ТЕМА: «Епоха Просвітництва» +_______________________________________________

Про матеріал

ТЕМА: «Епоха Просвітництва» ______________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Перегляд файлу

ТЕМА: «Епоха Просвітництва»

Варіант 1

Рівень 1

1.  Назвіть діяча епохи Просвітництва, який став одним з авторів «Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв та ремесел»

А. Д. Дідро;  Б. Ж.-Б. Мольєр; В. Ж.-Ж. Руссо;  Г. Вольтер

2. З якою країною Російська імперія провела найбільше війна в ХVIIIст.?

А) Річ Посполита; Б) Пруссія;  В) Османська імперія;  Г) Швеція

3. Які країни взяли участь у поділі Речі Посполитої? _______________________________________________________________

4. З якої події почалася війна за незалежність США? _________________

_________________________________________________________________

5. Автором пригодницького роману «Робінзон Крузо» був …

А)  Й.В. Гете; Б) Дж. Свіфт; В) Ф. Шиллер; Г) Д. Дефо.

6. Представники якої династії були імператорами Німецької імперії? __________________________________________________________________

Рівень 2

7. Дайте визначення термінам та поняттям: луддити; промисловий переворот.

8. Співвіднесіть країну та монарха:

А. Марія-Терезія;

Б. Людовік XV;

В. Яків І;

Г. Фрідріх І.

1. Пруссія;

2. Англія;

3. Франція;

4. Австрія.

9. Назвіть причини промислового перевороту в Англії.

Рівень 3

10. Що таке «двірцеві перевороти»? Які причини цього явища? Які наслідки для країни вони мали?

11. Що таке «освічений абсолютизм»? Які монархи представляли його в Австрії? Які зміни були впроваджені ними в життя своїх країн? Чи позитивні результати вони здобули для своїх країн?

 

Рівень 4

12. Складіть історичний портрет Дж. Вашингтона.

13. Прочитайте уривок і дайте відповіді на запитання.

ІЗ ДЕКЛАРАЦІЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ «Ми вважаємо за самоочевидні такі істини, що усіх людей створено рівними, і всі вони наділені від творця деякими невід’ємними правами, до яких належать життя, свобода і прагнення щастя. Для забезпечення цих прав установлено серед людей уряди, наділені справедливою владою за згодою керованих. Але якщо ця форма урядування стає згубною для їхніх цілей, то народ має право змінити або скасувати її і встановити новий уряд, який ґрунтуватиметься на таких принципах і формах організації влади, які, як йому вважається, якнайкраще забезпечать лю­дям безпеку і щастя». [3, с. 217]

 

  1. Коли і в яких історичних умовах з’явився цитований документ? Що стало при­чиною його прийняття?
  2. Ідеї яких мислителів були покладені в його основу? Які саме ідеї?
  3. Чи згодні ви з твердженням, що Декларацію незалежності можна вважати пер­шою «Декларацією прав людини»? Чому?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ТЕМА: «Епоха Просвітництва»

Варіант 2

Рівень 1

1. Назвіть австрійського імператора, який в 1781 році скасував особисту залежність селян.

А. Карл VI;  Б. Йосип ІІ;  В) Леопольд ІІ;  Г) Франц ІІ.

2. В якому році проголошена Декларація незалежності США?

А) 1773р. Б) 1774р. В)1775р. Г). 1776р.

3. Як звали винахідника парового двигуна? _____________________________

4. Назвіть правителів Європейських держав, яких називали «освіченими монархами»: _______________________________________________________

__________________________________________________________________

5. В якій країні першій розпочався промисловий переворот? __________________________________________________________________

6. Хто з названих осіб став першим королем Пруссії?

А) Фрідріх-Вільгельм; Б) Фрідріх І; В) Фрідріх-Вільгельм І; Г) Фрідріх ІІ.

Рівень 2

7. Дайте визначення термінам та поняттям: фабрика; раціоналізм.

8. Співвіднесіть авторів літературних творів Доби Просвітництва та їх твори:

1.  Д. Дефо;

2. Дж. Свіфт;

3. Й.В. Гете;

4. Ф. Шиллер.

А) «Фауст»;

Б) «Пригоди Гуллівера»;

В) «Валленштейн»

Г) «Робінзон Крузо»

 

9. Хто такі «масони»? Де виникли перші масонські ложи?

 

 

Рівень 3

10. Причини війни за незалежність США. Назвіть основних діячів. Які результати війни?

11. Що таке «Просвітництво»? Назвіть особливості цієї епохи. Назвіть основних діячів.

Рівень 4

12. Складіть історичний портрет І. Канта.

13. Прочитайте уривок і дайте відповіді на запитання.

ІЗ ЗАПОВІТУ ФРІДРІХА II, СКЛАДЕНОГО 8 січня 1769 р.

«Я жив як філософ і бажаю бути похованим як такий. Без пишноти, без по­минання... Мої останні бажання, у мить моєї смерті, будуть спрямовані на благо держави. Нехай нею керують завжди зі справедливістю, мудрістю і твердістю, нехай вона буде найщасливішою із держав своїми м’якими законами, найсправед- ливішими фінансами, найбільш доблесними солдатами, і нехай живе вона і квітне у віках!» [1, с. 256]

  1.                  Коли і в якій державі правив Фрідріх II? Як ви вважаєте, чому він називає себе філософом?
  2.                  Чому, на вашу думку, після смерті Фрідріха II швидко проявилась нестійкість створеного ним режиму?
  3.                  Чи згодні ви з твердженням, що освічений абсолютизм був компромісом між феодальним ладом та буржуазією, що зароджувалася? Чому?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ТЕМА: «Епоха Просвітництва»

Варіант 3

Рівень 1

1. О. Розумовський, О. Меншиков, Ернст-Йоганн Бірон – це __________________________________________________________

2.  В якій країні першій розпочався промисловий переворот? __________________________________________________________________

3. Автором літературного твору «Фауст» був …

А)  Й.В. Гете; Б) Дж. Свіфт; В) Ф. Шиллер; Г) Д. Дефо.

4. Видатним англійським економістом і філософом був …

А). Дж. Ватт; Б) А. Сміт; В) Дж. Стефенсон; Г) Р. Фултон.

5. Представники якої династії були імператорами Німецької імперії? __________________________________________________________________

6. Хто є автором Декларації незалежності США?

А) Б. Франклін; Б) Дж. Вашингтон; В) Т. Джефферсон; Г) Т. Гоббс.

Рівень 2

7. Дайте визначення термінам та поняттям: рококо; Конституція.

8.  Співвіднесіть країну та монарха:

А. Марія-Терезія;

Б. Людовік XV;

В. Яків І;

Г. Фрідріх І.

1. Пруссія;

2. Англія;

3. Франція;

4. Австрія.

9. Назвіть особливості міжнародних конфліктів в ХVIII ст.

Рівень 3

10. Що таке «освічений абсолютизм»? Назвіть монархів та країни в яких він спостерігався. Назвіть його основні риси.

11. Що таке «промисловий переворот»? Назвіть його причини. До яких наслідків привів промисловий переворот в Англії?

 

Рівень 4

12. Складіть історичний портрет Т. Джефферсона.

13. Прочитайте уривок і дайте відповіді на запитання.

ІЗ КОНСТИТУЦІЇ США. ПРЕАМБУЛА

«Ми — народ Сполучених Штатів, з метою створення досконалішого союзу, встановлення справедливості, забезпечення спокою в країні і загальної оборони, покращення загального добробуту і забезпечення Благословення Свободи для нас і наших нащадків, постановляємо і приймаємо цю Конституцію Сполучених Штатів Америки». [17]

  1. Коли і де була прийнята Конституція США? Що стало причинами прийняття Конституції США?
  2. На яких принципах була побудована Конституція?
  3. Чому, на вашу думку, Конституція США, хоча і з доповненнями і поправками, є чинною вже понад 200 років?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

docx
Додав(-ла)
Krekhelev Volodymyr
Додано
30 вересня 2018
Переглядів
952
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку