СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИКИ. Милозвучність української мови. Правильна артикуляція і дикція.

Про матеріал
Конспект уроку "СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИКИ. Милозвучність української мови. Правильна артикуляція і дикція". Даний матеріал можна використовувати на уроках української мови в 10-му класу (профіль - українська філологія).
Перегляд файлу

Урок № 22

Тема.  СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИКИ. Милозвучність української мови. Правильна артикуляція і дикція.

Мета: предметні: розширити відомості учнів про фонетичні та художні засоби ми­лозвучності української мови; ключові: формування вміння знаходити в тексті приклади звукової анафори, епіфори, асонансу та алітерації, а також визначати їх стилістичні функції, загальнокультурні: виховувати почуття прекрасного, вміння помічати й цінувати красу в мовних явищах.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Обладнання: ксерокопії текстів, тлумачні словники, український правопис 'у таблицях.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Мотиваційний етап

1. Емоційна готовність учнів до уроку.

2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

- Перевірка домашнього завдання

- Підготовка до ЗНО.

ІІ. Цілевизначення й планування

  1. Проблемне питання.
  2. Повідомлення теми й мети уроку.
  3. Цілі та завдання уроку.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

  1. Опрацювання теоретичного матеріалу. Ст.96-97
  2. Вибірковий диктант.

     У дві колонки запишіть слова: а) де можливе чергування [у] з [в]; б) де такого чергування немає.

      Україна, урок, урожай, влітку, учень, Владислав, увага, увече­рі, враження, уява, уряд, указ, умова, взимку, удача, влада, вступ, упав, все.

  1. Творча робота.

Допишіть речення, правильно вживаючи у/в, і/й, з/зі/із. Свій вибір обґрунтуйте.

1. Надходила осінь і/й... 2. Тепла ще довго не буде і/й... 3. З/Із/Зі ... ранку... 4. У/В ... було багато турбот... 5. З/Із/Зі/... сонця... 6. Дерево тривожно зашуміло у/в...

4. Дослідження-обгрунтування.

     Прочитайте. Обгрунтуйте чергування і/й, з/зі/із, у/в.

1. І море, і озеро, і сильний високий його берег, і широкий степ — усе було гарячим маревом (І. Нечуй-Левицький). 2. Постать, що з обличчя нагадує Мавку, з’являється з-за берези (Леся Укра­їнка). 3. Зі злої справи лихе сіно (Народна творчість). 4. І білий місяць на ту пору Із хмари де-де виглядав (Т. Шевченко). 5. Приїду, було, до них у гостину — сидять укупці (Марко Вовчок).

     5. Робота з текстом.

    Прочитайте. Визначте, які засоби милозвучності і з якою метою використані в текстах. Якого настрою надають текстам алітерація, асонанс?  (впр.225).

      Проведіть лінгвістичне дослідження. У третьому тексті проана­лізуйте особливості вживання приголосного звуку [р]. Які вра­ження він створює?

  1. Робота в групах (творча)

Складіть власний текст, у якому б усі слова починалися з одного звуку.

Напишіть 1-2 строфи власного вірша, використавши як засіб емоційного впливу на читача алітерацію, асонанс, анафору чи епіфору. Теми віршів: «Мова», «Море», «Літо», «Зорі».

І\/. Рефлексивно-оцінювальний етап

  1. «Мікрофон».

   Сьогодні на уроці я дізнався (лася), що...

   Здобуті знання мені знадобляться, щоб...

  1. Оцінювання.

\/. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Написати реферат на тему: «Експресивні можливості звуків української мови».

docx
Додав(-ла)
Любчик Наталія
Додано
12 липня 2019
Переглядів
554
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку