26 серпня о 18:00Вебінар: Навчання в умовах пандемії: рекомендації ООН та світовий досвід

СТАТТЯ "ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ (E-LEARNING) ПРИ ПІДГОТОВЦІ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ"

Про матеріал
В статті говориться про важливість використання засобів ІКТ для створення навчально-методичного забезпечення яке дозволяє підвищити ефективність освітнього процесу. Компетентне використання ІКТ викладачем збільшує педагогічну дію на формування творчого потенціалу здобувача освіти. Нова парадигма освіти зумовила оновлення фахової освіти та відповідних форм, методів і технологій навчання, що базуються на електронному навчанні (e-learning)
Перегляд файлу

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ

 (E-LEARNING) ПРИ ПІДГОТОВЦІ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

 

Микуліна С. М., методист, викладач загальноосвітніх дисциплін Ордена «Знак Пошани» вищого професійного училища №75                              (с. Олександрівка Дніпропетровська обл.)

 

    Технології в 21 ст. відіграють значну роль, і навчальний процес не є виключенням. Володіння інформаційно-комунікаційними технологіями викладачами  ЗП(ПТ)О забезпечує підвищення якості освіти. Використання засобів ІКТ для створення навчально-методичного забезпечення дозволяє підвищити ефективність освітнього процесу. Компетентне використання ІКТ викладачем збільшує педагогічну дію на формування творчого потенціалу здобувача освіти.

          Нова парадигма освіти зумовила оновлення фахової освіти та відповідних форм, методів і технологій навчання, що базуються на електронному навчанні (e-learning), в якому центральною фігурою є здобувач освіти, який знаходиться у центрі навчального процесу, ґрунтується на повазі до його думки, на спонуканні до активності, на заохочені до творчості. Такими технологіями навчання є інтерактивні, що дозволяють розв’язувати вище зазначені проблеми.

До інноваційних методик навчання, крім інших, відносяться:

     e-learning;

     m-learning;

     u-learning;

     f-learning;

     blended-learning,

в яких використовуються інтерактивні та комп’ютерні технології навчання.

Електронне навчання (e-learning) – це система навчання, що пропонує використання Інтернет - технологій, електронних бібліотек, навчально-методичних мультимедіа - матеріалів,  віртуальних лабораторій і практикумів тощо.

Електронне навчання – це перспективна модель навчання, заснована на використанні нових мультимедійних технологій Інтернету для підвищення якості навчання шляхом полегшення доступу до ресурсів і послуг, а також обміну ними, спільною роботою на відстані.

Мобільне навчання (m-learning) – це передавання знань на мобільні пристрої з використанням WAP I GPRS технологій.

Мета мобільного навчання – зробити процес навчання гнучким, доступним і персоніфікованим, в якому реалізується головний принцип мобільного навчання – навчання в будь-якому місці, в зручний час. Важливим є створення мобільного навчання, що потребує розроблення інтерактивних програмно-педагогічних продуктів та їх методичного забезпечення.

Всепроникаюче навчання (u-learning) – це технології неперервного навчання з використанням інформаційно-комунікаційних засобів у всіх сферах життя суспільства. Для здійснення u-learning необхідні відповідні навчальні матеріали, що передаються на мобільні пристрої.

Під час впровадження всепроникаючого навчання мають місце такі проблеми:

     необхідність безкоштовного Wi-Fi, створення безкоштовних Wi-Fi зон;

     певні технічні проблеми: обмежений термін роботи батареї мобільного пристрою та неперервна підзарядка (бездротова);

     створення відповідного програмно-методичного забезпечення.

Нині заняття більше зорієнтовані на здобувача освіти, який активно бере участь у навчальному процесі, при цьому має бути виконана навчальна програма за той же період навчання, що і в традиційній системі навчання.

«Перевернуте» навчання (flipped learning) – це форма активного навчання, що дозволяє «перевернути» звичайний процес навчання таким чином: здобувачі освіти  поза аудиторією переглядають відповідні навчальні матеріали, що будуть розглядатися на наступному занятті, самостійно вивчають теоретичний матеріал, а в аудиторії здійснюють його обговорення, виконують практичні завдання.

Ефективність e-learning, m-learning, u-learning, f-learning у чистому вигляді залишається проблематичним. Нині найчастіше в навчальному процесі використовується змішана модель (blended learning) навчання, яка поєднує вище зазначені технології з аудиторними заняттями за традиційною системою.

Змішане навчання – це навчання, в межах якого здобувач освіти одержує знання, очно і самостійно онлайн, воно передбачає створення комфортного освітнього інформаційного середовища, системи комунікацій, що доставляють необхідну інформацію.

          Процес реформи сучасної освіти України передбачає забезпечення якісної предметної підготовки фахівців в умовах зменшення аудиторного навантаження і збільшення інформації. Один із шляхів щодо вирішення цієї проблеми полягає у впровадженні нових, більш ефективних методів і технологій навчання. До яких відносять електронне навчання (e-learning), дистанційні освітні технології.

          В умовах розвивального навчання необхідно домогтися максимальної активності студентів, що забезпечується інтерактивними методами навчання. На відміну від активних методів, інтерактивні орієнтовані на більш широку взаємодію студентів не тільки з викладачем, між собою та на домінуванні активності студентів у процесі навчання.

Для розв’язання навчальних завдань викладач застосовує такі інтерактивні форми:

     кейс-технології;                                     «круглий стіл»;

     ділові ігри;                                             дебати;

     case-study;                                              тренінги;

     «мозковий штурм»;                              відео конференції;

     фокус-групи;                                         рольові ігри;

     групові дискусії;                                   метод проектів.

 

У діяльності сучасного педагога особливе місце посідає вміння організувати мережні співтовариства, тобто використовувати можливості сервісу Web 2.0, Web 3.0, у своїй професійній діяльності. З них найбільш поширеними і вживаними в навчальному процесі є блоги, Веб-квести, Блог-квести.

Список літератури

  1. Гуревич, Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі : посібник для педагогічних працівників і студентів педагогічних вищих навчальних закладів / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія. – Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2002. – 116 с.
  2. Освітні технології: навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; за ред. О.М. Пєхоти. – К.: АСК, 2009. – 256 с.
  3. Пилипчук А.Ю. Система освіти як об’єкт інформатизації: структура системи освіти / Пилипчук А.Ю. // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2008. –№4. – С. 2–5. 
  4. Шевчук С.С. Традиції та інновації у діяльності методичної служби професійної школи: Методичний посібник – Донецьк: ІПО ІПП УМО, - 2011. – 120с.

 

docx
Додано
12 листопада 2019
Переглядів
194
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку