Тема уроку: Корінь n-го степеня та його властивості. Степінь з раціональним показником та його властивості. Самостійна робота.

Про матеріал

Дана розробка надає можливість розвивати алгоритмічну культуру учнів як здатність діяти за заданим алгоритмом, а також уміння самостійно конструювати нові алгоритми на основі аналізу й узагальнення послідовності виконуваних операцій і дій, що ведуть до шуканого результату.

Перегляд файлу

 

Перед людиною є три шляхи до пізнання:

шлях мислення - найбільш благородний,

шлях наслідування - найбільш легкий

і шлях особистого досвіду - найбільш важкий. 

Конфуцій

 

Дистанційне навчання – сукупність новітніх технологій, що забезпечують доступ до інформації в інтерактивному режимі учнів за допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Використання інформаційно - комп’ютерних технологій при викладанні математики, в сучасних умовах, є невід’ємною частиною освітнього процесу. Інформаційні технології – з одного боку, це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, з іншого – ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, наочності, науковості, пізнання.

    Перед викладачем постає основна задача, яка потребує впершу чергу наполегливої та організованої роботи, щоб зуміти  перетворити здібність і старанність дитини на можливість досягнення успіху. Потрібен пошук та впровадження нових форм роботи, як індивідуальної так і групової. Впровадження нових технологій, які працюватимуть, використовуючи потенціал інтелектуально збагаченого середовища, атмосферу творчості та цікавості. Серед методів, які спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності учнів, важлива роль належить самостійній роботі учня.

До самостійної роботи можна віднести і самостійне вивчення теорії за підруч­ником, і самостійне доведення теорем, і самостійне розв'язування задач, виконання різних завдань: тестів, математичних диктантів, лабораторних робіт, практикумів, семінарів, математичних олімпіадах, ЗНО і ДПА.  Самостійну роботу учнів слід розглядати як метод навчання, як освітню технологію. Навчатись можна не тільки з підтримки викладача, не тільки під час ко­лективного розв'язування задач і вправ, а й самостійно.

 Працюючи самостійно, учні, як правило, глибше вникають в зміст опрацьованого матеріалу, краще зосереджують свою увагу на розв’язанні поставлених задач. Тому знання, уміння і навички, набуті учнями в ре­зультаті добре організованої самостійної роботи, бувають  міцнішими і ґрунтовнішими. Крім того, у процесі самостійної роботи в учнів виховується  наполегливість,   увага, витримка та інші корисні якості.

 В підсумку можна сказати, що основне завдання, яке стоїть перед викладачем не тільки в тому, щоб викласти матеріал, а й пробудити в учнів бажання отримати знання, розвивати свій світогляд та вміти навчатися. Під час викладання матеріалу слід поєднувати активізацію пізнавальної діяльності учнів із загальною активністю особистості. Основною метою є,  щоб наші учні виростали всебічно розвиненими, бо саме знання і компетентність потрібні для виживання в сучасних умовах. Саме уроки математики дають великі можливості для розвитку пізнавальних інтересів.

 

Тема уроку: Корінь n-го степеня та його властивості. Степінь з раціональним показником та його властивості. Самостійна робота.

Мета уроку:

Навчальна: повторити:

 • означення та властивості кореня n-степеня
 • означення та властивості степеня з раціональним показником
 • перетворення виразів, що містять корені n-степеня
 • перетворення виразів, що містять степені з раціональними показниками

Розвивальна:

 • Розвивати  інтелект  учнів, уміння   аналізувати, класифікувати, порівню- вати.
 • Розвивати  алгоритмічну культуру учнів як здатність  діяти за заданим алгоритмом, а також  уміння   самостійно   конструювати  нові  алгоритми на основі  аналізу й узагальнення  послідовності   виконуваних   операцій і дій, що ведуть до шуканого результату.
 • Розвивати  вміння   працювати    самостійно, а також самостійно здобу-вати знання.

Виховна:

 • Виховувати  загальнолюдські   цінності: національну   свідомість, повагу до національної  культури.
 • Виховувати  дисципліну, звичку до систематичної   розумової  праці.
 • Виховувати  позитивне   ставлення учнів до навчально-пізнавальної діяльності.
 • Виховувати  уміння  сконцентруватися,  слухати інших.

Тип уроку: Веб-заняття.

Методи та прийоми: бесіда, демонстрація презентації, виконання усних вправ, самостійна робота.

Обладнання: персональний комп’ютер, середовище Classroom та Google Meet, презентація у CANVA, посилання на проходження самостійної роботи на освітньому онлайн-порталі «На Урок»

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Перевірка дистанційного приєднаних учнів на урок на платформі  Google Meet, налаштування їх на продуктивну роботу.

 ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Викладач аналізує виконане домашнє завдання учнів, дає відповіді на запитання учнів, які виникли підчас його виконання.

IІІ. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок.

На попередніх уроках ви ознайомились із властивостями кореня n-го степеня та властивостями степеня з довільним показником та з правилами їх застосування.

Оскільки ви маєте виконати самостійну роботу, то ми з вами усно повторимо основні властивості на основі розв’язку вправ.

Демонстрація презентації на весь екран  з вправами.

 

 

 

 

Слайд 1

 

 

Слайд 2

 

Слайд 3

 

 

 

 

 

Слайд 4

 

Слайд 5

 

 

Слайд 6

 

 

 

 

Слайд 7

 

Слайд 8

 

 

 

 

Слайд 9

 

 

 

V. Закріплення і корекція матеріалу.

Самостійна робота за посиланням.

join.naurok.ua

або за посиланням розміщеного в Classroom

 

 

VI. Підсумки уроку.

Аналіз роботи учнів на уроці.

Зразок дистанційно виконаної роботи

 

 

VII. Домашнє завдання.

Підготувати презентацію на тему: Степенева функція, властивості та графіки.

Список використаних джерел

 1. Математика :Завдання до підготовки до ЗНО:нав.посібник/ Кіселевич О.В., Пенцак О.С., Барбуляк Л.В., Гвоздьова Є.В.-Львів, 2018.-384с.
 2. Математика:Тестові завдання. Ч.І.Алгебра (зовнішнє незалежне оцінювання)/І.Я.Клочко.-Тернопіль:Навчальна книга-Богдан,2021.-304с.
 3. Математика: Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту: підручник для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / Г.П.Бевз, В.Г.Бевз.-К. Видавничий дім «Освіта», 2018.-288с.
 4. Джерела Інтернет ресурсів.’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Алгебра і початки аналізу (академічний рівень) 10 клас (Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Полонський В.Б., Якір М.С.)
Додано
25 березня 2022
Переглядів
712
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку