5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Технологічна карта уроку

Про матеріал
Технологічна карта уроку української мови на тему "Правила вживання апострофа. Правильна вимова і написання слів з апострофом " 5 клас.
Перегляд файлу

Технологічна карта уроку української мови

ПІБ учителя: Дорошенко Наталія Василівна
Клас: 5
Тема уроку: Правила вживання апострофа. Правильна вимова і написання слів з апострофом.
Цілі уроку:

Навчальні  повторити,  систематизувати  й  узагальнити  знання  учнів  про  апостроф,  удосконалити  навички  правильної  вимови  й  написання  слів  з  апострофом,  навчити  учнів  оперувати  мовознавчими  термінами,  застосувати  знання  у  нестандартних  ситуаціях;  формувати  вміння  аналізувати,  порівнювати,  визначати головне, робити висновки, поповнювати словниковий  запас  слів  учнів;

Розвивальні - розвивати  навички  самостійної  роботи,  уяву,  творче та логічне мислення, мовлення;   

Виховні виховувати в учнів любов до української мови,  старанність, наполегливість, бажання творчо працювати, повагу один до одного.

 

Обладнання уроку:  таблиця  «Правила  вживання  апострофа»,  підручник,  індивідуальні  картки  «діряві  слова»,  тлумачні

словники, аудіозапис музики, конверт з  ілюстраціями, «мовне  дерево», листячко до  «мовного дерева», мікрофон.

Тип уроку: урок закріплення знань, умінь і навичок.

Компетенції учнів на уроці:

спілкування державною мовою

володіти всіма видами  мовленнєвої діяльності;

інформаційна

аналізувати  мовні  явища,  розвивати  грамотність учнів;

учитися    впродовж    життя

здійснювати  аналіз  власної діяльності,  рефлексію;

соціальна і  громадянська

формувати навички роботи в

групі, співпрацювати з іншими на результат;

здоров’язбережувальна

 

дбати про здоров’я дітей

Хід уроку
 

Етап уроку

Час

Завдання етапу

Зміст

Методи і прийоми

ФОНД*

Діяльність
учителя

Діяльність
учня
 

Організація початку уроку,

мотивація

 

1 хв

Налаштувати учнів на урок

 

Розповідь

 

Розповідає

Слухає

Актуалізація опорних знань учнів

 

4 хв

Повторити   правила

Бесіда

«Мозковий штурм»

Ф

Запитує, доповнює, уточнює відповіді дітей

Відповідає на питання, доповнює, запам’ятовує

Етап цілепокладання

3 хв

Формування мети і цілей уроку;

прогнозування змісту та результатів роботи

Оформлення «мовного дерева»

«мовне

дерево», листячко до  «мовного дерева»

І

Ф

Спостереження, допомога, повідомлення мети та цілей уроку

Заповнення очікувань на листочках, колективне створення дерева

Етап цілереалізації

 

30 хв

Закріплення знань, умінь і навичок

 

 

 

 

 

1.Опрацювання епіграфа

 

Мотивація до навчання

Читання епіграфа

Бесіда

Ф

Опрацювати епіграф, пояснити його

Прочитати епіграф, пояснити його

2.Перевірка домашнього завдання.

 

 

 

 

Закріплення знань, умінь і навичок

 Робота в групі

Робота в «четвірках»

Г

Назвати переможця

Визначити  вірш,  в  якому  вживається  багато  слів  з  апострофом, підрахувати кількість,

3.«Діряве слово»

 

Закріплення знань, умінь і навичок

Виконання вправи під музику

Робота з картками

І

Звучить музика, вчитель спостерігає, дає рекомендації

Діти виконують завдання

4.Фонетикоскладач

 

Закріплення знань, умінь і навичок

Відгадування загадок про звуки, складання слів

Бесіда

Ф

Читає загадки

Відгадати слово за звуками

5. Завдання  з  ключем

 

 

Закріплення знань, умінь і навичок

Розподільна робота

Робота з картками

І

Консультує, допомагає, перевіряє діяльність учнів

Записати

слова  у  2  колонки:  з  апострофом  і  без  апострофа,  з

перших літер прочитати вислів)

6. Гра  «Цікава  фонетика»

 

Закріплення знань, умінь і навичок

Робота біля дошки

Виконання вправ біля дошки

Ф

Перевіряє, пояснює

Написати  фонетичну

транскрипцію  слів

7. Робота з підручником

 

Закріплення знань, умінь і навичок

Робота біля дошки

Виконання вправ біля дошки і в зошиті

Ф

І

Перевіряє, допомагає, пояснює

Впр.382, 383, 384

ст. 155

 

8. Фізкультхвилинка

 

Відпочинок

Перегляд відео або розповідь вчителя

 

 

Слідкує за правильним виконанням рухів

Виконання рухів, вправ за вказівкою вчителя

 

 

9. Орфографічний

  дубль-диктант

 

Закріплення знань, умінь і навичок

Диктант із завданням

Диктант

Ф

І

Читає слова диктанту, перевіряє правильно підібрані слова

До  слова  записати

власний     приклад з тією самою орфограмою;

знайти  в  тлумачному  словнику  слово  «арф’яр»  і

пояснити його лексичне значення.

10. Гра  «Тренуємо  пам’ять»

 

Закріплення знань, умінь і навичок

Прослухати вірш, виконати  завдання

Бесіда

Ф

І

Читає вірш,  перевіряє слова, записані учнями

Прослухати  вірш,  запам’ятати, записати якнайбільше слів з апострофом

11. Вправа  -  асоціація 

 

Закріплення знань, умінь і навичок

«Упізнати» слова з апострофом

Метод ілюстрацій, бесіда

Ф

Показ  ілюстрацій

 

Розглянути ілюстрації, якщо  у  назві  є  апостроф  -  учні  плескають у долоні, якщо нема - не плескають

Рефлексія

5 хв

Закріплення знань, умінь і навичок, підсумок роботи, аналіз очікувань.

 Відповісти на питання

 

метод «Мікрофон»

Ф

Вчитель ставить питання. Звернемося  до  «мовного  дерева», до епіграфа.

Відповідати на питання,

обговорюємо, аналізуємо сподівання учнів

Оцінювання

 

1хв

Оцінювання роботи учнів на уроці

Оцінити  роботу кожного учня

оцінювання за участь у кожному етапі уроку, самооцінювання

Ф

І

Виставлення оцінок, аргументація, пояснення.

Щоденник

 

Домашнє завдання

1 хв

Домашнє завдання для закріплення

Записати домашнє завдання

Завдання та вправи відповідно до рівня знань

Ф

Дати завдання, пояснити алгоритм виконання

Записати в щоденник

 

 

 

 

*ФОнд - форма організації навчальної діяльності (Ф - фронтальна, І - індивідуальна, П - парна, Г - групова).
Література:

Для вчителя

Для учнів

Великий тлумачний словник сучасної української: бл. 250000 сл. / В. Т. Бусел (уклад. та голов. ред.). – К. ; Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2005. – 1728 с.

Великий тлумачний словник сучасної української: бл. 250000 сл. / В. Т. Бусел (уклад. та голов. ред.). – К. ; Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2005. – 1728 с.

Календарне планування

 

Методичні рекомендації щодо викладання української мови у 2020/2021 навчальному році

 

Українська мова.5клас.:підруч.для закл.загальн.середн.освіти/С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова.-Вид.2-е, доопрацьоване відповідно до чинної навчальної програми.-К.:Грамота,2018

Українська мова.5клас.:підруч.для закл.загальн.середн.освіти/

С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова.-Вид.2-е, доопрацьоване відповідно до чинної навчальної програми.-К.:Грамота,2018.

УКРАЇНСЬКА МОВА. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.(Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

 

 Усі уроки української мови.5 клас.ІІ семестр/Є. П. Голобородько, К.Ю. Голобородько, О. А. Павлик, С.В. Мунтян, І. А. Бондаренко.-Х.:Вид. група «Основа», 2013

 

Додаткова літ-ра: Журнал «Дивослово», «Українська мова та література в школі», Сайт «На Урок», «Всеосвіта» та ін.

 

 

docx
Додано
30 жовтня 2020
Переглядів
2703
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку