10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

• Тема: Розв’язування задач з хімії та фізики в старшій школі(як стимул до застосування в життєвих ситуаціях)

Про матеріал
: учні оцінюють на якісному та кількісному рівні результати набутих знань з хімії та фізики в реальних життєвих ситуаці.,розумють та пояснюють зміст процесів з точки зору фізики та хімії; розв’язують якісні та кількісні комбінативні задачі, ситуативні вправи з хімії та фізики.) * математична грамотність (використовують просторову уяву, логічне мислення для пояснення суті явищ та процесів, для розв’язування комбінованих задач.) * спілкуються державною мовою (спілкуватися, грамотно й усвідомлено користуватися сучасною науковою мовою, сучасною термінологією з хімії та фізики, готувати проекти, презентації, повідомлення тощо) * інформаційно-цифрова компетентність * уміння вчитися впродовж життя * екологічна грамотність і здорове життя (за допомогою задач і ситуативних вправ екологічного змісту визначити потенціальну загрозу та на побутовому рівні запобігти шкоді, яку може спричинити безвідповідальне використання науково-технічних досягнень )
Перегляд файлу

Інтегрований урок з фізики та хімії у 10 класі

Учитель хімії – Терещенко Тетяна Валеріївна

Учитель фізики – Іванова Наталія Володимирівна

  • Тема: Розв’язування задач з хімії та фізики в старшій школі(як стимул до застосування  в життєвих ситуаціях)
  • Мета:

- продовжити формування вмінь і навичок розв’язувати якісні та розрахункові комбіновані задачі з хімії та фізики, аналізувати ситуативні вправи, дилеми, застосовуючи набуті знання.

  • Очікувані результати: знаннєвий компонент: учні оперують поняттями – маса, молярна та відносна атомна молекулярна маса, кількість речовини, об’єм, концентрація.

Діяльнісний  комнент: учні розв’язують задачі на використання формул  , ; , V=S * n та інші

 

Ціннісний компонент: учні оцінюють на якісному та кількісному рівні результати набутих знань з хімії та фізики в реальних життєвих ситуаціях.

 

  • Ключові компетентності, що формуються на уроці:

* основні компетентності у природних науках і технологіях  (розуміти та пояснювати  зміст процесів з точки зору фізики та хімії; розв’язувати якісні та кількісні комбінативні задачі, ситуативні вправи з хімії та фізики.)

* математична грамотність (використовувати просторову уяву, логічне мислення для пояснення суті явищ та процесів, для розв’язування комбінованих задач.)

* спілкування державною мовою (спілкуватися, грамотно й усвідомлено користуватися сучасною науковою мовою, сучасною термінологією з хімії та фізики, готувати проекти, презентації, повідомлення тощо)

* інформаційно-цифрова компетентність

* уміння вчитися впродовж життя

* екологічна грамотність і здорове життя (за допомогою задач і ситуативних вправ екологічного змісту визначити потенціальну загрозу та на побутовому рівні запобігти шкоді, яку може спричинити безвідповідальне використання науково-технічних досягнень )

  •  Тип уроку: (інтегрований урок з хімії та фізики) урок застосування знань, умінь, навичок або формування навичок розв’язувати задачі.
  • Міжпредметні зв’язки: хімія, фізика, математика, біологія, екологія.
  • Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Мендєлєва, ІКТ (презентації)

 

Епіграфи уроку:

«Якщо ви хочете навчитися плавати, то сміло ви ступайте у воду, а якщо навчитися розвязувати задачі, то розв’язуйте їх»

Д. Пойа

(видатний американський математик і педагог)

 

Перебіг уроку.

 

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності:

Формулювання теми та задачі уроку

 

Уч хімії. Добрий день, Шановні учні! Сьогоднішній урок проводять два вчителі: Т.В. та Н. В.

 

Уч. фізики. Доброго дня! Користуючись методом «Порад розумних думок.» запропонувати учням закінчити слова Е. Дермі «Людина знає фізику, якщо вміє …  (розв’язувати задачі)». Прочитавши вислів вченого, запитати,  чи згодні вони з ним?

 

Уч хімії Користуючись методом «Порад розумних думок.» запропонувати учням висловити думку щодо слів М. Сервантеса «У будь-якій науці, в будь-якому мистецтві кращий учитель - досвід».  Як ці слова можна інтегрувати відносно хімічних та фізичних досліджень?

 

Обговорення з учнями теми та окреслення задач уроку. Вчителі підводять підсумок

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Методом фронтальної бесіди провести опитування за запитаннями:

 

Вч фізики 1. Назвіть основні положення МКТ

Вч хімії 2. Яка одиниця маси прийнята в мікросвіті?

Вч фізики 3. В яких одиниця прийнято вимірювати масу молекул?

Вч хімії 4. У яких одиницях рахують молекули? (або у яких одиницях прийнято вимірювати кількість молекул?)

Вч фізики 5. Яким є фізичний зміст сталої Авагадро?

Вч хімії 6. Дайте характеристику таким величинам, як кількість речовини

Вч фізики 7. Дайте характеристику таким величинам, як молярна маса

Вч хімії 8. Дайте характеристику таким величинам, як концентрація молекул.

 

Вч фізики -  запропонувати учням прокоментувати вислів німецького фізика А. Енштейна «Жоден учений не омислить формулами»

 

ІV. Застосування набутих знань (письмово)

 

Розвязувати задачі (умови на екрані) на кожній парті табл. Мендєлєва

1) Гранично допустима концентрація молекул парів ртутіg) в повітрі дорівнює 3*1016  M-3 , а отруйного газу хлору (Cl2) – 8.5 * 1018  M -3

 

Знайти, при якій масі кожна із речовин в 1 м3 повітря з’являється небезпека отруєння. Чому необхідно бути обережним при використання ртуті?

 

m гран g) - ?

m гран (Cl2) - ?

За табл. Мендєлєєва  М g) = 200,6* 10-3 кг/моль

                                      М (Cl2) = 71 * 10-3 кг/моль

За означенням:

Концентрація молекул , де N = vNA

. Отже,  = ==

Звідси, =

Первірка розмірності: [m]== кг

Обчислення

m гран g) = ≈10-8кг=0,01мг

m гран (Cl2)= ≈10-6кг=1мг

n гран g) = 3*10161/M3

n гран (Cl2) = 8.5*1018  1/M -3

V= 1 M3

 

  • Аналізуємо результати розв’язку задачі; обговорюючи наступні питання → учні роблять висновок.

 

Вч. хімії. 1) Які властивості парів Нg знаємо?

                2) Які властивості парів Cl2 знаємо?

Вч. фізики. 3) Як вони впливають на організм людини?

Вч.хімії. 4) Чи необхідно це враховувати в повсякденному житті?

Вч.фізики. 5) Як ці знання можна застосовувати в побуті?

                  6) Де в побуті зустрічаємося з парами Нg?

                  7) Де в по буті зустрічаємося з парами Cl2?

 

Запитання до учнів: методом мікрофона

   - Сергію, чи є у вас вдома ртутний медичний термометр?

   - Андрію, чи не використовують у вас вдома в цілях економії електроенергії енергозберігаючі лампи (з парами ртуті)?

   - Марино, яким засобом твоя мама відбілює білизну? Чи входить до складу цього засобу хлор?

   - Анастасіє, а твоя мама який засіб використовує? Чому саме цей?

Задача 2. В озеро глибиною 10м і площею поверхні 20км2 кинули кристалик кухонної солі (Nall) масою 0,01г. Скільки молекул цієї солі виявилось б в наперстку води об’ємом 2см3, зачерпнутої з озера, якщо вважати, що сіль, розчинившись, рівномірно розподілилася в усьому об’ємі води озера?

 

N1 - ?

 

За табл. Мендєлєєва обчислимо

М(NaСl)=(23+35.5)*10-3=58.5*10-3 кг/моль

Об’єм води в озері :

V = S*h

[V] = M2*M=M3

V = 2 *108 M3

Знаючи концентрацію n= =, обчислимо кількість молекул в наперстку води з озера:

N1= nV1=

[N1]==1; N1 = 106(молекула )

h = 10 м

S = 20 км2

M = 0.01 кг

V1 = 2 см3

 

2*107м2

10-5кг

2*10-6м3

 

  • Аналізуємо результати розв’язку, обговорюючи наступні питання, учні роблять висновки.

 

Вч хімії. 1) Якщо в  воду потраплять інші речовини – каналізаційні стоки, стоки від роботи промислових підприємств – чи зміниться результат розв’язку? Як саме?

 

Вч фізики 2) Як це буде впливати на екологію?

 

Вч хімії 3) Які заходи слід прийняти, щоб не допустити забруднення навколишнього середовища?

 

3. Ситуативна вправа.

Прибирання приміщень у школі здійснюється за допомогою дез. засобів «Дезантин» (згідно санітарних норм)

Розрахуйте, скільки дез. засобу необхідно для прибирання кабінету фізики та кабінету хімії, якщо висота приміщення h=2.85м, ширина – 6м, довжина – 12м

  • Аналізуємо результати розв’язку; обговорюючи наступні питання, учні роблять висновок

Вч хімії 1) Як часто слід прибирати приміщення з дез. засобами?

Вч фізики 2) Скільки дез. засобу витрачається на місяць? На навчальний рік? (для одного кабінету)

Вч хімії 3) Чи можна розрахувати, скільки засобу необхідно для прибирання всієї школи на навчальний рік? Що для цього необхідно знати?

 

V. Підбиття підсумків уроку

 

VI. Домашнє завдання

 

Творче завдання «Чи правдива реклама (побутових засобів)?»

 

Надоїдливі реклами «просуваючи» той чи інший засіб для миття посуду, порівнюють скільки даного засобу необхідно для миття певної кількості тарілок.

1) поміркуйте: що впливає (які характеристики) на кількість не митого посуду?

2) (розрахуйте або) як розрахувати економічність даного засобу?

docx
Пов’язані теми
Хімія, 10 клас, Розробки уроків
До підручника
Хімія (профільний рівень) 10 клас (Буринська Н.М. та інші)
Додано
30 жовтня 2019
Переглядів
515
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку