10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Тема: Групи грибів: лишайники

Про матеріал

Мета: сформувати уявлення про лишайник як симбіотичний організм, що складається з гриба і водорості; ознайомити з будовою, особливостями життєдіяльності та розмноження лишайників, їхнім екологічним значенням у природі та практичним у житті людини; розвивати вміння порівнювати, аналізувати, установлювати причинно-наслідкові зв'язки; формувати вміння і навички роботи з природними об'єктами; виховувати етично-ціннісне ставлення до природи.

Перегляд файлу

Тема: Групи грибів: лишайники

Мета: сформувати уявлення про лишайник як симбіотичний організм, що складається з гриба і водорості; ознайомити з будовою, особливостями життєдіяльності та розмноження лишайників, їхнім екологічним значенням у природі та практичним у житті людини; розвивати вміння порівнювати, аналізувати, установлювати причинно-наслідкові зв’язки; формувати вміння і навички роботи з природними об’єктами; виховувати етично-ціннісне ставлення до природи.

Обладнання та матеріали: зошит, підручник, малюнки, таблиці

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Етап орієнтації

Я рада зустрічі новій

Із вами, любі діти.

Нові знання чекають вас,

Старанно лиш учіть.

Всім вам бажаю

   я високих балів.

Потрібно лиш, щоб ви

   активно працювали.

Шановні учні, як ви себе почуваєте, що ви очікуєте від уроку?

Моє бажання — ваша активність

 До нас завітала казка.(Спокійна  музика)

Якось давним-давно вітер заніс спо­ри гриба на камінь, що лежав біля водойми. Разом із хвилею на камінь потрапила водорість: «Усе, загину!» Аж тут руку дружби протягнув гриб: «Давай я тебе прихищу». І прикрив гіфами.От і стали вони єдиним цілим, чули, що їх кличуть лишайником.

Але злагоди чомусь їм не вистачало. Гриб постійно говорив: «Ти мені за­вдячуєш своїм життям, якби не я, за­гинула б ти давно!»Часто своїми гіфами гриб спричиняв до загибелі клітини водорості. А во­дорість усе слухала, і терпіла, і пра­цювала невтомно день і ніч, підно­сячи на сніданок пихатому грибу ви­роблені органічні речовини, а йому було все мало і мало...

Побачив таке неподобство вітер і ви­рішив визволити з полону водорість. Так закружляв, що лишайника занес­ло у воду, де й загинув гриб, а водо­рість здобула волю і незалежність.

Що ви дізнались із цієї казки? Який висновок зробили?

Висновки:

а) лишайник організм, що складається з двох організмів (гриба
і водорості);

б) співжиття гриб паразитує на водорості.

Мораль. Ніколи не хвались, якщо по­трібно поступись

ІІ . Етап цілепокладання.

У казці загинув лишайник, але сьогод­ні в природі залишається 25 тис. ви­дів організмів відділу Лишайники. Мабуть, вони мають таку будову, про­цеси життєдіяльності, що дозволяє їм мати таку різноманітність. Про це ді­знаємось на уроці.

.

Учитель

Лишайників країна вас

зустрічає,

Цікаві знання для вас

відкриває.

Учитель. Країна «Ліхенологія» зна­ходиться на материку Гриби. (Демон­страція таблиці «Класифікація царства грибів»

Визначення разом з учнями мети і завдань уроку

Головні питання уроку:

Будова і розмноження лишайників.?

різноманітність та поширення лишайників .

Значення лишайників у природі.

Викоритання лишайників людиною

Після завершення уроку ви зможете (слайд №2)

Що  може дати вам цей урок діти?  Чи бачили ви лишайники в природі?

— Де саме їх можна виявити?

 

ІІІ.Етап моделювання

Готові до подорожі?

Дозвольте мені бути вашим гідом.

Подорожуючи, ми на основі нових знань створимо блок-схему «Лишайники».

ІY.Етап організації виконання запланованої діяльності.

Зупинка 1 «Географічна

Демонстрація відео

Завдання. Який висновок про міс­це зростання лишайників можете сформулювати? (Лишайники поширені скрізь: у холодній Арктиці, у спекотних пустелях, витримують температури від+600 до – 500 °С)

Зупинка 2 «Біологічна»

Проблемне запитання: Що дозволяє лишайникам заселяти такі різноманітні за природними умовами куточ­ки Землі?

Учитель (демонструючи таблицю «Внутрішня будова лишайників»). Ви­вчити будову лишайників вдалось у 1867 році. Основу тіла лишайника становить гриб. Щільно перепле­тені гіфи утворюють верхню і ниж­ню шкірочки. За наявності тих або інших пігментів шкірочка може на­бувати різного кольору. Між гіфами розміщені клітини водорості або ці­анобактерії (здатні до фотосинтезу бактерії). Тіло не почленоване на ор­гани — слань. 2323232

Зупинка 3 «Робота з підручником»

Користуючись текстом підручника опорною схемою, виявити:

 1. живлення лишайників  -1 група
 1. розмноження лишайників;- 2група
 2. ріст лишайників.  – 3 група

Учні класу роблять записи в робочому зошиті до отриманої інформації.

Зупинка 4 «Дослідницька»

Кожна група отримала лишайники. Розглянути, чи всі вони однакові. Ні? Спробуйте за зовнішнім виглядом по­ділити їх на...

 1. накипні;
 1. листуваті;

     3.кущисті.

 Розгляньте гербарій лишайників.

— Виберіть кущисті лишайники. Поясніть, чому вони так називаються.

— Розгляньте накипні лишайники і встановіть, чим вони відрізняються від листуватих.

— Розгляньте листуваті лишайники. Поясніть, чому вони дістали таку назву.

(За відсутності гербарію лишайників можна використати їх зображення.)

http://oblepiha.com/uploads/posts/2010-06/1276656917_24514.jpg

http://plantsbook.ru/wp-content/uploads/2011-08-17/lishajniki_1.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/5503/mimiserada.30/0_64738_36581463_-1-L.jpg

http://likonsta.ucoz.ru/123.jpg

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRDez2HSuJYl8a77vEmi1jOBmGV0GFNmuEGzI4Hw-Kqcx3DyWAp

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR_DWsX3McXEacD2qjBlIA4sOgKU5ONCvKrJw8tQQpioOuBQrRH

 1.  

Зупинка 5 «Підприємницька»

Учні отримують випереджальне завдання про значення лишайників
у житті людини (метод «Мікрофон»), будують схему.

 1. Ґрунтоутворююча.
 1. корм для тварин (кладонія, цетрарія).
 2. їжа для людей (леканора, або ман­на небесна, аспіцилія їстівна) (легенда (див. додаток))
 3. у промисловості для отримання цукрів, барвників, лакмусу, фар­би, спирту;
 4. у парфумерії для закріплення аромату духів (евернія «дубовий мох»);
 5. у медицині (ісландський мох, ба­гатий на вітамін С, має бактери­цидні властивості, з нього виго­товляють антибіотики).

Зупинка 6 «Екологічна»

Учитель. Нам надійшла телеграма з екологічного центру досліджень.

Увага! Увага! Увага!

Оберігайте лишайники!

Бо вони:

 1. організми-піонери (дають мож­ливість рости рослинам там, де раніше вони не росли);
 1. середовище життя багатьох без­хребетних тварин;
 2. беруть участь у біологічному виві­трюванні скельних порід;
 3. індикатори стану навколишнього середовища (радіоактивних речо­вин, Флуору, чадного газу, оксидів Сульфуру і Нітрогену);
 4. накопичують радіоактивні еле­менти — Уран, Радій, Торій).

 

V. Складання опорної схеми за результатами роботи:

 

 

V.Контрольно- оцінювальний етап

. Ось і підійшла до завер­шення наша подорож, а чи не мар­ною вона була?

Про це дізнаємось на станції «Буди­нок знань». Виявимо, хто збудував його міцнішим.

1. «Коло ідей».

Лишайники завжди можна зустріти в лісі на стовбурах дерев. А в парках та скверах великих міст вони практично відсутні. Чому?

Антарктичні лишайники забарвлені в чорний колір. Чому?

Що дозволяє лишайникам заселити зовсім різні за природними умовами куточки Землі

2. «Поясни явище».

— Сухого спекотного літа, коли довгий час не буває дощу, у сосновому лісі лишайники на поверхні ґрунту висихають настільки, що хрустять під ногами. Здається, життєдіяльність у них припинилася зовсім і вони загинули. Але тільки-но пройде дощ, вони миттєво оживають.

3. Заповнити таблицю.

Порівняльна характеристика вищих грибів і лишайників

Ознаки

Вищі гриби

Лишайники

Кількість видів

100 тис.

20 тис.

Із чого складаються

З багатоклітинних гіфів

Співжиття водоростей та грибів

Спосіб живлення

Гетеротрофи: сапротрофи, паразити, симбіонти

Гетеро- й автотрофи

Розмноження

Вегетативне, нестатеве, статеве

Переважно вегетативне (статеве, нестатеве)

Представники

Пеніцил, маслюк, трутовик

Цетрарія, леканора, ксанторія

 

4. «Так — ні».

1. Деякі лишайники дуже чутливі до забруднення повітря.

2. Лишайники переважають у рослинності тундри.

3. Ксанторію ще називають «оленячим мохом».

4. У лишайників переважає вегетативний спосіб розмноження.

5. У лишайнику водорості за допомогою гриба отримують воду й мінеральні солі.

6. Лишайники прикріплюються до субстрату коренями.

7. Тіло лишайнику називається сланню.

8. У лишайнику гриб отримує від водорості органічні речовини.

9. Найбільше видів лишайників можна зустріти у великому промисловому місті.

10. Наука, що вивчає лишайники, називається ліхенологією.

Відповіді:порівняти з таблицею

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

так

так

ні

так

так

ні

так

так

ні

так

 

Взаємоконтроль.

Додаткова задача

Характерна особливість лишайни­ків — дуже повільний ріст. Вимі­рювання засвідчили, що накипнийлишайник, який росте на скелі, щоро­ку збільшується в діаметрі на 0,25 мм. Визначити вік  лишайника, якщо його діаметр досягає 8,5 см

Оцінювання . Учитель. Бачу, подорож ваша була немарною. Кожна діяльність оплачу­ється, і ви отримуєте нагороду в оцін­ках.

Домашнє завдання. Вивчити § 54

 Індивідуальні та творчі завдання.

1. Скласти кросворд із перевірочним словом «лишайник».

2. Робота в парах.

Завдання творчим парам:

— Підготувати повідомлення на тему:

I пара — «Цілющі властивості грибів»;

II пара — «Використання грибів у харчовій промисловості»;

III пара — «Значення грибів у природі»;

IV пара — «Негативна роль грибів»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, Розробки уроків
Додано
27 червня 2018
Переглядів
1706
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку