Тема: Сутність понять: «психологія», «професійна етика», «етичні норми». Основні норми професійної етики.

Про матеріал
вивчити зміст і завдання курсу, усвідомити його мету та структуру, навчити давати загальну характеристику психічних процесів, розвивати навчально-пізнавальні здібності, виховувати любов до обраної професії.
Перегляд файлу

Урок № 1

Тема: Сутність понять: «психологія», «професійна етика», «етичні норми». Основні норми професійної етики.

Мета: вивчити зміст і завдання курсу, усвідомити його мету та структуру,

            навчити давати загальну характеристику психічних процесів, розвивати  навчально-пізнавальні здібності, виховувати любов до обраної професії.

Поняття для засвоєння: психологія, психічні пізнавальні процеси, пам'ять, мислення, увага, уява, професійна етика, етичні норми.«професійна етика», «етичні норми».

Тип уроку: засвоєння нових знань

Хід уроку

 

І. Організаційний момент.

 

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку.

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

 • Що ви знаєте про науку психологію?
 • Що вивчає ця наука?

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Інформаційне повідомлення

 1. Що вивчає «Психологія»?

Всі науки можна умовно об’єднати у дві великі групи. В одній групі

опиняться точні науки, такі, як математика, фізика, хімія; в іншій – гуманітарні: мовознавство, історія, літературознавство тощо. Це науки про людину.

 • Як ви вважаєте, звідки пішла назва “гуманітарні науки”? (Від латинського

позначення людини сучасного типу: Homo Sapiens). 

Загальну задачу цих наук дуже точно сформулювали ще древні греки,

написавши на одному із своїх храмів: «Пізнай самого себе». І людина пізнає власну історію, походження, мову, звичаї, біологічну природу, створюючи свій власний автопортрет. Цей автопортрет був би неповним без тих рис, які вносить в нього одна із самих гуманітарних наук – психологія.

 Психологія, як наука, спирається на філософію; пов’язана із природничими науками, зокрема анатомією і фізіологією людини; пов’язана із соціальними науками, зокрема педагогікою.

Ця лекція відкриває курс «психології і педагогіки». Завдання курсу - познайомити вас з основними поняттями і проблемами загальної психології. Ми торкнемося також трохи її історії, в тій мірі, в якій це буде необхідно для розкриття деяких фундаментальних проблем, наприклад, проблеми предмета і методу .. Ми познайомимося також з іменами деяких видатних учених далекого минулого і сьогодення, їх вкладами в розвиток психології. 
слово «психологія» в перекладі на російську мову буквально означає «наука про душу». У наш час замість поняття «душа» використовується поняття «психіка» і з лінгвістичної точки зору це - одне і теж, але з розвитком культури і науки значення цих понять розійшлися, хоча в мові до цих пір збереглося багато слів і висловів, вироблених від первісного кореня: одухотворений, душевний, бездушний, спорідненість душ, задушевна розмова і т.д. 
щоб скласти попереднє уявлення про те, що таке «психіка», розглянемо психічні явища. Під психічними явищами зазвичай розуміють факти внутрішнього суб'єктивного досвіду. 
що таке внутрішній, суб'єктивний досвід? Ви відразу зрозумієте, про що йде мова, якщо звернете погляд «всередину себе». Вам добре знайомі ваші відчуття, думки, бажання, почуття. 
ви бачите цю аудиторію і все, що в ній знаходиться, чуєте, що я кажу, і намагаєтеся це зрозуміти; вам може бути зараз радісно чи нудно, ви щось згадуєте, переживаєте якісь прагнення чи бажання. Все перераховане - елементи вашого внутрішнього досвіду, суб'єктивні або психічні явища.

 1. Психологія як наука

 психологія як наука має особливі якості, які відрізняють її від інших дисциплін: 
1. Це наука про найскладніше, що поки відомо людству - про психіку як властивість високоорганізованої матерії мозку. 

2. У психології як би зливаються об'єкт і суб'єкт пізнанняЩоб пояснити це. Скористаюсь одним порівнянням. Людина народжується на світ. Спочатку, перебуваючи в дитинстві, він не усвідомлює і не пам'ятає себе. Проте його розвиток йде швидкими темпами. Формуються його фізичні і психічні здібності; він вчиться ходити, бачити, розуміти, говорити. За допомогою цих здібностей він пізнає світ, він починає діяти в ньому; розширюється коло його спілкування. І ось поступово з глибини дитинства, приходить до нього і поступово наростає абсолютно особливе відчуття - відчуття власного «я». Ті психічні здібності і функції, які до цих пір служили дитині засобом для освоєння зовнішнього світу - фізичного і соціального - звертаються на пізнання самого себе ; вони самі стають предметом усвідомлення і осмислення (усвідомлені форми «я» набуває у підлітковому віці). Такий же процес можна простежити в масштабах всього людства. У первісному суспільстві основні сили людей йшли на боротьбу за існування, на освоєння зовнішнього світу. Людство тогоперіоду, подібно немовляті не пам'ятає себе. Поступово зростали сили і можливості людства. Завдяки своїм психічним здібностям люди створили матеріальну й духовну культуру, з'явилася писемність, мистецтва, науки. І ось настав момент, коли людина задав собі питання: що це за сили, які дають йому можливість творити і підкоряти собі світ, яка природа його розуму, яким законам підкоряється його внутрішня, душевна життя? Цей момент і був народженням самосвідомості людства, тобто народженням психологічного знання. Подія, що колись сталося, можна коротко висловити так: якщо раніше думку людини направлялася на зовнішній світ, то тепер вона звернулася на саму себе. Людина наважився на те, щоб за допомогою мислення почати досліджувати саме мислення. Т.ч., тільки в психології думка людини здійснює поворот на себе., Тільки в ній наукову свідомість людини стає його науковим самосвідомістю 
3. Особливість психології полягає в її унікальних практичних наслідках. І ці наслідки якісно відрізняються від результатів інших наук. Адже пізнати щось - означає опанувати цим «щось», навчитися ним управляти. А в разі психології це значить - навчитися керувати своїми психічними процесами, функціями, здібностями. При цьому треба підкреслити, що пізнаючи себе, людина буде себе змінювати. Отже, психологія - наука, не тільки пізнає, а й конструюються, творить людину.                                                                                                                              
як систему перевірених знань психологію мало хто знає, в основному тільки ті, хто нею спеціально займається, вирішуючи наукові і практичні завдання.Разом з тим як система життєвих явищ психологія знайома кожній людині. Вона представлена ​​йому у вигляді власних відчуттів, образів, уявлень, явищ пам'яті, мислення, мови, волі, уяви, інтересів, мотивів, потреб, емоцій, почуттів і багато іншого. Основні психічні явища ми безпосередньо можемо знайти в самих себе і побічно спостерігати в інших людей. 
Короткий історичний нарис 
в науковому у споживанні термін «психологія» з'явився вперше у 16 столітті. Спочатку він ставився до особливої ​​науці, яка займалася вивченням про душевних чи (як прийнято говорити тепер) психічних явищ, тобто таких, які кожна людина легко виявляє у власній свідомості в результаті самоспостереження. Пізніше, в 17 - 19 століттях, сфера досліджень психологів значно розширилася, включивши в себе неусвідомлювані психічні процеси(несвідоме) і діяльність людини. 
в 20 столітті психологічні дослідження вийшли за рамки тих явищ, навколо яких вони протягом століть концентрувалися. У зв'язку з цим назву «психологія» почасти втратило свій первинний, досить вузький зміст, коли воно відносилося тільки до суб'єктивних, безпосередньо сприйманим і пережитим людиною явищ свідомості. Проте, до цих пір за сформованою століть традиції, за цією наукою зберігається її колишня назва. 
з 19 століття психологія стає самостійною і експериментальної областю наукових знань. 
таким чином, психологія у своєму розвитку пройшла кілька етапів: 
· 1 етап - психологія як наука про душу. Таке визначення психології було дано більше двох тисяч років тому. Наявністю душі намагалися пояснити всі незрозумілі явища в житті людини. 
· 2 етап - психологія як наука про свідомість. Виникає в xvii ст. У зв'язку з розвитком природничих наук. Здатність думати, відчувати, бажати назвали свідомістю. Основним методом вивчення вважалося спостереження людини за самим собою і опис фактів. 
· 3 етап - психологія як наука про поведінку. Виникає в xx столітті. Завдання психології - ставити експерименти і спостерігати за тим, що можна безпосередньо побачити, - а саме, поведінка, вчинки і реакції людини (мотиви, що викликають вчинки, не враховувалися).  
· 4 етап - психологія як наука, що вивчає об'єктивні закономірності, прояви і механізми психіки. 
історія психології як експериментальної науки починається в 1879 році підставою в Лейпцигу німецьким психологом Вільгельмом Вундтом першої в світі експериментальної психологічної лабораторії. У 1885 році в.м. Бехтерєв організував подібну лабораторію в Росії. 

2. Предмет психології. Основні складові психології як науки

   Разом з філософією, соціологією та педагогікою психологія є наукою про людину та її життєдіяльність.

   Психологія — це наука про закономірності розвитку і функціонування психіки як особливої форми життєдіяльності. Отже, предметом психології є психічна діяльність людини, психічні процеси, стани, властивості людини; розкриття законів виникнення, розвитку і перебігу психологічної діяльності; становлення психічних властивостей людини; з'ясування життєвого значення психіки.
   Назва науки пішла від поєднання двох грецьких слів: "псюхе" (душа) і "логос" (вчення), що означає "наука про душу".
   Психологія як наука має низку особливостей: по-перше, психологія є наукою про найскладніше, що відоме людству, — вона має справу із властивістю високоорганізованої матерії, що називається психікою; по-друге, завдання психології складніші, ніж будь-якої іншої науки, оскільки тільки в ній зливається об'єкт і суб'єкт пізнання; по-третє, психологія є однією із наймолодших наук, умовно її становлення, як науки, пов'язують із 1879 p.; по-четверте, психологія має унікальне практичне значення для людини. Вона дає змогу: а) глибше пізнати себе, а отже, і змінювати себе; б) навчитися управляти своїми психічними функціями, діями та всією своєю поведінкою; в) добре розуміти інших людей і взаємодіяти з ними.
 
Що ж є предметом вивчення психології?\\

 Перш за все,

1. Психіка людини і тварин, що включає в себе багато суб'єктивні явища. За допомогою одних, таких, наприклад, як відчуття і сприйняття, увага і пам'ять, уяву, мислення і мова, людина пізнає світ. Тому їх часто називають пізнавальними процесами. Інші явища регулюють його спілкування з іншими людьми, безпосередньо керують діями і вчинками. Їх називають психічними властивостями й станами особистості, включають до їх числа потреби, мотиви, цілі, інтереси, волю, почуття і емоції, нахили та здібності, знання і свідомість. Крім того, психологія вивчає 
2. Людське спілкування і поведінка, їх залежність від психічних явищ, і в свою чергу, 
3. Залежність формування і розвитку психічних явищ від спілкування і поведінки. Людина не просто проникає у світ з допомогою своїх пізнавальних процесів. Він живе і діє в цьому світі, творячи його для себе з метою задоволення своїх матеріальних, духовних та інших потреб, здійснює певні вчинки. Для того, щоб зрозуміти і пояснити людські вчинки, ми звертаємося до такого поняття, як 
4. «Особистість». У свою чергу, психічні процеси, стани і властивості людини, особливо в їх вищих проявах, навряд чи можуть бути осмислені до кінця, якщо їх не розглядати в залежності від умов життя людини, від того, як організовано його взаємодія з природою і суспільством (діяльність і спілкування). 
5. Діяльність і спілкування також тому становлять предмет сучасних психологічних досліджень. 
психічні процеси, властивості і стани людини, його спілкування і діяльність поділяються і досліджуються окремо, хоча в дійсності вони тісно пов'язані один з одним і складають єдине ціле, зване життєдіяльністю людини. 
            крім індивідуальної психології поведінки в коло явищ, що вивчаються психологією, входять відносини між людьми в різних людських об'єднаннях - великих і малих групах, колективах.

Завдання :

Творча робота на виявлення нестабільних станів людини «Людина під дощем»

 СУЧАСНА ПСИХОЛОГІЯ ВИВЧАЄ:

 1. процесиуява, сприйняття, забування, запам'ятовування, індивідуальні ідеомоторіка, інсайт, інтроспекція, мотивація, внутрішні мислення, научіння, узагальнення, відчуття, пам'ять, (психічні) персоналізація, повторення, уявлення, звикання прийняття рішень, рефлексія, мова, самоактуалізація, самонавіювання , самоспостереження, самоконтроль, самовизначення, творчість, впізнавання умовивід засвоєння 
2. стани: адаптація, афект, потяг, увагу, збудження, індивідуальні галюцинація, гіпноз, деперсоналізація, диспозиція, внутрішні бажання, інтерес, любов, меланхолія, мотивація, (психічні) намір, напруженість, настрій, образ, відчуження, переживання, розуміння, потреба , неуважність, самоактуалізація, самовладання, схильність, пристрасть, прагнення, сором, стрестемпераменттривожність, переконаність, рівень домагань, втома, установка, стомлення, почуття, фрустрація, ейфорія, емоція 
3. властивості: ілюзії, константність, воля, індивідуальність, індивідуальні задатки, комплекс неповноцінностіособистість, внутрішні обдарованість, забобон, працездатність, (психічні) рішучість, ригідність, совість, упертість, флегматичність, характер, егоцентризм

Коли я вперше почала цікавитися питанням професійної етики, то в мене виникла маса запитань :

“ А чим же все таки професійна етика відрізняється від загальної етики і чи різниця між ними справді величезна?” . На той момент я запевняла себе в тому , що нічого цікавого я не дізнаюся, але як виявилося я помилялася.

Прочитавши чимало статей я знайшла ,як на мене, саме оптимальне визначення терміну “професійна етика” . Якщо говорити розмовною мовою, то це просто на просто сукупність конкретних моральних принципів і норм відповідно до тієї сфери діяльності в якій працює людина. Що ж до мого питання про те, чим схожі професійна та загальна етика, то відповісти можна так:- “ Основою етики є мораль, професійна мораль існує поряд , навіть можна сказати, є невід’ємною частинкою загальнолюдської моралі і формується на її основі”. Тому сміло можна говорити, що ці два терміни взаємозалежні та дуже схожі.

Професійна етика хоч і відокремлюється від загальної , але першопочатки все таки бере саме з неї. Але в різних компаніях які займаються різними сферами діяльності професійна етика дуже різниться. Навіть компанії які займаються однією сферою діяльності ( торгівлею) можуть мати різні професійні моральні норми, які закладенні в статуті або в неформальних, не писемних корпоративних правилах .

V. Підсумок уроку.

- Що вивчає наука «Психологія»?

- З якими психічними процесами ви сьогодні познайомились?

- За допомогою чого ми пізнаємо світ?

 • Чим визначається моральність людини?
 • Що називається професійною етикою?
 • Що можна віднести до сенсу життя людини?

VI. Домашнє завдання.

 1. Вивчити конспект.
 2. Написати твір-ессе «Я гуляю під дощем»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 2

Тема: Дотримання правил професійної етики

Мета: освоїти знання професійної етики та навчитися етичних норм особистості, розвити звички до планування своїх дій, виховувати культуру поведінки та мови.

Поняття для засвоєння: культура, професійна етика, етичні норми

Тип уроку: комбінований.

 

Хід уроку

 

І. Організаційний момент.

Привітання (3 хв.) – настрій на позитив
Темою сьгоднішнього уроку є етика та культура організації. Непомічаючи, ми завжди використовуємо етичні норми чи передуваємо в середовищі, яке є невід’ємною складовою етики та культури організації. “Знаєте, чому я пішов з цього банку?” — сказав якось керівник однієї з київських фірм. — “Тому що там до мене ставилися як до клієнта, на якому можна заробити. А я хочу, щоб на мене дивилися як на ділового партнера, з яким треба працювати”.
Правила етикету обов’язково закладаються в тій установі, яка хоче мати ділові відносини з іншими організаціями, залучити їх до ефективного співробітництва і, врешті-решт, мати від цього прибутки. Етика та етикет службових взаємовідносин зобов’язують праців¬ників бути однаково ввічливими і уважними до будь-якого клієнта, щиро готовими взяти участь у вирішенні його справ. Від того, як кожний працівник ставиться до людей, з якими він має справу, зале¬жить імідж установи. Думка клієнта про працівника стає думкою клієнта про фірму взагалі.
 

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку.

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

 • Що ви знаєте про науку психологію?
 • Що вивчає ця наука?
 • Що таке етика та етикет?

ІV. Вивчення нового матеріалу.

І. ІІ. Релаксація (1 хв.) – після серйозного веселе
Приходить чоловік до лікаря.
- Доктор, я проковтнув муху….
- Роздягайтеся, зробимо укол – і все пройде. Лікар робить укол….
- А чому так боляче?????
-А ви думали, дихлофос безболісно діє?
 

1. Основні засади етики та культури

Культура (лат. cultura — догляд, освіта, розвиток) — властиві людині, набуті вихованням і суспільно санкціоновані способи діяльності та поведінки.
Вона постає як сукупність результатів людської діяльності, процес і результат відокремлення людини з природи, створення нової реальності та способу свого існування, так званої “іншої природи”. Конкретніший рівень культури пов'язують із способом, організацією, “технологією” людської діяльності. Для психології управління певне значення мають міркування стосовно існування рівнів контекстів культури. Культуру високого контексту характеризує те, що в ній інформація подається в неявній формі, вона зрозуміла тільки тим, хто має досвід перебування в конкретному культурному середовищі. В культурі низького контексту індивіди тримаються на певній психологічній дистанції, тому інформація між ними повинна мати відкритий характер.
Голландський учений Гірт Хофстед трактує поняття “культура” як колективне програмування людської свідомості, що визначає реакцію працівників на події, які відбуваються на робочому місці.

Він виокремлює такі елементи культури:
— дистанція влади. Вона постає як ступінь, згідно з яким наділені меншою владою співробітники організацій приймають її нерівномірний розподіл;
— неприйняття невизначеності. Його засвідчує виникнення в суб'єктів відчуття небезпечності в невідомих або невизначених ситуаціях;
— індивідуалізм/колективізм. Індивідуалізм притаманний суспільствам, у яких утвердилися вільні зв'язки між індивідами. За таких умов кожен турбується про себе, своїх рідних, сім'ю;
— мужність/жіночість. Мужність — характеристика суспільства, в якому соціальні ролі статей точно визначені, наприклад, чоловіки повинні бути жорсткими, наполегливими при досягненні матеріального успіху, а жінки — сповідувати скромність, ніжність і відповідати за якість життя.
Етика (лат. ethica, від грец. ethos — вдача, звичка) — філософська дисципліна про походження і сутність моралі; норми поведінки, сукупність моральних правил соціальної спільноти.
Етика як система моральних принципів, як загальна характеристика поведінки людей, котра відповідає або не відповідає моральним вимогам, роз'яснює моральне значення конкретних дій, мотивів, характерів, які вивчають психологи. Вона зобов'язує людину відрізняти правильну поведінку від неправильної, а психологія розкриває психічну природу конкретних виявів поведінки і умови формування цих моральних явищ.
Такі компоненти морального здоров'я учасників управлінського процесу, як моральні переконання, моральні якості (почуття відповідальності, совість, безкомпромісність тощо), моральні звички, здібності та дії, регулюють процес формування професійних навичок в управлінській діяльності.
Основоположними етики відносин усередині організації є такі принципи:
— відповідність моральних цінностей організації загальнолюдським цінностям;
— відповідність моральних цінностей організації її соціокультурному та етнопсихологічному контексту;
— орієнтація, інтегрування інтересів працівників навколо поставлених цілей;
— свідома трудова дисципліна;
— орієнтація на потреби й можливості людини;
— моральна задоволеність осіб організації комунікативними зв'язками, взаємодією, спільною трудовою діяльністю;
— моральна захищеність особистості в організації;
— моральна зацікавленість працівників в опануванні моральними цінностями;
— стимулювання етичної поведінки працівників, наявність в організації моральних традицій.

2.

Сутність професійної етики полягає в її дотриманні. Кожна компанія дотримується певних корпоративних моральних устроїв. В деяких компаніях за їх дотриманням слідкує відділ персоналу , який в свою чергу постійно доносить до кожного працівника своєї компанії настанови їхньої професійної етики , яка була закладена керівництвом даної установи. Я наведу такий приклад професійної етики як: професійна етика менеджерів.

Менеджер як і інший працівник згідно етикету має знати свого наставника і інших керівників , які стоять над ним. Також має знати цілі , історію компанії ,починаючи з року заснування всі її досягнення , переваги, недоліки, нагороди, якість продуктів та послуг які пропонує компанія на ринку, їхню конкурентоспроможність. Також на мою думку в корпоративну етику менеджерів входить не розголошення корпоративних таємниць , не розголошення специфіки виробництва , планів на майбутнє та інновацій.

Насправді ж кожна організація має свій статут (школа , редакція,юридична компанія, рекламна компанія,тур агенція ) і його зміст ,тобто всі його настанови, правила , заборони певною мірою становлять професійну етику. При цьому, етика включає в себе, не лише дотримання статуту організації , але й дотримання моральних чеснот людства( гідність, чесність, людяність, вихованість, стриманість, порядність, емпатійність).

Багато етичних правил залежать від керівництва яке їх заклало, тому воно має саме їх дотримуватися, таким чином демонструючи обов’язковість виконання цих етичних норм так, як є така народна мудрість “Риба гниє з голови”. Згідно з цим можна дійти до того висновку, що керівнику обов’язково необхідно мати індивідуальні моральні чесноти, які будуть вдало поєднуватися з корпоративною етикою організації.

Виділяють такі правила професіональної етики:

1)”золотий стандарт” тобто ніколи не дозволяти собі відноситися до свого керівництва, підлеглих, колег, клієнтів так як не хотіли би , щоб вони відносилися до вас;
2) справедливість при наданні працівникам певних ресурсів для їх професійної діяльності;
3) обов’язкове виправлення етичних порушень незалежно від того ,коли вони були допущені;
4) дії і поведінка працівника вважаються етичними , якщо вони допомагають розвитку організації або ж її підрозділів в етичному направленні;
5) дії організації і працівника вважаються етичними в тому випадку ,коли вони не порушують хоча би загальних етичних норм їхньої професії;
6) етичним вважається терпиме відношення працівників до моральних устоїв не лише своєї організації, а й до норм і моральних принципів інших організацій, регіонів та країн;
7) вміле поєднання етичного і морального релятивізму з універсальними умовами етики;
8) колективні й індивідуальні першопочатки беруться за основу в прийнятті і розробці рішень в ділових відносинах;
9) працівник обов’язково повинен мати особисту думку при рішенні службових завдань;
10) без насилля, без натиску на підлеглих, тобто доручення повинні даватися в толерантній формі і відповідній манері ділового спілкування;
11) введення етичних стандартів в життя організації шляхом непреривної праці менеджера та колективу організації;
12) при дії організації обов’язково необхідно враховувати можливу протидію;
13) принцип довіри , тобто працівник повинен відчувати відповідальність за наданні йому повноваження;
14) принцип безконфліктності;
15) принцип свободи-не обмеження свободи інших, який прописаний в посадових інструкціях;
16) власна етична поведінка та спонукання колег до дотримання етичних норм;
17)принцип не критикування конкурентів як зовнішніх так і в середині компанії;

На мій погляд саме такими правилами повинні керуватися всі працюючі громадяни не звертаючи уваги на специфіку , тому що специфічні правила це одне , а наведені вище є загальними для всіх професій. На завершення можна дійти висновку що, професійна етика — це невід’ємна частина нашого життя. Бо в сучасному суспільстві у взаєминах з людьми всі ми повинні дотримуватися норм і правил моралі.

V. Підсумок уроку.

- Чому етику та етикет відносять до психології людини?

- З якими психічними процесами ви сьогодні познайомились?

- Чим визначається моральність людини?

 • Що називається професійною етикою?
 • Які вимоги висуває сучасність до керівника?

VI. Домашнє завдання.

 1. Вивчити конспект.
 2. Написати в зошиті «10 правил етикету яких я дотримуюсь особисто»

 

VІІ. Заключна частина уроку
Довго сам учись, коли хочеш навчити інших

 

docx
Пов’язані теми
Психологія, Розробки уроків
Додано
9 березня
Переглядів
78
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку