Стаття "Створення шкільної системи медіа-освіти як складової сучасного освітнього середовища"

Про матеріал

В статті розкрито напрямки роботи закладу по впровадженню медіа-освіти в навчально виховний процес з метою формування нової моделі особистості вчителя, озброєного найсучаснішими методиками і розробками з медіа навчання, здатного до інновацій, до впровадження Інтернет-технологій в урочну та позаурочну роботу; здатного виховувати сучасну компетентну особистість, творця власного життя.

Перегляд файлу

Автор статті:

Сагун Ольга Петрівна,

 заступник директора з науково-методичної роботи комунального закладу «Нікопольський навчально-виховний комплекс №15 «Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія» Дніпропетровської області

 

СТВОРЕННЯ ШКІЛЬНОЇ СИСТЕМИ МЕДІА-ОСВІТИ

ЯК СКЛАДОВОЇ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Освітні (педагогічні) інновації – це результат пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем. Продуктом творчого пошуку можуть бути нові навчальні технології, оригінальні виховні ідеї, форми і методи виховання, нестандартні підходи в управлінні.

Інноваційна освітня діяльність – це розробка, розповсюдження та застосування освітніх інновацій. Освітніми інноваціями є вперше створені, вдосконалені або застосовані освітні, дидактичні, управлінські системи, їх компоненти, що суттєво поліпшують результати освітньої діяльності. [1, с. 12]

Інноваційна освітня діяльність на рівні окремого навчального закладу передбачає:

- застосування інновацій;

- експериментальне дослідження продуктивності й можливості

впровадження та застосування інновацій.

Перед сучасними керівниками закладів освіти постають питання: «Як керувати школою? Як подолати відстань від усвідомлення проблем розвитку до нової школи? Як привести до успіху учнів і педагогів?» Тенденції розвитку освіти та закони ринку зумовлюють необхідність розробки нових підходів до освіти.

Тому на певному етапі розвитку в старших класах нашого закладу було введено профільне навчання за напрямками : журналістський, юридичний та економічний (з 2002 року). Мета профілізації – диференціювати й індивідуалізувати навчання, враховувати інтереси, схильності і здібності учнів.

А вже з вересня 2011 року КЗ «ННВК №15» Дніпропетровської області включився у Всеукраїнський експеримент з упровадження медіа освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів України «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіа освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів».

Актуальність інновації.

Стрімкий розвиток у сучасному світі інформаційно-комунікаційних технологій зумовлює потребу до швидкого сприйняття  великих обсягів інформації, володіння сучасними методами, засобами й технологіями переробки інформації.

Мета інновації.

Формування нової моделі особистості вчителя, озброєного найсучаснішими методиками і розробками з медіа навчання, здатного до інновацій, до впровадження Інтернет-технологій в урочну та позаурочну роботу; здатного виховувати сучасну компетентну особистість, творця власного життя.

Завдання інновації:

 •                   поширювати практику інтеграції медіа-освітніх елементів у навчальні програми з різних предметів;
 •                   розвивати в учнів медіа-культуру і забезпечувати їх підготовку до ефективної взаємодії із сучасним інформаційним середовищем;
 •                   формувати культуру спілкування та співпраці в Інтернет просторі;
 •                   упроваджувати курс медіа-культури в позакласні форми учнівської творчості медіа-освітнього спрямування;
 •                   готувати учнів до життя в розвиненому інформаційному середовищі.

Очікувані результати інновації:

 •                  інтенсифікація навчально-пізнавальної діяльності;
 •                  підвищення рівня наочності матеріалу;
 •                  забезпечення неперервності зворотного звязку й  динамічності процесу навчання;
 •                  забезпечення широкої інтеграції знань із різних предметів;
 •                  реалізація принципів наочності й науковості;
 •                  підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя;
 •                  підвищення рівня пізнавальної активності, навчальних досліджень, інформаційної культури учнів.

 Управління процесом упровадження інновації.

 •                     Проблема
 •                     Мета інновації
 •                     Суть інновації
 •                     Прогнозований результат
 •                     Стадії нововведення
 •                     Перешкоди на шляху впровадження
 •                     Готовність до подолання труднощів, пов'язаних зі змістом та організацією інноваційної діяльності
 •                     Оцінювання інновації (моніторинг)
 •                     Створення власних творчих завдань, методик, поширення кращого педагогічного досвіду

Медіа-технології слугують не тільки для підвищення рівня знань, а й для контролю, закріплення, повторення, узагальнення, систематизації, отже, успішно виконують дидактичні функції. [2, с. 33]

В ході дослідження ефективності впровадження медіа-навчання педагоги закладу дійшли висновку, що ця інновація потребує:

 •                   розвивальних міні-підручників, мультимедійних комплексів, проекторів, комп’ютерів;
 •                   активізації процесу навчання засобами привабливих і швидкозмінних форм подачі інформації, стимуляції пошуку відповідей;
 •                   поліпшення сприймання матеріалу за допомогою наочності, підкреслювання, кольорового зображення, графіки, музики, відео;
 •                   розвитку творчого мислення шляхом експериментування, пошуку зв’язків між новою й старою інформацією, встановлення зв’язків і закономірностей;
 •                   формування вмінь раціонально будувати розумові операції;
 •                   посилення мотивації до навчання;
 •                   перехід від інформаційно-контрольної ролі педагога до консультаційно-координаційної;
 •                   формування самостійної творчої активності шляхом надання попередньо-пошуковій діяльності ролі основного елемента домашньої роботи;
 •                   створення умов для виявлення обдарованих дітей і розвитку їхніх

За роки роботи в експерименті є сенс говорити про кардинальні зрушення в якості знань, бо є позитивні результати  в мотиваційній сфері. Як результат, маємо успішність учнів 100%, а відсоток якості збільшився. Учні стали активно залучатися до створення презентацій, відеороликів, до пошуку інформації, написання наукових робіт, колективної участі у проектах різної тематики.

Системний підхід до залучення медіа-освітнього досвіду, наробок дали можливість змінити діяльнісну сферу як учня, так і вчителя. Для учня - це потреба в самостійному здобутті знань, більш ґрунтовний рівень підготовки домашніх завдань, зростаюча активність на уроках, а найголовніше свідомий критично-аналітичний підхід до оцінювання явищ дійсності.

             Сьогодення зумовлює необхідність докорінного переосмислення технологій становлення особистості учня, як суб’єкта і проектувальника життя, створення проектно-життєвого простору, спрямованого на розвиток і саморозвиток компетентної, конкурентоспроможної особистості, яка вміє творчо розв’язувати проблеми, прагне змінити на краще своє життя й життя своєї країни. Школа має захистити й підтримати дитину, виробити в неї життєздатність, озброїти механізмами і технологіями розробки життєвих стратегій та проектів. Місія школи спрямована на оволодіння кожною молодою людиною ключовими компетенціями, як важливим результатом якості навчально-виховного процесу.

Тому, пріоритетними напрямками створення цілісної системи шкільної медіа-освіти є:

- сприяння розбудові ефективної системи медіа-освіти як складової сучасного освітнього середовища;

- зміцнення матеріально-технічної бази закладу для реалізації їх медіа-освітньої діяльності;

- забезпечення мультимедійними посібниками з медіа-освіти з урахуванням вікових особливостей учнів;

- використання в практичній діяльності навчального закладу інноваційного педагогічного досвіду;

- засвоєння інформаційних технологій у позанавчальній діяльності;

- приєднатися до освітніх європейських та світових мереж для оперативного спілкування з використанням сучасних засобів обміну інформації при розв’язання навчальних та науково-практичних задач;

Список використаної літератури

1. Ланько А.М., Гавриленко О.О. Проект «Творчість» // Завуч. Усе для роботи. – 2009. - № 4

2. Медіа-культура особистості: соціально-психологічний підхід: навчальний посібник // за ред. Л.А. Найдьонової, О.Т. Баришпольця. – К.: Міленіум, 2010.

3. Медіа-культура та медіа-освіта учнів ЗОШ: візуальна медіа-культура // Н. Череповська. – К.: Шкільний світ, 2010.

 

doc
Додано
26 лютого 2018
Переглядів
2427
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку