань учнів у нестандартних умовах.

Наступним кроком впровадження проектної технології на уроках математики стало проведення уроку - проекту «Кути у просторі». Учням кожної групи необхідно було сформулювати означення, виконати малюнок, скласти математичні задачі відповідно до обраного виду кутів у просторі.

Проект «Комбінації геометричних тіл» був запропонований учням 11-х класів за тиждень до зимових канікул. Під час постановки завдань з учнями були обговорені питання різноманітних комбінацій геометричних тіл. Запропоновано об'єднатися в 3 групи, кожна з яких, розглядала б свій вид комбінацій: 1 група розглядала всі можливі комбінації кулі з тілами обертання та многогранниками; II група - всі можливі комбінації конуса з тілами обертання та многогранниками, ІІІ група - всі можливі комбінації циліндра з тілами обертання та многогранниками.

Захист проекту пропонувалось провести як конкурс на узагальнюючому уроці з теми «Комбінації геометричних тіл» на найцікавіший та найнаочніший матеріал, тим самим підвищити оцінку з теми.

Наступним кроком у впровадженні проектних технологій був проект з теорії ймовірності.

Зауважимо, що позитивним результатом упровадження проектної діяльності в заклади середньої освіти є активна участь школярів у математичній грі «Кенгуру», перемоги в шкільних і міських олімпіадах, конкурсах-проектах, творчих конкурсах, проведенні тижнів математики, підвищення рівня навчальних досягнень тощо.

Отже, упровадження проектної діяльності в заклади середньої освіти є одним 3 першочергових завдань сучасної школи. Проектні технології потрібно намагатись використовувати під час вивчення будь-якої теми, підбираючи найбільш оптимальний варіант в залежності від ситуації. Щоб виховати креативну, різносторонньо розвинену особистість, перш за все, вчитель повинен правильно організувати навчальний процес, не прив'язуватись у своїй роботі до шаблонів та схем, формувати в школярів свободу думки, підтримувати нестандартність мислення, спонукати до пошуку нових шляхів розв'язання проблем.

 

Література:

1. Буджак Т. Метод проектів як засіб формування інтелектуальних здібностей учнів // Хімія. Біологія. 2000. No10. С.10.

2. Лернер П. Проектування як основний вид пізнавальної діяльності школярів (на прикладі освоєння ПГ «Технологія») // Завуч. 2003. No7. С. 6-10.

3. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. К. : Партнер, 1997.193.

 

 

docx
Додано
2 березня
Переглядів
64
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку