Тема: Довкілля тварин. Пристосування тварин до різних умов існування.

Про матеріал
Мета: формувати уявлення про довкілля тварин, про умови, необхідні для життя тварин, про ознаки пристосування тварин до добування корму, до захисту від ворогів; про значення тварин у природі та житті людини, про причини зникнення тварин у природі та шляхи збереження та примноження тваринного світу; формувати вміння встановлювати взаємозв’язки у природі між живими організмами, робити висновки, доводити судження, описувати тварин; виховувати прагнення до пізнання тваринного світу, бережне ставлення до природи на основі осмислення взаємозв’язків у ній, любов до тварин
Перегляд файлу

Тема: Довкілля тварин. Пристосування тварин до різних умов існування. (с. 145 – 149). Екскурсія.

Мета: формувати уявлення про довкілля тварин, про умови, необхідні для життя тварин, про ознаки пристосування тварин до добування корму, до захисту від ворогів; про значення тварин у природі та житті людини, про причини зникнення тварин у природі та шляхи збереження та примноження тваринного світу; формувати вміння встановлювати взаємозв’язки у природі між живими організмами, робити висновки, доводити судження, описувати тварин; виховувати прагнення до пізнання тваринного світу, бережне ставлення до природи на основі осмислення взаємозв’язків у ній, любов до тварин.

Обладнання: ілюстрації із зображенням тварин, що відрізняються пристосуванням до добування корму (вовк, лисиця, гадюка, сова тощо) та захисту від ворогів (заєць, лось, козуля), тварин, занесених до Червоної книги України (лелека чорний, тритон карпатський гекон кримський, скопа, хохуля звичайна, кіт лісовий).

                                           Хід уроку

І. Організаційний момент

                 ІІ. Актуалізація знань учнів. Повідомлення теми уроку.

1). Перевірка домашнього завдання.
2). Повідомлення теми і мети уроку

 Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про те, що є довкіллям тварин, які умови потрібні для життя тварин, як тварини пристосувалися до життя у довкіллі.

                 ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Бесіда з елементами розповіді з метою формування уявлення про довкілля тварин.

Ви вже знаєте, що довкіллям живого організму є те, що його оточує. Довкіллям рослини є Сонце, повітря, вода, інші рослини, тварини, ґрунт, люди. Розгляньте малюнок на с. 126 у підручнику.
– Що є довкіллям білки? Порівняйте довкілля дуба і білки. Який висновок можна зробити? (Довкіллям білки є Сонце, повітря, вода, ґрунт, рослини, інші тварини, люди, тобто ті самі тіла, що є довкіллям дуба.)
– Поміркуйте, чи все, що оточує тварин, необхідне для їхнього життя.
– Чи потрібне тваринам Сонце?

-Чи можна віднести Сонце до умов, необхідних для життя тварин? Доведіть свою думку.
Сонце дає тваринам світло і тепло. Тепло потрібне для росту і розвитку тварин. Надлишок або нестача тепла призводить до їх загибелі. Комахи, риби, земноводні та плазуни мають таку ж температуру тіла, як температура у довкіллі, в якому вони живуть. Тому при температурі нижчій, ніж +10, ці тварини стають малорухомими і ціпеніють, а при температурі нижче 0 можуть загинути. Менше залежать від температури довкілля птахи і звірі. Навіть при морозі у -40о температура тіла, наприклад, у лисиці становить +38о. Більшість тварин не витримують температури вище +40о.
Оскільки більшість тварин бачить, то для них важливою умовою життя є світло. Завдяки доброму зору багато тварин можуть уникнути небезпеки та знайти собі їжу. Наприклад, сокіл бачить голуба на віддалі 1 км. Проте, світло не є умовою, необхідною для життя тим тваринам, які живуть під землею (кроти), глибоко під водою (деякі риби) або у темних печерах (кажани). Ці тварини погано багать або ж зовсім сліпі. Зір їм замінюють добрий нюх і слух.
Таким чином, Сонце є необхідною умовою існування тварин.
– Чи потрібне тваринам повітря?

-Чи можна віднести повітря до умов, необхідних для життя тварин? Доведіть свою думку. (Повітря потрібне для дихання. Тварини дихають киснем, який є у повітрі. Отже, повітря є необхідною умовою існування тварин.)
– Чи потрібна тваринам вода?

-Чи можна віднести воду до умов, необхідних для життя тварин? Доведіть свою думку. (Без води тварини не можуть прожити і кількох днів, а риби – кількох годин. Вода входить до складу тіла тварин. Воду тварини споживають по-різному: або п’ють її з водойм, або вбирають шкірою (жаби), або отримують її з їжею (тварини пустель). Дуже мало води п’ють тварини, які живляться соковитою травою, листям, плодами. Отже, вода є необхідною умовою існування тварин.)
– Чи потрібні тваринам рослини?

- Чи можна їх віднести до умов, необхідних для життя тварин? Доведіть свою думку. (Неможливо уявити життя тварин без рослин. Рослини – це їжа для багатьох тварин. Хоча здавалося б хижакам рослини не потрібні. Проте серед рослин ці тварини знаходять собі притулок, будують житло, ховають своїх малят. Якби зникли рослини, зникли б рослиноїдні тварини, якими живляться хижаки. Отже, рослини є необхідною умовою існування тварин.)
– Чи потрібен тваринам ґрунт?

- Чи можна віднести його до умов, необхідних для життя тварин? Доведіть свою думку. (На перший погляд, ґрунт потрібний лише тим тваринам, які у ньому живуть, знаходять там їжу та будують своє житло (кроти, землерийки, борсуки, миші, деякі комахи). Проте без ґрунту не буде рослин, якими живляться багато тварин. Отже, ґрунт є необхідною умовою існування тварин.)
– Які стосунки існують між тваринами у довкіллі?

- Чи можна існування інших тварин вважати умовою, необхідною для життя тварин? Доведіть свою думку.

Тварини у довкіллі пов’язані ланцюгами живлення. Хижі тварини не зможуть існувати без рослиноїдних, які є кормом для них. Здавалося б, що рослиноїдні рослини можуть існувати без хижаків, проте там, де були винищені хижаки, серед рослиноїдних тварин поширювалися хвороби, і багато тварин гинуло. Виявляється, що хижаки ловлять хворих і ослаблених тварин, тобто вони є санітарами у довкіллі рослиноїдних тварин. Отже, тварини тісно взаємопов’язані між собою і залежать одне від одного.
Таким чином, із довкілля тварин необхідними умовами для їх життя є: Сонце, яке дає світло і тепло, повітря, вода, ґрунт, їжа, яку дають рослини, та інші тварини. Тварини тісно пов’язані з неживою та живою природою. Якщо зникне хоча б щось, від чого залежить життя тварин, то вони загинуть.
 

2. Робота з підручником, виконання практичної роботи і узагальнююча розповідь із метою формування уявлення про пристосування тварин добувати корм.

Важливою умовою існування тварин є їх живлення. Без їжі вони загинуть.
– Пригадайте, на які групи поділяються тварини за способом живлення. (Рослиноїдні, хижі і всеїдні.)
Рослиноїдним тваринам легше здобувати корм, адже рослини нерухомі. Хижакам потрібно підстерігати, ловити і утримувати здобич. Щоб дізнатися, як тварини пристосувалися добувати корм, прочитайте у підручнику статтю «Як тварини добувають корм» (с. 145).

Зверніть увагу на ознаки, що допомагають хижакам добувати корм, щоб вижити.
Виконаємо практичну роботу описану у підручнику на с. 147. Для виконання цього завдання потрібно буде згадати інформацію, яку ви отримали під час опрацювання статті у підручнику.
– За тим самим планом опишіть вовка і лисицю.
Отже, хижі тварини по-різному пристосувалися здобувати корм:
хижим звірам (наприклад, вовку, лисиці) добувати здобич допомагають гострі зуби і кігті, добрий нюх та зір, спритність, сила і здатність швидко бігати;

хижим птахам, які вишукують здобич з висоти (наприклад, орлу, шуліці), у цьому допомагають гострий зір, гачкуватий дзьоб та гострі кігті;

у птахів, які добувають комах та їх личинок з–під кори дерев (наприклад, у дятлів), є гострий дзьоб, язик, який може далеко висуватися з рота, жорстке пір’я хвоста, гострі кігті;

у птахів, які вишукують здобич біля водойм (наприклад, у лелеки, журавля, чаплі), є довгі ноги, шия і дзьоб;

жабам допомагає ловити комах, що літають, довгий липкий язик;

хижі риби (наприклад, щука, окунь, акула) мають гострі, загнуті всередину, зуби.

3. Робота з підручником, виконання практичної роботи і узагальнююча розповідь із метою формування уявлення про пристосування тварин захищатися від ворогів.

Тварини, якими живляться хижаки, набули певних ознак, які допомагають їм виживати, тобто пристосувалися захищатися від ворогів. Щоб дізнатися, як тварини пристосувалися захищатися, прочитайте у підручнику статтю «Як тварини захищаються» (с. 148).

- Зверніть увагу на ті ознаки, які допомагають тваринам захищатися від ворогів.
– Виконайте практичну роботу, описану в підручнику на с. 149. Для виконання цього завдання потрібно згадати інформацію, яку ви отримали під час опрацювання статті у підручнику.
Отже, для того щоб вижити, тварини пристосувалися захищатися від ворогів. У цьому їм допомагають: здатність швидко бігати (козуля, заєць, лось); захисне забарвлення (заєць, ящірка, багато комах); застережливе забарвлення (сонечко, колорадський жук); загрозливі пози (гадюка, кобра); здатність втрачати частину хвоста (ящірка); захисні пристосування: гострі голки, міцний панцир (їжак, дикобраз, черепахи).
                        IV. Підсумок уроку   

- Що нового ви дізнались на сьогоднішньому уроці?

- Що було найцікавішим?

V. Повідомлення домашнього завдання

С 145 – 149.

docx
Додано
4 листопада
Переглядів
40
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку