Світоглядно мистецькі напрямки в 80-х на початку 90-х рр. ХХ століття.

Про матеріал
Мета: розкрити сьогоднішні творчі набутки митців, які ввійшли в літературу в 80-і – в роки стагнації і застою й зуміли зберегти та викристалізувати свій талант для розквіту у сприятливі часи. Розкрити особливості розвитку літератури й умови для функціонування молодих талантів у 80-і роки. Розвинути й поглибити уявлення старшокласників про сучасний літературний процес, виховати учнів свідомими громадянами України.
Перегляд файлу

G:\Салій Дистанційка\1.jpg    Заняття 1

Тема: Світоглядно мистецькі напрямки в 80-х на початку 90-х рр.  ХХ століття.

Мета: розкрити сьогоднішні творчі набутки митців, які ввійшли в літературу в 80-і – в роки  стагнації і застою й зуміли зберегти та викристалізувати свій талант для розквіту у сприятливі часи. Розкрити особливості розвитку літератури й умови для функціонування молодих талантів у 80-і роки. Розвинути й поглибити уявлення старшокласників про сучасний літературний процес, виховати учнів свідомими громадянами України.

Теорія.

Оскільки політичне життя в 70-х роках XX століття в СРСР відзначалося наступом реакції, то бездуховністю, переляком і безправністю було вражене все суспільство. Звичайно, літературний процес як явище культури навіть у таких тяжких для живого слова умовах не переривався, але друкували тільки вірнопіддані твори, цензура пильнувала за кожним кроком, словом, думкою. У видавництвах створювалися неймовірні черги, але будь-яку книгу в будь-яку хвилину редакторам дозволялося за вказівкою зверху зняти з плану чи й розсипати вже її готову верстку, навіть не обтяжуючи  себе пояснюванням авторові, за що на нього впала така страшна кара. Драконівські умови, цькування сього нового й прогресивного призводило   й до стагнації у культурі. Талановитим людям приходилося  «писати для шухляди», і то з великою небезпекою для себе, або перечікувати лиху годину, надіючись на кращий завтрашній день. Творча молодь 70-х опинилася в тупиковому становищі. З однієї сторони вона не могла домагатися хоч якогось права на публікації, бо, на відміну від « шістдесятників», не становила навіть визнаного літературного імені для видавничих рецензентів і самовпевнених цензорів , адже не встигла про себе заявити публікаціями раніше, абсолютно не була відома читачам. З іншої сторони, молоді таланти наслухалися про своїх попередників-« шістдесятників» чимало такого, чого й самі не проти були брати за взірець, деколи навіть пробували це зробити, хай обережно чи й наївно. За це безпощадно карали, знімали з роботи, залякували, робили обшуки, створювали своєрідний статус прокаженого дійсно талановитій людині. Не йшлося про велику крамолу – найменший прояв вільнодумства розцінювався як державний злочин.

 Кризові події 80-х рр. ХХ ст. з усією повнотою виявили нездатність тоталітарної комуністичної влади Радянського Союзу ефективно врахувати потреби людини, вони розкрили фальш і лицемірство культурної політики, що орієнтувалася на метод соціалістичного реалізму в літературі й мистецтві. Розпочалася гостра дискусія про літературу соціалізму, якому більшість критиків відмовляла у праві на існування. Було слушно вказано, що література  соціалістичного реалізму відірвалася від потреб людини й народу, перетворилася на казенне, офіційне мистецтво.

      Події на Чорнобильській атомній станції 1986 р. та їх художнє осмислення з максимальною гостротою поставили питання про необхідність змін, оновлення мистецтва й літератури, повернення до вічних цінностей.

   Українські митці слова взяли активну участь у розгортанні боротьби за національно-культурне відродження. Розпад тоталітарного Радянського союзу і проголошення у 1991 році державної незалежності України остаточно скасували штучні зовнішні обмеження в розвитку культури й мистецтва.

   Свобода принесла в літературне життя нові віяння. Почали зявлятися літературні організації та групи.  Як своєрідна альтернатива створеній у радянські часи Спілці письменників України у 1997 р. постала Асоціація українських письменників(АУП). У 90-х роках діяли літературні групи й обєднання «Бу-Ба-Бу», «Лугосад», «Червона фіра», «Нова дегенерація» та ін..

   Сьогодні українська  література швидкими темпами надолужує втрачене за роки тоталітаризму. Збагачується її жанрове, стильове розмаїття. Осмислюються нові теми, активно розвивається  поезія, проза, зокрема й та, що   орієнтується на молодіжну читацьку аудиторію.

Усвідомлення .

Можна вважати успіхом, якщо старшокласники здобудуться на відверту розмову про твори,

Завдання

 1. Що ви можете сказати про літературний процес в Україні у сімдесятих роках?
 2.  На прикладі подій у житті « шістдесятників» та їхніх наступників розкажіть про ставлення тоталітарної системи до талантів?

 

 

 

 

G:\Салій Дистанційка\2.jpgЗаняття 2:

Тема: «Визначальні риси модернізму»

Мета: збагатити знання учнів з літературного напрямку, дати старшокласникам уявлення про основні риси та проблеми модернізму. Розкрити новаторство й основні проблеми модернізму та вирішення проблеми, розвивати мислення учнів, навики висловлювання й узагальнення своїх думок, потяг до пошукової діяльності.  Виховати учнів вдумливими читачами.

 

 Теорія

 

Модернізм ( від франц.moderne- новітній, сучасний)- сумарний  термін, що позначає сукупність літературних напрямів та шкіл ХХ ст.., яким притаманні формотворчі, експериментаторство тяжіння до умовних засобів, антиреалістична спрямованість. Саме похідне слово «модерн» повязане з ідеєю чогось. Це загальна назва напрямків, течій і шкіл ХХ ст. у мистецтві. Модерністи спростовують натуралізм і реалізм.

Світогляд:

 1. Вважають, що світ пізнається не через науку, а через поезію( тобто через інтуїтивне прозріння)
 2. Спростовують матеріалізм.
 3. Стверджують індивідуалізм.
 4. Естетизують дійсність.

 

Особливості зображення дійсності:

 1. У творах присутня новизна( однак немає повного відходу від традицій).
 2. Пріоритет мають елементи художньої форми( хронотоп, композиція, персонажі, конфлікт, художня асоціація), а й розкриття елементів художнього змісту( тема, ідея, характер) відсувається на другий план.
 3. Досліджується психіка людини.
 4. Широко використовуються такі художні прийоми, як « потік свідомості» і монтаж, що прийшов у літературу з кіномистецтва.
 5. Використовуються символи.
 6. Передаються почуття, настрої, передавання,емоції, але й у прозі, а також у драматургіі та публіцистиці( ліризм).

Історія розвитку: напрямки і школи модернізму з]явилися напр. ХІХ - на початку ХХ ст.. окремі напрямки модерністської літератури сьогодні стали класикою: «Я (Романтика.»

Визначальні риси модернізму:

 • новизна та антитрадиціоналізм
 • перевага форми над змістом
 • зосередження на “Я” автора, героя, читача
 • психологізм, увага до внутрішньої боротьби роздвоєного людського “Я”
 •  “потік свідомості” та монтаж
 • символ як засіб пізнання і відтворення світу
 • ліризм
 • естетизм

Вирішення проблеми:

      при створенні творів насамперед покладаються на творчу інтуїцію, шукають нові форми художнього вираження.

Завдання:

 1. Що таке модернізм?
 2. Які основні проблеми?
 3. Які особливості зображення дійсності?
 4.  Яка історія розвитку?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G:\Салій Дистанційка\3.jpg

 

 

 

Заняття 3.

Тема: «Визначальні риси постмодернізму»

Мета: дати старшокласникам уявлення про основні риси та проблеми постмодернізму, допомогти учням усвідомити літературний напрямок, Розкрити новаторство й основні проблеми постмодернізму та вирішення проблеми, розвивати вміння учнів систематизувати вивчене, робити висновки. Проаналізувати  особливості зображення дійсності.  Прищеплювати їм любов до літератури.

Постмодернізм – це там, де кожен із нас опинився сьогодні; це така обставина часу і місця, від якої нікуди нам не подітися»

    Ю. Андрухович

 

Теорія.

 

У 80-і роки в літературу ввійшли насамперед поети-інтелектуали. Мине багато часу- й значна частина цих митців стане кандидатами й докторами, наук,відомими не тільки в Україні, а й за кордоном.

         Митці, які ввійшли літературу у 80-х, відстороняться від попередників насамперед через через надто неподібне художнє світовираження, зате згодом підтримають і навіть безболісно приємлють як братів молодших митців 90-х. Питання служіння поета народові набуде нових регістрів. Художнє слово вже не асоціюватиметься з мечем, штиком чи іншими засобу воєнного арсеналу.

         Новий рівень усвідомлення реальної дійсності зумовили трагічні чорнобильські події.

Повість Ю. Щербака «Чорнобиль» (1987) та роман В. Яворівського «Марія з полином в кінці століття» (1987) – перші прозові твори на цю тему.

       Постмодернізм – напрямок у мистецтві.

       Основна риса: суміш багатьох традиційних жанрових різновидів.

Основна проблема: уявлення про те, що необмежене серійне тиражування класичних форм мистецтва не дає художникові працювати з « чистим» матеріалом, тобто заважає йому знайти щось нове.

    Вирішення проблеми:  пошук нового припускає поєднання вже створеного в мистецтві.

   Світогляд: Світ не можна поліпшити, змінити, осягнути,систематизувати, тобто події завжди випереджають теорію.

  Особливості зображення дійсності:

 1. Прагнення з’єднати, взаємодоповнити істини ( іноді полярно протилежні) багатьох людей,націй, культур, релігій.
 2. Реальне повсякденне  життя розглянути як театр.
 3. Сюжети творів – це легко замасковані алюзії на відомі сюжети літератури попередніх епох.
 4. Іронічність і пародійність.

Історія розвитку: приходить на зміну модернізмові в ХХ ст.. Уперше термін « постмодернізм» згадується в 1917 р., але поширився він лише наприкінці 1960-х рр.. спочатку для визначення стильових тенденцій в архітектурі. Спрямованих проти безликої стандартизації, а незабаром у літературі і живописі. Популярність термін «постмодернізм» здобуває після виходу роботи філософа Ж.-ФЛіотара «Зіткнення постмодернізму» 1979р.

Завдання

 1. В які роки ввійшли поети-інтелектуали?
 2. З чим асоціюється художнє слово?
 3. Які основні риси постмодернізму?
 4. Особливості зображення дійсності?

 

 

 

G:\Салій Дистанційка\4.jpg

Заняття 4

 Тема: «Сімдесятники»

 Мета: дати старшокласникам уявлення про відповідну літературну хвилю «сімдесятників», допомогти учням усвідомити літературний напрямок, Розкрити новаторство, розвивати вміння учнів систематизувати вивчене, робити висновки. Проаналізувати  особливості зображення дійсності.  Прищеплювати їм любов до літератури.

Теорія

Оскільки політичне життя в 70-х роках XX століття в СРСР відзначалося наступом реакції, то бездуховністю, переляком і безправністю було вражене все суспільство. Звичайно, літературний процес як явище культури навіть у таких тяжких для живого слова умовах не переривався, але друкували тільки вірнопіддані твори, цензура пильнувала за кожним кроком, словом, думкою. У видавництвах створювалися неймовірні черги, але будь-яку книгу в будь-яку хвилину редакторам дозволялося за вказівкою зверху зняти з плану чи й розсипати вже її готову верстку, навіть не обтяжуючи  себе пояснюванням авторові, за що на нього впала така страшна кара. Драконівські умови, цькування сього нового й прогресивного призводило   й до стагнації у культурі. Талановитим людям приходилося  «писати для шухляди», і то з великою небезпекою для себе, або перечікувати лиху годину, надіючись на кращий завтрашній день. Творча молодь 70-х опинилася в тупиковому становищі. З однієї сторони вона не могла домагатися хоч якогось права на публікації, бо, на відміну від « шістдесятників», не становила навіть визнаного літературного імені для видавничих рецензентів і самовпевнених цензорів , адже не встигла про себе заявити публікаціями раніше, абсолютно не була відома читачам. З іншої сторони, молоді таланти наслухалися про своїх попередників - « шістдесятників» чимало такого, чого й самі не проти були брати за взірець, деколи навіть пробували це зробити, хай обережно чи й наївно. За це безпощадно карали, знімали з роботи, залякували, робили обшуки, створювали своєрідний статус прокаженого дійсно талановитій людині. Не йшлося про велику крамолу – найменший прояв вільнодумства розцінювався як державний злочин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G:\Салій Дистанційка\5.jpgЗаняття 5

Тема: «Вісімдесятники»

Мета: ознайомити учнів з вісімдесятниками, розкрити їхнє направлення в розвитку літератури і мистецтва; розвивати в учнів поетичне сприйняття світу, навики виразного читання.

 

 

ВІСІМДЕСЯТНИКИ” (Ю. Андрухович, Б. Жолдак, В. Герасимюк, І. Римарук, Ю. Винничук, Є. Пашковський, В. Медвідь, В. Даниленко);

АУП (Асоціація українських письменників) (1997) Ю. Покальчук, В. Моринець, Ю. Андрухович, І. Римарук, С. Жадан, О. Кривенко;

“Бу-Ба-Бу”(1985)

Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак;

      “ПРОПАЛА ГРАМОТА” (к. 80-х – п. 90-х рр.) 3 київські поети:

       Юрко Позаяк, Віктор Недоступ, Семен Либонь;

      «ПРОПАЛА ГРАМОТА” (к. 80-х–п. 90-хрр.)

       Юрко Позаяк, Віктор Недоступ, Семен Либо.

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G:\Салій Дистанційка\6.jpgЗаняття 6

Тема:  « Девяностники »

Мета: дати старшокласникам уявлення про основні риси та проблеми постмодернізму, допомогти учням усвідомити літературний напрямок, Розкрити новаторство й основні проблеми постмодернізму та вирішення проблеми, розвивати вміння учнів систематизувати вивчене, робити висновки. Проаналізувати особливості зображення дійсності.  Прищеплювати їм любов до літератури.

Теорія.

 

“ДЕВЯНОСТНИКИ”(О. Ульяненко, В. Мулик, В. Янчук,  І. Ципердюк).

“Квіти в темній кімнаті” (1997).

АУП (Асоціація українських письменників) (1997) Ю. Покальчук, В. Моринець, Ю. Андрухович, І. Римарук, С. Жадан, О. Кривенко;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G:\Салій Дистанційка\7.jpgЗаняття 7

 Тема : «Асоціація українських письменників(АУП)»

Мета: дати старшокласникам уявлення про основні риси та проблеми угрупування, допомогти учням усвідомити літературний напрямок. Розкрити новаторство й основні проблеми , розвивати вміння учнів систематизувати вивчене, робити висновки. Проаналізувати  особливості зображення дійсності.  Прищеплювати їм любов до літератури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G:\Салій Дистанційка\8.jpgЗаняття 8.

Тема: Літературні угрупування ХХ століття.

 Мета: розкрити особливості літературних угрупувань ХХ століття, значення та їх новаторство, розвивати в учнів навики підготовлених і непідготовлених виступів на певну тему; виховувати в них уважність, повагу до тих, хто виступає.

 

 

     Теорія

  АУП (Асоціація українських письменників) (1997) Ю. Покальчук, В. Моринець, Ю. Андрухович, І. Римарук, С. Жадан, О. Кривенко;

“Бу-Ба-Бу”(1985)

Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак;

      “ПРОПАЛА ГРАМОТА” (к. 80-х – п. 90-х рр.) 3 київські поети:

       Юрко Позаяк, Віктор Недоступ, Семен Либонь;

 

«ЛуГоСад» (1984, Львів)  Іван Лучук, Назар Гончар, Роман Садловський

 

“НОВА ДЕГЕНЕРАЦІЯ”(1991-1994)

 Іван Андрусяк, Степан Процюк,

 

Іван Ципердюк.

 

.

 

 

 

Літературні угрупування:

ЗАХІДНИЙ ВІТЕР” (1994)Василь Махно, Борис Щавурський, Гордій Безкоровайний;

     “500”(1994) М. Розумний, С. Руденко, Р. Кухарчук, В. Квітка, А. Кокотюха та ін.;

“ЧЕРВОНА ФІРА”(1991)С. Жадан, Р. Мельників, І. Пилипчук.

 

Нова генерація українських митців:

БУ-БА-БУ”(Бурлеск –Балаган –Буфонада)

Юрій Андрухович;

Олександр Ірванець;

Віктор Неборак;

Виберіть одну правильну відповідь

 1. Ю.Андрухович, В.Неборак, О.Ірванець складають літературне угрупування

А ДЕ-НЕ-ДЕ

Б ГЕН-ГА-ГУ

В БУ-БА-БУ

Г НУ-ТО-ЯК

Д ХТО-ЩО-ЗНА

 1. С.Жадан, Р.Мельників,І.Пилипчук створили літературне угрупування

А Червоний Млин

Б Червоний Віз

В Червоний Трактор

Г Червона Фіра

Д Червона Гута

 

 1. І.Лучук, Н.Гончар, Р.Садловський створили літературне угрупування

А Лі-Со-Степ

Б Лу-Го-Сад

В Чор-Но-Зем

Г Ди-Во-Сил

Д Зві-Ро-Бій

 1. І.Андрусяк, С.Процюк, І.Ципердюк створили літературне угрупування

А Нова пропозиція

Б Стара гвардія

В Стара  генерація

 Г Нова градація

Д Нова дегенерація

 1. Ю.Позаяк, В.Недоступ, С.Либонь створили літературне угрупування

А  Втрачений сувій

Б Забута грамота

В Пропала грамота

Г Зотліла сторінка

Д Загублений лист

 1. Автором твору «Рекреації» є

А Т.Прохасько

Б А.Кокотюха

В І.Карпа

Г Ю.Андрухович

Д С.Жадан

 1. За жанром «Рекреації» - це

А роман

Б повість

В новела

Г оповідання

Д поема

 

 

 1. Утворіть логічні пари між назвами літературних угрупувань та іменами авторів

1 Бу-Ба-Бу

2 Лу-Го-Сад

3 Червона Фіра

4 Нова дегенерація

А І.Лучак

Б О.Ірванець

В С.Процюк

Г С.Жадан

Д В.Стус

 1. Утворіть логічні пари між назвами літературних угрупувань та іменами авторів

1 постшістдесятники

2 Червона Фіра

3 Празька школа

4 Лу-Го-Сад

А І.Лучак

Б О.Теліга

В В.Стус

Г С.Жадан

Д.Е.Андієвська

 1. Утворіть логічні пари між назвами літературних угрупувань та іменами авторів

1 Бу-Ба-Бу

2 Нова дегенерація

3 Празька школа

4 Пропала грамота

А В.Недоступ

Б Т.Осьмачка

В В.Неборак

Г І.Андрусяк

Д С.Жадан

 1. Утворіть логічні пари між назвами літературних угрупувань та іменами авторів

1 Нью-йорська група

2 Нова дегенерація

3 Празька школа

4 Червона Фіра

А І.Ципердюк

Б Б.Рубчак

В Р.Мельників

Г О.Теліга

Д Ю.Андрухович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

                     

 

 

 Глосарій

 

 1. Художній метод–це сукупність принципів ідейно-художнього пізнання та образного відтворення світу, спосіб осягнення дійсності засобами мистецтва
 2. Літературний напрям – це конкретно-історичне втілення художнього методу, що проявляє себе в ідейно-естетичній спільності групи письменників у певний період часу
 3. Модернізм ( від франц.moderne- новітній, сучасний)- сумарний  термін, що позначає сукупність літературних напрямів та шкіл ХХ ст.., яким притаманні формотворчі, експериментаторство тяжіння до умовних засобів, антиреалістична спрямованість. Саме похідне слово «модерн» повязане з ідеєю чогось. Це загальна назва напрямків, течій і шкіл ХХ ст. у мистецтві. Модерністи спростовують натуралізм і реалізм.
 4. Лейтмотив – туга за чимось втраченим, відчуття власної недосконалості, неповноти, незакінченості, не самодостатності.
 5. «Постмодернізм – це там, де кожен із нас опинився сьогодні; це така обставина часу і місця, від якої нікуди нам не подітись»
 6. ВІСІМДЕСЯТНИКИ” (Ю. Андрухович, Б. Жолдак, В. Герасимюк, І. Римарук, Ю. Винничук, Є. Пашковський, В. Медвідь, В. Даниленко);
 7. АУП (Асоціація українських письменників) (1997) Ю. Покальчук, В. Моринець, Ю. Андрухович, І. Римарук, С. Жадан, О. Кривенко;
 8. “Бу-Ба-Бу”(1985)

Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак;

 1.       “ПРОПАЛА ГРАМОТА” (к. 80-х – п. 90-х рр.) 3 київські поети:

     Юрко Позаяк, Віктор Недоступ, Семен Либонь;

 

 1. «ЛуГоСад» (1984, Львів)  Іван Лучук, Назар Гончар, Роман Садловський

 

 1. “НОВА ДЕГЕНЕРАЦІЯ”(1991-1994)

 Іван Андрусяк, Степан Процюк,

 

Іван Ципердюк.

Літературні угрупування:

 1.  «Західний вітер» (1994)Василь Махно, Борис Щавурський, Гордій Безкоровайний;
 2.     “500”(1994) М. Розумний, С. Руденко, Р. Кухарчук, В. Квітка, А. Кокотюха та ін.;
 3. “ЧЕРВОНА ФІРА”(1991)С. Жадан, Р. Мельників, І. Пилипчук.

 

Нова генерація українських митців:

 1. БУ-БА-БУ”(Бурлеск –Балаган –Буфонада)

Юрій Андрухович;

Олександр Ірванець;

Віктор Неборак.

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
19 серпня 2020
Переглядів
215
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку