Тема: Правопис префіксів роз-, без-

Про матеріал
• ознайомити учнів з вимовою та написанням префіксів роз-, без-, закріплювати вміння розрізняти префікси та прийменники, правильно їх писати; • розвивати орфографічні навички, збагачувати словниковий запас, вміння аналізувати; • виховувати бажання вивчати українську мову.
Перегляд файлу

Тема: Правопис префіксів роз-, без-

Мета:

  • ознайомити учнів з вимовою та написанням префіксів роз-, без-, закріплювати вміння розрізняти префікси та прийменники, правильно їх писати;
  • розвивати орфографічні навички, збагачувати словниковий запас, вміння аналізувати;
  • виховувати бажання вивчати українську мову.

Тип уроку:  засвоєння навичок й умінь

Обладнання: презентація, підручник, зошит з друкованою основою.

Хід уроку

І. Організаційний етап

Станемо рівненько,

Усміхнемось веселенько.

Ще один важливий крок

Зробимо за цей урок.

Глибше вивчимо ми мову

Солов’їну і чудову.

Тож гаразд, часу не гаймо

І урок розпочинаймо.

ІІ. Актуалізація опорних знань

1.Каліграфічна хвилинка

С с Сс Сп св ст ас ос

Середа,  спасибі,  адреса, свято.

ІІІ. Перевірка домашнього завдання (вправа 219, с. 95)

— Прочитайте слова із  префіксами  в-, від-. ( Влетів, ввійшов, вгледів, вніс, вклав, всипав, вліз, вловив, вбив. Відніс, відлив, відвів, відплив, відклав, відписав.)

— Як поділили слова для переносу? ( Вле-тів, вві-йшов, вгле-дів, вніс, вклав, вси-пав, вліз, вло-вив, вбив. Від-ніс, від-лив, від-вів, від-плив, від-клав, від-писав.)

— Запам’ятайте! При переносі префіксів роз-, без- не можна  відривати  від них букву з, а також  залишати з ними одну букву від  кореня. 

IV. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку.     

- Ось нам Незнайко  приніс  слова

 - Але, прийшов він до нас із проханням. У нього в руках дві  роботи і Незнайко  не може вирішити, яка з них правильна. Одні діти написали подані слова окремо, а інші разом.

 -Чи допоможемо ми йому?

(Слайд)

Розвеселився       Безокий                         Роз  веселився       Без  окий

Розсміявся           Безносий                       Роз  сміявся           Без  носий

Роздивився         Безрукий                        Роз  дивився          Без  рукий

Розщедрився      Безногий                        Роз  щедрився       Без  ногий

(Кожен доводить свою думку і приходимо до висновку, що ці слова пишуться разом).

-          Яка частина слова повторюється?

-          Що це?(Префікс)

-          Як довести?(Підібрати спільнокореневі слова)

— Сьогодні на уроці  ви  дізнаєтеся, як правильно вимовляти і писати слова з префіксами роз-, без-.

V. Вивчення нового матеріалу

  1. Робота в групах (вправа 220, с. 95)

Розквіт – квітнути, розказати – казати, розфарбувати – фарбувати, розв’язати – розв’язок, рознести – нести, розгадати – гадати, роз’яснити – ясно. В словах префікс роз - .

Безстрашний – страшний, безмежний – межа, безсоння – сон, безпомилковий – помилка, безлюдний – люди, безкоштовний – коштовність. В словах префікс без -.

— Прочитайте слова. Доберіть до них споріднені і визначте корені та префікси. Зробіть самостійно висновок про те, яка буква пишеться в кінці префіксів.

— Запам’ятайте! У префіксах роз-, без- завжди пишеться буква з: розвідник, безводний.

Треба нам не помилятись —

В роз- і без- не забувати

Завжди букву «зе» писати.

2. Добирання  слів  із  префіксами

1) Вправа 221, с. 96.

Водний – безводний, змістовний – беззмістовний, законний – беззаконний, земельний – безземельний, листя – безлистий, хмарний – безхмарний, крайній – безкрайній, шумний – безшумний, звучний – беззвучний, зуби – беззубий.

— До поданих слів доберіть і запишіть за зразком спільнокореневі з префіксом без-. Позначте у дібраних словах частини основи.

— Що ви помітили у словах беззмістовний, безземельний, беззвучний і беззаконний, беззоряне, беззубий? (Збіг однакових приголосних звуків.)

— Поясніть,  якого  значення  надає  префікс без- словам.( надає значення відсутності)

2) Вправа  222, с. 96.

Заплести – розплести, зав’язати – розв’язати, скласти – розкласти, накрити – розкрити, завантажити – розвантажити, звести – розвести, взуватись – роззуватись.

— До поданих  слів  доберіть і запишіть за зразком  спільнокореневі з префіксом роз-. Префікси  позначте.

— Що  ви можете сказати про значення  слів у кожній парі?

— Складіть  речення з двома парами слів (Я щойно зав’язав шнурки, а вони розв’язалися. Вранці мости на річці зводять, а вночі розводять.). 

3.  Фізкультхвилинка (відео)

4. Гра «Складалочка».

Вчитель називає слово, а діти придумують слово з префіксом  роз-, без-.

Малювати, мити, писати, плести, горнути, шум, око, вода, хмара, барви.

Слово називає той, хто отримав у руки сніжок.

На екрані з’являються названі слова.

(Слайд)

Ро                       малювати                              бе                            барвний

Ро                        мити                                      бе                            хмарний

Ро           З          плести                                    бе         З                 водний

Ро                        горнути                                  бе                           шумний

VІ. Закріплення вивченого матеріалу

1. Утворення  слів  з частин інших  слів (вправа 223, с. 96) 

— Утворіть слова з частин  інших  слів. Складіть з цими словами речення. 

1) Безлісий. ( Стапова зона України – це безліса територія.)

2) Розмах. ( У орла розмах крил  сягає двох метрів.)

3) Розсада. (Мама навесні посіяла розсаду квітів.)

2. Робота в групах 

Бескрайній, беззвучний, роздати, росфарбувати, росв’язати, безшумний, безкрайній, розкреслити. 

1-ша група. Випишіть слова, в яких знайшли помилку. Доведіть правильність свого вибору. ( Безкрайній, розфарбувати, розв’язати)

2-га група. Складіть речення зі словами, які написані правильно. 

3-тя група. Розберіть три слова за будовою. 

4-та група. Придумайте і запишіть слова з префіксами роз-, без-. 

І. Підсумок уроку 

— Що нового дізналися на уроці? 

— Чого навчилися на уроці? 

— Над якою темою ми сьогодні працювали? 

— Що необхідно пам’ятати про правопис префікса роз-? 

— А який ще префікс підпорядкований цьому правилу? 

— Як правильно переносити слова з префіксами роз-, без-? 

VІІ. Домашнє завдання 

Вправа 224, с. 97, зошит з друк. основи  с.    впр. 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
8 вересня 2019
Переглядів
7161
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку