10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Методичний посібник "Задачі та вправи з хімії професійного спрямування

Про матеріал

Посібник містить розрахункові задачі з неорганічної і органічної хімії, які мають професійне спрямування. Завдання складені у відповідності з Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів рівня стандарту для 10-11 класів. Запропонований матеріал допоможе викладачеві організувати роботу на уроці таким чином, щоб більше часу приділити практичній частині, демонстраційним дослідам, які наочно доповнюють теорію, сприяють кращому та ефективному засвоєнню навчального матеріалу.

Перегляд файлу

Картинки по запросу хімічні малюнкиКартинки по запросу залізний гвинтавто малюнокКартинки по запросу малюнки цікаві задачі хіміяПохожее изображениеКартинки по запросу малюнки хімія навколо насКартинки по запросу малюнки хімія навколо нас

Картинки по запросу малюнки хімія навколо насКартинки по запросу заставка для презентацииКартинки по запросу заставка для презентацииКартинки по запросу заставка для презентацииКартинки по запросу заставка для презентации

Fondo formado por átomos.Автор: Кикоть В.П. – викладач хімії ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей», кваліфікаційна                категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання   « викладач - методист»

 

 

Рецензенти:  Скрипник В.С. – заступник директора  з НР ДНЗ “Черкаський професійний автодорожній ліцей”

 

         Посібник містить розрахункові задачі з неорганічної і органічної хімії, які мають професійне спрямування. Завдання складені у відповідності з Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів рівня стандарту для 10-11 класів. Запропонований матеріал допоможе викладачеві організувати роботу на уроці таким чином, щоб більше часу приділити практичній частині, демонстраційним дослідам, які наочно доповнюють теорію, сприяють кращому та ефективному засвоєнню навчального матеріалу.

 

        Пропонується викладачам хімії   ПТНЗ та вчителям загальноосвітніх шкіл.

 

 Схвалено: на засіданні  методичної комісії природничо-математичного циклу   (протокол №  /////    від ////    2018 р.)

 

 

 Підготовлено до друку навчальною частиною ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей”

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаси, вул. Онопрієнка, 4

 

 

 

Передмова

 

Згідно з вимогами Державного стандарту базової і повної середньої освіти (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р. 24) вивчення хімії в ПТНЗ полягає у подальшому розвитку теоретичних і практичних знань і навичок учнів, у реалізації професійної спрямованості навчання.

Розв’язування задач є одним з важливих факторів поєднання теорії з практикою, активізації пізнавальної діяльності учнів.  Розв’язуючи  задачі учні набувають навичок самостійної роботи. Як форма навчання, розв’язування задач розвиває спостережливість учнів, виховує ініціативу.

Розв’язування задач з професійним змістом дає змогу встановити міжпредметні зв’язки з метою формування в учнів цілісного уявлення про процеси, які протікають на виробництві,  готує  до майбутньої професійної діяльності .

У збірнику зібрано хімії, які мають професійне спрямування та за змістом відповідають професії автотранспортного напрямку. У багатьох задачах наведені короткі теоретичні відомості та  приклади розв’язання задач. Збірник призначений для   викладачів професійно – технічних закладів, а також учнів, які проявляють інтерес до вивчення даних предметів

        Задачі і вправи можуть бути використані для домашніх завдань та для самостійного опрацювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу маховик малюнокЗадача 1. Маса залізного гвинта для закріплення маховика до колінчатого вала трактора важить 11,2 г. Обчисліть кількість речовини заліза у гвинті маховика.

 

Дано:

m (зал.гвинта) = 11,2 г                 Розв’язування

Мr(Fе) = 56

_________________       Обчислення здійснюють, виходячи з           

v - ?                                  формули: m= М· v, де М – молярна маса

речовини (г/моль); m – маса речовини (г, кг,т); v – кількість речовини( моль). Знаходимо кількість заліза у гвинті:

 

v(заліза) = Μ: m = 56:11,2 = 5(моль)

 

Відповідь: Кількість речовини заліза у гвинті становить 5 моль.

 

Задача 2. Метан використовують як пальне для двигунів внутрішнього згорання. Який об’єм кисню необхідний  для спалювання 65 мл метану в двигуні автомобіля  ?

Картинки по запросу метан малюнок

Дано:                                  Розв’язування

 

V(CН4) =65 мл              65мл         х мл

_______________        CН4    +  2О2             СО2  +  2Н2О

                                       1мл           2мл

V(CО2) - ?

 

Обчислюємо об’єм кисню, що необхідний для спалювання метану: 

 

65 : 1 = х : 2, звідси х = 130 мл

 

Відповідь: Об’єм кисню  становить 130 мл.

 

Картинки по запросу газозварювання  малюнокЗадача 3. Для ремонту пошкоджень автомобільної техніки використовують газозварювання. Розрахуйте, скільки літрів кисню необхідно для повного згорання ацетилену, який утворився з 16 кг кальцій карбіду, що містить 20% домішок?

 

 

 

 

 

Дано:                                         Розв’язування

m (СаС2) = 6 кг

w(дом.) = 20%             Домішки не вступають в реакцію і не

_______________        дають продукту реакції. Масова частка домішок - V(О2)?                                  визначається за формулою:

 

 

Картинки по запросу хімічні анімацїїw(дом.) =            m(дом.)      · 100%

    

                           m(реч.з дом.)                   

 

Обчислюємо масу домішок в карбіді кальцію:

 

                               20 · 6

             m (дом.) =                                  = 1,2 кг

                                    100     

Яка маса чистого карбіду кальцію?

 

   m (СаС2) =  6кг – 1,2 кг =   4,8 кг

 

Знаходимо об’єм ацетилену:

 

    4,8кг                                   хл

Картинки по запросу молекула ацетилен малюнокСаС2  + 2Н2О                С2Н2  + Са(ОН)2

64кг                                  22,4л

                      4,8 кг · 22,4 л

    V(C2Н2) =                             =   1,52 л   

                             64кг

Який об’єм кисню?

       1,52л       хл

     2С2Н2 + 5О2             4СО2  +  2Н2О

   44,8 л        112л

                       1,52 · 112

V(О2) =                   =  6,03 л

                44,8 

Відповідь:  о бєм кисню 6,03 л

 

Задача 4. Яку масу гліцерину необхідно взяти для приготування антифризу  масою 8 кг з масовою часткою 40%?

 

Дано:                                   Розв’язування  

 m (антифризу) = 8 кг     1.Який практичний вихід антифризу?

w(ант.)= 40% 

  ___________________        w(теор.) = 8 кг  · 0,4 = 3,2 кг                        

m (гліцерину) - ?                                                     

Похожее изображение2.Визначаємо масу гліцерину:

 

хкг                                  3,2 кг                    

гліцерин ---------------антифриз                                    

92 кг                              8 кг

Молекулярна формула гліцерину – С3Н8О3

 

Мr(С3Н8О3) = 12 · 3 + 1· 8 + 16 · 3 = 92

                                      92 · 3,2

m (гліцерину) =                             = 36,8 кг

   8

 

Відповідь:  маса гліцерину необхідна для виготовлення антифризу

                    становить 36,8 кг.

 

Задача 5. Бак автомобіля заповнили бензином, що складається з 80% гептанових і 20% октанових ізомерів. Обчисліть об’єм кисню, необхідний для спалювання 30 кг цього бензину.

 

Дано:  Розв’язання 

m (бензину) = 30 кг

w (С7Н16) = 80%                 1. Яка маса гептанових вуглеводнів у  

w (С8Н18) = 20%                  бензині?

 ___________________                                     

V(О2) - ? 30 кг · 0,8 = 24 кг

 

2. Яка маса  октанових вуглеводнів у   бензині?

 

      30 кг · 0,2 = 6 кг

 

3. Визначаємо об’єм кисню необхідний для спалювання бензину:

   24кг             хл

С7Н16   + 11О2             7 СО2   +   8 Н2О

 100 кг      246,4 л

Похожее изображение                24 · 246,4

V(О2) =                            =  59,14 л

   100

  6кг           хл

С8Н18  +12,5О2            8СО2   +   9 Н2О

 114кг      280 л

 

                   6 · 280

V(О2) =                                 =  14,7 л

           114

Картинки по запросу метанол малюнок

V(О2) = 59,14 + 14,7 = 73, 21 л

 

Відповідь: Об’єм кисню становить 73, 21 л

 

Задача 6.  В радіатор автомобіля влили рідину, яка складається із 8 л води і 2 л метанолу ( р   =0,8 г/мл). При якій найбільш низькій температурі можна після цього залишати автомобіль на відкритому повітрі, не боячись, що рідина  в радіаторі замерзне?

 

Розв’язування:

 

Задача зводиться до визначення пониження температури кристалізації розчину по відношенню до води.

  1.               Знаходимо масу і кількість метанолу СН3ОН (М = 32 г/моль);

 m = PV= 0,8 ∙2000 =1600г;    n = 50 моль.

  1.               Виходячи з того що маса 8 л води дорівнює 8кг, обраховуємо полярність розчину:

           С m =

  1.               Знаходимо пониження температури кристалізації:

           Тк  = К(Н2О) ∙ С m = 1,86  ∙ 6,25 = 11,625

Відповідь:  сама низька температура, при якій рідина не кристалізується,

складає – 11,6

Задача 7.   Вода, що заливається в системи охолодження автомобілів, потребує пом´ягчення.  Рекомендована доза  кальцинованої соди    6 г на 10 л води.  Необхідно  розрахувати  скільки потрібно взяти кристалічної соди, щоб замінити 6 г кальцинованої соди.

Картинки по запросу система охолодження  авто  малюнок

Розв’язування:

 

Кальцинована сода – Na2CO3

Кристалічна сода - Na2CO3  10 Н2О

М(Na2CO3) = 106 г/моль

М(Na2CO3  10 Н2О) = 286 г/моль

Потрібно внести 6 г Na2CO3

У 286 г106 г Na2CO3

У х26 г

х=16,2 г m =16,2 г  .

 

Відповідь: необхідно  внести  16,2 г кристалічної соди

 

Картинки по запросу акумуляторна кислота   фотоЗадача 8.  В якому співвідношенні необхідно змішати концентровану  96%-у сірчану кислоту (р = 1,84) і воду (р = 1,00) для одержання акумуляторної кислоти (р = 1,28)?

Розв’язування:

Складаємо діагональну схему де вказуємо  густини вихідних і отриманих розчинів:

                                      1,84                               0,28

                                                          1,28

                                       1,00                              0,56

 

Із схеми випливає, що дану кислоту і воду необхідно змішати в співвідношенні 0,28 : 0,56   або 1 : 2 по об’єму розчинів.

 

Задача 9.  1. У нас виникла підозра, що працівники автозаправки додають у бензин воду. У вас вдома є гашене й негашене вапно. Чи можна за допомогою цих речовин перевірити свої підозри? Чи будуть потрібними для цього ще якісь препарати?

Наш учень, майбутній водій, призадумується. Як хімія зараз допоможе йому? У процесі обговорення з’ясується: негашене вапно з водою утворює кальцій гідроксид, тобто розчин бензину набуває лужної реакції, що можна виявити за допомогою індикатора.

Гашене вапно частково розчиняється у воді, утворюючи лужний розчин. Тому  потрібен кислотно - лужний індикатор.

2. При додаванні води до бензину значно погіршуються всі характеристики роботи двигуна. А в морозну погоду таке шахрайство може призвести до тяжких наслідків – двигун не зможе працювати. Що може бути причиною зупинки двигуна в мороз, якщо бензин розведений водою?

Це питання в учнів не викликає труднощів: вода замерзає у бензопроводі та закупорює його. У результаті чого бензин взагалі не надходить до карбюратора.

 

Картинки по запросу автомобільні покришки   фотоЗадача 10.  Для  виготовлення  автомобільних   покришок використовують гуму. А для виготовлення гуми необхідна сажа, яка являє собою майже чистий вуглець. Яка маса сажі утвориться внаслідок неповного окислення метану кількістю речовини 3,75 ∙108  моль?

Картинки по запросу автомобільні покришки   фото

 

 

Дано:                          Розв’язування:

 

v (СН4 )=3,75 ∙108  моль      1.Запис рівняння хімічної реакції:

                            

   СН4 + О2 = С + 2Н2О

 m (С) - ?                              2. Запис формули для розрахунку аси сажі:

                       

                                                 m (С) =    М     v (С)   

                        

3. Визначення кількості речовини вуглецю:

v (СН4 ) : v (С)=1 : 1,  отже  v (С)= v (СН4 )=3,75 ∙108  моль

4. Обчислення маси сажі:

m (С)-12 г/моль  ∙ 3,75 ∙108  моль = 45000г, або 45 кг.

 

Відповідь:   утвориться 45 кг сажі

Похожее изображение

 

Задача 11.  Залізо – основний метал з якого виготовлено більшість деталей легкових та вантажних автомобілів. Визначте, яку масу заліза можна добути з оксиду заліза (ІІІ), масою 35,42т.

 

 

Дано:    Розв’язування:

                                               І варіант

m ( Fе2О3) = 35,42 т. m =М ∙ v;  m (Fе)=56 г/моль

m (Fе) - ?       М ( Fе2О3 )=160 г/моль

    v ( Fе2О3)= 

v (Fе)=2 ∙ v ( Fе2О3)

v (Fе)=2 ∙ 221 375моль = 442 750 моль

m (Fе) = 56 г/моль     442 750 моль = 24 794 000 г  або  24,794 т

    ІІ  варіант

а) Визначення масової частки заліза в оксиді заліза (ІІІ):

ω(Fе)= =

б) Визначення маси заліза в оксиді масою 35,42 т

m (Fе) = 35,42 т ∙ 0,7 =   24,794 т

ІІІ  варіант

160 г ( Fе2О3)           містить    112 г Fе

3,542 ∙ 107    ( Fе2О3)   містить   х г Fе

Складаємо і розв’язуємо пропорцію:        =

Х= ;      х = 24 794 000 г або  24,794 т

 

Відповідь: можна добути 24,794т заліза

 

 

Задача 12. Радіаторні та конденсаторні труби автомобіля виготовлені з латуні. Для виготовлення цього сплаву взяли мідь і цинк у відношенні 5:3. Скільки взяли кілограмів міді, якщо її було на 12 кг більше ніж цинку?

 

Розв’язування:

 

Сплав містить 5 частин міді і 3 частини цинку. Нехай маса однієї такої частини х кг. Тоді міді взяли 5х кг, а цинку – 3х кг

Картинки по запросу малюнки Радіаторні та конденсаторні трубки авто5х – 3х =12

2х = 12

Х = 6 (кг) містить одна частина

5 ∙  6 = 30 (кг) – вміст міді.

 

Відповідь: 30 кг.

 

Задача 13.    Ви водій автомобіля. Вам доведеться вирішити такі проблеми, а саме:               1) До складу рідини для запобігання замерзання води в радіаторі – антифризу– входять багатоатомні спирти, найчастіше – етиленгліколь. Які з рідин, що нерідко є наявними вдома, можна залити в радіатор у безвихідній ситуації?

2) Тосол – рідину, що замерзає при дуже низьких температурах, виготовлено на основі етиленгліколю. В інструкціях для автомобілістів зазначено, що перед її заливанням систему охолодження потрібно очистити від накипу. Чому?

Картинки по запросу этиленгликольРозв’язування:

У своїй практиці водіям у безвихідній ситуації можна використовувати горілку, етиловий спирт, одеколон чи лосьйон із високим вмістом спирту, гліцерин, розведений водою.

У другому питанні водії-практики приходять до висновку: багатоатомні спирти мають слабкі кислотні властивості, тому      розчиняють накип, що складається переважно з карбонатів кальцію та магнію з утворенням етиленгліколятів

 

 

 

 

СН2 – ОН        СН2 – О

  + СаСО3         Са + Н2О + СО2

СН2 – ОН        СН2 – О

Внаслідок цієї реакції вміст чистого етиленгліколю в розчині знижується й змінюються його характеристики.

Учні-фізики доповнюють: шар накипу на стінках системи охолодження перешкоджає нормальному теплообміну, тобто сповільнює процес охолодження.

 

Картинки по запросу корозіяавто

Задача 14.   Найбільшим ворогом будь – якого автомобіля є корозія металу. Поясніть, як впливає на корозію металу його контакт з іншими металами.

 

Розв’язування:

 

Корозія метала прискорюється чи уповільнюється при його контакті з іншими металами. При поясненні корозійного процесу необхідно використовувати ряд напруг металів. Чим далі метали знаходяться в цьому ряду один від одного, тим більша електрорушійна сила корозійного гальванічного елементу що виникає між ними, а відповідно, термодинамічна ймовірність процесу корозії збільшується.

 

Картинки по запросу малюнки акумуляторна батарея автоЗадача 15.   Одне із основних правил охорони праці для автолюбителів, які звикли самі займатися техобслуговуванням, полягає в наступному: у жодному разі не слід наближати відкрите полум’я або провід, що іскрить, до акумулятора з відкритими пробками, оскільки це може привести до вибуху.

Які вибухонебезпечні речовин можуть утворитися в акумуляторній батареї й за рахунок якого процесу?

 

Розв’язування:

Приходимо до висновку, що цей процес електроліз води, що у кислотному розчині (електроліт-сульфатна кислота) протікає за схемою:

на катоді 2Н+ + 2е  Н2

на аноді 2Н2О – 4е = О2о    + 4Н+

 Процес може привести до утворення 2 об’ємів гідрогену та одного об’єму оксигену – вибухонебезпечні суміші.

 

Задача 16. Бак легкового автомобіля вміщує 20 л бензину (=0,75г/см3). Масові частки октанових і гептанових ізомерів дорівнюють відповідно 20% та 80%. Визначте кількість повітря в м3, що складається з 80% нітрогену та 20 % оксигену (за об’ємом ), необхідну для спалювання цієї кількості бензину.

 

      Дано:     Розв’язування

 

  1. Які маси бензину, октану і гептану?

   V(бензину)= 20 л. m (бензину) = V ∙ = 20 ∙ 075 = 15 кг

=0,75г/см3  m (С8Н18) = 15 ∙ 0,2 = 3 кг

 W(С8Н18)=20 %  m (С7Н16) = 15 ∙ 0,8 = 12 кг

 W(С7Н16)=80 %  8Н18 + 25О2 16 СО2 + 18 Н2О

 W(N2)=80 %           2) Який об’єм оксигену в октані?

W(O2)=20 %

V (повітря) - ?   V (O2) = = 7,37 м3

Похожее изображениеС7Н16 + 11О2 7 СО2 + 8 Н2О

3) Який об’єм оксигену в гептані?

V (O2) = = 29,57 м3

Разом V (повітря) = 7,37 + 29,57 = 36,94 м3При заданому складі повітря, його витрати будуть у 5 раз більші.

 

Відповідь: V (повітря) = 36,94 * 5 = 184,70 м3

 

Картинки по запросу октанове число бензинуЗадача 17. Для підвищення октанового числа в бензин додають тетраетил свинець (IV) (C2H5)4Pb. Визначте об’єм повітря, яке буде забруднене на рівні ГДК (гранично допустима концентрація) Pb при русі автомобіля протягом 1 години в міській зоні з середньою швидкістю 60 км/год ГДК (свинцю) 7 * 10 -4 мг/м3; 1 кг етилованого бензину містить свинець масою 1,0 г.

Розв’язування

 

Автомобіль, рухаючись містом, використовує в середньому 1 л бензину на 10 км або 6 л на 60 км. Оскільки, при згоранні 1 л бензину викидається в навколишнє середовище свинець масою 1 г, то при згоранні 6 л надходить в атмосферу свинець масою 6 г.  ГДК (Pb) = 7 * 10 -4 = 0,84* 107 = 8400000 м3

 

Задача 18 . Працюючий двигун автомобіля, який стоїть у гаражі об’ємом 40 м3 витрачає за 1 годину  1 кг бензину. У вихлопних газах міститься шкідлива речовина бензпірен (С20Н12) (W=0,001%).   ГДК (бензпірену) = 0,1 мг/ м3. У скільки разів буде перевищена ГДК бензпірену, якщо двигун працював 2 години?

Картинки по запросу бензапірен

Дано:    Розв’язування

 

  V (двигуна)= 40 м3           1) Яка m (бензину) використовується за 2

                                                      год ?

W (С20Н12) =0,001%              m (бензину) = 2 кг.

ГДК (бензпірену) = 0,1 мг/ м3           m (бензпірену) = 0,00001 * 2000 = 0,02 (г) = 20 мг.

= 2 год     2)Яка концентрація бензпірену в гаражі?

У скільки раз           m (бензпірену) = 20 мг/ 40 м3 = 0,5 мг/м3. перевищиться ГДК?                                             3) У скільки разів перевищено ГДК (бензпірену)?

     ГДК (бензпірену) = 0,5 мг/м3 * 0,1 мг/м3 =

                                                                         5 р.

Відповідь: у 5 раз.

 

Задача 19. Для збільшення октанового числа в бензин додають 0,01% (за масою) тетраетил свинцю (C2H5)4Pb.  Під час згорання бензину масова частка свинцю, яка переходить у газ, становить 90%. Яка маса свинцю виділяється в навколишнє середовище при згоранні бензину масою 100 кг?

 

Дано:       Розв’язування

 

W (Pb)=90%     1)  Яка   m ((C2H5)4Pb) ?  

W (C2H5)4Pb =0,01%   m ((C2H5)4Pb) = 0,0001 * 100000 = 10 (г).

m  (бензину)=100 кг    2) Яка m (Pb) ?

m (Pb) ?            C2H5)4Pb                     Pb  

n        1 моль                   1 моль

Картинки по запросу октанове число бензину               М      323,2 г/моль          207,2 г/моль         

               m       323,2 г                   207,2 г

                m       10 г                       х г

                    х = 6,48 г

3) Яка m (Pb) викидається?

m (Pb) = 0,90  * 6,41 = 5,77 (г).

Відповідь: m (Pb) =5,77  (г).

 

Задача 20. Автомобільний двигун, який безперервно працює 1 годину, витрачає бензин масою 4,5 кг певної марки. Який об’єм карбон (IV)  оксиду буде викинутий в атмосферу, якщо відомо, що в бензині масова частка ізооктану становить 98%, а об’ємна  частка цієї шкідливої речовини дорівнює 0,01% від загального об’єму утворених газів?

Дано:        Розв’язування

 

W (С8Н18)=98%    1) m (С8Н18) = 0,98 * 4,5 = 4,41 (кг) 

W (СО2) =0,01%   2) Який об’єм (СО2) буде викинутий в атмосферу?

 = 1год    8Н18 + 25О2 16 СО2 + 18 Н2О

V (СО2) ?            n      2 моль                    16 моль

М    114 г/моль             22,4 л/моль

Картинки по запросу оксид карбону 4m      228 г                      358,4 л

m     4410 г                     х л

V = (CO2) = 6,93 м3

 

Відповідь: V = (CO2) = 6,93 м3

 

 

Задача 21. Автомобіль, який стоїть у гаражі з працюючим двигуном, витрачає 1 кг бензину за 1 год. У викидних газах міститься 0,001% шкідливої речовини  бензпірену (С20Н12). Яка маса бензпірену виділиться при безперервній роботі двигуна протягом 3 годин?

 

Дано:      Розв’язування

W (С8Н18)=98%   1)Яку масу (бензину) витрачає автомобіль за 3 год роботи?

  m  (бензину) = 1 кг/год ∙ 3 = 3 кг.

W (СО2) =0,01%  2) Яка маса (бензпірену) виділяється?

m (бензпірену) = 0,001∙3000 = 3 (г)

Картинки по запросу бензапірен

V (СО2) ?        

Відповідь: m (бензпірену) =  3 г.

 

Задача 22. Узимку легковий автомобіль на 1км шляху витрачає 87г бензину, а влітку-80г. На скільки грамів бензину менше витрачає автомобіль улітку на 100 км шляху?

 

Розв’язування

1)87-80=7 грамів - витрачає бензину менше улітку  на 1 км шляху

2)7*100=700 грам  витрачає менше улітку на 100 км шляху

 

 Відповідь: 700 грам

 

 

 

Картинки по запросу хімічні малюнкиПроблеми автомобіліста очима хіміка або прості поради по догляду за автомобілем

 

Вихлопні гази під час техконтролю, боротьба з корозією (правильний підбір грунтовки, фарби, розчинників), використання антифризів, все це просто змушує власника автомобіля мати елементарні хімічні знання.

Автомобіль – це справжній хімічний реактор на колесах. Вихлопні гази під час техконтролю, боротьба з корозією(правильний підбір грунтовки, фарби, розчинників), використання антифризів, все це просто змушує власника автомобіля мати елементарні хімічні знання. Отож, якщо поглянути на проблеми автомобілістів очима хіміка, то багато питань стануть більш зрозумілими.

1. Уявіть, що під час тривалої автомобільної подорожі по лісових дорогах вам потрібно залити свіжої води в радіатор. Природна вода дуже часто буває твердою. Як можна пом’якшити воду для радіатора в похідних умовах?

Відповідь. Спочатку воду потрібно прокип’ятити на багатті, потім зібрати попіл і додати її у воду. Попіл містить значну кількість калій карбонату, що осаджує солі Кальцію та Магнію. Після відстоювання потрібно профільтрувати воду через тканину або просто обережно злити верхній шар.

 

2. До складу рідин для запобігання замерзанню води в радіаторі – антифризів – входять багатоатомні спирти, найчастіше- етиленгліколь (Етиленгліколь- отруйний, тому при використанні антифризів слід мити руки і тримати їх подалі від дітей, адже вони – солодкі і дитина через недбалість може випити отруйну рідину!!!). Які з рідин, що є вдома, можна використати для заливання в радіатор у безвихідній ситуації?

Відповідь. У безвихідній ситуації з цією метою можна використовувати горілку, етиловий спирт, одеколон чи лосьйон з високим вмістом спирту, гліцерин, розведений водою.

 

3. Тосол- рідину, що замерзає при дуже низьких температурах – виготовлено на основі етиленгліколю. В інструкціях для автомобілістів зазначено, що перед її заливанням в систему охолодження, її потрібно очистити від накипу. Чому?

Відповідь. Багатоатомні спирти мають кислотні властивості,тому легко розчиняють накип, вступаючи з ним в хімічну реакцію, внаслідок чого вміст чистого етиленгліколю в розчині знижується і змінюється його характеристика. Є і фізична причина- шар накипу на стінках системи охолодження перешкоджає нормальному теплообміну, тобто сповільнює процес охолодження.

 

4. Один з найдоступніших способів для пом’якшення води, що заливається в системи охолодження автомобілів, – сода (кальцинована, не питна!!!).

Відповідь. Рекомендована доза – 6-7 г кальцинованої соди на 10 л води. З цією ж метою можна використовувати і кристалічну соду, але в іншій кількості (16,2 г на 10 л).

 

5. У вас виникли підозри, що працівники автозаправки додають у бензин воду? Тоді у нагоді стане негашене вапно.

Відповідь. Якщо бензин містить воду, то при додаванні негашеного вапна утвориться гашене вапно, яке буде давати лужну реакцію (визначимо за допомогою індикатора).

 

6. Очевидно, що додавання води до бензину значно погіршує всі характеристики роботи двигуна. А в морозну погоду це може призвести до того, що двигун і зовсім перестане працювати. Що може бути причиною зупинки двигуна в мороз, якщо бензин розведений водою ?

Відповідь. Вода може замерзнути у бензопроводі та закупорити його, в результаті чого бензин взагалі не надходитиме до двигуна.

 

7. Накачування автомобільних камер теж потребує певного рівня фізичних і хімічних знань. В мороз бажано сильніше накачувати камери, а з настанням теплої погоди трохи спускати.

Відповідь. Повітря, як всі гази, розширюється при нагріванні, але стискується при охолодженні.

 

8. Одне із численних правил для автолюбителів, які звикли самі займатися техобслуговуванням, полягає в наступному: у жодному разі не наближати відкрите полум’я або провід, що іскрить до акумулятора з відкритими пробками , оскільки це може призвести до вибуху.

Відповідь. Одним із побічних процесів в акумуляторній батареї є електроліз води. Цей процес може призвести до утворення вибухонебезпечної суміші кисню і водню.

 

9. Найважливіше правило для автомобіліста – не прогрівати машину в закритому приміщенні. Отруєння чадним газом може відбутися за дуже короткий проміжок часу, що може призвести навіть до летальних наслідків.

Відповідь. При горінні бензину завжди утворюється чадний газ, який зв’язується з гемоглобіном крові, викликаючи «кисневе голодування мозку» і як наслідок- смерть.

 

 

doc
Додано
27 червня 2018
Переглядів
1757
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку