Тест Перевірна робота "Жири"

Про матеріал
Перевірна робота у вигляді тестових завдань з підтеми " Жири" на 2 варіанти.
Перегляд файлу

Перевірочна робота 

«Жири»

І варіант

1.                  Реакція проведена К.В.Шеєле і М.Е.Шеврьолем з жирами є :

а) реакцією гідролізу     б) реакцією естерифікації     в) реакцією дегідратації   г)реакцією синтезу

2.                  Реакція синтезу із гліцерину та вищих карбонових кислот , жироподібної речовини була проведена :

а) К.В. Шеєле у 1779 р.     б)К.Ж. Жоффруа у 1741р.   в)М.Бертло у 1854 р.   г)М.Шеврьолем у 1811 р.

3.                  Вкажіть прізвище вченого , який «солодку олію Шеєлє» назвав гліцерином :

а) М.Бертло    б) К.Ж. Жоффруа     в) ) К.В. Шеєле     г) М.Шеврьоль

4.                  Молекули жирів складаються із залишків: а)одноатомних спиртів та карбонових кислот; 

б)гліцерину та вищих карбонових кислот; в) естерів;  г) глюкози. 

5.                  Знайдіть відповідність між назвою і формулою вищої карбонової кислоти :

а) стеаринова                 1)С15Н31СООН

б) олеїнова                     2) С13Н27СООН

в) пальмітинова              3) С17Н35СООН

г) міристинова                4) С17Н33СООН

6.                  Вкажіть групу , де вказані виключно насичені кислоти :

а) олеїнова, пальмітинова , линолева      б) стеаринова , пальмітинова , арахінова   

в) олеїнова , арахінова , стеаринова         г) линоленова, пальмітинова, міристинова 7.           Жири – це речовини :

а) гідрофільні     б) токсичні    в) масні     г)драглисті осади д)з низькою теплопровідністю.  Відповіді: 1(а,г), 2(б,в), 3(в,д), 4(д,а)

8.                  Розташуйте кислоти у порядку зростання їх ненасиченості :

а) олеїнова       б)стеаринова    в) линолева   г) линоленова

9.                  Стеаринова кислота використовується для: а) виготовлення клеїв  б) виготовлення розчинників,  в) виготовлення новорічних свічок,  г) виготовлення мила.

10.               Мила утворюються із жирів в результаті реакції :

а)етерифікації     б)лужного гідролізу    в) кислотного гідролізу   г) нейтралізації

11.               Виберіть реактив , за допомогою якого можна довести ненасичений характер триолеїнату : а)AgNO3   б)Ca(OH)2     в)H2O    г)Br2

12.               Тваринні жири в основному тверді, так як до складу їх молекул входять залишки : а) нижчих карбонових кислот,  б) вищих  насичених карбонових кислот,  в) вищих ненасичених карбонових кислот,  г)  насичених одноатомних спиртів.

13.               Вкажіть групу вітамінів, які добре розчиняються в жирах: 1. А     2. В    3.С    4.Д     5.F   а) 1,4,5   б)2,3,5  в) 2,3,4   г) 1,2,3.

14.               Виберіть явище, яке супроводжує дієту з повною відмовою від жирів: а) ожиріння 

б)зниження захисних можливостей організму,  в) порушення рухливості суглобів, г)зниження згортання крові.

15.               Напишіть реакцію лужного гідролізу тристеарату :

16.               Поясніть , в чому проявляється відмінність між рослинними та тваринними жирами за агрегатним станом.

17.               Чому арктичні організми мають прошарок жиру до 40см? Поясніть.

18.               Запишіть формулу трипальмітионату. 

19.               Виберіть напрямки застосування жирів в народному господарстві: 1. Газозварювання , 2.Миловаріння   3. Харчова промисловість.  4. Виготовлення будматеріалів. 5. Виробництво біодизелю та гліцерину. Відповідь: а) 1,2,3  б) 2,3,4   в) 1,4,5   г) 2,3,5

20.               Якими розчинниками слід вибавляти жирові плями: а) водою,  б) неполярними розчинниками, 

в) розчинами кислот, г) миючими засобами. Відповіді: 1 а,б    2 а,в      3 б,г     4  а.

Перевірочна робота 

«Жири»     ІІ варіант

1. Реакція, проведена М. Бертло з утворенням жироподібної речовини із гліцерину та вищих карбонових кислот є  :

а) реакцією гідролізу     б) реакцією естерифікації     в) реакцією дегідратації   г)реакцією гідратації 2.      Як називається реакція  лужного гідролізу жирів, проведена М.Шеврьолем :

а) окиснення      б)відновлення    в)омилення   г)естерифікації

3.                  Вкажіть прізвище вченого , який  вперше добув із жирів «солодку олію»:

а) М.Бертло    б) К.Ж. Жоффруа     в) ) К.В. Шеєлє     г) М.Шеврьоль

4.                  Знайдіть відповідність між назвою і формулою вищої карбонової кислоти :

а) стеаринова                  1)С19Н39СООН

б) олеїнова                      2) С15Н31СООН

в) пальмітинова               3) С17Н33СООН

г) арахінова                     4) С17Н35СООН

5.                  Вкажіть групу , де вказані виключно ненасичені кислоти :

а) олеїнова, линоленова , линолева      б) стеаринова , пальмітинова , арахінова   

в) олеїнова , арахінова , стеаринова         г) линоленова, пальмітинова, міристинова 6.           Жири – це речовини :

а) гідрофільні     б) їдкі   в) гідрофобні    г) тугоплавкі  д) легші за воду

Відповіді : 1) а,б   2)  б,г   3) в,д   4) в,г

7.          Розташуйте кислоти у порядку зростання їх насиченості :

а) линолева       б)стеаринова    в) линоленова   г) олеїнова  8.            Вкажіть формулу твердого мила :

а) С17Н35СООNa      б)C17H33COOH     в)C17H35COOK       г)C17H35COOH 9.    Вищі карбонові кислоти утворюються із жирів у результаті реакції :

а)етерифікації     б)лужного гідролізу    в) кислотного гідролізу   г) нейтралізації

10.                 Виберіть реактив , за допомогою якого можна ненасичений триолеїнат ( олію) перетворити в твердий жир ( маргарин) :

а)AgNO3   б)Ca(OH)2     в)H2    г)Br2

11.                 Напишіть реакцію лужного гідролізу трипальмітионату :

12.                 В горбах верблюдів запас жиру складає 120 кг. Поясніть для чого верблюд запасає цей жир?

13.                 Поясніть відмінності у будові твердих  та рідких жирів . 

14.                 Запишіть реакцію , яка пояснює  як із рослинної олії добути маргарин.

15.                 Виберіть  біологічні функції  жирів: 1) будівельна, 2) збереження спадкової інформації, 

3)регуляторна,  4) енергетична,  5) транспортна,  6) дихальна,  7) рухова. Відповіді:  а) 1,2,3   б) 2,5,6    в) 4,5,7    г) 1,3,4.

16.                 Запишіть формулу тристеарату. 

17.                 Виберіть напрямки застосування жирів в народному господарстві: 1. Теплоізоляція ,

2.Виготовлення олійних фарб   3. Харчова промисловість.  4. Парфумерія і косметика.

5.Добування  насичених одноатомних спиртів. Відповідь: а) 1,2,3  б) 2,3,4   в) 1,4,5   г) 2,3,5

18.                 Рослинні  жири в основному рідкі, так як до складу їх молекул входять залишки : а) нижчих карбонових кислот,  б) вищих  насичених карбонових кислот,  в) вищих ненасичених карбонових кислот,  г)  насичених одноатомних спиртів.

19.                 Вкажіть явище, яке супроводжує повну відмову від жирів в раціоні людини: а) ожиріння  б)сухість та зморшкуватість шкіри,  в) порушення рухливості суглобів, г)зниження згортання крові.

20.                 Виберіть жиророзчинні вітаміни: а) С  б) Д   в) F   г) А   д) В. Відповіді:  1. а,б,в    2.а,б,д   

3.д,г,б    4. б,г,в

 

 

pdf
Додано
16 січня
Переглядів
219
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку