22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

"Створення графічного зображення швейного виробу. Послідовніть вриготовлення викройки та розкроювання швейного виробу" (розробка уроку з технології)

Про матеріал

Тема. Створення графічного зображення швейного виробу. Послідовніть вриготовлення викройки та розкроювання швейного виробу.

Мета: дати уявлення про види робочого одягу та вимоги до нього, про базову форму виробу, навчити розпізнавати моделі-аналоги, створювати ескізи моделей-аналогів;

Сформувати правила щодо виготовлення викрійки та розкроювання виробу; розвивати творчі здібнос­ті, навички колективної роботи, уміння аналізувати, робити висновки; виховувати повагу до професій дизайнер-модельєр, закрійниця.

Інструменти і матеріали: кольорові олівці, аркуш паперу, лінійка.

Основні поняття: базова форма, моделі-аналоги, викройка, розкроювання.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. «Долоньки успіху»

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. Мотивація навчальної діяльності.

Бесіда.

1) Назвіть відомі вам види технологій у побуті.

2) Яке обладнання, інструменти, матеріали використовуються в кожному з цих видів технологічної діяльності? Яке їхнє призначення?

 • 3)Із чого починається процес проектування виробу?
 • 4)Люди якої професії займаються створенням ескізу майбутнього виробу?
 • 5)Які види одягу ви знаєте? Яке його призначення?

6)Для чого призначений робочий одяг?

III. Формування вмінь і навичок.

Розповідь учителя.

Більшість предметів, що нас оточують, люди використовують у своє­му повсякденному житті здавна. Але їх форма постійно вдосконалю­ється й змінюється. Це відбувається внаслідок розвитку технічних можливостей, застосування більш досконалої техніки, технології, використання нових матеріалів, зміни вимог до виробів. Але, як пра­вило, первісна (базова) форма не зазнає істотних змін.

Демонстрація зразків виробів (меблів, взуття, одягу) різних епох.

Міні-практикум. Робота в групах.

1)Наскільки змінився зовнішній вигляд виробу в результаті тех­нічного прогресу?

2)Які зміни пов'язані з удосконалюванням техніки і технології? Із появою нових матеріалів?

3)Які виявлені зміни є раціональними і необхідними, а які — над­мірними і непотрібними?

Підвести учнів до висновку про те, що при створенні нових моделей виробу його базова форма зазвичай не зазнає істотних змін, при цьому слід звертати увагу на те, щоб виріб не був перевантаже­ний великою кількістю додаткових деталей, аксесуарів, оздоблення. Створювана модель виробу має бути функціональною, економічною та технологічною.


..................... повну версію завантажуйте.

Перегляд файлу

УРОК № __                                                                                                           ДАТА_____                      

Тема. Створення графічного зображення швейного виробу. Послідовніть вриготовлення викройки та розкроювання  швейного виробу.

Мета: дати уявлення про види робочого одягу та вимоги до нього, про базову форму виробу, навчити розпізнавати моделі-аналоги, створювати ескізи моделей-аналогів;

Сформувати правила щодо виготовлення викрійки та розкроювання виробу;  розвивати творчі здібнос­ті, навички колективної роботи, уміння аналізувати, робити висновки; виховувати повагу до професій дизайнер-модельєр, закрійниця.

Інструменти і матеріали: кольорові олівці, аркуш паперу, лінійка.

Основні поняття: базова форма, моделі-аналоги, викройка, розкроювання.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

 

Хід уроку

 

І.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. «Долоньки успіху»

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. Мотивація навчальної діяльності.

Бесіда.

1) Назвіть відомі вам види технологій у побуті.

2) Яке обладнання, інструменти, матеріали використовуються в кожному з цих видів технологічної діяльності? Яке їхнє призначення?

 1. Із чого починається процес проектування виробу?
 2. Люди якої професії займаються створенням ескізу майбутнього виробу?
 3. Які види одягу ви знаєте? Яке його призначення?
 4. Для чого призначений робочий одяг?

III. Формування вмінь і навичок.

Розповідь учителя.

Більшість предметів, що нас оточують, люди використовують у своє­му повсякденному житті здавна. Але їх форма постійно вдосконалю­ється й змінюється. Це відбувається внаслідок розвитку технічних можливостей, застосування більш досконалої техніки, технології, використання нових матеріалів, зміни вимог до виробів. Але, як пра­вило, первісна (базова) форма не зазнає істотних змін.

Демонстрація зразків виробів (меблів, взуття, одягу) різних епох.

Міні-практикум. Робота в групах.

 1. Наскільки змінився зовнішній вигляд виробу в результаті тех­нічного прогресу?
 2. Які зміни пов'язані з удосконалюванням техніки і технології? Із появою нових матеріалів?
 3. Які виявлені зміни є раціональними і необхідними, а які — над­мірними і непотрібними?

Підвести учнів до висновку про те, що при створенні нових моделей виробу його базова форма зазвичай не зазнає істотних змін, при цьому слід звертати увагу на те, щоб виріб не був перевантаже­ний великою кількістю додаткових деталей, аксесуарів, оздоблення. Створювана модель виробу має бути функціональною, економічною та технологічною.

Демонстрація фартухів і запропонувати вибрати моделі-аналоги (з обґрунтуванням свого вибору).

 1. Чим відрізняються моделі-аналоги?
 2. Що в них спільного? Що вам подобається в цих моделях?
 3. Які зміни ви б запропонували?
 4. Виберіть моделі з однаковою базовою формою.

IV. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Створення ескізів моделей-аналогів

Інструменти, матеріали, обладнання: ілюстрації моделей робочого одягу, кольорові олівці, аркуш паперу (формат А4).

Послідовність виконання. 

 1. Виберіть моделі з однаковою базовою формою
 2. Створіть ескізи моделей-аналогів.
 3. Намалюйте ці ескізи.

V. Формування вмінь і навичок.

Розповідь учителя. 

Для побудови креслення викрійки фартуха необхідно зняти і записати такі мірки:

а)   довжина виробу (Дв);

б)   довжина нагрудника (Дгр);

в)   відстань між високими точками грудей (Цг), 

г)   півобхват стегон (Сс); 

д)   півобхват талії (Ст). 

Продемонструвати на манекені прийоми знімання мірок, пояснюючи призначення мірок.

Правила побудови креслення викрійки фартуха.

Перед побудовою креслення необхідно визначити, із яких деталей складається виріб, їх кількість, розміри. Спочатку будують креслення великих деталей, а потімдрібних.

Побудова креслень викрійок починається з побудови базисної форми, розміри якої визначаються знятими мірками.

Базисна формаце перетинання вертикальних і горизонтальних ліній, що визначають загальні розміри виробу щодо основних ліній фігури людини.

Пояснити послідовність побудови креслення викрійки фартуха, користуючись наведеною інструкційною картою.

Поясненні супроводжується побудовою креслення на дошці. Учні виконують креслення в масштабі 1:4 у зошитах, використовуючи стандартні мірки на 36-й розмір.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Учні демонструють розроблені ескізи моделей-аналогів, учитель організує їх обговорення.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Об'єкти технологічної діяльності постійно вдосконалюються. Ство­рюючи моделі-аналоги на основі базової форми, не, слід забувати про вимоги до якості виробу: технологічність, функціональність, еконо­мічність, естетичність.

Оцінювання практичних робіт, проаналізувати типові помилки. Заохочуються учні, які самостійно і швидко виконали роботу. Їх можна залучити для перевірки креслень інших учнів.

VIII.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Підготувати інструменти і матеріали для практичної роботи. На самостійне відпрацювання:

Теми.  Вибір та обґрунтування теми проекту.

Робота з інформаційними джерелами.

Виготовити викрійку виробу в масштабі 1:1.

 

Завдання до карток (індивідуальна робота).

Завдання № 1

Установіть відповідність між назвою галузі й технології.
         (   ) Промисловість                  1) Поштові послуги

(   ) Сільське господарство 2) Верстатобудування

(   ) Зв'язок                  3) Рослинництво

Завдання № 2

Виберіть і підкресліть технології, які застосовуються у сфері зв'язку.

Літакобудування, поштові послуги, виготовлення меблів, вироб­ництво взуття, мобільний зв'язок, телеграф, будівництво шкіл, приладобудування, експлуатація автотранспорту, телебачення.

Завдання № 3

Установіть відповідність між назвою виду одягу і моделлю, зо­браженою на рисунку (проставте цифри в дужках).

     (  )                     (  )                         (  )

 

1 — спортивний        2 — робочий                       З — святковий

 

 

 

Завдання до карток (індивідуальна робота).

Завдання № 1

Установіть відповідність між назвою галузі й технології.
         (   ) Промисловість                  1) Поштові послуги

(   ) Сільське господарство 2) Верстатобудування

(   ) Зв'язок                  3) Рослинництво

Завдання № 2

Виберіть і підкресліть технології, які застосовуються у сфері зв'язку.

Літакобудування, поштові послуги, виготовлення меблів, вироб­ництво взуття, мобільний зв'язок, телеграф, будівництво шкіл, приладобудування, експлуатація автотранспорту, телебачення.

Завдання № 3

Установіть відповідність між назвою виду одягу і моделлю, зо­браженою на рисунку (проставте цифри в дужках).

     (  )                     (  )                         (  )

 

1 — спортивний        2 — робочий                       З — святковий

 

Інструкційна карта «Побудова креслення викрійки фартуха»

Інструменти і матеріали: масштабна лінійка, олівець, косинець.

Буквене позначення на кресленні то­чок і відрізків

 

 

Призначення відрізка

Формула для роз­рахунку

Розрахунок на     36-й роз­мір

 

Розраху­нок на свій роз­мір

Базисна форма

В

Побудувати прямий кут із вершиною в точці В

 

 

 

ВН

Довжина фартуха

Дгр +  Дв

20 + 45 =65

 

ВВ1

Ширина фартуха

Сс:2 +  6

32:2 + 6 =  22

 

ВТ

Довжина нагрудника

Дгр

20

 

ВВ1Н1Н

Добудувати прямокутник

 

 

 

Деталі конструкції

ВВ2

Ширина нагрудника

Цг

10

 

ТК

Відстань від лінії талії до лінії входу в кишеню

10

 

КК1.

Відстань від лінії сере­дини переду до кишені

5

 

К1К2

Ширина кишені

12—15

 

КгК3 = К1К2

Глибина кишені

12—15

 

 

Т2Т3

Заокруглення боку на­грудника (по бісектрисі)

6

 

 

Дв - 45;                                                                                    В                    В1

 

Дгр = 20; Цг=10;

Ст = 25; Сс = 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Технології, Розробки уроків
Додано
25 березня 2018
Переглядів
745
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку