19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Стилістичні засоби стилістики.

Про матеріал
Життя та розвиток мови відбувається за своїми правилами і законами. Вивчення цих законів, точніше закономірностей чи тенденцій розвитку, становить предмет дослідження науки про мови - мовознавства. Розгляд особливостей прояву мови, її писемної та усної форми - компетенція стилістики, тобто науки про стилі, мовленнєві особливості
Перегляд файлу

Стилістичні       засоби     стилістики

 

У завданнях 1-12 потрібно вибрати ОДНУ найбільш правильну відповідь.

1. Укажіть рядок, у якому допущено помилку в написанні власних назв.

А. Браунінг, комета Галея, Західні Карпати, Дамоклів меч.

Б. Авгієві стайні, держава Німеччина, академік, Дон Кіхот.

В. Галактика, Нова Гвінея, Південний полюс, Дон Кіхот.

Г. Новий рік, Тетянин зошит, принц Чарльз, Бейкер-стрит.

Д. Держава Ізраїль, День учителя, макінтош, гора Говерла.

2. Укажіть речення, яке НЕ потребує редагування.

А. Навіть Тетянка Янченко не змогла рішити цю задачу з математики.

Б. Прийняти участь у змаганнях – значить показати свою майстерність.

В. Своє відношення до подій журналіст висловив у величезній статті.

Г. Комісія на протязі двох днів з’ясовувала причини відмови двигуна.

Д. На майдані зібрався численний натовп туристів та гостей містечка.

3. Укажіть рядок, у якому зміна наголосу в словах НЕ змінює значення слів.

А. Поділ, жила, колос, об’єднання.

Б. Завжди, слідом, байдуже, договір.

В. Зараз, поперек, пугач, відповідний.

Г. Вигода, твердити, замок, водяний.

Д. Відправний, коровий, атлас, пустота.

4. Виберіть рядок, у якому словосполучення потребують редагування.

А. Зазнати збитків, зазнати поразки, зазнати прикрощів.

Б. Відкрити книжку, відкрити двері, відкрити очі.

В. Перевести час, перевести стрілки годинника, перевести через дорогу.

Г. Рахувати гроші, рахувати дні, рахувати бали.

Д. Спричиняти хворобу, спричиняти біль, спричинити нещастя.

5. Виберіть рядок, у якому дотримано норм милозвучності.

А. Ймовірно, в нього і не було таких слів, щоб висловити свої почуття.

Б. В своїй відповіді науковець вповні розкрив проблему захисту довкілля.

В. Ішли дівчата в хату, у стареньку, низеньку, але затишну й привітну.

Г. Глянув на неї – й серце зайшлося: в її блакитних очах сміялося сонце.

Д. В Одесі уранці йшов дощ, й тепер прохолода огорнула вулиці міста.

6. Виберіть рядок, у якому на місці крапок скрізь писатиметься У.

А. Там … хаті, ..війшли до хати, переконана … цьому.

Б. Наш ..читель, дивився … вікно, прочитала … афіші.

В. Зайшла ..ранці, був … Анталії, пішли … світлицю.

Г. Поїхав … Львів, вийшла … двір, … свободу віримо.

Д. Ходила … формі, ..никаючи погляду, квіти … руках.

7. Укажіть рядок, у якому ВСІ слова писатимуться з м’яким знаком.

А. Л..очик, киц..ці, дон..ка, урал..ський.

Б. П’ят.., крад..кома, спіл..ка, різ..блення.

В. Пріс..ка, весіл..ний, воз..ня, промін.. .

Г. Гал..ці, кіл..цева, в’яз..кість, бул..йон.

Д. Жмен..чин, люл..ка, зіл..ля, колис..ці.

8. Виберіть рядок, у якому в написанні слів з апострофом допущено помилку.

А. Цвях, морквяний, різьбяр,  нав’ючити.

Б. Ганчір’я, арф’яр, верф’ю, дров’яний.

В. Свято, зів’янути, верб’я, надвечір’я.

Г. Сурм’яний, бязь, різдв’яний, черв’як.

Д. Тім’я, тьмяний, надбрів’я, медвяний.

9. Укажіть рядок, у якому  ВСІ іменники в О. в. матимуть подвоєння приголосних.

А. Сталь, вісь, провесінь, любов.

Б. Заполоч, відданість, піч, мазь.

В. Зелень, путь, заповідь, грань.

Г. Пристань, міць, чверть, верф.

Д. Кров, тінь, врожайність, мідь.

10. Укажіть рядок,  у якому в УСІХ словах є подвоєння приголосних.

А. Бе..збройний, шален..ий, самові..дано, узліс..я.

Б. Жовч..ю, повноліт..я, буквен..ий, блажен..ий.

В. Священ..ик, роздоріж..я, затвердін..я, страшен..о.

Г. Засил..я, чут..я, невблаган..ий, довгождан..ий.

Д. Воз..’єднання, священ..ий, востан..є, стат..ею.

11. Виберіть рядок,  у якому допущено помилку в написанні слів.

А. Компостний, швидкісний, шістсот, кістлявий.

Б. Тижневий, зап’ястний, шелестливий, тоскно.

В. Туристський, проїздний, злісний, баластний.

Д. Артистчин, форпостний, агенство, обласний.

12. Виберіть рядок, у якому допущено помилку в написанні слів іншомовного походження.

А. Карикатура, інгредієнти, речитатив, дивізія.

Б. Юрисдикція, конвеєр, апеляція, безіменний.

В. Сертифікат, ветеринар, комбінезон, меценат.

Г. Кредит, кондиціонер, дифірамби, індексація.

Д. Інциденти, дезінфекція, акредитив, корифей.

У завданнях 13-15 потрібно вибрати  ВКАЗАНУ КІЛЬКІСТЬ правильних  відповідей.

13. Виберіть серед запропонованих слів ТРИ, які можуть бути загальними назвами.

А. Сиваш.

Б. Бразилія.

В. Петров.

Г. Шевченко.

Д. Гвінея.

Е. Дон Жуан.

Ж. Америка.

З. Дід Мороз.

И. Іспанія.

К. Джульбарс.

Л. Київ.

М. Земля.

14. Виберіть ДВА слова, у яких при творенні прикметників із суфіксами -СЬК- (-ЦЬК-, -ЗЬК-) чергування приголосних НЕ відбувається.

А. Новобіличі.

Б. Кривий Ріг.

В. Карабах.

Г. Казбек.

Д. Казах.

Е. Гринвіч.

Ж. Сиваш.

З. Нью-Йорк.

И. Калуга.

15. Виберіть ДВА слова з подвоєнням приголосних.

А. Ан..али

Б. Конфет..і

В. Нет..о

Г. Шос..е

Д. Мас..а

Е. Барок..о

У завданнях 16-18 потрібно вибрати ВСІ правильні відповіді (їх може бути будь-яка кількість).

16.  Укажіть  варіанти,  у яких  допущено помилку у фонетичній транскрипції.

А. Рюкзак [р’ у ґ з á к]

Б. Ліхтарі [л’ і х т а р’ Í ]

В. Казка [к á с к а]

Г. Зсадити [з с а д и т и]

Д. Розказати [р о с к а з á т и]

Е. Прибиральниця [п р и б и р а л’ н и ц’ а]

17. Виберіть рядки,  у яких у наголошуванні слів допущено помилку (велика літера позначає наголос).

А. зОзла, задОвго, квАрцовий, натщЕрце, обІруч.

Б. черговИй, горілИць, йогУрт, їстівнИй, очиснИй.

В. жадАний, фОльга, разОм, воднОчас, пОки що.

Г. життЄвий, глибочинА, різкИй, завдАння, вИпадок.

Д. пОдруга, показнИк, розм’Якшити, вчЕння, цемЕнт.

18. Виберіть УСІ слова, які з ПІВ писатимуться через апостроф.

А. Ялта

Б. Ют

В. Огірок

Г. Відень

Д. Яблуко

Е. Україна

Ж. Вік

З. Європа

И. Ящик

К. Юрта

Прочитайте уважно слова і виконайте завдання 19, 20.

А. Медаль

Б. Щебетати

В. Розумний

Г. Ефективність

Д. Хлопець

Е. Темнуватий

Ж. Зупинятися

З. Левада

И. Травень

К. Десятий

Л. Математика

М. Пленарний

19. Виберіть слова, у яких правопис ненаголошених голосних перевіряється за словником.

 

20. Виберіть слова, у яких ненаголошений  Е при зміні слова стає випадним.

 

Прочитайте уважно слова і виконайте завдання 21-23.

А. Міжгір’я

Б. Ялівець

В. Ішемія

Г. Ясень

Д. Зяяти

Е. Рілля

Ж. Фюзеляж

З. Різьбяр

И. Тінню

21. Виберіть слова, у яких УСІ приголосні дзвінкі.

 

22. Виберіть слова, у яких кількість звуків і букв однакова.

 

23. Виберіть слова, у яких УСІ приголосні  м’які чи пом’якшені.

 

Завдання 24 має на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, потрібно дібрати відповідник, позначений БУКВОЮ. Кожна буква може використовуватися один чи кілька разів або не використовуватися зовсім.

24. Доберіть до запропонованих прикметників відповідні іменники.

1. Суспільний

2. Військовий

3. Громадський

4. Вагомий

5. Воєнний

А. Сила

Б. Здобуток

В. Операція

Г. Присяга

Д. Наука

Е. Організація

Завдання 25 є тестовим завданням розширеного відбору. Серед слів, позначених БУКВАМИ, виберіть слова відповідно до категорій, позначених ЦИФРАМИ. До кожної категорії може бути будь-яка кількість слів.

25. А. Терти

Б. Сьомий

В. Стелити

Г. Женити

Д. Допомога

Е. Чебрець

Ж. Держати

З. Садок

Виберіть слова, які слугуватимуть прикладом (прикладами) для правил чергування голосних.

  1. Чергування  о, е з нулем звука.
  2. Чергування о, е після шиплячих
  3. Чергування е з и в коренях слів
docx
Додано
7 червня
Переглядів
65
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку