Тема уроку : Плауни, хвощі та папороті

Про матеріал

Розгянуто про особливості будови та розмноження плауні, хвощів та папоротей, риси пристосованості до умов існування, розширити знання учнів про основні місця зростання вищих спорових рослин на Землі та їх значення в природі і житті людини.

Перегляд файлу

Урок: №46

Тема уроку : Плауни, хвощі та  папороті

Мета уроку:

Освітня: сформувати в учнів знання про особливості будови та розмноження плауні, хвощів та папоротей, визначити риси пристосованості до умов існування, розширити знання учнів про основні місця зростання вищих спорових рослин на Землі та їх значення в природі і житті людини.

Розвиваюча: розвинути критичність, систематичність, послідовність мислення; встановлювати причино- наслідкові зв`язки; сформувати вміння порівнювати, аналізувати, робити висновки, працювати з додатковою науково-популярною літературою, готувати стислі повідомлення, розвивати вміння самостійно працювати з текстом та малюнками підручника.

 Виховна:виховувати розуміння цінності природи як першоджерела матеріальних і духовних сил кожної людини; формувати науковий світогляд, виховувати дбайливе ставлення до природи, здійснювати екологічне, естетичне, патріотичне виховання.

Тип уроку: комбінований

Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, пояснення, бесіда),наочні (демонстрація таблиць, гербаріїв ), практичні (робота з таблицями, виконання лабораторного дослідження).

Основні поняття: слань, ризоїд, антеридії, архегонії, елатери,спорофіт, гамето фіт,релікт, вайя, сорус, індузієм, вставний ріст, вузол, кореневище, стробіл, щиток,спорофіли, однодомна та дводомна рослина, цикл розвитку, середовище існування, запліднення, зигота, проросток.

Внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки: історія, географія, народознавство,українська література, природознавство, хімія,фізика.

Обладнання: дидактичні картки, табл. «Відділ Хвощеподібні», табл. «Відділ Плауноподібні» табл. «Відділ Папоротеподібні», табл. «Цикл розвитку хвощів», табл. « Цикл розвитку папоротей», табл. « Різноманітність хвощів та плаунів», табл. Різноманітність Папоротеподібних» гербарії  плаунів, хвощі та папоротей, мікропрепарат « Будова сорусу», мікроскоп.

 • Література: для вчителя:

1. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія. 6-9 класи»[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalni-programy.html.

2. Методика навчання біології та природознавства: Практикум [Текст] / [Мороз І.В. та ін.;за ред. І.В. Мороза]. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010.– 143 с.

3. Котик Т.С. Біологія. 6 клас. Методичні матеріали до уроку. Книжка для вчителя / Т.С.Котик, П.Г. Балан. – К.: Генеза, 2014. – 208 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.in.ua/knizhkadlya-vchitelya-biologiya-6-klas-kotik-balan.

4. Остапченко Л.І Біологія 6 клас. підруч.для загальноосвіт. навч. закл. 6 – й [кл.] / Л.І.Остапченко [та ін.]. – К. : Генеза, 2014. – 224 с.

5.  Задорожний К.М. Усі уроки біології. 7 клас. - Х.: Вид. група «Основа», 2008.

6. Тагліна О.В .Біологія 6 клас. Плани – конспекти уроків.-Х.: Ранок,2008.

 • для учня

1. Андерсон О.А . Біологія 6 клас Роб. зошит / О.А. Андерсон. - К.: Школяр, 2014. – 112 с.

2. Остапченко Л.І Біологія 6 клас. підруч.для загальноосвіт. навч. закл. 6 – й [кл.] / Л.І.Остапченко [та ін.]. – К. : Генеза, 2014. – 224 с.

Структура уроку:

№ етапу

Етап уроку

Час (хв.)

1

Організаційний момент

1

2

Перевірка домашнього завдання

11

3

Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми, мети і завдань

1

4

Сприйняття і усвідомлення  учнями нового матеріалу, осмислення зв’язків та залежностей між елементами виучуваного

20

5

Узагальнення і систематизація вивченого

10

6

Підбиття підсумків уроку,аргументація оцінок

1

7

Повідомлення домашнього завдання

1

 

 

 Хід уроку

п/п

Навчальний зміст

Методи, методичні прийоми і засоби навчання

1.

Організаційний момент

Привітання. Перевірка присутності та готовності  учнів до уроку.

Бесіда

2.

Перевірка домашнього завдання

1.Де розповсюджені та у яких умовах мешкають мохоподібні?

2.Як назвивається наука, яка вивчає мохи?

3.Назвіть прогресивні, які ознаки можна указати в будові мохоподібних, якщо зрівнювати їх зводоростями?

4. Чому мохоподібні досить чутливі до браку води?

5.Яку рослину називають дводомною, а яку однодомою?

6.Назвіть представників відділу Мохоподібні.

7.Охарактеризуйте цикл розвитку зозулиного моху.

8.Як значення мохів у природі та житті людини?

Вправа « Квітка знань»

На дошці прикріплюються лото картинки, які відповідають базовим термінам і поняттям.
1. Листостеблова будова – розчленоване на стебло і листки тіло рослин. 
2. Ризоїди – ниткоподібні вирости гаметофіту, що виконують функції кореня. 
3. Спорофіт (спорогон) – нестатеве покоління в життєвому циклі рослин. 
4. Коробочка – частина спорогону, де розміщуються спори. 
5. Гаметофіт – статеве покоління в життєвому циклі рослин. 
6. Антеридії – чоловічі статеві органи вищих рослин. 
7. Архегонії – жіночі статеві органи вищих рослин.

 

Фронтальне опитування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструктаж ,

вправа

« Квітка знань»

 

3.

Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми, мети і завдань уроку

 Серед вищих рослин, що розмножуються спорами, с особливі групи, вивчення яких важливе для розуміння Історичного розвитку рослинного світу на нашій планеті. Це дуже своєрідні й цікаві рослини. Колись, у далеку давнину, вони панували на Землі, тягнулися вгору стовбури-велетні, старіючи, падали у водойми, біля яких зростали. Наступні покоління цих велетнів очікувала така сама доля, і не знали вони, яку службу служать людині їхні рештки, утворюючи дуже цінну корисну копалину. Ці рослини ростуть і в наш час, але про своє велетенське минуле вони можуть тільки згадувати, бо в наш час і в наших краях мають вигляд скромник зелених трав'янистих рослин. Хто вони такі? Чому втратили свої велетенські розміри й перетворилися на трави? Цікаво? Про деяких представників таких рослин навіть складали легенди. Мабуть, і ви чули старовинну легенду про дивну лісову рослину, яка цвіте тільки раз у своєму житті в глуху темну ніч. І тому Із сміливців, хто не злякається темряви й темних сил і знайде квітку цієї рослини, за сміливість і терпіння квітка принесе багатство Й силу. Ви вже здогадалися, про яку рослину йдеться? Легенда стверджує, що була у народі сміливці, які вирушали на пошуки таємничої квітки. Чи могли вони  знайти? Чому? Що то за цікаві рослини плауни, хвощі й папороті?

Тема уроку : «Плауни, хвощі та  папороті»

Завдання:

 1. Вивчити будову вегетативних і репродуктивних органів і  плаунів, хвощів і папоротей.
 2. Визначити особливості процесів розмноження плаунів, хвощів і папоротей.
 3.  З'ясувати їх роль у природі та житті людини.

 

 

 

 

 

 

Розповідь,

прийом «Дивуй»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запис на дошці і у зошитах

4.

Сприйняття і усвідомлення  учнями нового матеріалу, осмислення зв’язків та залежностей між елементами виучуваного.

План:

 1. Загальна характеристика плаунів, хвощів та папоротей.
 2. Ознайомитися  особливостями будови й життєдіяльності плаунів, хвощів та папоротей.
 3. Роль плаунів, хвощів та папоротей природі та житті людини.

1.  Загальна характеристика плаунів. Значення у природі та житті людини

    Плауни - одні з найдавніших вищих рослин. Сотні мільйонів років тому серед них були й деревоподібні форми. Сучасні плауни - це лише багаторічні вічнозелені трав’янисті рослини .

    Ознайомимося з плаунами на прикладі плауна булаво подібного.

    Плавун булавоподібний ще називають лікоподій, дереза тощо. Це багаторічна, трав’яниста, вічнозелена спорова рослина родини плавунових (30–50 см заввишки). Стебло повзуче, довге (до 1 м), густо вкриті дрібними лускоподібними листками.

Від горизонтального стебла відходять додаткові корені. Спорангії у плауноподібних утворюються на особливих листках, які називаються спорофілами- це спеціалізований листки, на яких розміщуються спорангії, які можуть розміщуватися на верхівках пагонів. Вони зовні не відрізняться від вегетативних листків бо утворюють відокремлену вегетативну зону, яка називається стробілом- це зона зібрання спорангіїв. Стробіл має будову, подібну  до шишки. На його осі спірально розміщуються спорофіли, які частково накладаються один на один. У спорангіях утворюються спори, які за розмірами можуть бути однакові або різні, тобто серед плаунів є різноспорові та рівноспорові рослини.

  Зі спори розвивається заросток. Це особина статевого покоління. На ньому утворюються чоловічі та жіночі генеративні органи. Заросток у деяких видів розвивається надзвичайно повільно - понад 10 років. У цей час він вступає у взаємовигідне співжиття з ґрунтовими грибами.

   Цікаво знати, що плаун селагінела луската пристосувався до неймовірно посушливих умов Синайського півострова (частина території Єгипту). Місцеві називають її «ієрихонська троянда». У засушливі періоди року рослина перетворюється у скручену сіро-коричневу кульку без найменших ознак життя. У такому стані вона може перебувати багато місяців. Здається, що рослина загинула.

 Але варто помістити «кульку» у воду, і вона оживає Гілочки розпрямляються, зеленіють... Реальне диво воскресіння.

 • Чому на вашу думку, все – таки рослина не загинула?

(Перебуваючи у спорі в рослинному організмі продовжується процеси життєдіяльності)

   Опорний конспект

 1. Плавуноподібні — багаторічні трав’янисті рослини.
 2.  У плавуноподібних вперше з’являються корені, що відростають від повзучого стебла.
 3. Стебло дихотомічно розгалужується.
 4. Листки лінійно-ланцетні, дуже дрібні.
 5. Мають покривну тканину з продихами, з’являється провідна тканина.
 6.  Для запліднення потрібна вода.
 7. У життєвому циклі переважає нестатеве покоління — спорофіт.

Значення плаунів у природі та житті людини
1. Спорами плауна булавовидного користуються в медицині для виготовлення оболонок таблеток та виготовляють дитячу присипку.
2. Плаун-баранець у народній медицині застосовують для лікування алкоголізму – він виробляє відразу до пиття спиртного. Ця рослина також використовується для лікування хвороб очей.
3. Спори в часи війни використовували для знизщення мікробів у рані.
4. Часто зелені пагони плауна використовують для оформлення букетів.
... Чи знаєте ви, що... 
- Спори використовують у піротехніці, для виготовлення новорічних ракет та феєрверків.(Тріск під час вибухів виникає внаслідок гучного лускання оболонок спор, коли олія всередині закипає.)

2.Загальна характеристика хвощів. Значення у природі т житті людини.  

Хвощі  — це багаторічні трав’янисті рослини до 40 см заввишки. Хвощі тропічних лісів великі — до 12 м. Поширені хвощі на всіх континентах, окрім Австралії та Нової Зеландії. Ростуть на луках, болотах, берегах водойм, у лісах, на полях. В Україні відомо 9 видів, найбільш поширені: хвощ польовий, хвощ луговий, хвощ болотний, хвощ багновий, хвощ лісовий. Усі сучасні представники плавуноподібних — багаторічні вічнозелені трави, поширені на зволожених ділянках лісів у помірній та особливо у субтропічній і тропічній зонах. Для хвощеподібних характерна особлива будова пагонів, що відрізняє їх від решти вищих спорових рослин. Їх пагони складаються із члеників (міжвузлів) і вузлів з кільчасторозміщеним листям. Листя являє собою дуже змінені бічні гілочки. Інша особливість хвощів — накопичення кремнезему в стінках клітин всієї рослини, а також на поверхні клітин покривної

тканини, що створює міцний шар з дрібними горбиками. Зовні шар кремнезему покритий кутикулою з восковим нальотом.

 • На вашу думку, навіщо хвощам кремензем? Яку він функцію виконує у тілі рослини?

Кремнезем відіграє і механічну, і захисну роль: хвощі практично не ушкоджуються молюсками й комахами, їх уникають хребетні тварини. Підземне стеблокореневище — хвощів розташовується на різній глибині. Бувають два типи кореневищ — горизонтальні та вертикальні. Горизонтальні кореневища товстіші, з більш довгими міжвузлями, ніж у вертикальних. На кореневищах утворюються бульби, які є потовщеним і видозміненим міжвузлям гілки. Клітини бульб дуже великі та заповнені крохмальними зернами.                        Особливості розмноження хвощів (на прикладі хвоща польового)                                                                           Весною на кореневищах виростають пагони, на яких розташовуються спороносні колоски. Колоски містять спорангії, у яких формуються спори. Після розкриття спорангія спори висипаються й розносяться вітром на великі відстані. Зі спор розвиваються гаметофіти (заростки) у вигляді пластинок діаметром від декількох міліметрів до 3 см. На нижньому боці гаметофіта виникають безбарвні ризоїди завдовжки до 1 см, за допомогою яких він прикріпляється до ґрунту і всмоктує воду з розчиненими в ній мінеральними солями. Запліднення у хвощів здійснюється, як у всіх спорових рослин, у присутності краплиннорідкої вологи на поверхні гаметофіта. Сперматозоїди підпливають до жіночого статевого органа, один з них проникає в нього й зливається з яйцеклітиною. Утворена зигота проростає в спорофіт. Отже, у життєвому циклі хвощів чергуються статеве (гаметофіт) і нестатеве (спорофіт) покоління. Переважає спорофіт (нестатеве покоління).         Опорний конспект

1.Хвощеподібні — багаторічні трав’янисті рослини.          2.Стебло почленоване на вузли та міжвузля.                            3.Вегетативні пагони кільчасторозгалужуються. 4.Листки у вигляді зубчиків.                                                      5. Мають видозмінені підземні пагони — кореневища.   6.Для запліднення потрібна вода.                                         7. У життєвому циклі переважає нестатеве покоління — спорофіт.

Значення хвощів у природі та житті людини
1.Застосовують у медицині як сечогінний засіб, при жовчнокам´яній хворобі та підвищеному АТ.
2.До початку ХХ ст. хвощі використовували для забарвлення хутра в сіро-жовтий колір. 
3. Кореневища хвоща польового використовують в їжу (коли пагони молоді тоді вони багаті на крохмаль.)
4.Хвощі – індикатори грунтів з підвищеною кислотністю.
... Чи знаєте ви, що...
- для худоби всі частини хвощів отруйні, бо містять речовини, які руйнують деякі вітаміни в їхньому організмі.; - ондатра і нутрія живляться хвощом багнов.

4.Загальна характеристика Папоротей . Значення у природі та житті людини

- Чи зустрічали ви папороті? Де ви їх бачили? (Папороті є декоративними рослинами (їх вирощують на клумбах та використовують як кімнатні рослини, ростуть у лісах.) 
   Папороті поширені фактично по всій земній кулі й трапляються в різних місцевостях, починаючи з пустель і закінчуючи болотами, озерами та солончаками. Але найбільше їх у вологих тропічних лісах. Тропічні деревоподібні папороті сягають у висоту 20 м. У гірських лісах переважають ліаноподібні папороті й епіфіти, що ростуть на стовбурах і гілках дерев. Типові папороті є рослинами вологих місць. В Україні справжнім раєм для папоротей є Карпати. Там на узліссі можна побачити густі зарості орляка, щитника. А в лісі можна зустріти адіантум, блехнум, гронепку півмісяцеву (ключ-траву). 
   Папороті — це вищі спорові (в основному трав’янисті) рослини, достатньо широко розповсюджені: їх налічується близько 10–15 тис. видів. 
Папороть має корені, коротке стебло й листя. Додаткові корені , вони розвиваються зі стебла замість відмерлого кореня зародка. Стебло представлене коротким дерев’янистим кореневищем і має епідерміс, механічну та провідну (судинні пучки) тканини. Стебла багаторічні, на них щороку виростає нове листя. Точка зростання розташована на вершині кореневища, і весною з неї виходить пучок нового листя. 
Молоде листя згорнуте у вигляді равлика й густо вкрите коричневими лусочками. Листок розвивається поволі, з часом розкручується. Листок  папороті має особливу назву – вайї. Листя в папороті крупне, розсічене, двоперисте. Воно має продиховий апарат і систему провідних пучків. Максимально довжина листка може сягати 30 м. Восени листя відмирає. 
     Листок папороті виконує функції фотосинтезу й спороношення. Улітку на нижньому боці листка з’являються коричневі горбики — соруси – це зібрання спорангіїв у папоротей. (групи спорангіїв), у яких утворюються й дозрівають спори. Доспілі спори розносяться вітром, проростають, утворюючи серцеподібну зелену пластинку — заросток, який має в поперечнику 2–4 мм. Заросток прикріплюється до ґрунту ризоїдами. На нижньому його боці утворюються статеві органи: архегонії (жіночі) та антеридії (чоловічі). У них дозрівають жіночі та чоловічі статеві клітини. Запліднення відбувається за наявності вологи (дощ або рясна роса), яка затримується під заростком. 
Із зиготи розвивається зародок, який має первинний корінець, стебельце та листок. Спочатку зародок прикріплений до заростка й одержує від нього поживні речовини. Потім він закріплюється в ґрунті, і з нього формується доросла рослина. 
Таким чином, під час розвитку папороті відбувається чергування двох поколінь, що різко відрізняються між собою. Листкостеблова рослина, на якій утворюються спори, називається спорофітом і є нестатевим поколінням. Воно в папороті переважає. Статеве покоління — заросток (гаметофіт) — представлене невеликою зеленою пластинкою.
Опорний конспект 
1.Папоротеподібні — багаторічні трав’янисті рослини, деревоподібні форми та ліани. 
2. У папоротеподібних добре розвинуті листки (вайї), що виконують фотосинтезуючу та спороносну функції. 
3.Мають видозмінені підземні пагони — кореневища. 
4.Для запліднення потрібна вода. 
5.У життєвому циклі переважає нестатеве покоління — спорофіт.                                                                           Значення папоротей у природі та житті людини
1.Папороті утворюють нижній ярус лісів.
2.Рештки давніх папоротеподібних разом з іншими споровими рослинами утворили поклади кам´яного вугілля.використовують як паливо, а воно є сировиною для виробництва пластмас, фарб, лаків...
3.Відвари деяких папоротей (ключ-траву, її ще називають гронянка півмісяцева) загоюють рани, зменшують біль.
4.Здавна люди помітили, що папороті передбачають погоду: перед спекою у них скручуються листки.
5.У народній медицині щитник чоловічий використовують у боротьбі з солітерами – паразитичними червами.
6.Листки щитника пахучого містять смоли, які використовують у парфумерії.
...Чи знаєте ви, що...
- У країнах Азії на рисових полях розводять спеціальну папороть азолу, яку використовують як живе добриво для збагачення грунту азотом, тому що вона може засвоювати атмосферний азот.
- У Китаї, Японії, Кореї молоді листки папороті орляка вживають у їжу.
- Кореневище орляка містить 45% крохмалю і його використовують для виготовлення клею і виробництва пива.
- У селах Франції кореневища орляка використовують як природне мило, бо воно добре милиться.

 

 

 

 

Запис на дошці і у зошитах

 

 

 

 

Розповідь за табл.

«Відділ Плаунопо-дібні»

 

 

 

 

 

 

 

 

Запис визначення у зошит

 

 

Запис визначення у зошит

 

 

 

 

 

 

 

Розповідь за табл.

«Різноманітність плаунопо-

дібних»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запитання до учнів

 

 

Запис опорного конспекту у зошит

 

 

 

 

 

Розповідь за табл.  «Відділ Хвоще-

подібні»

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда,

прийом

«…Чи знаєте ви, що..»

 

 

 

 

 

Розповідь за табл. « Відділ Хвоще-подібні»

 

 

 

 

Розповідь, табл.

«Будова хвоща польового»

 

 

 

Запитання до учнів

 

 

Демонтру-вання

гербарних колекції

 «Хвоще-подібні»

 

 

 

 

 

 

 

Розповідь за табл.

«Цикл розвитку хвоща польового»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запис опорного конспекту у зошит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповідь

 

 

Бесіда,

прийом

«…Чи знаєте ви, що..»

 

 

 

 

 

Запитання до учнів

 

 

 

Розповідь за табл. « Відділ Папороте-

подібні»

 

 

 

Демонстру-вання

гербарних колекцій

 

 

Розповідь за табл.

« Будова щитника чоловічого»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запис визначення у зошит

 

 

 

 

 

Розповідь за табл. «Схема життєвого циклу щитника чоловічого»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запис опорного конспекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповідь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда, прийом

«…Чи знаєте, ви…»

 

 

 

5.

Узагальнення і систематизація знань

Лабораторне дослідження №12: Будова папоротей

Мета: ознайомитися з будовою  папороті щитник чоловічий

Обладнання і матеріали: мікроскоп, мікропрепарат «Сорус папороті», гербарні зразок щитника чоловічого, підручник.

Хід роботи

1. Розглянь гербарний зразок папороті. Знайди  кореневище з коренями, які відходять від нього, листки. На нижній поверхні листка знайди бурі горбики – соруси.

2. Порівняй натуральні об’єкти з малюнками.

3.Підпиши на малюнку папороті корені, кореневище, листок, сорус цифрами, якими їх позначено.

4. Розглянь за допомогою мікроскопа поздовжній розріз соруса.

5.Побачене замалюй.

Висновок : Запишіть цикл розвитку щитника чоловічого.

 Гра  «Хто я»
Варіанти відповіді:  «Я – папороть», « Я- хвощ», « Я – плаун»
1. Спорофіт утворений листками. ( Папороть)
2.  Мене застосовують у піротехніці.(Плаун)
3. Маю назву селагінела.( Плаун)
4. У стеблі утворюю вузли та міжвузля. ( Хвощ)
5. Маю соруси. ( Папороть)
6. Листки називаються вайї.( Папороть)
7. Моя назва щитник чоловічий ( Папороть)
8. Маю стробіл. ( Плаун)
9. Маю кореневища( Папороть і хвощі)

10. Маю квітку ( Папороть)

Гра « Заморочки з бочки»
З К А О Р С Т О - Заросток

А Й Р І Х Н Е О Г- Архегоній

Т Г І А Ф М О Е Т  - Гаметофіт
С С Р О У  - Сорус

 Я А В Й-  Вайя

С Л Т І Р Б Р О – Стробіл

Фронтальне опитування

1. Чому плауни, хвощі та папороті відносять до вищих рослин?

 2. Які покоління характерні для представників цих груп?

 3. Яку будову мас нестатеве покоління плаунів. хвощів, папоротей?

 4. Чим представлено статеве покоління представників цих груп?

 5. Які умови потрібні для забезпечення зяпліднсиня вищих рослин, що розмножуються спорами?

6. Яке покоління переважає у життєвому циклі цих рослин?

7. Порівняйте особливості будови водоростей і вищих рослин. Чим вони відрізняються?

 8. Яку роль у формуванні корисних копалин відіграли вимерлі плауни, хвощі й папороті?

 

 

 

інструктаж ,

лабораторне дослідження №12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструктаж, гра « Хто я»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструктаж, гра «Заморочки з бочки»

 

 

 

7.

Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна гра « Мікрофон» закінчи речення.

« Сьогодні на уроці я повторив…»

« Сьогодні на уроці я зрозумів…»

« Сьогодні на уроці я дізнався…»

« Сьогодні на уроці я навчився…»

Бесіда

8.

Повідомлення домашнього завдання

Параграф § 43 , відповісти на запитання в кінці § 43;

Робочий зошит ст. 74.

Повідомлення про гінкого  дволопатеве ( для охочих).

Інструктаж, запис на дошці, у  щоденниках

 

1

 

doc
Пов’язані теми
Біологія, Розробки уроків
Додано
5 квітня 2018
Переглядів
22289
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку