25 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити вивчення математики цікавим і веселим

Тема. А. Чехов. «Товстий і тонкий». Викриття у творі підлабузництва, самоприниження, чиношанування, запопадливості.

Про матеріал
Урок №36 Тема. А. Чехов. «Товстий і тонкий». Викриття у творі підлабузництва, самоприниження, чиношанування, запопадливості. Тема 2. У людини повинно бути все прекрасним: і обличчя, і одяг, і душа, і думки ( за оповіданням А. П. Чехова «Товстий і тонкий»). Мета навчальна: продовжити знайомитись із творчим доробком А. П. Чехова, розпочати роботу над оповіданням «Товстий і тонкий», викрити у творі підлабузництво, самоприниження, чиношанування, запопадливость, визначити спільні та відмінні риси героїв оповідання. Мета розвивальна: удосконалювати навички виразного читання, висловлення своїх думок і вражень; розвивати асоціативне та логічне мислення, творчу уяву. Мета виховна: виховувати інтерес до творчості А. Чехова, виховувати принциповість, розуміння важливості мати на все свою точку зору. Тип уроку: урок вивчення художнього твору. Обладнання: Фотографія скульптурної композиції «Товстий і тонкий» у Таганрозі. Епіграф: Бережіть в собі людину А. П. Чехов Зміст уроку І. Актуалізація опорних знань учнів. 1.1. Самостійна робота. ̶ Виберіть серед трьох запропонованих варіантів відповідей один правильний. Питання зачитуються один раз, варіанти відповідей двічі. Одна правильна відповідь ̶ 1 бал. ̶ Де відбувається дія оповідання «Хамелеон»: А) на базарній площі; б) у парку відпочинку; в) біля церкви? ̶ Назвіть прізвище городового з оповідання Чехова: А) Балдирін; б) Алдирін; в) Єлдирін. ̶ Де взяв аґрус городовий: А) забрав у купців; б) купив; в) знайшов? ̶ Кого вкусив за палець собака: А) Хрюкіна; б) Очумєлова; в) Єлдиріна? ̶ Протягом якого часу відбуваються події оповідання «Товстий і тонкий»: А) декілька хвилин; б) місяць; в) день? ̶ Товстого з оповідання Чехова звали: А) Олександр; б) Михайло; в) Григорій. ̶ Тонкого з оповідання звали: А) Пафнутій; б) Пантелеймон; в) Порфирій. ̶ Який чин мав товстий в оповіданні А. Чехова: А) таємний радник; б) статський радник; в) колезький асесор? ̶ Що спільного в оповіданнях А. Чехова «Хамелеон» та «Товстий і тонкий»: А) в них діє спільний персонаж; Б) в обох творах висміюється чиношанування; В) в обох творах висміюється жадібність? ̶ Оповідання – це: А) великий епічний твір про декілька епізодів з життя героїв; Б) невеликий ліричний твір про один епізод з життя героїв; В) невеликий прозовий твір про один або кілька епізодів. ̶ Їдке, нещадне висміювання – це: А) гумор; б) драма; в) сатира. ̶ Оповідання Чехова побудовані на : А) описах природи; б) антитезі; в) фантастиці. ІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. 2.1. Слово вчителя. ̶ Розгорніть робочі зошити, запишіть число, класна робота та тему уроку: «А. Чехов. «Товстий і тонкий». Викриття у творі підлабузництва, самоприниження, чиношанування, запопадливості». Сьогодні на уроці ми продовжимо знайомитись із творчим доробком А. П. Чехова, розпочнемо роботу над оповіданням «Товстий і тонкий», викриємо у творі підлабузництво, самоприниження, чиношанування, запопадливость. 2.2. Робота з епіграфом. ̶ Як ви розумієте епіграф нашого уроку? ̶ Яку людину ми називаємо гідною носити звання людини? ̶ Чи такими являються герої оповідання А. Чехова? – ми сьогодні з’ясуємо. ІІІ. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу учнями. 3.1. Слово вчителя. ̶ Сюжет оповідання «Товстий і тонкий» у його первісній редакції ґрунтувався на анекдотичному казусі, а конфлікт між персонажами виник випадково, через мимовільні помилки «тонкого». Вперше була опублікована гумористичним журналом «Осколки» 1 жовтня 1883 року. Вдруге твір був надрукований в 1886 року, будучи в цілому текстуально близькою до редакції 1883 року, небагатьма внесеними змінами суттєво змінила зміст розповіді. Був усунутий мотив службової підпорядкованості: «тонкий» тепер плазує перед «товстим» без жодної практичної потреби — «рефлексу». Розповідь отримала набагато більшу сатиричну загостреність і узагальненість. У 2010 році в місті Таганрозі відкрита скульптурна композиція «Товстий і тонкий», що зображає героїв оповідання А. П. Чехова «Товстий і тонкий» ( фотографію скульптури учні можуть побачити на дошці). Автор — скульптор Давид Бегалов. Розповідь була екранізована в 1955 році. 3.2. Робота з назвою твору. ̶ Що, на вашу думку, автор хотів передати назвою твору? (А. П. Чехов назвою хотів передати саме соціальний стан і моральні якості людей, описаних у цьому оповіданні). 3.3. Словникова робота. ̶ Коли ви читали вдома оповідання, чи були слова в тексті , які ви не зрозуміли? ̶ Департамент – в дореволюційній Росії відділ у ряді установ, іноді самостійний орган управління. ̶ Столоначальник – чиновник, який відає певним відділом у закладі (Довідковий стіл, стіл замовлень). ̶ Чиновник – державний службовець, який має чин, службове звання. ̶ Чин – звання, титул. ̶ Лютеранин – той, що сповідує лютеранство; лютеранство – напрям протестантизму в християнстві. 3.4. Виразне читання оповідання «Товстий і тонкий» в особах. ̶ Розгорніть підручник на сторінці 112-114 та виразно прочитайте оповідання в особах. Дійові особи: автор, товстий, тонкий. 3.5. Бесіда за змістом прочитаного. ̶ Яка подія стала основою оповідання? (Зустріч двох друзів дитинства). ̶ Як звати героїв оповідання?(Михаїл та Порфирій). ̶ Ким вони доводилися один одному? ( вони були шкільними товаришами) ̶ Де вони зустрілися, при яких обставинах? ̶ Доведіть, що радість героїв була щирою? («...дивилися один на одного очима, повними сліз...»). ̶ Що дає нам зрозуміти про почуття радості і щастя тонкого від зустрічі з товстим? (Діалог, мова, тон мови, хвилювання). ̶ Чому оповідання називається «Товстий і тонкий», адже у героїв є імена? (Щоб викликати у читача почуття гумору). ̶ Що було причиною зміни настрою тонкого? ( товстий розповів йому про чин таємного радника). ̶ Давайте прочитаємо епізод, як тонкий сприймає цю звістку? ( «Тонкий раптом зблід..») ̶ Як ви гадаєте, чому змінилась поведінка тонкого? ( він не чекав від товстого такого успіху і заздрив йому). ̶ Як називається в літературі прийом, що полягає в навмисному протиставленні образів і понять? (Антитеза). ̶ Чи є назва твору антитезою? (Так). Про що це говорить? (Це говорить про те, що товстий і тонкий – різні). ̶ Чи тільки назва оповідання чи весь твір побудований на антитезі? (Сам твір побудований на антитезі, бо герої не схожі один на одного). ̶ Чому тонкий першим почав розповідати про себе і більше говорить, ніж товстий? (Хотів похвалитися). ̶ Яке було його запитання до товстого? Чому? (Саме багатству спочатку, а вже потім сім’ї віддає перевагу тонкий). ̶ Для чого автор вводить в текст родину тонкого? ̶ Чи дійсно родина тонкого варта уваги? ̶ Що ви дізнались про дружину тонкого? Як вона себе поводить? ̶ Чи зацікавлена зустріччю з товстим? (Ні. Вона не виявляє ніякого інтересу). ̶ Чи змінилась її поведінка? Коли? Як саме? (В кінці твору: «Дружина усміхнулась».) ̶ Що ми дізналися про сина тонкого? А як він себе поводить? ̶ Як товстий ставиться до змін у поведінці тонкого? ̶ Що хотів заперечити товстий? (Що не потрібно з ним говорити як з чиновником, тому що вони друзі). ̶ Подумайте, чи залишаться товстий і тонкий друзями. Чому? ̶ На які дві частини можна поділити оповідання? ( І частина – до повідомлення про свій високий чин, ІІ частина – після цього) ̶ Чи можна їм дати свої назви? ( І ч. – «Зустріч двох друзів», ІІ ч. – « Зустріч двох чинів»). ̶ Які художні деталі використовує автор у творі і яку роль вони виконують? Гурої Художня деталь На що вказує? Товстий «…губи лисніли від масла, пахло від нього хересом і флер-доранжем». «Тебе дражнили Геростратом за те, що казенну книжку цигаркою пропалив». Високий рівень життя героя. Можливо, хотів привер- нути до себе увагу. Тонкий «Пахло від нього шинкою і кофейною гущею». «Мене дражнили Ефіальтом за те, що ябедничати любив». Скромний рівень життя. Можливо, схильний до зради. ІV. Узагальнення й систематизація набутих знань і вмінь учнів. 4.1. Творча робота ̶ Напишіть як би ви: 1 варіант: як би ви повели себе на місці тонкого, дізнавшись про те, що товстий – таємний радник? (Молодець. Я дуже радий за тебе. Я завжди вірив, що ти досягнеш успіху. Вітаю). 2 варіант: як би ви повели себе на місці товстого, коли б хотіли заперечити тонкому щодо чиношанування? (Ти для мене друг, а не підлеглий. Я чиновник тільки на службі. Спочатку був дуже радий нашій зустрічі). 4.2. Бесіда з елементами аналізу. ̶ Як автор ставиться до героїв? ̶ З чого видно негативне ставлення автора до недоліків у поведінці людей в цілому, адже він не дає нам прямої оцінки вчинкам героїв, їхній поведінці? (Через художні деталі, діалог ми намагаємось зрозуміти позицію автора). ̶ Визначте тему твору. (Тема — зустріч двох давніх друзів). ̶ Якою є ідея оповідання? (Ідея оповідання — висміювання чиношанування, низькопоклонництва і підлабузництва). ̶ Які види комічного використовує Чехов у цьому оповіданні? (Письменник використовує сатиру, оскільки саме цей вид комічного нещадно висміює недосконалість світу, людські пороки; автор не вірить у можливість виправлення тонкого). ̶ Що спільного між оповіданням «Хамелеон» та «Товстий і тонкий»? (Вони побудовані на антитезі). 4.3. Робота з епіграфом уроку. ̶ Давайте повернемось ще раз до епіграфу уроку. ̶ Чи можна тонкого назвати гідною людиною? А товстого? 4.4. Гра «Поміркуй». ̶ Доведіть, що твір А. П. Чехова «Товстий і тонкий» ̶ оповідання. 4.5. Таблиця «Спільне та відмінне між товстим і тонким». ̶ Намалюйте таблицю таку, яка зображена на дошці. Визначте спільні та відмінні риси героїв оповідання «Товстий і тонкий». Товстий Тонкий  Успішний;  Спокійний;  Він не хвастає своїм високим чином;  Скромний;  Веде себе пристойно.  Хвастун;  Підлабузник;  Цінує чин великої людини;  Принижується; шкільні прізвиська, намагаються отримати чин 4.6. Заключне слово вчителя. ̶ Отже, сьогодні на уроці ми продовжити знайомитись із творчим доробком А. П. Чехова, розпочали роботу над оповіданням «Товстий і тонкий», викрили у творі підлабузництво, самоприниження, чиношанування, запопадливость, визначили спільні та відмінні риси героїв оповідання. VІ. Осмислення домашнього завдання. ̶ Прочитати біографію Джека Лондона на сторінці 116-117. ̶ Прочитати оповідання Джека Лондона «Жага до життя» на сторінці 117-127.
Перегляд файлу

1

 

Урок №36

  Тема. А. Чехов. «Товстий і тонкий». Викриття у творі підлабузництва, самоприниження, чиношанування, запопадливості.
 Тема 2. У людини повинно бути все прекрасним: і обличчя, і одяг, і душа, і думки ( за оповіданням А. П. Чехова «Товстий і тонкий»).
 Мета навчальна: продовжити знайомитись із творчим доробком
А. П. Чехова, розпочати роботу над оповіданням «Товстий і тонкий», викрити у творі підлабузництво, самоприниження, чиношанування, запопадливость, визначити спільні та відмінні риси героїв оповідання.
 Мета розвивальна: удосконалювати навички виразного читання, висловлення своїх думок і вражень; розвивати асоціативне та логічне мислення, творчу уяву.
 Мета виховна: виховувати інтерес до творчості А. Чехова, виховувати принциповість, розуміння важливості мати на все свою точку зору.
 Тип уроку:  урок вивчення художнього твору.
 Обладнання: Фотографія скульптурної композиції «Товстий і тонкий» у Таганрозі.
 Епіграф:                                                                Бережіть в собі людину
                                                                                                             А. П. Чехов 

Зміст уроку

  І. Актуалізація опорних знань учнів.
 1.1. Самостійна робота.       
̶  Виберіть серед трьох запропонованих варіантів відповідей один правильний. Питання зачитуються один раз, варіанти відповідей двічі. Одна правильна відповідь  ̶   1 бал.
̶  Де відбувається дія оповідання «Хамелеон»:
А) на базарній площі; б) у парку відпочинку; в) біля церкви?
̶  Назвіть прізвище городового з оповідання Чехова:
А) Балдирін; б) Алдирін; в) Єлдирін.
̶  Де взяв аґрус городовий:
А) забрав у купців; б) купив; в) знайшов?
̶  Кого вкусив за палець собака:
А) Хрюкіна; б) Очумєлова; в) Єлдиріна?
̶  Протягом якого часу відбуваються події оповідання «Товстий і тонкий»:
А) декілька хвилин; б) місяць; в) день?
̶  Товстого з оповідання Чехова звали:
А) Олександр; б) Михайло; в) Григорій.
̶  Тонкого з оповідання звали:
А) Пафнутій; б) Пантелеймон; в) Порфирій.
̶  Який чин мав товстий в оповіданні А. Чехова:
А) таємний радник; б) статський радник; в) колезький асесор?
̶ Що спільного в оповіданнях А. Чехова «Хамелеон» та «Товстий і тонкий»:
А) в них діє спільний персонаж; Б) в обох творах висміюється чиношанування; В) в обох творах висміюється жадібність?
̶  Оповідання  це:
А) великий епічний твір про декілька епізодів з життя героїв;
Б) невеликий ліричний твір про один епізод з життя героїв;
В) невеликий прозовий твір про один або кілька епізодів.
̶  Їдке, нещадне висміювання  це:
А) гумор; б) драма; в) сатира.
̶  Оповідання Чехова побудовані на :
А) описах природи; б) антитезі; в) фантастиці.
 ІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.
 2.1. Слово вчителя.
̶  Розгорніть робочі зошити, запишіть число, класна робота та тему уроку:
«А. Чехов. «Товстий і тонкий». Викриття у творі підлабузництва, самоприниження, чиношанування, запопадливості».
 Сьогодні на уроці ми продовжимо знайомитись із творчим доробком

А. П. Чехова, розпочнемо роботу над оповіданням «Товстий і тонкий», викриємо у творі підлабузництво, самоприниження, чиношанування, запопадливость.
 2.2. Робота з епіграфом.
̶  Як ви розумієте епіграф нашого уроку?
̶  Яку людину ми називаємо гідною носити звання людини?
̶  Чи такими являються герої оповідання А. Чехова? – ми сьогодні з’ясуємо.        
 ІІІ. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу учнями.
 3.1. Слово вчителя.
̶  Сюжет оповідання «Товстий і тонкий» у його первісній редакції ґрунтувався на анекдотичному казусі, а конфлікт між персонажами виник випадково, через мимовільні помилки «тонкого».
 Вперше була опублікована гумористичним журналом «Осколки» 1 жовтня 1883 року.
 Вдруге твір був надрукований в 1886 року, будучи в цілому текстуально близькою до редакції 1883 року, небагатьма внесеними змінами суттєво змінила зміст розповіді.  Був усунутий мотив службової підпорядкованості: «тонкий» тепер плазує перед «товстим» без жодної практичної потреби — «рефлексу». Розповідь отримала набагато більшу сатиричну загостреність і узагальненість.
 У 2010 році в місті Таганрозі відкрита скульптурна композиція «Товстий і тонкий», що зображає героїв оповідання А. П. Чехова «Товстий і тонкий» ( фотографію скульптури учні можуть побачити на дошці). Автор — скульптор Давид Бегалов. Розповідь була екранізована в 1955 році.
 3.2. Робота з назвою твору.
̶  Що, на вашу думку, автор хотів передати назвою твору? (А. П. Чехов назвою хотів передати саме соціальний стан і моральні якості людей, описаних у цьому оповіданні).
 3.3. Словникова робота.
̶  Коли ви читали вдома оповідання, чи були слова в тексті , які ви не зрозуміли?
̶  Департамент – в дореволюційній Росії відділ у ряді установ, іноді самостійний орган управління.
̶  Столоначальник – чиновник, який відає певним відділом у закладі (Довідковий стіл, стіл замовлень).
̶  Чиновник – державний службовець, який має чин, службове звання.
̶  Чин  звання, титул.
̶  Лютеранин – той, що сповідує лютеранство; лютеранство – напрям
протестантизму в християнстві.
 3.4. Виразне читання оповідання «Товстий і тонкий» в особах.  
̶  Розгорніть підручник на сторінці 112-114 та виразно прочитайте оповідання в особах. Дійові особи: автор, товстий, тонкий.
 3.5. Бесіда за змістом прочитаного.
̶ Яка подія стала основою оповідання? (Зустріч двох друзів дитинства).
̶ Як звати героїв оповідання?(Михаїл та Порфирій).
̶  Ким вони доводилися один одному? ( вони були шкільними товаришами)
̶  Де вони зустрілися, при яких обставинах?
̶  Доведіть, що радість героїв була щирою? («...дивилися один на одного очима, повними сліз...»).
̶  Що дає нам зрозуміти про почуття радості і щастя тонкого від зустрічі з товстим? (Діалог, мова, тон мови, хвилювання).
̶ Чому оповідання називається «Товстий і тонкий», адже у героїв є імена? (Щоб викликати у читача почуття гумору).
̶  Що було причиною зміни настрою тонкого? ( товстий розповів йому про чин таємного радника).
̶ Давайте прочитаємо епізод, як тонкий сприймає цю звістку? ( «Тонкий раптом зблід..»)
̶ Як ви гадаєте, чому змінилась поведінка тонкого? ( він не чекав від товстого такого успіху і заздрив йому).
̶ Як називається в літературі прийом, що полягає в навмисному протиставленні образів і понять? (Антитеза).
̶  Чи є назва твору антитезою? (Так). Про що це говорить? (Це говорить про те, що товстий і тонкий  різні).
̶  Чи тільки назва оповідання чи весь твір побудований на антитезі? (Сам твір побудований на антитезі, бо герої не схожі один на одного).
̶  Чому тонкий першим почав розповідати про себе і більше говорить, ніж товстий? (Хотів похвалитися).
̶ Яке було його запитання до товстого? Чому? (Саме багатству спочатку, а вже потім сім’ї віддає перевагу тонкий).
̶  Для чого автор вводить в текст  родину тонкого?
̶  Чи дійсно родина тонкого варта уваги?
̶  Що ви дізнались про дружину тонкого? Як вона себе поводить?
̶  Чи зацікавлена зустріччю з товстим? (Ні. Вона не виявляє ніякого інтересу).
̶  Чи змінилась її поведінка? Коли? Як саме? (В кінці твору: «Дружина усміхнулась».)
̶  Що ми дізналися про сина тонкого? А як він себе поводить?
̶  Як товстий ставиться до змін у поведінці тонкого?
̶  Що хотів заперечити товстий? (Що не потрібно з ним говорити як з чиновником, тому що вони друзі).
̶  Подумайте, чи залишаться товстий і тонкий друзями. Чому?
̶  На які дві частини можна поділити оповідання? ( І частина – до повідомлення про свій високий чин, ІІ частина – після цього)
̶  Чи можна їм дати свої назви? ( І ч. – «Зустріч двох друзів», ІІ ч. – « Зустріч двох чинів»).
̶  Які художні деталі використовує автор у творі і яку роль вони виконують?

Гурої

Художня деталь

На що вказує?

Товстий

«…губи лисніли від масла, пахло від нього хересом і флер-доранжем».

«Тебе дражнили Геростратом за те, що

казенну книжку цигаркою пропалив».

Високий рівень життя героя.

 

Можливо, хотів привер-

нути до себе увагу.

Тонкий

«Пахло від нього шинкою і кофейною

гущею».

«Мене дражнили Ефіальтом за те, що

ябедничати любив».

Скромний рівень життя.

 

 

Можливо, схильний

до зради.

  ІV. Узагальнення й систематизація набутих знань і вмінь учнів.
 4.1. Творча робота
̶  Напишіть як би ви:
 1 варіант: як би ви повели себе на місці тонкого, дізнавшись про те, що товстий – таємний радник? (Молодець. Я дуже радий за тебе. Я завжди вірив, що ти досягнеш успіху. Вітаю).
 2 варіант: як би ви повели себе на місці товстого, коли б хотіли заперечити тонкому щодо чиношанування? (Ти для мене друг, а не підлеглий. Я чиновник тільки на службі. Спочатку був дуже радий нашій зустрічі).
 4.2. Бесіда з елементами аналізу.
̶  Як автор ставиться до героїв?
̶  З чого видно негативне ставлення автора до недоліків у поведінці людей в цілому, адже він не дає нам прямої оцінки вчинкам героїв, їхній поведінці? (Через художні деталі, діалог ми намагаємось зрозуміти позицію автора).
̶  Визначте тему твору. (Тема  зустріч двох давніх друзів).
̶  Якою є ідея оповідання? (Ідея оповідання  висміювання чиношанування, низькопоклонництва і підлабузництва).
̶  Які види комічного використовує Чехов у цьому оповіданні? (Письменник використовує сатиру, оскільки саме цей вид комічного нещадно висміює недосконалість світу, людські пороки; автор не вірить у можливість виправлення тонкого).
̶  Що спільного між оповіданням «Хамелеон» та «Товстий і тонкий»? (Вони побудовані на антитезі).
 4.3. Робота з епіграфом уроку.
̶  Давайте повернемось ще раз до епіграфу уроку.
̶ Чи можна тонкого назвати гідною людиною? А товстого?
 4.4. Гра «Поміркуй».
̶  Доведіть, що твір А. П. Чехова «Товстий і тонкий»  ̶  оповідання.
 4.5. Таблиця «Спільне та відмінне між товстим і тонким».
̶  Намалюйте таблицю таку, яка зображена на дошці. Визначте спільні та відмінні риси героїв оповідання «Товстий і тонкий».

Товстий

Тонкий

  • Успішний;
  • Спокійний;
  • Він не хвастає своїм високим чином;
  • Скромний;
  • Веде себе пристойно.
  • Хвастун;
  • Підлабузник;
  • Цінує чин великої людини;
  • Принижується;

шкільні прізвиська,  намагаються отримати чин

  4.6. Заключне слово вчителя.
̶  Отже, сьогодні на уроці ми продовжити знайомитись із творчим доробком  А. П. Чехова, розпочали роботу над оповіданням «Товстий і тонкий», викрили у творі підлабузництво, самоприниження, чиношанування, запопадливость, визначили спільні та відмінні риси героїв оповідання.
 VІ. Осмислення домашнього завдання.
̶  Прочитати біографію Джека Лондона на сторінці 116-117.
̶  Прочитати оповідання Джека Лондона «Жага до життя» на сторінці 117-127.

 

  


 

doc
Додано
7 лютого
Переглядів
1168
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку