Урок з правознавства у 9 класі "Громадянство України"

Про матеріал
урок набуття та застосування набутих знань, умінь та навичок. За підручником О.Д.Наровлянського
Перегляд файлу

 

 

1

 

№ 13.  ГРОМАДЯНСТВО  УКРАЇНИ                               9 кл.- ОП.

ПІСЛЯ УРОКУ УЧЕНЬ/УЧЕНИЦЯ:

 • розтлумачує поняття «громадянство»,
 • розрізняє статус громадянина, іноземця, особи без громадянства,
 • називає підстави набуття й припинення громадянства України,
 • розв'язує  правові ситуації щодо набуття громадянства дітьми,
 • оцінює важливість та правове значення юридичного зв'язку особи та держави

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: людина, особа, громадянин, іноземець, апатрид, біпатрид, громадянство, підданство.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРОКУ: підручники, витяги із законів, юридичні задачі, презентація.

ТИП УРОКУ: урок набуття та застосування набутих знань, умінь та навичок.

Хід уроку:

I. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

А.ЕВРИСТИЧНА БЕСІДА + РОБОТА НАД ПОНЯТТЯМИ.

1. Як ви звертаєтеся до інших людей в різних ситуаціях?

2. Людина -? - жива істота, яка сформувалася в процесі еволюції природи. СЛАЙД №1

3. Які теорії походження людини вам відомі? - NB! Вони лише розкривають певні грані таємниці.

4. Чи може людина не вступати в стосунки з іншими людьми, із суспільством? - Мауглі, але доведено, що коли дитина перебуває в утробі матері, вона чує, реагує на зовнішні явища.

5. Особа - ? людина, яка формується у певному суспільстві і перебуває з ним у певному зв ’язку. СЛАЙД №2

- печерна і сучасна людина;  - слова — паразити

6. Громадянин - ? особа, що має політико-правовий зв'язок з державою,

володіє всіма правами та свободами, користується захистом держави і має щодо неї певні обов 'язки. СЛАЙД №3

7.  Населення України - ? - всі люди, що постійно проживають на її території: громадяни України та інших держав, особи без громадянства. СЛАЙД №4

8. Народ України - ? - всі громадяни України, незалежно від того поживають вони на території України чи за її межами. СЛАЙД №5

ІІІ. Мотивація начальної діяльності учнів.

А.БЕСІДА:

1. Чи є ви громадянином або громадянкою України?

2. З якого віку можна набути громадянства?

3. Як ви можете підтвердити свою належність до держави Україна? СЛАЙД № 6

4. Чому для вас важливо (а в деяких випадках і вигідно) мати громадянство?

5. Що було б за відсутності громадянства (уявіть собі, що якась держава відкрила кордони для всіх людей)?

6. Як ви вважаєте, що таке громадянство?

СЛАЙД №7 ІV. Оголошення теми,  СЛАЙД №8 очікувань, основних понять, плану уроку.

СЛАЙД №9 А.ПЛАН.

1. Поняття «громадянство»

2. Підстави для набуття громадянства України.

3. Припинення громадянства України.

СЛАЙД №10 Б. ЗАПИС ТА ПОЯСНЕННЯ Д/3.

§10, з. 7* (с.80)

 

V. Вивчення нового матеріалу.

1. Поняття «громадянство»

 1.             РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ.

Учні опрацьовують §10, п.2.- с.72-74 - до 3 хвилин.

Б. ОБГОВОРЕННЯ.

1. Люди яких категорій можуть проживати ( перебувати) на території будь- якої держави, в т.ч. України?

2. Дати визначення:


 •  Громадянин, 
 •  Апатрид,
 •  Біпатрид
 •  Іноземець

3. Чи треба надавати іноземцям і особам без громадянства певні права?

4. Чи можуть бути їхні права такими ж, як у громадян, чи вони мають бути обмеженими? Обґрунтуйте ( метод ПРЕС)

 

В. РОБОТА В ПАРАХ

Працюючи у парах, оберіть одну з двох ситуацій і проаналізуйте її Обговоріть та оцініть результати роботи одне одного. Порівняйте їх із результатами аналізу ситуацій інших учнів.

1. Напроти будинку облдержадміністрації міста С. відбувалася демонстрація журналістів на захист свободи слова в Україні. До демонстрації приєдналися кілька журналістів із Великої Британії, Франції та США. Чи мали вони на це право? Відповідь обґрунтуйте.

2. Громадянин України Григорій Т. у 70-річному віці виїхав на постійне місце проживання до Польщі, де звернувся до органів влади з проханням нарахувати йому пенсію на підставі його тридцятирічного трудового стажу. Чи мав він на це право? Відповідь обґрунтуйте.

 

Г. УЗАГАЛЬНЮЮЧА БЕСІДА.

1. Яким чином людина може підтвердити своє громадянство?

2. Чи доводилося вам використовувати своє свідоцтво про народження (ID-карту)? Як саме?

3. Які ще документи, що посвідчують громадянство, вам відомі?

4. Навіщо вам потрібно одержувати паспорт, коли у вас вже є свідоцтво про народження?

 

NB!       Громадянство = підданство СЛАЙД №11

 

               республіка         монархія

 

2. Підстави для набуття громадянства України.

А. РОБОТА В ПАРАХ.

Розгляньте юридичні ситуації, поміщені на с. 75 підручника, та спробуйте розв’язати їх за допомогою витягів із ЗУ «Про громадянство України» с. 75- 77, використай схему на с. 77.

Б. ОБГОВОРЕННЯ.

По кожній окремій ситуації учні висловлюють своє бачення проблеми,

посилаючись на певну статтю закону. 

В. ВИСНОВКИ.

Г. ЮРИДИЧНІ ЗАДАЧІ (робота в парах – по 1 задачі на вибір вчителя).

1. Чи набуде українського громадянства дитина, знайдена на порозі пологового будинку одного з українських міст, якщо батьки дитини невідомі?

2. Чи набуде українського громадянства дитина, яка народилась у Росії, але батьки її померли, і родичі, які є громадянами України, всиновили її?

3. Чи може отримати українське громадянство дитина, що постійно проживає у Польщі з батьками, один з яких є громадянином України?

4. Громадянка України Нікітіна має чоловіка-студента з Ізраїлю. У них у Києві народилася дитина. Яке вона буде мати громадянство?

5. Сергій, який народився в Україні, вирішив прийняти громадянство України. Йому відмовили, пославшись на те, що його батьки - апатриди. Чи правомірні дії державних органів, чому?

6. 11-річний громадянин України Семенов заявив, що не бажає виїжджати із своїми батьками на постійне місце проживання в Польщу, а бажає залишитись в Україні. Батьки Семенова вийшли з громадянства України. Чи буде задоволено прохання 11-річного громадянина залишити його на проживання в Україні в сім’ї родичів? Чому?

ОБГОВОРЕННЯ У ВЕЛИКОМУ КОЛІ.

 

3. Припинення громадянства України.

А. УЧИТЕЛЬ:

NВ! Людина не може бути позбавлена громадянства без її згоди. Порівняй: радянські часи: Ростропович, Галич тощо.

Громадянство припиняється:

1. Внаслідок виходу з громадянства

2.  Внаслідок втрати громадянства

Б. РОБОТА В ПАРАХ.

Учні розглядають ситуації №1-3 + витяги із ЗУ на с. 79-80 підручника. Б.ОБГОВОРЕННЯ.

 

VI. Рефлексія.

А. Учні виконують письмово в зошитах з.11 на с. 81 підручника - учитель вибірково збирає зошити.

ВІДПОВІДІ:

А) дитина має право на громадянство України, бо її батьки – громадяни України – ст.7 ЗУ «Про громадянство»

Б) дитина має право на громадянство України, бо її мати  – громадянка України – ст.7 ЗУ «Про громадянство»

В) дівчина має право на українське громадянство, якщо автоматично не набуває іншого громадянства внаслідок одруження – ст. 19в)

Г) втрачає громадянство – ст. 19п.3

Д) дитина має право на громадянство України (знайда) – ст.7

 

Б.ОЧІКУВАННЯ. СЛАЙД №12

В. НЕЗАКІНЧЕНЕ РЕЧЕННЯ. СЛАЙД №13

Сьогодні на уроці я узнав/ла…

VІI. Оцінювання роботи учнів на уроці.

СЛАЙД №14.VІІI. Домашнє завдання.

§10, з. 7* (с.80)

 

 

ЛІТЕРАТУРА:

Наровлянський О.Д. Основи правознавства: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./ О.Д.Наровлянський. – К.: Грамота, 2017.

Наровлянський О.Д. Дидактичні матеріали з основ правознавства: Навч. посіб. для учнів 9 кл. серед. загальноосвіт. шкіл, гімназій, ліцеїв. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

Наровлянський О.Д. Основи правознавства. 9 клас: методичний посібник. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2006. – («Майстер-клас»)

Пометун О.І. та ін. Практичне право: Навч. посіб.8 кл./ О.І.Пометун, Т.О. Ремех, І.М.Гейко; За ред.. О.І.Пометун. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Видавництво А.С.К.,2004.

О.Пометун, Т.Ремех, І.Гейко Практичне право: методичний посібник з курсу 8(9) класу/ За ред.. О.І.Пометун/ Інститут громадянського суспільства. – К.,2001.

Світ права: Навч. посіб. з основ правознавства для учнів 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./Р.А.Калюжний, О.І,Пометун, Т.О,Ремех та ін.; за ред.. Р.А.Калюжний та О.І.Пометун – К.: А.П.Н., 2004.

 

Авторка Світлана Антіпова – вчителька суспільствознавчих дисциплін КЗ «НВК № 37 ім. М.Самойловича» Кам’янської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО УРОКУ «ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ»

 

 

 ЮРИДИЧНІ ЗАДАЧІ

1. Чи набуде українського громадянства дитина, знайдена на порозі пологового будинку одного з українських міст, якщо батьки дитини невідомі?

2. Чи набуде українського громадянства дитина, яка народилась у Росії, але батьки її померли, і родичі, які є громадянами України, всиновили її?

3. Чи може отримати українське громадянство дитина, що постійно проживає у Польщі з батьками, один з яких є громадянином України?

4. Громадянка України Нікітіна має чоловіка-студента з Ізраїля. У них у Києві народилася дитина. Яке вона буде мати громадянство?

5. Сергій, який народився в Україні, вирішив прийняти громадянство України. Йому відмовили, пославшись на те, що його батьки - апатриди. Чи правомірні дії державних органів, чому?

6. 11-річний громадянин України Семенов заявив, що не бажає виїжджати із своїми батьками на постійне місце проживання в Польщу, а бажає залишитись в Україні. Батьки Семенова вийшли з громадянства України. Чи буде задоволено прохання 11-річного громадянина залишити його на проживання в Україні в сім’ї родичів? Чому?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО УРОКУ «ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ»

 

 ЮРИДИЧНІ ЗАДАЧІ

1. Чи набуде українського громадянства дитина, знайдена на порозі пологового будинку одного з українських міст, якщо батьки дитини невідомі?

2. Чи набуде українського громадянства дитина, яка народилась у Росії, але батьки її померли, і родичі, які є громадянами України, всиновили її?

3. Чи може отримати українське громадянство дитина, що постійно проживає у Польщі з батьками, один з яких є громадянином України?

4. Громадянка України Нікітіна має чоловіка-студента з Ізраїля. У них у Києві народилася дитина. Яке вона буде мати громадянство?

5. Сергій, який народився в Україні, вирішив прийняти громадянство України. Йому відмовили, пославшись на те, що його батьки - апатриди. Чи правомірні дії державних органів, чому?

6. 11-річний громадянин України Семенов заявив, що не бажає виїжджати із своїми батьками на постійне місце проживання в Польщу, а бажає залишитись в Україні. Батьки Семенова вийшли з громадянства України. Чи буде задоволено прохання 11-річного громадянина залишити його на проживання в Україні в сім’ї родичів? Чому?

 

Працюючи у парах, оберіть одну з двох ситуацій і проаналізуйте її Обговоріть та оцініть результати роботи одне одного. Порівняйте їх із результатами аналізу ситуацій інших учнів.

1. Напроти будинку облдержадміністрації міста С. відбувалася демонстрація журналістів на захист свободи слова в Україні. До демонстрації приєдналися кілька журналістів із Великої Британії, Франції та США. Чи мали вони на це право? Відповідь обґрунтуйте.

2. Громадянин України Григорій Т. у 70-річному віці виїхав на постійне місце проживання до Польщі, де звернувся до органів влади з проханням нарахувати йому пенсію на підставі його тридцятирічного трудового стажу. Чи мав він на це право? Відповідь обґрунтуйте.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Працюючи у парах, оберіть одну з двох ситуацій і проаналізуйте її Обговоріть та оцініть результати роботи одне одного. Порівняйте їх із результатами аналізу ситуацій інших учнів.

1. Напроти будинку облдержадміністрації міста С. відбувалася демонстрація журналістів на захист свободи слова в Україні. До демонстрації приєдналися кілька журналістів із Великої Британії, Франції та США. Чи мали вони на це право? Відповідь обґрунтуйте.

2. Громадянин України Григорій Т. у 70-річному віці виїхав на постійне місце проживання до Польщі, де звернувся до органів влади з проханням нарахувати йому пенсію на підставі його тридцятирічного трудового стажу. Чи мав він на це право? Відповідь обґрунтуйте.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Виборний Сергій Борисович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Єрьоменко Олена Миколаївна
  Велика,змістовна робота.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
28 серпня 2019
Переглядів
4152
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку