10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Т. Шевченко "Великий льох". Ідейно-художній зміст поеми.

Про матеріал
"Великий льох" вилучено з програми. Проте твір цікавий та актуальний. Пропоную дану розробку для проведення уроку позакласного читання за творчістю Шевченка.
Перегляд файлу

Першотравневий районний відділ освіти

Демянівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

 

 

Робота учасника заочного конкурсу  Марафон-проект

у номінації «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття!» - конструктор педтехнологій: ефективний урок української мови (літератури)»

 

 

 

 

 

Ідейно-художній зміст поеми-містерії «Великий льох»

( урок української літератури 9 кл.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета навчальна: через зображені у творі образи-символи, реальні та містичні події розкрити ідейно-художній зміст поеми; аналізуючи зміст твору, визначити критичну оцінку поетом-патріотом зображуваних подій, ознайомитись з уявленням  поета про майбутнє краю, віру в пробудження українського народу, його духовне відродження, здобуття незалежності та розбудову національної держави ; поглибити знання з теорії літератури.

Мета розвиваюча: розвивати образну уяву учнів, чуття тексту, навики художнього аналізу твору.

Мета виховна: на основі розуміння історії України виховати почуття любові і співпереживання за її трагічну долю; виховати почуття гордості за свою націю і державу.

Обладнання: виставка творчого доробку Т. Г. Шевченка, портрет Т.Г.Шевченка; репродукції малюнків Т.Г.Шевченка 1845 року: "Богданова церква у Суботові", "Богданові руїни в Суботові"; портрет гетьмана Богдана Хмельницького; технологічні карти.

Вид уроку: комбінований (інтегрований)

Тип уроку: урок-дослідження  із використанням сучасної технології інтерактивно-продуктивного навчання при пошуковому (аналіз художнього тексту з застосуванням знань літературознавства, історії України, народознавства) методі інноваційного навчання.

Епіграф:                                   

 

 

 

 

Хід  уроку:

І. Мотивація навчальної діяльності учнів.

 • Організаційний момент.
 • Ознайомлення з темою та метою уроку:

- відповідь на запитання « Що я очікую від сьогоднішнього уроку?» діти пишуть на паперових кружечках-« піщинках» та кріплять їх у верхній частині пісочного годинника, намальованого на ватмані;

- повідомлення теми та мети уроку (учитель повідомляє тему уроку, учні коментовано опрацьовують рубрику «що я повинен знати та вміти» (технологічна карта) )

ІІ. Засвоєння навчального матеріалу

Вступне слово вчителя

« Чигрине Чигрине», « Стоїть в селі Суботові…», « Розрита могила»,

 «Тризна» - це твори, на сторінках яких страшні картини реалій давноминулих часів, це український степ, козацька слава, воля, розповідь про польсько-шляхецьку неволю, це високі могили і сплюндрована, понівечена Україна-мати. Таким є поетичний світ Т. Г. Шевченка.

« Кожному воздасться за ділами його». Саме цим попередженням із Св. Письма я хочу розпочати нашу розмову про твір, у якому поряд з уже знайомими вам мотивами лунає мотив гріха і спокути. Кара не мине жодного винного, незважаючи ані на вік, ані на незвичність злочину.

 1. Історія написання поеми ( повідомлення учня)

Повідомлення учня супроводжується показом слайдів № 1, 2( Додаток 1)

У 1845 році Т. Шевченко прибув із Петербурга в Україну, щоб працювати в Археографічній комісії при Київському університеті. Вивчав і зарисовував пам'ятки старовини, тому що не покидав думки і далі видавати "Живописную Украину". Продовжував цікавитися Богдановою темою. У Суботові, біля колишньої резиденції гетьмана, замальовує козацькі хрести, збудовану гетьманом церкву Іллі ("Богданова церква в Суботові") і розриті москалями підземелля - залишки колишніх гетьманських палат ("Богданові руїни"). ( слайд 1, 2)

Саме тут, на руїнах Суботова й Чигирина, почуття тривоги за долю зганьбленої України знайшли своє відображення в поезіях "Розрита могила", "Чигирин" та "Великий льох". Тут, можна вважати, остаточно сформувалась його антимосковська концепція: думаючи про "сплюндровану", "обчухрану" російським братом Україну, дивлячись на Богданову церкву, як символ руїни нації, письменник робить висновок: все це є від возз'єднання з Росією.

Учитель

« Великий льох» - це не історичний твір, проте головна дія відбувається у с. Суботові. Пригадайте, в якому з творів Т. Г. Шевченка ви зустрічали цю назву, і з ім’ям якої історичної постаті вона була пов’язана?

(відповіді учнів)

Прослуховування відеозапису « Стоїть в селі Суботові» В. Гоцко

Додаток 2

        Бесіда за поезією « Стоїть в селі Суботові»

 • Що ви відчували, слухаючи даний твір. Яка настроєва гама вірша?
 • Поезія « Стоїть в с. Суботові» вважається прологом до поеми « Великий льох», як ви гадаєте, чому?
 • Від імені матері-України у творі Богдана Хмельницького названо «нерозумним сином», за що мати докоряє синові?

Учитель

“Стоїть в селі Суботові...” -  це художня оцінка діяльності Богдана Хмельницького (зокрема, так званого возз’єднання України з Росією 1654 р.). Оцінка даної історичної події знайшла своє відображення у поемі “Великий льохом”, тож, щоб краще зрозуміти позицію автора, давайте помандруємо у минуле, щоб блище познайомитись з українським гетьманом Богданом –Зіновієм ( Зіновій з грец. життя, дароване Зевсом) Хмельницьким .

Виступ учителя історії  на тему: « Богдан Хмельницький – досягнення і поразки».  Слайд 3 (Додаток 1)

 1. Жанрова своєрідність твору

Учитель

Отже, ми звертаємось до поеми Т. Г. Шевченка « Великий льох». Перш ніж ми перейдемо до обговорення твору, давайте зясуємо його жанрові особливості..

 • Дайте визначення поемі як жанру.

( відповіді учнів)

Учитель

      « Великий льох» - це не просто поема, а поема-містерія.

 • Теорія літератури (самостійне опрацювання теоретичного матеріалу технологічної карти) (Додаток 3)

Містерія (з гр. ϻήςτήρioν – таїнство) У давній Греції, Єгипті та Римі таємні релігійні обряди, в яких брали участь тільки посвячені в таїнство (місти).

Містерія

 1. Масова драматична вистава на сюжети релігійних легенд, яка відбувалась у святковий день на майдані в середньовічних містах Західної Європи (XIV-XVст.).
 2. Різновид романтичної алегорично-символічної поеми, для якої характерні поєднання фантастичного з романтичним, таємничість, філософічність і тяжіння до драматизації.

Обговорення опрацьованого матеріалу

 • Опираючись на теоретичний матеріал, розкрийте первинне значення поняття містерія;
 • Дайте визначення містерії як літ. жанру.
 • У чому полягають особливості романтизму як літ. напряму?
 • Які худ. засоби називаються алегорією і символом?
 • Визначте ознаки містерії у творі
 1. Робота з текстом твору

Пошуково-дослідницька робота у групах

Група 1

Завдання (за розділом «Три душі»)

1.Заповнити таблицю.

Душа

Гріх

Цитата з твору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Попередньо опрацювавши історичну довідку, зробити висновок, що спільного є у гріхах усіх трьох душ.

Історична довідка

 • "Їхав у Переяслав Москві присягати": Переяславська рада 1654 року про приєднання України до Московії, умови якої були порушені Москвою, і результатом стало поневолення України.
 • "В Батурині, як він їхав у Москву з Полтави": після поразки військ Івана Мазепи цар Петро вирізав до ноги усе населення Батурина – столиці гетьмана Мазепи, не лишивши в живих ні жінок, ні дітей, ні старих.

Група 2

Завдання (за розділом « Три ворони»):

 1. Дослідивши епізод розмови ворон, зробити висновок, яка спільна мета поєднує дії птахів (зверніться до історичної довідки).

 

 Історична довідка

 • "Три указа накаркала на одну дорогу", "на ковану", "да шесть тысяч в одной верстве душ передушила": кріпаки, які будували за царським указом залізницю Петербург-Москва масово гинули на будівництві від нелюдських умов праці.
 • "В Парижі з Радзивіллом і Потоцьким три злота пропила", "Та в Сибір загнали свою шляхту": Радзивілл і Потоцький, найбільші землевласники Польщі, брали участь в повстанні 1830 року проти Росії, а після поразки емігрували до Парижу, тоді як учасники з числа дрібної та середньої шляхти опинилися на засланні в Сибіру.

 

 1. Пригадайте, що символізує ворон у народно-пісенній творчості.

Укладіть ґроно « Ворони Шевченка уособлюють…»

 

 

 

        

                                               

 

                          _

 

 

 

( Після виступу дослідників 2 групи класу пропонується записати висновок: 3 ворони – символи російського, українського та польського зла. Уособлюють панівну верхівку, дії якої спрямовані на нищення людей).

Група 3

Завдання (за розділом « Три лірники»)

 1.               Підготуйте усні відповіді на запитання:
 • Хто такі лірники? З якою метою вони йдуть у с. Суботове?
 • За що і від кого лірники отримали покарання?
 1. Дослідіть художні засоби, використані в нижче зазначених уривках. Письмово прокоментуйте, як автор характеризує представників влади, до яких прийомів вдається та з якою метою?

 

                                               __________________________________

 

 

                                                 ____________________________________

 

                                                  _____________________________________

                                                  _____________________________________

                                                     

                                                        __________________________________ 

Група 4

Завдання (за розділом « Три лірники»)

 1.               Опрацюйте статтю тлумачного словника

Льох

 • Спеціально обладнана яма для зберігання овочів та фруктів.
 • Приміщення, що використовувалося для переховування або увязнення кого-небудь.

2.

Так малий льох в Суботові

Москва розкопала!

Великого ж того льоху

Ще й не дошукала!

Прокоментуйте рядки: який льох знаходився у с. Суботові? Що має на увазі автор, говорячи  про Великий льох. Розкрити символічне звучання образу.

                                       ( Після виступу дослідників 3 групи  класу пропонується                  пропонується записати висновок: Великий льох –    

                                            символ нескореної волі і безсмертної сили народу.)

 

Виступ учня з повідомленням  « Образ могили у творах Тараса Григоровича Шевченка» . ( Додаток 4)

 

4.Підсумок

Підсумовуючи роботу у групах, учні визначають та записують ідею твору

 

 

 

 

Матеріал для учителя

Ідейний зміст твору

 1. Т. Г. Шевченко викриває внутрішню та зовнішню руйнівну політику держави.
 2. Показ національної зради як тяжкого гріха, що неодмінно буде покараний.
 3. Гостросатиричне викриття панства з його пихою та зневагою до народу, викриття зажерливості гнобителів та здирства.
 4. Ствердження невмирущості сили та вільнодумства українського народу.

5.Рефлеквія та оцінювання

 • Учням пропонується висловитися щодо отриманих на уроці вмінь та навичок, після чого, ці діти, що досягли мети написаної на початку уроку на паперових піщинках, підходять до дошки та переміщають піщинки у нижню частину годинника.
 • Оцінювання.

Домашнє завдання

 1. Опрацювати технологічну карту
 2. Прочитати поему « Кавказ»

Творче завдання Деякі літературознавці проводять паралель між поемою- містерією «Великий льох» та поемою польського поета Адама Міцкевича

 « Дзяди». Доведіть слушність цієї думки.

 За бажанням учнів

Проектне дослідження « Образ Богдана Хмельницького у творчості

Т. Г. Шевченка»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
15 жовтня 2019
Переглядів
871
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку