Стаття "Розвиток особистісного, творчого і фізичного потенціалу учнів засобами предмета фізична культура"

Про матеріал

У статті «Розвиток особистісного, творчого і фізичного потенціалу учнів засобами предмета фізична культура» викладено та проаналізовано інноваційні елементи, які можна використати на уроках та в позакласній роботі з фізичної культури.

Перегляд файлу

Розвиток особистісного, творчого і фізичного потенціалу учнів засобами предмета фізична культура

 

 

C:\Users\Админ\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\3d-soccer-conversion-1.jpg       Пріоритетним напрямком роботи кожної школи є підвищення якості освіти через використання інноваційних технологій на уроках і позакласних заняттях. Тому сучасний педагог повинен досконало володіти знаннями в області цих технологій і успішно застосовувати їх на своїх уроках. Вчитель, використовуючи сучасні технології, може удосконалювати не лише фізичні якості, а також розвивати творчій потенціал учнів.

       Здоров’язберігаюча технологія, вживана в системі освіти, виділяє декілька груп, що відрізняються різними підходами до охорони здоров'я і, відповідно, різними методами і формами роботи.

       Учителям фізичної культури близькі фізкультурнооздоровчі технології. Вони спрямовані на фізичний розвиток учнів. До них відносяться: гартування, тренування сили, витривалості, швидкості, гнучкості і інших якостей, що відрізняють здорову, треновану людину від фізично слабкої.

За характером дії розрізняють наступні:

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

       Однією з найяскравіших  характеристик  особистості  є  її  індивідуальність,  під  якою розуміють  своєрідне  неповторне  поєднання  таких  психологічних особливостей  людини,  як  характер,  темперамент,  особливості  перебігу психічних  процесів  (сприймання,  пам’яті,  мислення,  мовлення,  почуттів, волі), особливості її мотиваційної сфери, спрямованості.

       Саме  тому  однією  з  проблем  можна  вважати  розвиток  особистісного, творчого і фізичного потенціалу учнів засобами предмета фізична культура, метою  якої  є  розвиток  творчої  особистості,  фізичних  якостей,  зміцнення здоров’я  на  уроках  фізичної  культури  та  в  позаурочних  формах  навчання.

 

 

 

 

 

 

 

       Вчитель  повинен  вміло  використовувати  творчі  здібності своїх  учнів,  але  намагатися  урізноманітнювати  завдання,  користуючись новими прийомами та методами у своїй педагогічній діяльності, тим самим спонукаючи  учнів  до  максимальної  пізнавальної  активності,  створюючи творчий  психологічний  клімат  засобом  співтворчості  з  учнями.  Фізично розвинена  особистість    це  здорова  особистість  здатна  долати  не  лише фізичні труднощі, а й психологічні.       

       Отже,  основним  завданням  викладання  фізичної  культури  в  сучасній

школі  є  формування  успішної  особистості,  фізично,  духовно  та  соціально розвиненої.  Для  того,  щоб реалізувати  проблему,  визначено  наступні  шляхи  розвитку  творчої, фізично розвиненої, здорової особистості:

  • моніторингові  дослідження  рівня  фізичної  підготовленості  з  метою

індивідуалізації та диференціації процесу фізичного виховання;

                             

  •     набуття  нових  знань  за  допомогою  інформаційно-комунікативних технологій у освітньому процесі з фізичної культури;

  • використання  нестандартного обладнання та інноваційних технологій навчання на уроках фізичної культури;

                           

 

  •     музичний супровід на уроках фізичної культури.

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
8 жовтня 2018
Переглядів
839
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку