10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Тема: Поширення Реформації. Контрреформація

Про матеріал
Тема: Поширення Реформації. Контрреформація Мета: ознайомити учнів з поширенням ідей Мартіна Лютера в Європі і боротьбою з ними католицької церкви; вдосконалювати вміння учнів самостійно отримувати історичну інформацію, працювати в малих групах, складати таблиці, розв’язувати хронологічні задачі; формувати негативне ставлення до насильства і обману, впевненість у тому, що віротерпимість і толерантність повинні стати основою людських взаємин у цивілізованому світі.
Перегляд файлу

Тема: Поширення Реформації. Контрреформація

Мета: ознайомити учнів з поширенням ідей Мартіна Лютера в Європі і боротьбою з ними католицької церкви; вдосконалювати вміння учнів самостійно отримувати історичну інформацію, працювати в малих групах, складати таблиці, розв’язувати хронологічні задачі; формувати негативне ставлення до насильства і обману, впевненість у тому, що віротерпимість і толерантність повинні стати основою людських взаємин у цивілізованому світі.

Основні терміни та поняття: протестантизм, кальвінізм, "женевський папа",

"божественне приречення",  Контрреформація, орден єзуїтів.

Основні дати: 1555 р. - Аугсбурзький мир, 1545- 1563 рр. - Тридентський собор, 1559 р. -  укладення  "Індексу заборонених книг".

Обладнання: підручник, ілюстрації, історична карта.

Тип уроку: комбінований

 

Структура  уроку

І. Організаційний момент

ІІ Мотивація

ІІІ Перевірка домашнього завдання

IV Вивчення нового матеріалу

     1. Народження протестантизму

     2. Швейцарія на порозі Реформації

     3. Ідеї та діяльність Ульріха Цвінглі та Жана Кальвіна

     4. Контрреформація в Європі. Орден єзуїтів.

V Закріплення нових знань

VI Підсумок уроку

VII  Домашнє завдання

 

ХІД УРОКУ

І Організаційний момент (оголошення теми, мети уроку)

 

ІІ Мотивація навчальної діяльності

   Вступне слово вчителя

На сьогоднішньому уроці ми продовжимо вивчати тему "Реформація і Контрреформація в Західній Європі". Ми познайомимося з  поширенням ідей Мартіна Лютера в Європі, дізнаємося про нових прихильників та ідеологів Реформації і боротьбою з ними католицької церкви. Будемо вдосконалювати

вміння самостійно отримувати історичну інформацію, працювати в малих групах, складати таблиці, розв’язувати хронологічні задачі. Ми маємо зрозуміти, як вплинули ідеї Реформації на подальший суспільно-економічний розвиток Західної Європи в період Нового часу і можливо на сьогодення.

 

ІІІ Перевірка домашнього завдання

     Учням пропонуються на вибір питання різного рівня складності

4 -6 балів

1.  Коли і де вивісив "95 тез" Мартін Лютер  (31 жовтня 1517 року на дверях церкви Віттенбергського університету)

2. Що таке індульгенція? (грамота про відпущення гріхів, яка продавалась католицькими священиками)

3. Коли відбувалась Селянська війна в Німеччині? (1524 - 1525 рр.)

4. Хто очолив Селянську війну в Німеччині? (Томас Мюнцен)

5. Що таке Реформація? (Це рух за перебудову церкви)

6. З якої події розпочалась Реформація в Західній Європі (з оприлюднення "95 тез" Мартіна Лютера)

7-9 балів

1. Назвіть основні причини Реформації. Чому вона розпочалася  саме в Німеччині.

2. Якими були основні погляди Мартіна Лютера?

3.Які причини Селянської війни в Німеччині?

4. Як ставився до Селянської війни в Німеччині  Мартін Лютер?

10-11 балів

1. Порівняйте погляди Мартіна Лютера і Томаса Мюнцена. Що в них спільного, що відмінного.

2. Чому вчення Лютера оголосили єрессю? Які його положення становили найбільшу загрозу для католицької церкви?

3. Чим обумовлені причини поразки Селянської війни і які її результати?

4.Охарактеризуйте політичне та економічне становище Німеччини напередодні Реформації.

 

IV  Вивчення нового матеріалу

   Перед початком даного етапу уроку учні отримують таблицю. Під час уроку вони мають заповнити пропуски в даній таблиці

 

      1. Народження протестантизму

     2. Швейцарія на порозі Реформації

Рольова гра-діалог

Двоє учнів отримали випереджальне завдання і на даному етапі уроку мають представити свої повідомлення у формі рольової гри-діалогу

 

3. Ідеї та діяльність Ульріха Цвінглі та Жана Кальвіна

Самостійна робота з підручником

Робота з історичною картою. Вчитель вибірково перевіряє заповнення учнями тих пунктів таблиці, які стосуються опрацьованого матеріалу. Учні показують та називають держави в яких поширились реформаційні ідеї.

 

4. Контрреформація в Європі. Орден єзуїтів

Розповідь вчителя

У результаті Ре­формації Англія, країни Скандинавії, значна частина населення Франції, Німеч­чини, Швейцарії, Польщі, Чехії, Угор­щини розірвали зв'язки з католицькою церквою. Папи римські докладали вели­чезних зусиль, аби зупинити й приду­шити Реформацію. Заходи, які вживала папська влада проти реформаційного руху, заведено називати Контрреформацією або « Католицьким відродженням ».

Основним напрямком Контррефор­мації стало підвищення авторитету ка­толицького духівництва: засновувалися нові чернечі ордени (театинці, капуцини, кармеліти). Для підготовки високоосві­чених священиків церква створювала ду­ховні семінарії. Особлива роль у боротьбі з реформаційними ідеями належала ордену єзуїтів.

Активізувала свою діяльність інкві­зиція. Жертвами суду Священної канце­лярії стали вчені й мислителі, чиї погляди не збігалися з догматами католицизму. У 1559 р. був складений обов'язковий для всіх католицьких країн «Індекс забо­ронених книг», які інквізитори вважали єретичними. Книги, які потрапляли до «Індексу», спалювалися. Папи римські відкрито й таємно втручалися у внутрішні справи держав. Вони активно підтри­мували абсолютні монархії в Іспанії, Португалії, князів Південної Німеччини, у Римі плели павути­ну змов проти непокірних монархів, влаштовували війни між протестантськими державами тощо.

Величезне значення в історії Контрре­формації мав Тридентський собор (м. Тренто в Північній Італії; 1545—1563), підготовлений зусиллями Папи Павла III. Засідання Собору з великими перервами тривали понад 18 років. Собор беззастережно затвердив, що римський єпископ (Папа) є святим єдиним і природним намісником апостола Петра, Тому Папа непо­грішний і має необмежену владу у Всесвітній церкві. Собор засудив учення Лютера й Цвінґлі, підтвердив усі основні догмати віри, проти яких виступили протестанти.

 

Повідомлення учня "Ігнатій Лойола й "Товариство Ісуса"

 

V Закріплення нових знань

1. Вибіркова перевірка заповнення таблиці

2. Розв’язання хронологічних задач

Учні поділяються на кілька міні-груп (по 3-4 учня) і розв’язують хронологічну задачу

Хронологічна задача № 1

Рік укладення Аугсбурзького церковного миру(1555) - рік початку роботи Тридентського собору (1545) + рік початку Селянської війни в Німеччині (1524) = вказати дату і подію (1534, рік заснування "Товариства Ісуса" )

 

Хронологічна задача № 2

Рік заснування "Товариства Ісуса" (1534) - рік проголошення Карлом V у рейхстазі вимоги дотримуватися лише католицького віросповідання (1529) + рік укладення Аугсбурзького церковного миру (1555)  -1 = вказати дату і подію (1559, рік укладення "Індексу заборонених книг")

 

Хронологічна задача № 2

Рік укладення "Індексу заборонених книг"(1559)  - рік укладення Аугсбурзького церковного миру(1555)  + рік початку Реформації в Німеччині +1 = вказати дату і подію  (1522, завершення кругосвітньої подорожі Фернана Магелана)

 

3. Вправа "Впізнай історичну особу"

Кожна міні-група отримує картку з іменем історичного діяча. На протязі 2 хвилин вони мають скласти 2-3 питання за якими можна було б вгадати хто цей історичний діяч. Потім кожна група задає свої питання іншій групі учнів.

Картка № 1  Жан Кальвін

Картка № 2 Ульріх Цвінглі

Картка № 3 Ігнатій Лойола

Картка № 4 Мігель Сервет

 

VI Підсумок уроку

Вправа "Снігова куля" (якщо дозволяє час)

Заключне слово вчителя, оцінювання.

 

VII  Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф 6, відповідати на питання С.42

2. Виконати завдання 4 С. 42 письмово.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хронологічна задача № 1

Рік укладення Аугсбурзького церковного миру - рік початку роботи Тридентського собору + рік початку Селянської війни в Німеччині =

вказати дату і подію

 

Хронологічна задача № 2

Рік заснування "Товариства Ісуса"  - рік проголошення Карлом V у рейхстазі вимоги дотримуватися лише католицького віросповідання + рік укладення Аугсбурзького церковного миру -1 = вказати дату і подію

 

Хронологічна задача № 2

Рік укладення "Індексу заборонених книг" - рік укладення Аугсбурзького церковного миру +1 = вказати дату і подію

 

1.  Коли і де Вивісив "95 тез" Мартін Лютер 

 

2. Що таке індульгенція?

 

3. Коли відбувалась Селянська війна в Німеччині?

 

4. Хто очолив Селянську війну в Німеччині?

 

5. Що таке Реформація?

 

6. З якої події розпочалась Реформація в Західній Європі

 

1. Назвіть основні причини Реформації. Чому вона розпочалася  саме в Німеччині.

 

2. Якими були основні погляди Мартіна Лютера?

 

3.Які причини Селянської війни в Німеччині?

 

4. Як ставився до Селянської війни в Німеччині  Мартін Лютер?

 

1. Порівняйте погляди Мартіна Лютера і Томаса Мюнцена. Що в них спільного, що відмінного.

 

2. Чому вчення Лютера оголосили єрессю? Які його положення становили найбільшу загрозу для католицької церкви?

 

3. Чим обумовлені причини поразки Селянської війни і які її результати?

 

4.Охарактеризуйте політичне та економічне становище Німеччини напередодні Реформації.

Поширення Реформації в Європі. Контрреформація

 

Події та дати

 

Терміни та визначення

Рік проголошення Карлом V у рейхстазі вимоги дотримуватися лише католицького віросповідання ...

Адміністративна одиниця (область) в Швейцарії

 

В 1555 рік ...

 

Як почали називати прихильників Реформації після проголошення різкого протесту на вимоги Карлом V у рейхстазі...

 

Ідеологи Реформації в Швейцарії були  ... 

Він головним джерелом божественної істини визнавав Святе письмо...

 

 

Його називали "міністром Божим", "женевським папою"...

Ідея про призначення кожної людської душі для блаженства в раю чи муки в пеклі називалась...

 

 

"Індекс заборонених книг" складено...

 

Контрреформація це  ....

1545- 1563 рр. відбувався...

 

Якими методами Жан Кальвін утверджував свої ідеї ...

 

 

 

 

"Товариство Ісуса" було засновано Ігнатієм Лойолою та шістьма однодумцями для боротьби з ....  

 у ...                  році.

Які покарання передбачалися за порушення встановленого Кальвіном порядку...

 

 

 

Ваше ставлення до Діяльності Ж. Кальвіна та І. Лойоли

 

 

 

 

 

Підготувала вчитель історії Панькина Н.Н.

 

docx
Додано
21 лютого 2019
Переглядів
2475
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку