ТЕМА УРОКУ: «ПРАВО НА ОСВІТУ В УКРАЇНІ». (ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА 9 КЛАС)

Про матеріал
ТЕМА УРОКУ: «ПРАВО НА ОСВІТУ В УКРАЇНІ». (ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА 9 КЛАС) Учні мають навчитися: - розповідати про закони, що регулюють освіту в Україні; - сформувати своє ставлення до значення освіти для себе і для нашої держави; - висловлювати аргументовану думку щодо права на освіту. Обладнання: Конституція, закони, що регулюють освіту в Україні, підручник. Тип уроку: комбінований урок. ПЕРЕБІГ УРОКУ І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ Повідомлення теми та цілей уроку. ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Перегляд файлу

ТЕМА УРОКУ: «ПРАВО НА ОСВІТУ В УКРАЇНІ».

(ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА 9  КЛАС)

 

Учні мають навчитися:

- розповідати про закони, що регулюють освіту в Україні;

- сформувати своє ставлення до значення освіти для себе і для нашої держави;

- висловлювати аргументовану думку щодо права на освіту.

Обладнання: Конституція, закони, що регулюють освіту в Україні, підручник.

Тип уроку: комбінований урок.

 

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Запитання

1. Що таке права людини?

Орієнтовна відповідь.

Можливості людини мати певні матеріальні, соціальні, культурні та духовні блага, які необхідні їй для нормального існування і розвитку, називаються правами людини.

- Усі люди рівні у правах.

- Права людини – непорушні.

- Людина не може відмовитися від своїх прав без правових наслідків для себе.

- Держава гарантує дотримання прав і свобод своїм громадянам.

- Права людини стосуються різних сфер життя і діяльності людей.

2. Які види прав ви можете назвати?

Орієнтовна відповідь.

Особисті (громадянські), політичні, економічні, соціальні, культурні, права меншин.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Обговорення в колі

Поясніть, як ви розумієте вислів Д. Дідро: «Освіта додає людині гідності».

 

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель.

 Одним із головних конституційних прав є право на освіту. Водночас, за КУ, існує обовязок -  навчатися. Лев Толстой порівнював потребу людини в освіті з пошуком повітря для дихання.

Бесіді

1. Яку людину можна назвати освіченою?

2. Який рівень освіти ви вважаєте для себе достатнім? Чому? Аргументуйте!

Учитель.

Але шкільне життя, навчання – це окрема сфера відносин у суспільстві, регульована спеціальними нормативними актами; статтями Конституції України, Законами України «Про освіту», Статутом школи тощо.

Закони закріплюють головні принципи освіти в Україні:

1. Доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освіти.

2. Гуманізм і демократизм освіти.

3. Незалежність школи та освіти в цілому від політичних партій та релігійних організацій.

4. Неперервність і різноманітність освіти.

Бесіда

1. Що означає обов’язковість освіти за законом?

Метод «Прес»

Чи не суперечить існування платних навчальних закладів праву кожної людини на освіту? Чому? Аргументуйте!

Учитель.

Конституція України містить гарантії здобуття загальної середньої освіти, яка для громадян України є обов’язковою.

Головна мета освіти визначена законом:

- всебічний розвиток людини як особистості;

- розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей.

Законодавчі акти визначають, якою має бути школа, з якого віку навчання, права та обовзки учнів і вчителів, тривалість навчального року, навчальний план роботи школи, права та обовязки батьків.

Українська держава забезпечує доступність освіти – навчатися може кожний.

Школи в усіх населених приймають всіх, хто живе в Україні, незалежно від соціального, майнового стану, етнічного походження, раси, національності, віросповідання, стану здоровя та інше.

Бесіда

1. Чи відомий вам термін «навчально-виховний процес»? Що він означає?

2. Хто є учасником навчально-виховного процесу?

Учитель.

Закон про освіту, статут школи визначають права та обовязки учасників навчально-виховного процесу: учнів, учителів,батьків

Самостійна робота в групах, парах з документами та ст. 51-52 КУ

Учні мають право:

- обирати форму, профіль навчання, індивідуальні програми

- брати участь у предметних олімпіадах, конкурсах

- обирати, бути обраними до органів шкільного самоуправління

- користуватися навчальною, культурною, спортивною, побутовою базою навчального закладу та інше.

Учні зобовязані:

- виконувати правила внутрішнього розпорядку, статут, правила для учнів

- систематично й глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками і вміннями

- дотримувати моральних та етичних норм

- дбайливо ставитись до шкільного майна та інше…..

Учителі мають право на:

- повагу і захист професійної честі і гідності

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання

- участь у роботі органів самоврядування

- підвищення кваліфікації та інше.

Учителі зобовязані:

- виконувати статут школи, правила внутрішнього розпорядку

- захищати учнів від будь-яких форм насильства

- додержуватись педагогічної етики

- забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних предметів

- підвищувати професійний рівень та інше.

 

Запитання

- Укажіть спільне й відмінне

Батьки мають право:

- обирати навчальний заклад і форми навчання для своїх неповнолітніх дітей

- захищати їхні законні інтереси, брати участь у роботі шкільних органів самоуправління.

 

Робота з документами

- Опрацювати ст. 150 Сімейного кодексу України (можна використати як роздавальний матеріал).

1. Батьки зобовязані виховувати дитину в дусі поваги до прав і свобод інших людей, любові до своєї сімї та родини, свого народу, своєї Батьківщині.

2. Батьки, зобовязані піклуватися про здоровя дитини, її фізичний та моральний розвиток.

3. Батьки зобов’язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

4. Батьки зобовязані поважати дитину.

Розвязання правової ситуації

Марійка живе в невеличкому селищі. Їй 15 років. Вона закінчила 9 класів. Марійка має трирічну сестричку та однорічних братиків-близнюків. Батьки Марійки вирішили, що не тільки батько, а й мама буде працювати. Марійка ж буде доглядати сестричку і братиків та поратися в хаті, а не відвідувати 10-й клас. Класному керівникові батьки повідомили свої аргументи, додавши, що за школою вона не сумує та й особливих здібностей та хисту до навчання немає. За бажання освіту Марійка може здобути у будь-якому віці. Вдома потрібні няня та робочі руки.

Завдання

1. Спробуйте розіграти за ролями наведену ситуацію.

2. Проаналізуйте ситуацію у групах і підготуйте відповіді на запитання:

- Чи згодні ви з думкою та діями батьків Марійки? Так чи ні? Чому?

- Чи повинна Марійка відвідувати школу? Так чи ні? Чому?

3. Використавши метод «Шкала думок», надайте свої аргументи. Після надання аргументів обміркуйте, які способи розвязання цієї ситуації ви можете запропонувати.

4. Обговоріть результати роботи груп і запропонуйте свій спосіб розвязання конфліктної ситуації на основі вивчення правових документів.

Бесіда

1. Які асоціації виникають у вас, коли ви чуєте слово «конфлікт»?

2. Чи були ви учасником  конфліктних ситуацій у школі? Наведіть приклади.

3. Чим закінчилися ці ситуації?

Учитель.

Навчально-виховний процес передбачає рівну відповідальність учасників як одне за одного, так і за результати процеси загалом.

Якщо всі учасники навчально-виховного процесу дотримують своїх прав і виконують свої обовязки, шкільне життя стає приємним і комфортним, а навчання – ефективним. Проте іноді виникають конфлікти між учителями та окремими учнями, а може, й усім класом. До конфлікту долучаються батьки, адміністрація, інші учні та вчителі. Інколи він може негативно вплинути на життя всієї школи. Кожен із вас, на жаль, може навести подібні приклади. Проте можна навчитися запобігати конфліктам у шкільному житті або долати їх із найменшими втратами.

(Учитель пропонує скласти список порад, як поводитися у конфліктній ситуації в школі. Поради обговорюють і записують на дошці та в зошитах.)

Орієнтовний вигляд порад у разі виникнення конфлікту

Якщо йдеться про конфлікт з учителем:

- заспокойся, спершу подумай, а потім дій

- проаналізуй ситуацію, зясуй, чи є в чомусь твоя провина та помилки, а в чому помилявся учитель

- підійди до вчителя (після уроку) та спробуй спокійно зясувати ситуацію (сформулюй свої претензії, незгоду з рішенням вчителя, вислухай думку  вчителя та його аргументи)

- порівняй свої аргументи та аргументи вчителя

- якщо конфлікт розвязати не вдалося, звернись по допомогу до батьків, шкільного психолога, класного керівника або адміністрації школи

- вичерпавши всі ці можливості, звертайся разом з батьками до міського або районного відділів освіти.

Слід памятати: безвихідних ситуацій не буває, у будь-якому випадку вихід є, ф його треба шукати!

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Бесіда

1. Чи завжди ви використовуєте права та виконуєте обовязки учнів?

2. Від чого це залежить?

3. Чи є такі права. Яких не вистачає вам або вчителям?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

На вибір:

1. Напишіть міні-твір «Я через 12-15 років. Чи вплинула здобута вами освіта на мої карєру та добробут?».

2. Визначте 5 прав, котрі, на вашу думку, повинні бути найважливішими у вашій школі та які мусять поважати як учні, так і вчителі.

 

docx
Додано
25 серпня 2019
Переглядів
1267
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку