" Тема: Апостроф+ вправи"

Про матеріал
Детальне пояснення теми "Апостроф", вийнятки, вправи для перевірки знать, тести, корисний додаток!
Перегляд файлу

Про написання апострофа перед я, ю, є, ї, зокрема у складних словах і після префікса, а також про окремі випадки, коли апостроф не пишемо.

Апостроф пишемо  перед Я, Ю, Є, Ї:

 

Апостроф НЕ пишемо перед Я, Ю, Є,

Ї:

  Після букв б, п, в, м, ф: рум'яний, черв'як

Після б, п, м, ф, якщо перед ними в корені слова є буква на позначення проголосного, крім р: свято, цвях

Після Р, що позначає твердий звук ( у вимові чуємо {Й}) : бур'ян, пір'я

Після букви р, що позначає м'який звук (Р) у вимові не чуємо (Й) : буряк, крюк

Після префіксів, що закінчу.ться твердим приголосним : від'їзд, роз'яснення

 

Після першої частини скоалних слів, що закінчуються твердим приголосним: дит'ясла, пів'яблука

 

У слові Лук'ян та похідних від нього словах : Лук'яненко, Ляк'янівка тощо

 

 

 

          Звеніть увагу!

Букви я, ю, є, ї після апострофа познача.ть два звуки- [йа], [йу], [йе], [йі]. Наприклад: м'ята  [мйата].

Вийнятки:

 дзвякнути, духмяний, тьмяний, мавпячий, морквяний, свято, цвях, медвяний, рутвяний, різдвяний, різьбяр, брязкіт

 ( практика)

1) Виконайте вправи:

1.1.Пів..юрти, перед..ювілейний, різнотрав..я, арф..ярка, залл..яти, моркв..яний, медв..яний, різдв..яний, возз..єднання, торф..янистий, св..ятковий, Св..ятослов, дит..ясла, Мін..юст, без..ядерний.            Виділені слова запишіть фонетичної транскрипцією.

  1.2.Утворіть і запишіть від поданих слів прикметники за допомогою суфіксів -ан-(ян), -яч- або -їн-:

      Соловей, жирафа, жнива, морква, Різдво, зоря, торф, мавпа, кров.

             

Тести:

 

                2.1           Апостроф на місці пропуску треба ставити в усіх словах рядка:

а) арф..яр, узгір..я, різдв..яний

б) Юр..ївка, від..ємний, дзв..якнути

в) В..ячеслав, медв..яний, без..язиковий

г) різнотрав..я, розм..якнути, олов..яний

                2.2        Орфографічку помилку допущено в рядку:

               а) пів- Європи, роз'їзд

б) розм'якшити, пів'яру

в) тьмяний, лижвярка

г) поголів'я, безядерний

                2.3Апостроф треба писати в усіх словах рядка

А ум..ятина, знічєв..я, харків..янин                       Б    мр..яка, міжз..їздівський, реп..ях                       В   кам..яний, м..ясниці, горохв..яний

Г   сум..яття, недокрів..я, р..ябенький

Д   дит..ясла, пів..аркуша, розп..яття

Апостроф треба писати в усіх словах рядка

А. Примор..я, подвір..я, пор..ядок

Б. в..юнитись, зап..ястний, арф..яр

В. Р..єпін, прем..єр, солом..яний

Г. кар..єра, трав..яний, кр..якати

Д. багр..яний, пів..єпархіі, бар..єр

Апостроф треба писати в усіх словах рядка

А. хом..ячисько, кур..йоз, надвечір..я

Б. в..язи, св..ятилище, сухом..ятка

В. бур..ячиння, крем..яний, прив..ялий

Г. вітр..як, в..єтнамець, стерв..ятник

Д. Стеф..юк, Лук..янчук, Солов..яненко

Апостроф треба писати в усіх словах рядка

А. брукв..яний, м..якшати, м..ясний

Б. плоскостоп..я, помор..янин, дуб..я

В. вар..язький, пір..ячко, розіп..ятий

Г. підгір..я, перемир..я, різнобарв..я

Д. Мар..янівка, п..ятдесят, кур..ятина

Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

А. осв..ячений, фарб..яр, Лук..янівка

Б. роз..єднати, лижв..яр, риб..ячий

В. верб..я, плоскогір..я, з..економити

Г. сер..йозний, обв..язати, повір..я

Д. з..юрмитися, під..їзд, пів..яблука

Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

А. сап..яновий, матер..ями, обов..язок

Б. дзв..якати, торф..яник, об..їждчик

В. пуп..янок, крем..яний, потьм..янілий

Г. надбрів..я, брукв..яний, зіп..ястися Д. мереф..янський, знічєв..я, полум..я

Прочитайте речення.

Мати перша в світі навчила любити солов(1)їні ранки, п(2)янкий любисток, духм(3)яну м(4)яту, зелене верб(5)я.

Апостроф треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ

А.  1

Б.  2

В.  З

Г.  4

Д. 5

Апостроф на комп'ютерах)

@skyline.night.school17

pdf
Додано
17 серпня
Переглядів
94
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку