23 квітня о 17:00Вебінар: Дистанційне навчання з «На Урок»: інструменти для ефективної та цікавої роботи

Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» - перший твір нової української драматургії, її сценічне життя. Торжество народної етики.

Про матеріал
Урок "Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» - перший твір нової української драматургії, її сценічне життя. Торжество народної етики".
Перегляд файлу

Українська література

9 клас

 

Тема. Соціально-побутова драма  «Наталка Полтавка» - перший твір нової української драматургії, її сценічне життя. Торжество народної етики.

Мета: розглянути зміст, історію створення, жанрові особливості, сюжет і композицію твору, сценічну долю п’єси; розвивати в учнів навички аналізу художнього твору, уміння робити обґрунтовані висновки на основі прочитаного; виховувати повагу до письменника та його творчості,  кращі моральні якості

Обладнання: твори Котляревського, портрет письменника, фотоілюстрація  «Українська дівчина», книга І.Пільгука «Грозовий ранок», картки з тестами, з планами характеристики образів

 

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

1. Слухання запису  пісні «Віють вітри, віють буйні…».

 - Цією піснею розпочався новий етап у розвитку української драматургії.

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку

ІV. Перевірка домашнього завдання

А)Тестові завдання за змістом п’єси  І.П.Котляревського «Наталка Полтавка»

1. Хто сказав про себе : «Сирота – без роду, без племені, без талану і без приюту»?

А) виборний; Б) Микола; В) Петро

2. Хто мав прізвище Макогоненко?

А) возний; б) виборний;  В) Микола.

3. Хто сказав слова: «Наталко! Ти все для мене на світі! Прошу тебе, викинь Петра з голови, і ти будеш щасливою»?

А) возний; б) Микола; в) Терпилиха

4. Про кого так сказано: «…він не лежень , трудящий, з ним обідніти до злиднів не можна»?

А)Миколу; б) Петра; в) возного

5. Про кого сказано: «Хитрий, як лисиця, і на всі сторони мотається, де не посій, там і уродиться, і уже де і чорт не зможе, то пошли його, зараз докаже»?

А) Миколу; б) возного; в) виборного

6.Хто співає у п’єсі :

Всякому городу нрав і права, всяка імієть свій ум голова…

А) виборний; б) возний; в) Микола.

7. Хто сказав : «Зате нам, простому народові, добре, коли старшина… не допуска письменним п’явкам кров із нас смоктати»?

А) Микола; б) виборний; в) Петро.

8. Хто з героїнь так себе характеризує:

Небагата я і проста, но чесного роду…

А) Наталка; б) Тетяна;  в) Терпилиха

9. У якій пісні Наталка просить милого швидше повернутись і врятувати її від лютої напасті?

А) «Ой я дівчина Полтавка»; Б) «Чого ж вода каламутна»

В) «Віють вітри, віють буйні»

10. Кому належать слова: «Золото – не дівка! Наградив бог Терпилиху дочкою. Окрім того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна,  - яке у неї добре серце, як вона поважає матір свою…»

А) Миколі; б) Макогоненко; в) Тетерваковському.

11. Хто співає:

А за того Петруся Била мене матуся.

Ой лихо, не Петрусь, Лице біле, чорний ус

А) Наталка; Б) Петро; В) Микола

12. Якою піснею закінчується п’єса?

А) «Ой я дівчина Полтавка»;

Б) «Начинаймо веселиться»;

В) « У сусіда хата біла»

Б) самоперевірка

Відповіді ( на аркушах):

1б, 2б, 3в, 4б, 5в, 6б, 7б, 8а, 9б, 10б, 11в, 12б

V. Засвоєння нового матеріалу

1.«Мікрофон»

- які враження склалися від п’єси «Наталка Полтавка»?

2. Розповідь учителя про задум п’єси ( за книгою І. Пільгука  «Грозовий ранок», с. 123-124)

Після репетиції «Ябеди» Капніста І.П.Котляревський поділився роздумами над виставою: «Є тут добро і зло, правда і кривда, доброчинність і криводушність. Але нема душевної простоти, не чути аромату наших ланів, вишневих садів…» Щепкін погодився, відзначивши. Що п’єса не дає простору актору, сковує його гру, бо вона штучна: «Я проголошую устами героя ідеї, закликаю до правди, до людяності, але не відчуваю в цьому життєвої простоти,  правди, священних почуттів». Котляревський довго обдумував розмову з актором-кріпаком, довго виношував свій задум. «Поставала в уяві проста дівчина-полтавка, щира, добра, що любить матір. Батька нема…Коханий давно пішов на заробітки, обіцяв повернутися. Сватається заможний пан… Мати вагається. І все це переплітається народними піснями». Цілком типова історія. Таке траплялось нерідко.

Біограф Котляревського Стеблін-Камінський стверджував, що для п’єси автор використав реальний факт: «Зміст Наталки Полтавки» взятий з місцевого переказу, і тепер в Полтаві є Мазурівка, де жила Терпилиха з дочкою»

Може, й так. А ще є пісні – живі свідчення трагедій дівочих сердець. Така основа п’єси.

До так званих «малоросійських тем» вдавались драматурги і перед Котляревським. Відомою була опера О.Шаховського «Козак-стихотворец», у якій автор зобразив події після перемоги Петра І над шведами. Але в п’єсі було забагато викривлень, оскільки автор-росіянин не розумів життя на Україні. Можна сказати, що п’єса «Наталка Полтавка» була своєрідним відгуком на цю оперу-водевіль.

 

 Про негативне ставлення до цього творіння Шаховського Котляревський говорить устами виборного:

3.Читання учнями діалогу з твору( с. 267)

Виборний. Москаль? Нічого ж говорити! Мабуть, вельми нашкодив і наколотив гороху з капустою. Не чепурно, що москаль взявся по-нашому і про нас, писати, не бачивши зроду ні краю, не знавши обичаїв і повір’я нашого. Коли не піп…

Возний. Великая неправда виставлена пред очі публічності. За сіє малоросійська літопись вправі припозвать сочинителя позовом к отвіту.

 

4. Бесіда:

- Якої ж теми торкнувся Котляревський у своєму творі?

(показ життя сільської бідноти в епоху розкладу феодально-кріпосницького ладу (XIX ст.).

- Яка ідея  твору?

(втілення народного ідеалу української жінки, її моральної краси; засудження лицемірства, крутійства, хижацтва сільської верхівки в обра­зах виборного і возного).

5. Пояснення вчителя

 Сам автор визначав свій твір як «малоросійську оперу». Насправді, «Наталка Полтавка» має ознаки одразу декількох жанрів драматургії: є театрально-драматична й музична форми. Музику до цієї п'єси написав М. Лисенко. Сучасні літературознавці вважають, що «Наталка Полтавка» - соціально-побутова драма, оскільки події в ній відбуваються на побутовому рівні, при цьому зумовлені соціальним статусом героїв твору.

6. Словникова робота  (учні пригадують  визначення й записують у зошитах)

Драматичний твір – літературний твір, побудований на діях та висловлюваннях персонажів, призначений для сценічного виконання.

Повторення понять , «комедія», «трагедія», «драма», «ремарка», «репліка», «ява», «дія»

7. Бесіда з елементами коментованого читання

- Де відбуваються події п’єси?

- Що розлучило Наталку з Петром? Яким показано душевний стан героїні на початку твору?

- Читання яви 2 (І Дія)

Чому возний таки нерівня Наталці? Чи тільки матеріально? Чи згодні ви зі словами  возного: «Лучче синиця в жмені, ніж журавель у небі»?

- Що розповіли самі про себе, про власне життя возний і виборний? Про що домовились? Як характеризують возного слова: «стара не страшна, так молода кирпу гне»? Чи сумісні вони з почуттям кохання? Читання діалогу возного та виборного  (с. 138 – 139)

- Чим мотивує Терпилиха своє бажання віддати дочку заміж? Наталка згодилась вийти за першого-ліпшого, що при цьому почуває?

- переказ уривка  с. 143 -145 (виборний виконує прохання возного). Чи однаково сприймають лукаві слова виборного мати й Наталка?

- Порівняти  погляди на одруження возного (с. 135) і Наталки (с. 145)

Які ваші погляди на шлюб?

- Хто з’явився на сцені в ІІ дії? Що ріднить Миколу з Петром?

- Стисло відтворити перебіг подій після того, як Наталка зустрілася з Петром. Які факти засвідчують міцність звичаїв в українському побуті?

- Читання фінальної сцени. Що вплинуло на рішення возного поблагословити закоханих?

 

8. Робота в групах

  1. Дослідити композицію твору (2 дії: І – 7 яв, ІІ – 11 яв)
  2. Заповнити таблицю «Елементи сюжету»

Експозиція

Поява Наталки на сцені, пісня «Віють вітри…»

Зав’язка

Розмова Наталки і возного

Розвиток подій

Події до появи Петра

Кульмінація

Відмова Наталки возному

Розв’язка

Заключна сцена

    ІІІ. Зобразити схему «Головні герої твору, їх групування», прокоментувати її.

  VІ. Підсумок

  1. Складання сенкану до п’єси

«Наталка Полтавка»

Опера, п’єса, драма

Повчальна, соціально-побутова

Подобається, запам’ятовується

«Наталка Полтавка» - перший твір про дівчину-українку ( звернути увагу на фотоілюстрацію)

2. Читання й коментування вислову (на дошці)

«В чім же ця сила п’єси, в чім її чаруюча краса? В простоті, в правді і найголовніше – в любові автора до свого народу, в любові, котра із серця Івана Петровича перейшла на його утвір» (І.Карпенко-Карий)

ІV. Домашнє завдання

1) Прочитати в підручнику матеріал на с. 112-117;

2) Індивідуальні завдання:

-  Характеризувати образи  героїв  І.Котляревського, використовуючи цитати з тексту ( за поданими планами);

- Дослідити кількість,  тематику і значення пісень у п’єсі.

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Образ Наталки Полтавки

Риси характеру

Цитати

1. Cамохарактеристика

Небагата я і проста, но чесного ролу,

Не стиджуся п’ясти, шити і носити воду.

2. Виборний про неї

Золото – не дівка! Окрім того, що красива, розумна і до всякого діла дотепна – яке в неї добре серце, як вона поважає матір свою, шанує всіх старших за себе, яка рукодільниця, що й себе, і матір свою на світі держить.

 

3. Возний про дівчину

 

4. Мати про дочку

 

5. Риси характеру

А) вірність Петрові

 

 

Б) гідність

 

В) готовність на самопожертву заради матері

 

Г) рішучість

 

6. Розуміння Наталкою взаємин у  сім'ї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
19 жовтня 2019
Переглядів
2023
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку