Тема уроку. КЛАСИФІКАЦІЯ ВУГЛЕВОДНІВ

Про матеріал
Комбінований урок метою якого є •Узагальнити й систематизувати знання учнів про класифікацію вуглеводнів; •розвивати вміння й навички учнів самостійно визначати класи вуглеводнів, використовувати раніше набуті знання в новій навчальній ситуації; •виховувати творчу, допитливу особистість.
Перегляд файлу

ДНЗ «Борщівський професійний ліцей.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема уроку. КЛАСИФІКАЦІЯ ВУГЛЕВОДНІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала викладач хімії та біології

 вищої категорії, старший вчитель

Фургач Т.Й.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата ___/___/___            Урок №                  

 

Тема уроку. КЛАСИФІКАЦІЯ ВУГЛЕВОДНІВ

Мета:

 •                       Узагальнити й систематизувати знання учнів про класифікацію вуглеводнів;
 •                       розвивати вміння й навички учнів самостійно визначати класи вуглеводнів, використовувати раніше набуті знання в новій навчальній ситуації;
 •                       виховувати творчу, допитливу особистість.

Обладнання та реактиви: підручник, картки-завдання.

Базові поняття та терміни: вуглеводні, алкани, алкени, парафіни, ароматичні вуглеводні, циклоалкани, алкіни, аліфатичні, насичені та ненасичені вуглеводні, загальна формула                                                                                                 

Тип уроку: комбінований.

Форми роботи: Хімічний тренінг: «Пригадай»;  Розповідь з елементами бесіди;                                                                                                                                      

Прийом «Гронування» (колективна робота); Вправа Мікрофон «Незакінчене речення»; Творче завдання: «Я – репортер».

Наскрізні змістовні лінії:

Громадянська відповідальність.

Навчатися працювати в команді, відповідально ставитись до завдань, визначених колективом, та ретельно виконувати свою частину роботи. У позаурочний час дбати про чистоту навколишнього середовища свого регіону, берати посильну участь у реалізації соціально значущих навчальних проектів.

Здоров’я і безпека.

Дотримання правил безпечного поводження з речовинами і матеріалами у лабораторії, побуті й довкіллі; усвідомлення залежності здоров’я від чистоти води, повітря, складу харчових продуктів; дотримання здорового способу життя.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Значення засобів захисту рослин і їхній вплив на здоров’я людей та довкілля за їх неправильного використання.

Забезпечення збереження довкілля під час одержання, зберігання, транспортування і застосування вуглеводнів та їхніх похідних

Підприємливість і фінансова грамотність

Одержання алканів, етену, етину, бензену, їх застосування.

Компетентності: предметна компетентність, ключова компетентність: інформаційно-цифрова, спілкування державною мовою, екологічна грамотність і здорове життя, обізнаність та самовираження у сфері культури, математична компетентність

 

Хід уроку

І. Організаційний момент

Привітання, побажання хорошого настрою.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань

 

Хімічний тренінг: «Пригадай»

- Що називається ізомерами?

- В чому полягає суть явища ізомерії?

- Від чого залежать властивості органічних сполук?

- Яка валентність Карбону в органічних сполуках?

- Який тип хімічного зв’язку характерний для органічних сполук?

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

Напишіть структурні формули ізомерів складу С6Н14 і вкажіть їхні назви за міжнародною номенклатурою.

А) Н3С- СН2- СН2- СН2- СН2- СН3   - гексан

 Б)  Н3С- СН- СН2- СН2- СН3  – 2-метилпентан

 

СН3

В)   Н3С- СН2- СН- СН2- СН3  – 3-метилпентан                                                                                                                               

     

СН3

Г)  Н3С- СН- СН- СН3  – 2,3-диметилбутан

      

СН3 СН3

 

  СН3   

                  

Д) )   Н3С- С- СН- СН3  – 2,2-диметилбутан

                       

                   СН3

Завдання 2

Складіть формули речовин:                                                                                                                       2,2-диметилбутан,                                                                                                                                              3,3,4-триметилгексан,                                                                                                                                       3-етил-2-метил-4-пропілгептан.

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні ми починаємо вивчення нової теми – «Вуглеводні» (учні записують тему у зошити). Під час вивчення цієї теми ви дізнаєтесь про різні класи вуглеводнів, про фізичні та хімічні властивості, способи добування та застосування вуглеводнів; навчитесь використовувати отриманні на практиці.  А на сьогоднішньому уроці ви розширите свої знання про класифікацію вуглеводнів(учні записують тему уроку у зошити).

 

ІV. Вивчення нового матеріалу                                                                                                      

Вуглеводні — це органічні речовини, що складаються з атомів Карбону й  атомів Гідрогену. Їхня загальна формула — CxHy.

 •                  Наведіть приклади вуглеводнів.
 •                  Де в природі поширені вуглеводні?

 

Класифікація вуглеводнів

Розповідь з елементами бесіди                                                                                                                                     

Класифікацію вуглеводнів здійснюють за такими структурними ознаками,що визначають властивості цих сполук:

 •                  Будова карбонового ланцюга;
 •                  Наявність у ланцюзі кратних зв’язків.

Залежно від будови карбонового ланцюга вуглеводні поділяють на дві групи:

 •                  ациклічні, або аліфатичні, тобто «жирні» (від грецького слова алейфар — «жир»);                                                                                                                                                                    
 •                  циклічні.

Відкритий (незамкнутий) ланцюг аліфатичних вуглеводнів може бути нерозгалуженим або розгалуженим. Вуглеводні з нерозгалуженим карбоновим ланцюгом називають нормальними (н-) вуглеводнями.                                                                                                                               

З-поміж циклічних вуглеводнів виокремлюють:                                                                              

 •                  аліциклічні (тобто аліфатичні циклічні);
 •                  ароматичні (арени).                                                                                                                                          

У цьому випадку класифікаційною ознакою є будова циклу.                                                                                  До ароматичних вуглеводнів зараховують сполуки, що містять один або кілька бензенових циклів (формула бензену — C6H6).

За ступенем насиченості розрізняють:

 •                  насичені вуглеводні (алкани й циклоалкани), у яких наявні лише прості зв’язки  і відсутні кратні зв’язки;
 •                  ненасичені, що водночас із одинарними зв’язками  містять подвійні або потрійні зв’язки (алкени, алкадієни, алкіни, циклоалкени, циклоалкіни).

Прийом «Гронування» (колективна робота) 

 

 

 

 

 

                        Замкнений ланцюг                         Незамкнений ланцюг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання Користуючись схемою класифікації вуглеводнів написати формули вуглеводнів

 

V. Узагальнення та систематизація знань

Вправа Мікрофон «Незакінчене речення»

Закінчи речення:

-                      вуглеводні – це …

-                      ненасичені вуглеводні містять…

-                      за ступенем насиченості розрізняють…

-                      за будовою карбонового ланцюга вуглеводні поділяють на …

 

VІ. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника, підготувати навчальний проект.

Творче завдання: «Я – репортер» - підготувати матеріал про поширення алканів у природі.

VІІ. Підсумок уроку

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 10 клас, Розробки уроків
Додано
15 січня
Переглядів
106
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку