Тема: Мотивація та оплата праці

Про матеріал
Мета роботи: оволодіти методикою розрахунків заробітної плати при безтарифній та бригадній моделі оплати праці.
Перегляд файлу

Практична робота №4

 

Тема: Мотивація та оплата праці

 

1.        Мета роботи: оволодіти методикою розрахунків заробітної плати при безтарифній та бригадній моделі оплати праці.

. Виконання завдання за зразком.

 

2.        Порядок виконання:

 

2.1        Ознайомлення з умовою завдання. 

2.2        Самостійна робота по виконання завдання.

 

3.        Матеріальне забезпечення:

 

3.1        Завдання до виконання практичної роботи 

 

4.        Література.

 

1.        О.О. Гетьман, В.М. Шаповал Економіка підприємства, Центер учбової літер атури,2010, с.309…318

2.        Бойчик І.М Економіка підприємства: підручник. / І.М.Бойчик. – К.: Кондор -Видавництво, 2016. – 378 с. с. 207-221

 

Питання № 1 

 

Бригадна відрядна система оплати праці. Загальний заробіток у бригади визначається також саме, як і по прямій відрядній Між членами бригади заробіток розподіляється прямо пропорційно їх тарифним ставкам (або тарифним коефіцієнтам) і часу яке кожен із членів бригади відпрацював на протязі місяця.

 

                                            image.                              (1)

   

де      Pi        - відрядна розцінка за виготовлення одного виробу і-го виду, 

                   грн./шт.;

           Nфі  - фактична кількість виробів і-го виду, виготовлених робітником за 

          певний час (найчастіше місяць), шт.;         п        - кількість виді виробів. 

 

                       Рі = Тшт, × Сг, грн.,                                                  (2)

 

де       Тшт  - час на виготовлення одного виробу і-го виду, год.  

 

 

Приклад: Бригада за місяць зібрала 200 виробів. Всі вироби прийняті ВТК. В бригаді 4 чоловіки, з них 2 – ІІ розряду, і 2 – ІІІ розряду. Кожним членом бригади за місяць відроблено по 170 годин, окрім одного робітника – ІІІ розряду, котрий за місяць відпрацював 100 годин. Норма часу на виріб 3,5 години, в т.ч. по ІІ розряду і 1,5 години по ІІІ розряду. Визначити заробіток кожного члена бригади. Умови праці нормальні. Оплата праці бригадна відрядна.

 

Розв’язок:

1.       Визначаємо відрядну розцінку на виріб:

54,86 × 3,5 + 60,30 × 1,5 = 192,01 + 90,45 = 282,46

2.       Визначаємо заробіток всієї бригади:

282,46 ×200 = 56492 грн.

3.       Визначаємо тарифний заробіток кожного робітника ІІ розряду: 54,86 × 170 = 9326,2 грн.

4.       Визначаємо тарифний заробіток робітника ІІІ-го розряду, котрий відпрацював 170 год.:

60,30 × 170 = 10251 грн. 5. Визначаємо тарифний заробіток робітника ІІІ розряду, котрий відпрацював

100 год.%

60,30 × 100 = 6030 грн.

6.       Визначаємо тарифний заробіток всієї бригади

9326,2 + 9326,2 + 10251+ 6030 = 34933,4 грн.

7.       Визначаємо коефіцієнт переробки:

56492 / 34933,4 = 1,617

8.       Визначаємо відрядний бригадний заробіток кожного робочого ІІ розряду: 9326,2  × 1,617 = 15080,47 грн.

9.       Визначаємо відрядний бригадний заробіток кожного робочого ІІІ розряду: 10251 × 1,617 = 16575,87 грн.

6030 × 1,617 = 9750,51 грн.

Недолік вказаного методу розподілу заробітної платні при колективній відрядній системі є те, що він не враховує справжнього вкладу кожного працівника в результати загальної праці. Тому в відповідності з дійсними положеннями на виробництвах практикується застосування коефіцієнтів трудової участі (КТУ), за допомогою яких розподіляється  або весь заробіток, або його частина (відрядний приробіток, премія).

Рішення о введенні КТУ і конкретних умовах його застосування приймається на загальному зібранні членів бригади, по місячним результатам роботи.

Як показує опит, при розподілення за допомогою КТУ відрядного приробітку величину коефіцієнту доцільно встановлювати в межах  від 0 до 2, якщо розподіляється весь заробіток, то величину коефіцієнту доцільно застосовувати від 0,8 до 1,5. Однак, при цьому мінімальний розмір заробітної платні не може бути нижче тарифної ставки присвоєної робітнику даного розряду за відпрацьований час, за виключенням випадків, передбачених трудовим законодавством (присутність браку, простій по вині робітника).

Загальна сума коефіцієнтів присвоєних всім робочим, повинна відповідати загальній кількості працівників, яким присвоєний коефіцієнт 1, виплату заробітної платні, в відповідності з їх вкладом загальні результати. Заробіток кожного працівника в бригаді при розподіленні за допомогою КТУ всього заробітку може бути визначений по формулі:

 

                             image                  (3)

 

 

де

Зі     – відрядний заробіток 1-го працівника, грн.;

 

Сг  – часова тарифна ставка розряду, присвоєного і-м працівникам;

 

Ti  – час відпрацьований і-м працівником;

 

 

Кi  – КТУ і-го працівника.

Завдання № 1 

 

Розв’язати задачу по визначенню фактичного заробітку кожного члена бригади в режимі програми, якщо бригадний заробіток за місяць склав 37000 грн. В бригаді 3 чоловіки, з котрих 1 – ІІ розряду, 1 – ІІІ розряду, 1 – IV розряду. Кожним з членів бригади ІІ і ІV розряду відпрацьовано за місяць 170 годин, а робітником ІІІ розряду 150 годин, оплата праці відрядна бригадна. Умови праці нормальні. Рішенням бригади визначені КТУ для робітника ІІ розряду – 0,8, для робітника ІІІ розряду – 1,2, для робітника IV розряду – 1.

 

Питання № 2  

 

Погодинна форма оплати праці застосовується в основному для робітників, зайнятих на не нормованих робота. Крім того, погодинна форма застосовується для робітників, зайнятих на небезпечних роботах (коли намагання прискорити роботу може призвести до порушення техніки безпеки і нещасного випадку), а також коли збільшення норм відпрацювання неможливе по діючому технологічному процесу (наприклад автоматизація виробництва). Погодинна форма оплати праці, до якості якої застосовуються особливо високі вимоги, наприклад в експериментальному, експортному цехах.

Погодинна форма заробітної платні може бути двох видів:

-          пряма погодинна

-          погодинно-преміальна

При прямій, погодинній заробіток визначається множенням тарифної ставки робітника відповідного розряду (Сг) на відпрацьований час (Т)

 

                           З п..погод = Сг × T                                                     (4)

 

Приклад: Робітник ІІІ розряду відпрацював 170 годин за місяць. Визначити заробіток робітника, якщо умови праці нормальні, оплата праці постійна погодинна.

Скорочена умова задачі:

Сг      –  60,30 грн. T      –  170 год.

Зп.пог– ?

Розв’язок:

Зп..пог= 60,30 × 170 = 10251 грн.

 

Завдання № 2 

 

Визначити заробіток працівника IV розряду працюючого в гальванічному цеху. Довжина зміни – 8 годин. Фактично відпрацьовано – 21 день. Оплата праці погодинна.

 

Питання № 3 

 

Погодинна оплата праці розповсюджена, в основному, у вигляді погодинно-преміальної          заробітної   платні,        при    якій, окрім          простого погодинного заробітку виплачується премія. Заробіток при погодиннопреміальній оплаті праці визначається за формулою:

 

                           Зп..прем = Сг × T (1+П%/100)                                 (5)

 

де П%  - відсоток премій при погодинно-преміальній системі оплати праці. Приклад: Визначити місячну заробітну плату робітника при погодиннопреміальній системі оплати праці. Умови преміювання: за якісне і своєчасне виконання роботи виплачується премія у розмірі 20% від місячної тарифної ставки, робітника має ІІІ розряд. Фактично відпрацьовано 170 годин. Робота виконана своєчасно і якісно.

Скорочена умова задачі:

Сг      –        50,25 T        –        8 годин, 21 день.

П%  –        20% за своєчасність і якість

Зп..прем –     ?

Розв’язок:

Звідр.погод  = 50,25 × 8 × 21 (1+20/100) = 10130,4 грн.

 

Завдання № 3

 

Розрахувати місячну заробітну платню ремонтного слюсаря V розряду, оплачує мого по погодинно-преміальній системі оплати. Умови преміювання – за кожен відсоток пониження норм простою виплачується премія у розмірі 1,5% відсотки тарифної ставки. Робочий за місяць відпрацював 22 робочих дня

(по 8 годин). Простій на відділі проти норми знизився на 5%

 

Завдання № 4

 

Оформити звіт по практичній роботі у відповідності з вимогами к складанню технологічних звітів.

 

 

pdf
Додав(-ла)
Басюк Надія
Додано
11 березня 2023
Переглядів
430
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку