Тарас Шевченко. Природа в поезії «За сонцем хмаронька пливе». Картини довколишнього світу, природи в поезії «Садок вишневий коло хати».

Про матеріал

Конспект уроку української літератури з циклу "Тарас Шевченко" для учнів 5 класу з мультимедійної презентацією та відеоматеріалами за темою. ВІдеоматеріали та мультимедійна презентація додаються в наступних матеріалах.

Перегляд файлу

Українська література                                                                            5 клас

Тема. Природа в поезії «За сонцем хмаронька пливе». Картини довколишнього світу, природи в поезії «Садок вишневий коло хати».

Мета:ознайомити учнів із цікавими сторінками біографії автора; проаналізувати програмні ліричні твори; визначити художні засоби та образність, вчитись декламувати вірші; формувати позитивне ставлення до природи; розвивати творчу уяву, логічне мислення, вміння ви­словлювати свою думку.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання, наочність: дидактичний матеріал.

Перебіг уроку

І. Мотивація навчальної діяльності

1. Забезпечення емоційної готовності до уроку

2. Актуалізація опорних знань. «Мозковий штурм»

▼ Що таке персоніфікація?

 Що таке ліричний твір?

▼ Хто є героями вірша «Мені тринадцятий минало»?

▼ Яка тема вірша «Мені тринадцятий минало»?

▼ Яка основна думка вірша «Мені тринадцятий минало»?

 Які ви ще знаєте вірші Т. Шевченка?

▼ Які теми освітлював у своїй поезії Т. Шевченко?

II.  Повідомлення теми та мети уроку

    Опрацювання поезії Т. Г. Шевченка «Садок вишневий коло хати.

III. Опрацювання навчального матеріалу

1. Вступне слово вчителя

 Тарас Шевченко тривалий час перебував у казематі Петропавлівської фортеці. Допити, довгі самотні дні й ночі в камері. Багато пережив, передумав поет за цей час. Якби не поезія, ми про це ні­коли б не дізналися. Поетові пощастило дістати аркуш паперу і за­писати на ньому тринадцять віршів. Справжнім шедевром серед них є поезія «Садок вишневий коло хати». У ньому немає узвичаєних художніх засобів, жодних барв. Вечір в Україні постає перед чи­тачем у всій своїй красі. Чудові картини природи, працю і побут селянської родини бачимо за допомогою зорових і слухових образів, створених поетом: «Сім’я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, А мати хоче научати, Так соловейко не дає».

Серед такої природи людині весело і спокійно. Шевченко змалю­вав дружну сім’ю, де панує взаємоповага, любов і гармонія. Поезія викликає почуття гордості і захоплення красою природи.

1.1. Виразне читання вірша учнями.

1.2. Тема: зображення мальовничої української природи.

1.3. Ідея: замилування простим, природним ладом трудового жит­тя з чергуванням праці і відпочинку.

1.4. Основна думка: Т. Шевченко звеличує красу українського на­роду.

1.5. Жанр: пейзажна лірика.

1.6. Колористичні символи (образи): «вишневий сад зелений і тем­нії ночі», «синє море», «червона калина», «зелені байраки», «небо блакитне».

1.7. Сюжет: у творі «Садок вишневий коло хати» відтворено кар­тину весняного вечора в українському селі. Прості, зримі, пластичні образи постають із народно-естетичних і морально-естетичних уяв­лень. Сила емоційного впливу твору — в природності й рельєфності малюнку, у його світлому настрої. У вірші відобразилась мрія по­ета про щасливе, гармонійне життя. Ця мрія різко контрастувала з дійсністю, у якій поет-в’язень створював свою поезію. Перед нами постає побутова картина українського села: «...Вечір... Закінчився робочий день, повертається з поля плугатарі, ідуть співаючи дівча­та, біля хати зібралась на вечерю сім’я. Непомітно надходить ніч. Все завмирає, тільки чути голоси дівчат, Та невтомного соловейка. Затихло все, тільки дівчата, та соловейко не затих».

1.8. Інсценізація вірша.

Умовно цей вірш можна поділити на 4 епізоди:

1-й епізод — вечір... Закінчився робочий день, повертаються з поля плугатарі.

2-й епізод — ідуть співаючи дівчата.

3-й епізод — біля хати зібралась на вечерю сім’я.

4-й епізод — непомітно надходить ніч. Все завмирає, тільки чути голоси дівчат та невтомного соловейка.

1.9. Бесіда за прочитаним ліричним твором.

▼ Чи сподобався вам вірш Т. Шевченка «Садок вишневий коло хати»?

▼ Як змальовує поет природу?

▼ Яку мрію поета ми бачимо у вірші Т. Шевченка? (Про щасливе, гармонійне життя)

▼ Які художні засоби ви побачили у творі?

  Чи Україна насправді постає «тихим раєм» для поета? Дове­діть думку.

▼ Чи побачили ви у творі тяжку працю українців?

▼ Що допомагає їм відпочити?

 Чому саме пісня підбадьорює селян?

 Яка основна думка вірша «Садок вишневий коло хати»?

▼ Як ви вважаєте, чого хоче мати навчити доньку?

▼ До якої лірики належить вірш «Садок вишневий коло хати»?

▼ Як ви вважаєте, чи мав рацію І. Франко, який написав: «Вся та вірша — немов моментальна фотографія настрою поетової душі, викликаного образом тихого, весняного українського вечора»?

Садок вишневий коло хати,

Хрущі над вишнями гудуть,

Плугатарі з плугами йдуть,

Співають ідучи дівчата,

А матері вечерять ждуть».

     Слово вчителя. Цей вірш Т. Шевченка надзвичайно простий, без особливих художніх засобів, він просто чарує своєю поетичністю. Вражає те, що написаний він за похмурими тюремними ґратами. Якою ж сильною була туга поета за рідною Україною, яка багата уява, щоб створити такий шедевр! Чи є ще щось краще, ніж квіту­чий сад, мирна хліборобська праця, дружна родина, спів соловейка? Про це мріяв усе життя й сам Шевченко, хоч його мріям не судилося здійснитися. Вірш став «візитною карткою» України — квітучої, мирної, співучої та доброї.

     1.10. Рубрика «Поміркуй».

     Чому саме цей вірш став «візитною карткою» України?

     1.11. Опрацювання поезії Т. Г. Шевченка «За сонцем хмаронька пливе».

     Слово вчителя. Прекрасна пейзажна картина розгортається перед нами у вірші Т. Шевченка «За сонцем хмаронька пливе...» Побудований цей твір на казкових, легендарних мотивах, за якими сонце йде спати за море, а вкривають його, як мати дитину, хмарки. Але життя складне. Є в ньому зло, неприємності

     2.  Читання вірша Т. Г. Шевченка «За сонцем хмаронька пливе»

     2.1. Словникова робота.

     Символ (грец. «знак») — умовне позначення якого-небудь пред­мета, поняття або явища; художній образ, що умовно відтворює усталену думку, ідею, почуття. В українських віршах наявні тради­ційні уснопоетичні народні символи: сонце, місяць, зіроньки, човен, терен,верба,весна та ін.

     Символ сонця — уособлення тепла, світла й радості.

     Туман — темряви, небезпеки.

     2.2. Тема: змалювання вечірньої пори та очікування нового дня.

     2.3. Ідея: туга за рідним краєм, його чарівною природою.

     2.4. Основна думка: батьківщина — рідна домівка.

     2.5. Жанр: пейзажна лірика.

     2.6. Бесіда за прочитаним твором.

▼ Яку ви уявили картину, коли читали цей вірш?

▼ Який образ дарує нам світло й радість?

▼ 3 чим протиставляється сонце у вірші «За сонцем хмаронька пливе»? Чому? т Які явища природи описані у вірші Т. Шевченка?

▼ Ця поезія милозвучна? Чому?

▼ Які художні засоби ви побачили у вірші «За сонцем хмаронька пливе»?

▼ Яка головна думка цього вірша?

      2.7. Рубрика «Знайди художні скарби». Робота в групах.

У віршах «Садок вишневий коло хати», «За сонцем хмаронька пливе».

Художні

засоби

«Садок вишневий коло хати»

«За сонцем хмаронька пливе»

1. Метафора

Хрущі гудуть, зіронька встає, соловейко не дає

серце одпочине, туман оповиє душу, хмаронька пливе, поли розстилає, сонце спатоньки зове, серце заговорить, розстилає туман

2. Епітети

Садок вишневий, вечірня зіронька, маленькі діточки

синє море, хмаронька рожева, туман сивий, тьма німа, червоні поли, рожева пелена, мала година

3. Порів­няння

 

мов мати дитину, неначе ворог, мов матері діти

     2.8. Рубрика «Продовжте поетичні рядки».

1. Сім’я вечеря коло хати,

    Вечірня зіронька ... (встає).

2. Затихло все, тільки дівчата

     Та соловейко ... (не затих).

3. Хрущі над вишнями гудуть,

    Плугатарі з плугами ... (йдуть).

4. За сонцем хмаронька пливе,

     Червоні поли розстилає

     І сонце спатоньки ... (зове).

     IV. Узагальнення уроку, закріплення вивченого матеріалу

     1.  Тестове опитування

1. Що робить сім’я коло хати?

А Вечеряють; 

Б грають;

В співають; 

Г сплять.

2. Який художній засіб використовує поет у рядку «Хрущі над ви­шнями гудуть»?

А Метафору; 

Б епітет;

В порівняння; 

Г персоніфікацію.

3. Кого поклала мати коло хати?

А Дочку; 

Б їжу;

В маленьких діточок; 

Г чоловіка.

4. Чому протиставляється сонце у вірші «За сонцем хмаронька пливе»?

А Хмарці; 

Б морю;

В полю; 

Г туману.

5. Який художній засіб використовує автор у рядку «А туман, не­наче ворог, закриває море»?

А Метафору; 

Б порівняння;

В епітет; 

Г персоніфікацію.

6. Хто подає вечерю у вірші «Садок вишневий коло хати»?

А Мати; 

Б батько;

В дочка; 

Г брат.

7. З ким заговорить серце у вірші «За сонцем хмаронька пливе»?

А Хмаркою; 

Б морем;

В туманом; 

Г з Богом.

8. Який епітет використовує до хмарки автор у вірші «За сонцем хмаронька пливе»?

А Синя; 

Б рожева;

В зелена; 

Г сива.

9. Що роблять дівчата, коли йдуть з роботи у вірші «Садок вишне­вий коло хати»?

А Танцюють; 

Б сміються;

В співають; 

Г розмовляють.

10. Який художній засіб використовує поет у ряках «І тьмою німою оповиє тобі душу»?

А Метафору; 

Б епітет;

В порівняння; 

Г персоніфікацію.

11. На скільки епізодів можна поділити вірш «Садок вишневий коло хати»?

А 2; 

Б 1;

В 4; 

Г 3.

12. Який художній засіб використовує поет у рядку «А мати хоче научати, Так соловейко не дає»?

А Метафору; 

Б порівняння;

В епітет; 

Г персоніфікація.

     2.  Робота з картками в парах (групах)

Картка № 1

1. Напишіть твір-мініатюру «Моє ставлення до віршів

    Т. Г. Шев­ченка».

2. Охарактеризуйте селянську родину у вірші «Садок

     вишневий коло хати».

3. Що таке символ? Наведіть приклади з віршів

     Т. Г. Шевченка.

Картка № 2

1. Напишіть твір-мініатюру «Моє знайомство з творами

     Т. Г. Шев­ченка».

2. Охарактеризуйте українську природу за віршем «Садок вишне­вий коло хати».

3. Які художні засоби вживаються у вірші «За сонцем хмаронька пливе»? Наведіть приклади.

Картка № З

1. Напишіть твір-мініатюру «Шевченко — символ України».

2. Охарактеризуйте внутрішній стан героя у вірші «За сонцем хма­ронька пливе».

3. Які художні засоби вживаються у вірші «Садок вишневий коло хати»? Наведіть приклади.

     V. Підбиття підсумків уроку

     VI. Домашнє завдання

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 11
Оцінки та відгуки
 1. Павлюк Яна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Ivanna Chemrat
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Чемрат Иванна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Денщиков Руслан
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Грабко Руслан
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Денщиков Руслан
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Чемрат Іванна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Лусік Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Шостак Микола
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Лусік Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Доценко Наталія Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 8 відгуків
docx
Додано
15 лютого 2018
Переглядів
9808
Оцінка розробки
5.0 (11 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку