Сторінками життя і творчості Тараса Шевченка. Інтелектуальний калейдоскоп

Про матеріал

Сприяти поглибленню учнівських знань про творчість Т. Шевченка, розвивати культуру зв'язного мовлення, пам'ять, логічне мислення, увагу, спостережливість, вміння робити висновки, чітко формувати і висловлювати свою думку.

Перегляд файлу

Сторінками життя і творчості Тараса Шевченка

          (Урок проміжного тематичного оцінювання)

 

 

Тема. Інтелектуальний калейдоскоп

 

Мета: сприяти поглибленню учнівських знань про творчість Т. Шевченка,  розвивати культуру зв’язного мовлення, пам'ять, логічне мислення, увагу, спостережливість, вміння робити висновки, чітко формувати і висловлювати свою думку.

 

Тип уроку: формування вмінь і застосування знань.

 

Завдання уроку: співпрацювати   в   команді,   групі   та   самостійно;  берегти  навчальний  час; вчитись бачити найголовніше, найсуттєвіше.

 

Обладнання: портрет Т. Шевченка, "Кобзар".

                                                                         Історія мого життя

                                                                        становить частину історії

                                                              моєї Батьківщини…

 

                                                                                              Т.Шевченко

 

 Так висловився Великий Кобзар. І ми в цьому переконуємось, коли душею і серцем переймаємось кожним із його творів. Поки що ми небагато вивчили із спадщини Кобзаря, але, надіюсь, здобуті знання стануть нам у пригоді на уроці інтелектуального калейдоскопу.

 Кожен із вас, хто ще сумнівається, може сьогодні переконатися, що в єдності – наша сила. Адже кожен із вас у команді – неповторна особистість, без якої неможлива перемога. Хочу зауважити, що нині ви маєте шанс компенсувати фізичну силу розумом. Допомагатимуть мені арбітри, що стежитимуть за правильністю відповідей, підрахунком балів. Їм, арбітрам, стануть в пригоді такі найкращі людські риси, як мужність,  адже не так просто дати справедливу оцінку, чесність, адже лише істинна перемога може принести справжню радість.                                              

 Звертаю вашу увагу: жодна із письмових відповідей не повинна повторюватись. Кожна правильна відповідь оцінюється одним балом, за швидкість виконання завдання команді додається відповідно два, один, нуль балів; за кожну підказку знімається один бал.

 

Таблиця оцінювання команди

 

 65 балів – 12                           45 балів  - 8

 60 балів – 11                           40 балів – 7

 55 балів – 10                           35 балів – 6    

 50 балів – 9                             30 балів – 5

 

БЛІЦ-ТУРНІР ДЛЯ АРБІТРІВ

(кожному арбітру задається по три питання)

 

 Ви маєте можливість принести своїй команді від одного до трьох балів. Вас в кінці уроку оцінюватимуть за показниками вашої команди. Для справедливості після бліц-турніру займете місця в іншій команді.

 

1. Перше видання "Кобзаря" Т.Шевченка відкривається віршем …

("Думи мої, думи")

 2. Яке прізвисько дав Залізняк Яремі?  

(Галайда)

 

 3. Балада "Причинна" розпочинається словами ..

("Реве та стогне Дніпр широкий")

 

 4. Скільки творів увійшло до першого "Кобзаря"?

(вісім)

 5. Як звали головну героїню поеми "Наймичка"?

(Ганна)

 6. З якого вірша слова: "Мені так любо-любо стало, неначе в Бога"?

("Мені тринадцятий минало…")

 7. З ким з українських письменників Шевченко познайомився у Петербурзі?

(Є.Гребінкою)

 8. Хома з драми "Назар Стодоля" носив прізвище …

(Кичатий)

 9. З якого твору слова: "І царята, і старчата – Адамові діти"?

("Сон"("У всякого своя доля")

 

МІКРОФОННЕ ТЕСТУВАННЯ

(команда розбивається на три групи, кожній групі задається по одному питанню)

 

1. Вірші "Розрита могила", "Заповіт", "Холодний Яр" належать до циклу…

а) "Кобзар"  в) "Невольнича поезія"

б) "Три літа"  г) "В казематі"

 

2. Яку поему написав Шевченко на згадку про день викупу з кріпацтва?

а) "Іван Підкова" б) "Сон"

в) "Катерина" г) "Наймичка"

 

 3. "Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури". Ці слова належать …

  а) І.Франку  в) М.Коцюбинському

  б) Лесі Українці г) Б.Лепкому

 

 4. Яку поему Шевченко написав під свіжим враженням від першої подорожі в Україну?

  а) "Кавказ"  в) "Наймичка"

  б) "Єретик"  г) "Сон"

 

 5. Який із творів раннього періоду належить до теми "жіноча доля"?

  а) "Катерина" в) "Мар'яна-черниця"

  б) "Сова"  г) "Наймичка"

 

 

 

6. Про кого з історичних осіб сказано: "Нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну"?

  а) І.Гонту  в) Б.Хмельницького

  б) П.Полуботка г) І.Підкову

 

 7. Один із творів Шевченка розпочинається сатиричним памфлетом на Миколу І та його "сатрапів". Назва твору …

 а) "Кавказ"   в) "Розрита могила"

 б) "Чигрине, Чигрине" г) "Сон"

 

 8. З якого твору персонажі Гнат, Галя, Стеха, Хома?

  а) "Гайдамаки"  в) "Гамалія"

  б) "Назар Стодоля" г) "Сон" 

 

 9. "Будеш, батьку, панувати, поки живуть люди, Поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть". Так сказав Шевченко про:

 

а) І.Котляревського в) Г.Квітку-Основ'яненка

б) В.Жуковського  г) А.Головатого

 

 

МОЗКОВИЙ ШТУРМ

(враховується найшвидша відповідь команди)

1. Яким псевдонімом підписував свої повісті Т. Шевченко?

(кобзар Дармограй)

2. Хто з художників, щоб викупити Шевченка з кріпацтва, намалював портрет великого російського письменника?

(Карл Брюллов)

3. Кого саме?

(В.Жуковського)

4. Дочку титаря з драми "Назар Стодоля" звали …

(Галя)

5. Місто, де похований Шевченко …

(Канів)

6. Шевченко-кріпак належав пану …

(Енгельгардту)

7. Місто, де Гонта вбив своїх дітей …

(Умань)

8. Шевченко народився в селі …

(Моринці)

9. В роки своєї юності Гонта служив у магната …

(Потоцького)

10. Полковник, за якого Хома Кичатий мріяв видати свою дочку, носив прізвище …

(Молочай)

 

ФЛОРА І ФАУНА В ТВОРАХ ШЕВЧЕНКА

 

 Краса рідної природи бентежила душу поета і в холодному Петербурзі, і на засланні. Тому Україна постає перед Кобзарем в образах дерев-символів. Запишіть їх.

(кожним учасником команди записується одна відповідь, яка надалі  не повторюється)

(верба, калина, явір, тополя, ясен, осика, дуб, лоза, ялина, вишня)

 

 Доповненням флорі є  фауна в Шевченкових творах. Тільки в одній баладі "Причинна" налічується понад десяток представників тваринного світу. Спробуймо пригадати їх.

 

(учні почергово записують по одній відповіді)

(півні, сичі, голуб, жайворонок, сокіл, орел, вовки, соловейко, зозуля, кінь, гадина)

 

Команда, котра на даному етапі набрала найбільшу кількість, балів, вибирає наступну тему завдання.

РОЛЬ МИТЦЯ В СУСПІЛЬСТВІ

 

 Тема служіння  митця народові порушувалась багатьма письменниками. В житті і творчості Шевченка таких людей було немало. Ваше завдання: записати представників інтелігенції, з якими Шевченко був особисто знайомий або оспівав у своїй творчості.

(І.Котляревський, Г.Квітка-Основ'яненко, В.Жуковський, В.Григорович, Є.Гребінка, К.Брюллов, І.Сошенко, М.Гоголь,  Марко Вовчок, Іван Гус, Шафарик)

 

ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ У ТВОРАХ ШЕВЧЕНКА

 

 Історія нашої країни героїчна і трагічна водночас. Вона творилася героями і ворогами нашої держави. Пригадаймо історичних постатей, висвітлених Шевченком у його ж творах.

 

 

(Б.Хмельницький, Катерина ІІ, Петро І, Павло Полуботок, Максим Залізняк, Іван Гонта,Іван Підкова, Антін Головатий, Северин Наливайко, Сава Чалий)

 

ПАНОРАМА ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ

 

Поему  "Гайдамаки"  по  праву можна  назвати енциклопедією географічних назв, оскільки їх в даному творі налічується понад чотири десятки. Спробуймо пригадати і записати географічні назви з творів Шевченка.

 

(Україна, Дніпро, Запорізька Січ, Чигирин,

Жовті Води, Петербург, Сибір, Київ,

Черкаси, Лебедин, Кавказ, Холодний Яр,

Московщина, Польща, Царград, Хортиця)

 

У СВІТІ ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

 

 Уявіть собі: у нас загубилися голосні звуки та йотовані букви. Спробуйте відновити текст.

Р . в ., ст . гн .   х . рт . в . н . ,

К . т . ть , в . рн. .   п . л . м,

Ст . . ть   К . тр .    с . р . д     п . л .,

Д .л .   сль . з . м      в . л .

 (Реве, стогне хуртовина,                                                                                 Котить, верне полем,                                                                                         Стоїть Катря серед поля,

Дала сльозам волю).

 

КАЛЕНДАР ШЕВЧЕНКОВИХ ДАТ

(до кожної дати підібрати правильну відповідь)

 

 1814 р. – перша подорож на Україну

 1838 р. – видання "Кобзаря"

 1840 р. – рік народження Шевченка

 1841 р. – викуп з кріпацтва

 1843 р. -  альманах "Ластівка"

 1845 р. – арешт за участь у Кирило- Мифодіївському братстві

 1847 р. – написання "Заповіту"

 1857 р. – смерть Шевченка

 1861 р. – повернення із заслання

 (1814 р. – рік народження, 1838 р. – викуп з кріпацтва,                          1840 р. -  видання "Кобзаря", 1841 р. – альманах "Ластівка", 1843 р. – перша подорож на Україну, 1845 р .- написання "Заповіту", 1847 р. – арешт, 1857 р. - повернення із заслання, 1861 р. -  смерть Шевченка)

 

ЗАКІНЧИТИ ФРАЗУ

(кожній групі команди задається по одному питанню)

 

1. Вміла мати брови дати, карі оченята, та не вміла на сім світі     

(щастя-долі дати)

2. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине, от де, люди,    … , …  

                            (наша слава, слава України)  

3. Нічого кращого немає, як тая мати молодая з …   

(своїм дитяточком малим)

 

4. Кого Бог кара на світі, то й … 

(люди карають)

5. Ну що б, здавалося, слова, слова та голос – більш нічого,     А серце б'ється-ожива,     

(як їх почує)

6. Якби ви вчились так, як треба, то й     

(мудрість би була своя)

7. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої.

     Коли доброї жаль,  Боже, то …   

(дай злої, злої) 

8. В своїй хаті своя й правда, і  …,  …, 

(сила, і воля)

9. Учітесь, читайте, і чужому научайтесь,  й    … …

(свого не цурайтесь)

 

 

 

ІГРОТЕКА

(кожному арбітру даються букви трьох слів; букви кожного слова написані різними кольорами. Завдання учасників - скласти слова. Підказка: всі слова стосуються назв розділів поеми "Гайдамаки")

("Галайда", "Титар", "Лебедин")

 

ЗАКОДОВАНА ТЕМА

(кожній команді пропонується код початкових літер, з яких слід визначити тему художнього твору Т.Шевченка. Слова розміщені хаотично)

 

1. ПСРПВТДМ-П

(важку, про, матері-покритки, правдива, трагічну, розповідь, схвильована, доля /"Катерина"/)

(Правдива схвильована розповідь про важку трагічну долю матері-покритки)

 

2. БУНЗСВППШ

(визволення,  шляхти,  своє,  боротьба,  проти,  за, народу, польської, українського /"Гайдамаки"/)

(Боротьба українського народу за своє визволення проти польської шляхти)

 

3. ПССМСВТНК

(між, суперечностей, козацтвом, показ, та, соціальних, низовим, верхівкою, старшинською /"Назар Стодоля"/)

(показ соціальних суперечностей між старшинською верхівкою та низовим козацтвом)

 

АКРОСТИХ

( з початкових літер утворити слова так, щоб в результаті вийшло речення)

 

         З (автра)                                 К (ожен)

         А (бо)                                                    О (тримав)

         П (отім)                                                 Б (агаті)

         О (хоче)                                                 З (нання)

         В (ивчатимем)                                      А (ле)

         І (нші)                                                    Р (изикував)

         Т (вори)

 

Підведення підсумків уроку, оцінювання учнів.

 

Домашнє завдання : поема Т.Шевченка "Кавказ".

 

 

 

Додаток до уроку

 Мікрофонне тестування

1. Кому Т.Шевченко присвятив поему "Катерина"?

а) К.Брюллову                       в) І.Сошенку

б) В.Жуковському                г) Є.Гребінці

 

 

2. З якого по який час працював Шевченко над поемою "Гайдамаки"?

а) 1837-1842                          в) 1840-1843

б) 1838-1840                          г) 1839-1841

 

 

3. Найбільший розквіт фізичних і духовних сил поета припадає на період

а) ранній  в) заслання

б) "три літа"  г) останніх років  

 

doc
Додано
30 серпня 2018
Переглядів
411
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку