Тема:«Неметали та їхні сполуки» Тема уроку:«Роль озонового шару для збереження життя на Землі»

Про матеріал

Тема:«Неметали та їхні сполуки»

Тема уроку:«Роль озонового шару для збереження життя на Землі»

Перегляд файлу

10 клас

Тема:  «Неметали та їхні сполуки»

Тема уроку: «Роль озонового шару для збереження життя на Землі»

 

Навчальна мета:

- розкрити практичне значення озону для збереження життя на Землі;

- загострити увагу на збереженні чистоти довкілля, зменшити шкідливі викиди у навколишнє середовище;

- формувати навички розв’язання задач за хімічними реакціями;

- розширити знання з прав людини щодо збереження чистоти довкілля.

Розвивальна мета:

- розвивати вміння вести діалог, вміння працювати учням в групі за для досягнення мети;

- аналізувати подібні та відмінні властивості О2 і О3 та їх біологічну роль;

- критично мислити щодо знайденої інформації.

Цінніста мета:

- виховувати відповідальність моральну і соціальну  щодо чистоти навколишнього середовища;

- визнавати рівність кожного члена колективу (класу).

Особистісна спрямованість уроку: створення позитивного психологічного клімату уроку, врахування вікових особливостей, організація навчального середовища  на засадах рівноправності та різноманітності.

Тип уроку: поглиблення знань.

Елементи педагогічних технологій: організація учнів та сприйняття інформації (міні-лекція, діалог), формування здоров’язберігаючої, комунікаційної, міжпредметно-інтеграційної компентентностей. 

Навчальні ресурси(ОДГ/ОПЛ): інтернет-ресурс III том, розділ 6, урок 4, ст. 152-156.

Дидактичне забезпечення обладнання: підручник Ярошенко О. Г., мультимедійна  презентація, різнорівневі розрахункові задачі,посібник з ОДГ/ОПЛ, проектор + ноутбук + екран , аркуші паперу А4, маркери.

Тезаурус (предметний та ОДГ/ОПЛ): фізичні властивості, хімічні властивості, стратосфера, УФ - промені,фреони, «озонові діри», права, відповідальність.

Перебіг уроку

Зміст структурних компонентів уроку, методи та засоби їх реалізації

Діяльність учнів

Коментар

І. Організаційно - мотиваційна частинка уроку.

 

Орієнтація

Діалог з актуалізації знань

 

 

 

Мотивація

Аналіз діяльності учнів

(міні-лекція з використанням мультимед. презентації,

обговорення міні-лекції за запитаннями:

1) пригадайте фізичні властивості O2;

2) оберіть відмінності та подібності між властивостями О2 і О3;

3) обгрунтуйте роль ознового шару для збереження життя на Землі;

4) виберіть речовини, які руйнують озоновий шар;

5) доведіть, на конкретних прикладах, наслідки руйнівної дії  УФ-променів.

Цілепокладання

Представлення теми та очікуваних результатів

 

 

 

 

Знаннєвий компонент

  • Знати хімічні формули кисню та озону, вміти порівнювати фізичні та хімічні властивості.

Діяльнісний компонент

-скласти таблицю із речовин, що забруднюють навколиш-нє середовище;

-класифікувати речовини –забруднювачі на органічні та неорганічні;

- ознайомити учнів з міжнародновизначеними правами і обовязками людини.

Ціннісний компонент

-обгрунтувати роль озонового шару для збереження життя на Землі;

 -оцінювати вміння дотримуватись міжна-родновизнаних прав і обовязків людини;

-критично аналізувати відповіді колег та оцінювати учнів.

Учні пригадують свої знання про фізичні властивості кисню (повідомлен-ня про дом.завд.)

 

Спираючись на прослухану міні-лекцію, пояснюють, називають, обгово-рюють.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні разом із вчителем окреслю-ють цілі уроку, розмірковують про свої очікування від уроку.

Налаштування на співпрацю, створення діалогу, обмін думками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надається допомога у формуванні цілей, вносяться уточнення, правки, сприяння конкретизації предметних компетентностей в поділі на знаннєвий, діяльнісний, ціннісний компоненти.

ІІ. Вивчення нового матеріалу

1)Міні-лекція з використанням мультимед. презентації.

2)Робота з текстом підручника.

 

3)Повторення властивостей О2. Порівняння з властивостями О3.

 

4)Взаємонавчання.

 

 

 

 

5)Доповіді учнів із додатково зібраною інформацією щодо даної теми.

 

Вчитель інформує учнів щодо нового матеріалу.

Учні опрацьовують матеріал із підручника.

 

 

 

 

 

Учні ставлять один одному запитання, заслуховують відповіді.

 

Учні аналізують додатково зібрану інформацію.

 

 

 

 

 

 

Самостійне повторення

 

 

 

 

Вправа «Мікрофон» (право на висловлювання, свободу, рівноправність).

 

 

Допомога у формуванні висновків щодо зібраної інформації та її застосуванні для життя.

ІІІ. Результативно – рефлективна частина уроку.

Рефлексія

-Самооцінювання

 

Запитання/вчитель

Самооцінка/учень

1)Які властивості О3 вам запамятались?

 

2)Чи було вам цікаво працювати з матеріалом?

 

3)Яку нову інформацію ви почерпнули щодо О3?

 

4)Яку користь для життя несе отримана вами інформація?

 

 

Домашнє завдання: параграф 2 (підручник Ярошенко О. Г.), підготувати мультимед. презентацію на тему «Роль озонового шару для збереження життя на Землі».

Підсумки уроку (внесення в таблицю):

 

Знала/знав

( учні)

Дізнався/дізналась

( учні)

Буду застосовувати

Оцінки

(вчитель)

 

 

 

 

 

 

 

Завершення уроку з побажанням не забруднювати навколишнє середовище шкідливими речовинами, інформувати та оберігати себе та близьких від УФ-променів.

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 10 клас, Розробки уроків
Додано
19 червня 2018
Переглядів
702
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку