"Створення дидактичних матеріалів засобами ІКТ для уроків спеціальних дисциплін"

Про матеріал
Зараз ми стикнулися з тим що живемо в століття високих комп'ютерних технологій. І сучасна молодь живе в світі електронної культури. Тому перед вчителем постає мета стати координатором цього інформаційного потоку, щоб допомогти учню оволодіти та навчити активно засвоювати нову інформацію застосовуючи ІКТ. І щоб спілкуватися з учнем однією мовою в сучасному світі , вчителю важливо оволодіти сучасними методиками та освітніми технологіями.
Перегляд файлу

1

 

Державний навчальний заклад                                                                                                                                                                                              Запорізьке вище професійне училище «моторобудівник» 

 

 

Методична комісія                                                викладачів спеціальної технології  та майстрів виробничого навчання 

 

 

Доповідь на тему: 

Створення дидактичних матеріалів засобами ІКТ для уроків спеціальних дисциплін

 

 

 

Підготувала  Бальвас Б.В.

 

Викладач спеціальних дисциплін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя, 2019 рік

 


 

 

 

Зміст

 

 

1. Основні принципи створення дидактичних матеріалів

2. Пакет програм Microsoft Office

3. Програми для створення відео

4. Графічні редактори

5. Тестові програми

6. QR-код

7. Хмари слів

8. Інтелект карти

9. Пазли, кросоворди, філворди.

Списк використаних джерел

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.    Основні принципи створення дидактичних матеріалів

 

Зараз ми стикнулися з тим що живемо в століття високих комп'ютерних технологій. І сучасна молодь живе в світі електронної культури. Тому перед вчителем постає мета стати координатором цього інформаційного потоку, щоб допомогти учню оволодіти та навчити активно засвоювати нову інформацію застосовуючи ІКТ. І щоб спілкуватися з учнем однією мовою в сучасному світі , вчителю важливо оволодіти сучасними методиками та освітніми технологіями.

В першу чергу вчитель має бути готовий до розробки власних дидактичних матеріалів, навчити учнів сприймати ІКТ та допомагати у створенні нових власних дидактичних матеріалів. Враховуючи власні потреби при викладанні й розвиток сучасних технологій викладач має можливість створити дидактичні матеріали.

Матеріали які можна створювати, це:

 • картки- інструкції, що допоможуть оволодіти схемою вивчення нового матеріалу;
 • пам’ятки до уроків, це може бути робота з підручником, довідниками, електронними ресурсами;
 • картки – завдання для учнів з різними освітніми потребами;
 • опорні конспекти;
 • картки-підказки;
 • картки до лабораторних робіт;
 • технічні диктанти до уроку або ж до теми.

Також при створенні дидактичних матеріалів ми повинні пам’ятати що матеріали створюються за допомогою деяких принципів:

 • доступність (згідно досягнутого рівня учнів);
 • самостійна діяльність (самостійна робота з матеріалами);
 • цікавіший і різноманітніший матеріал;
 • індивідуальна спрямованість (індивідуальний темп для кожної дитини);
 • пізнавальна мотивація;
 • наочності і моделювання (наочно-образні компоненти мислення);
 • проблемність (учень повинен розв'язати конкретну проблему, використовуючи для цього свої знання, вміння й навички).

2.     Пакет програм Microsoft Office

На першому місці створення дидактичних матеріалів є пакет програм Microsoft Office. Цей пакет програм вміщує в себе дуже різноманітні засоби, які можна використовувати самостійно.

 

 1. Mcrosoft Word.

 Оформлення документів, широкі можливості редагування, записи приміток, а також порівняння текстів дозволяють швидко збирати і обробляти документи, і все це за допомогою програми Microsoft Word.

img20171019_19030037.jpgПриклади дидактичних матеріалів:

 • інструкції для виконання завдань;
 • картки з вправами для розв'язання завдань;
 • картки з описом понять;
 • таблиці, схеми, графіки й діаграми даних
 • списки контрольних питань і тести;
 • довідкові матеріали;
 • кросворди, ребуси, чайнворди тощо.

C:\Users\timso\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png

 

 

 1.  Microsoft Excel

 Інструмент за допомогою якого можна створити обробити, аналізувати та відобразити інформацію у вигляді електронних таблиць, діаграм.

Приклади дидактичних матеріалів для учнів, які можуть бути створені засобами програми Microsoft Excel

 • кросворди, ребуси, чайнворди тощо;
 • таблиці, графіки й діаграми даних різних типів на основі табличних даних;
 • результати аналізу даних і побудови зведених таблиць і звітів, тощо.

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "графики эксель" 

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "графики эксель" 

 

 

 

 

 

 

 

Для того щоб створити найкращу наочність для всіх типів уроків я використовую Microsoft Power Point.

 

 1.  Microsoft Power Point

Microsoft Power Point програма призначена для того щоб створити і показати презентації – які можуть включати в себе текст, електронні таблиці, малюнки, відео, звук. Презентація може використовуватися вчителем для:

 • пояснення нового матеріалу;
 • демонстрацій фото та їх пояснення;
 • хронологічного впорядкування інформації;
 • актуалізації та контролю знань;
 • демонстрацій відео та аудіо матеріалів.

 

 

3.     Програми для створення відео

Windows Movie Maker — це програма, за допомогою якої можна створити відеозаписи. Так як хороших і якісних матеріалів які відповідають поставленим цілям і завданням на сьогодні важко знайти, тому можна створити якісне відео або слайд –шоу для супроводу навчального заняття.

Також багато відео фрагментів можуть створити учні за допомогою яких і згодом провести урок.

 

4.     Графічні редактори

 Однак найбільш розповсюдженим видом наочних дидактичних матеріалів, які можна використовувати у навчально-виховному процесі є фото, ілюстрації, плакати, таблиці, схеми, анімаційні малюнки та ін., які обробляються програмами – графічними редакторами. Відповідні комп’ютерні технології дозволяють підібрати та систематизувати необхідні матеріали з Інтернету, з CD-дисків, сканувати ілюстрації з паперових носіїв.

Найпростішим растровим редактором є Microsoft Paint, що входить до складу всіх операційних систем Windows. Однак найкращим вважається Adobe Photoshop, у якому реалізовано всі можливості растрових редакторів.

Adobe Photoshop— графічний редактор, призначений для обробки растрових зображень. Для забезпечення можливості виготовляти наочність для уроків учитель повинен володіти навичками створювати колажі, плакати, стенди, постери, та інші роздаткові матеріали, що містять відповідні зображення та написи.

За допомогою графічних редакторів можна виготовити такі дидактичні матеріали

 • фотографії з підписами;
 • постери;
 • колажі ;
 • роздаткові матеріали з зображеннями об’єктів що вивчаються, тощо.

А за допомогою системи КОМПАС-3D та ADEM можна розробити креслення та деталі 3D.

  Система КОМПАС-3D — інтерактивний графічний редактор з сучасним інтерфейсом, оснащений інструментальними засобами, які дозволяють створювати твердотілі об'єкти з використанням набору елементарних параметричних тіл (паралелепіпед, циліндр та ін.) Просторові твердотілі та каркасні моделі об'єктів (деталей, вузлів, виробів і т. п.) при виконанні проектно-конструкторських, технологічних та дизайнерських робіт в машинобудуванні).

Система ADEM — інтегрована CAD / CAM / CAPP / PDM система, призначена для автоматизації конструкторсько-технологічної підготовки

виробництва (КТПП).

 

 

ADEM дозволяє автоматизувати наступні види робіт: об'ємне і плоске моделювання та проектування

 • оформлення проектно-конструкторської та технологічної документації
 • проектування технологічних процесів
 • аналіз технологічності і нормування проекту
 • програмування обладнання з ЧПУ (фрезерні, токарне, електроерозійне, лазерне і ін.)
 • реновацію знань (робота зі сканованими кресленнями і старими програмами ЧПУ)
 • документообіг

За допомогою графічних редакторів можна зробити роботу учнів більш цікавою, спрямованою на творчий підхід.

 

5.    Тестові програми

Значно можуть полегшити роботу вчителя і, що досить суттєво, виявити реальний рівень знань учнів тестові програми.

Створення тесту – складна робота. Створення надійного тестового інструменту включає:

 • визначення мети тестування;
 • відбір навчального матеріалу, рівень засвоєння якого необхідно перевірити;
 • вибір форматів тестових завдань;
 • планування часу виконання тесту та темпу виконання окремих завдань;
 • розробка інструктивних матеріалів; обробка та аналіз результатів.

Тести як вимірювальний інструмент використовуються в більшості країн світу. Тестологія як теорія і практика тестування існує більш 120 років, і за цей час накопичений величезний досвід використання тестів у різних сферах людської діяльності. популярні тестові програми:

Kahoot !- це безкоштовна платформа для навчання в ігровій формі, яка підходить для будь-якого навчального предмета і будь-якого віку.

 

Використання це інструменту є прекрасною заміною покупці дорогих пультів для системи зворотного зв'язку в класі. Все, що вам знадобиться це свій комп'ютер, проектор та наявність смартфонів у хлопців в класі. Процес перевірки розуміння, або обговорення якогось питання перетвориться в справжню захоплюючу гру. Це порівняно новий сервіс для створення онлайн вікторин, тестових опитувань. Ця програма може ефективно використовуватися в дидактичних цілях. Учні можуть відповідати на створені вчителем тести з планшетів, ноутбуків, смартфонів, тобто з будь-якого пристрою, що має доступ до Інтернету.

Мобільні додатки Socrativeта ClassMarker спеціалізується на вікторинах. З їхньою допомогою вчитель може створювати опитувальники з відкритими питаннями і тести з варіантами відповідей. Учні приєднуються до вікторині за посиланням, а результати їх відповідей обробляються програмою. Учитель отримує в результаті статистику по кожному учневі і зведену таблицю результатів

Plickers використовує планшет або телефон вчителя для того, щоб зчитувати QR-коди з карток учнів. Картка у кожного учня своя, її можна повертати, що дає чотири різних варіанти відповіді. У додатку створюється список класу, і з його допомогою можна дізнатися, як саме кожен учень відповідав на питання.

 

Наполовину полегшити проходження тестування для вчителя допоможе програма для створення електронних тестів Mytest, яка є досить легкою у користуванні.

 

6.    QR-код

Від самой постановки цілей до домашнього завдання  можна використовувати  QR-код .

Це двовимірний штрих-код, розроблений і представлений японськими програмістами в 1994 році. Може містити різноманітну закодовану інформацію. Розпізнається сканувальним обладнанням, в тому числі й фотокамерою мобільного телефона.

Як можна використовувати QR-код:

Задати алгоритми роботи, покрокову інструкцію.

 • При вивченні нової теми можна прикріпити QR-

коди на стікери в підручнику і розширити простір досліджуваного параграфа.

 • Інтернет-адреса. QR-коди можуть містити посилання на інтернет ресурси.

Прочитання коду направить користувача на потрібний сайт, позбавляючи від необхідності ретельно вводити безліч знаків в адресному рядку браузера.

 • Можна використовувати QR коди з посиланнями, що ведуть на мультимедійні джерела, і

ресурси, що допомагають вирішити ту чи іншу задачу. Роздрукувавши коди їх можна вклеювати безпосередньо в зошиті або в опорні конспекти.

 • Використовувати безпосередньо на уроці, роздавши контрольно-тестовий матеріал, виконаний у

вигляді карток з різними варіантами завдань.

 • Можна ефективно використовувати при проведенні різних естафет, ігор,

заходів, коли на одному з етапів (з будь-якого предмету або на позакласному заході) завдання буде запропоновано у вигляді QR коду. Прочитавши який можна буде виконати завдання.

 • Ці технології можна використовувати при відпрацюванні туристичних

стежок, екскурсійних маршрутів в якості джерела інформації для відвідувачів.

 

7.    Хмари слів

Також можна зацікавити учнів створенням хмари слів.

Хмара слів (хмара тегів, або зважений список) – це візуальне відтворення списку слів, категорій, міток чи ярликів на єдиному спільному зображенні. За допомогою хмар слів можна візуалізувати термінологію з певної теми у більш наочний спосіб. Це сприяє швидкому запам'ятовуванню інформації.

Залучення цього методу доречне на уроках з будь-якої навчальної дисципліни. Хмару слів можна легко згенерувати власноруч з використанням спеціальних програм.

Word It Out  безкоштовний англомовний сервіс для створення хмар слів, який є одним з найпростіших і зручних у використанні.

Якщо ваша англійська недосконала, у браузері Google Chrome можна налаштувати автоматичний переклад сторінки, будь-якою зручною для вас мовою.

Wordcloud.pro – російськомовний слово-генератор, що дозволяє створювати яскраві хмари певних форм (з використанням базових шаблонів чи авторські).

Word Art  багатофункціональний англомовний сервіс для створення хмар слів. З його допомогою можна створювати яскраві хмари різної форми.

 

Звичайно, програмне забезпечення загального призначення для самостійного створення дидактичних матеріалів не обмежене поданими прикладами, адже можливості сучасних інформаційних технологій набагато ширші.

  Сучасний Інтернет пропонує надзвичайно багато ресурсів, для використання в освітніх цілях. Сучасні Інтернет-ресурси – це необмежений доступ до професійної інформації, використання планів уроків, online курсів, Web-сайтів, співпраця з іншими вчителями, обмін інформацією з колегами і експертами з інших країн світу.

Використання ІКТ з метою розробки й використання дидактичних матеріалів вчителем є нагальною проблемою сьогодення і невід’ємною складовою забезпечення цілісності навчально-виховного процесу та результатів навчання.

Окрім того, використання створених дидактичних матеріалів на уроках спеціальної технології є ефективним способом подання навчального матеріалу.

 

8.     Інтелект карти

Інтелект-карта - це особливий вид запису матеріалів у вигляді структури, , що виходить від центру до країв, поступово розгалужується на дрібніші частини. Інтелект-карти можуть замінити традиційний текст, таблиці, графіки та схеми. Вся справа в особливостях нашого мислення. Наше мислення НЕ організовано як текст, лінійно. Воно має саме таку структуру: ветвящуюся, кожне поняття в нашій голові пов'язано з іншими поняттями, ці інші поняття пов'язані з третіми і так далі до нескінченності.

XMind – чудова програма, за допомогою якої можна створювати зручні інтелект-карти, а також проводити мозкові штурми. XMind має приємний інтерфейс, а розібратися з особливостями керування дуже легко. А головне – все безкоштовно.

Переваги:

 • Створення різнотипних схем.
 • Красивий дизайн, яскраве оформлення – фон на всю карту або на окремі блоки, великий вибір стилів, ліній, кольорів, піктограм та форм.
 • Велика кількість різноманітних інструментів та функцій (встановлення будь-яких параметрів шрифту, редагування та перевірка орфографії, зовнішні посилання тощо).
 • Працювати над однією інтелект-картою можуть одразу декілька користувачів.
 • Сумісність з пакетом програм Microsoft Office.

 

 

9.    Пазли, кросоворди, філворди.

 •              JIGSAW PLANET - Сервіс що дозволяє створювати пазли з будь-яких картинок або фотографій. Використовую, коли потрібне повторити або вивчити інструмент, його різновид та як він виглядає.

 

 • Cross - Інтернет-ресурс для створення кросворду онлайн.

 

 

Звичайно, програмне забезпечення загального призначення для самостійного створення дидактичних матеріалів не обмежене поданими прикладами, адже можливості сучасних інформаційних технологій набагато ширші.

Сучасний Інтернет пропонує надзвичайно багато ресурсів, для використання в освітніх цілях. Сучасні Інтернет-ресурси – це необмежений доступ до професійної інформації, використання планів уроків, online курсів, Web-сайтів,  співпраця з  іншими вчителями, обмін інформацією з колегами і експертами  з інших країн світу.

Використання ІКТ з метою розробки й використання дидактичних матеріалів вчителем є нагальною проблемою сьогодення і невід’ємною складовою забезпечення цілісності навчально-виховного процесу та результатів навчання. Окрім того, використання створених дидактичних матеріалів на уроках спеціальної технології є ефективним способом подання навчального матеріалу.

 

 

 

 

 

Список використаних джерел:

 

 1. ВСЕОСВІТА [Електронний ресурс] https://naurok.com.ua/journal
 2. Вікі-спільнота професійного розвитку педагогів Сумщини [Електронний ресурс] http://wiki.soippo.edu.ua/index.php?title
 3. СВІТ ІНФОРМАЦІЇ [Електронний ресурс] http://chounb.blogspot.com/2018/07/blog-post.html
 4. Проект "Освітній простір [Електронний ресурс] http://modernmastermariupol.blogspot.com/
 5. http://ped.bobrodobro.ru/46451
docx
Пов’язані теми
Технології, Інші матеріали
Додано
10 червня 2019
Переглядів
473
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку