Тема уроку: Сільське розселення в Україні та його проблеми.

Про матеріал

Урок № 5

Тема уроку: Сільське розселення в Україні та його проблеми.

Мета уроку: сформувати уявлення про сільські населені пункти; показати особливості сільського розселення в Україні; ознайомити з соціальними проблемами сільського населення;

- розвивати вміння та навички аналізувати тематичні карти;оцінювати соціальні проблеми села;

-виховувати в учнів повагу до мешканців сільських населених пунктів, їхньої нелегкої праці, виховувати географічну культуру та розширювати світогляд учнів.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: карта «Населення України», карта адміністративно-територіального поділу України, атласи, кольорові фото сіл, репродукція картини Т.Г.Шевченка «Селянська родина». роздатковий матеріал.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань і умінь

 • 1.Прийом «Географічний ( математичний) практикум.

Рішення задачі на визначення рівня урбанізації в областях.

Наприклад. Визначити рівень урбанізації в Полтавській області, якщо кількість населення 1 млн.500тисяч; кількість городян – 917тисяч.

 • Складаємо пропорцію:
 • 1517 – 100%
 • 917 - х%
 • Х=917:1517*100%=60,4%

2. Робота в міні групах. Гра «Перестав літери»

 • АЕИОУБВКЛМРСТІ ЬЇ Наприклад: Київ, Львів і т.д.

Користуючись тільки поданими літерами, складіть назви міст і селищ міського типу України. Одна і та ж буква може бути використана в назві кілька разів.

3.Прийом «Відгадай за описом»

Указати про яке місто України йдеться. Наприклад: Місто знаходиться в степовій зоні. Населення понад 492 тис. чоловік. Засноване в XYIст. Як фортеця Кальміус. Місто –порт – найбільше на берегах цього моря.. З 1948 по 1989р. це місто мало іншу назву. У місті працюють два металургійні комбінати (Маріуполь).

III.Мотивація навчальної діяльності учнів

Прийом «Приваблива мета» .

Розселення населення країни значною мірою визначається розвитком господарства. На попередньому уроці ми з'ясували, що залежно від зайнятості населення в тій чи іншій сфері господарської діяльності виділяють міські та сільські населені пункти. Розглянемо особливості сільських населених пунктів.

IY.Вивчення нового матеріалу.

1.Колективна робота з підручником.

Додаток 2 стор.253 , проаналізуйте і дайте відповіді на запитання:

-якою є частка сільського населення на Україні?

-у яких областях частка сільського населення найбільша?

-чому у західних областях України частка сільського населення вища, ніж у східних?

2.Словникова робота.

Запис визначення сільського населення .

Сільське населення – населений пункт, що сформувався в основному на базі сільськогосподарського виробництва і має незначну кількість населення, де переважають невеликі житлові будівля з присадибними ділянками. Зараз в Україні близько 30 тисяч сільських поселень.

Розгляд мальовничих краєвидів села (в підручнику, на фото, картини Т.Г.Шевченка «Селянська родина»)

Прийом «Творча лабораторія».

Прочитати і вивчити класифікацію сіл, заповнити квітку.

3.Робота з картою.

Знайти і назвати та показати на карті області з найбільшою часткою сільського населення, з найменшою .Пояснити закономірності.

Проблемне питання. Прийом «Вільний мікрофон».

Кількість сільських мешканців населення в Україні постійно скорочується. Чому і які шляхи ви б намітили , щоб ситуація змінилася на краще?.(Обговорення).

Y. Закріплення вивченого матеріалу.

Географічне аудіювання

Соціальні проблеми сільського населення, шляхи їх розв'язання.

У сільській місцевості України нагромадилось багато проблем. Найгостріші серед них – безробіття та бідність, що зумовлюють трудову міграцію с.н. ; занепад соціальної сфери; поглиблення демографічної кризи, обезлюднення та відмирання сіл. Це є наслідком я також економічної кризи 90-хх років.XX ст.. і прорахунків, допущених у процесі аграрних трансформацій…….

Для розв'язання проблем села створено державну програму, основною метою якої є забезпечення в сільській місцевості сприятливого середовища для життя людей, а це в свою чергу буде запорукою ефективної роботи сільського господарства, сталого розвитку сільських населених пунктів.

Питання до тексту (стор.88-90).

-розподіліть проблеми сільського населення на групи:економічні, соціальні, демографічні.-

- в яких областях найнижчі показники природного приросту?

-назвіть приклади підприємств сільської соціальної інфраструктури.

YI.Підсумок уроку:

Географічний диктант із самоперевіркою.

Ми навчилися аналізувати демографічну ситуацію в областях з різними рівнями розвитку господарства; пояснювати причини скорочення кількості населення в сільській місцевості й у цілому по країні.

На закріплення вивченого матеріалу по темі «Населення України» напишемо диктант з самоперевіркою.

Цифровий диктант «Населення України»

Варіант 1

Варіант 2

1

Природний приріст

10

2

Депопуляція

9

3

Урбанізація

8

4

Міська агломерація

7

5

Відтворення населення

6

6

Міграція

5

7

Еміграція

4

8

Імміграція

3

9

Сальдо міграції

2

10

Густота населення

1

Питання до диктанту:

1.Зміна чисельності населення, що обумовлена природними причинами і забезпечує безперервну зміну поколінь.

2.Результат перевищування народжуваності над смертністю.

3.Переміщення людей з одного місця проживання до іншого.

4.Процес зростання частки міського населення, поширенн я міського способу життя та підвищення ролі міст у житті суспільства.

5.У результаті якого процесу виникла українська діаспора?

6.Як називається співвідношення кількості людей, що виїхали за межі держави, з тими, що прибули до неї.

7.Скупчення населених пунктів, між якими існують тісні різноманітні зв'язки, і в яких частими є «маятникові» міграції.

8.Що обчислюється в чол. / кв.км?

9.Як називають в'їзд до країни?

10.Процес, при якому кількість населення країни постійно зменшується.

Правильні відповіді для самоперевірки (заздалегідь записані на звороті дошки).

Варіант 1 -5,1,6,3,7,9,4,10,8,2

Варіант2 - 6,10,5,8,4,2,7,1,3,9.

YII. Домашнє завдання.

-прочитати параграф 9, повторити параграф 8.

-завдання4 письмово (стор.47)

- Підберіть будь-який художній твір, поезію, музичний твір, картину, де можна «побачити « сільські поселення.

Перегляд файлу

    Урок № 5

Тема уроку: Сільське розселення в Україні та його проблеми.

Мета уроку: сформувати уявлення про сільські населені   пункти; показати особливості сільського розселення  в  Україні; ознайомити з соціальними проблемами сільського населення;

- розвивати вміння  та навички аналізувати тематичні карти;оцінювати соціальні проблеми села; 

-виховувати в учнів  повагу до мешканців сільських населених пунктів, їхньої нелегкої праці, виховувати географічну культуру та розширювати світогляд учнів.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: карта «Населення України»,  карта адміністративно-територіального поділу України, атласи, кольорові фото  сіл, репродукція картини Т.Г.Шевченка «Селянська родина». роздатковий матеріал.

                                         ХІД   УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань і умінь

 1. Прийом «Географічний ( математичний) практикум.

Рішення задачі на визначення рівня урбанізації в областях.

Наприклад. Визначити рівень урбанізації в Полтавській області, якщо кількість населення 1 млн.500тисяч; кількість городян – 917тисяч.

Складаємо пропорцію:

1517 – 100%

917 -     х%

Х=917:1517*100%=60,4%

2. Робота в міні групах. Гра «Перестав літери»

АЕИОУБВКЛМРСТІ ЬЇ Наприклад: Київ, Львів і т.д.

Користуючись тільки поданими літерами, складіть назви міст і селищ міського типу України. Одна і та ж буква може бути використана в назві кілька разів.

3.Прийом «Відгадай за описом»

Указати про яке місто України йдеться. Наприклад: Місто знаходиться в степовій зоні. Населення понад 492 тис. чоловік. Засноване в XYIст. Як фортеця Кальміус. Місто –порт – найбільше на берегах цього моря.. З 1948 по 1989р. це місто мало іншу назву. У місті працюють два металургійні комбінати (Маріуполь).

III.Мотивація навчальної діяльності учнів

Прийом «Приваблива мета» .

Розселення населення країни значною мірою  визначається розвитком господарства. На попередньому уроці ми з’ясували, що залежно від зайнятості населення в тій чи іншій сфері господарської діяльності виділяють міські та сільські населені пункти. Розглянемо особливості  сільських населених пунктів.

IY.Вивчення нового матеріалу.

1.Колективна робота з підручником.

Додаток 2 стор.253 , проаналізуйте і дайте відповіді на запитання:

-якою є частка сільського населення на Україні?

-у яких областях частка сільського населення найбільша?

-чому у західних областях України частка сільського населення вища, ніж у східних?

 

2.Словникова робота.

Запис визначення сільського населення .

Сільське населення – населений пункт, що сформувався в основному  на базі сільськогосподарського виробництва і має  незначну кількість  населення, де переважають невеликі житлові будівля з присадибними ділянками. Зараз в Україні близько 30 тисяч  сільських поселень.

Розгляд мальовничих краєвидів села (в підручнику, на фото, картини Т.Г.Шевченка «Селянська  родина»)

Прийом «Творча лабораторія».

Прочитати і вивчити класифікацію сіл, заповнити квітку.

3.Робота з картою.

Знайти і назвати та показати на карті області з найбільшою часткою сільського населення, з найменшою .Пояснити закономірності.

Проблемне питання. Прийом «Вільний мікрофон».

 Кількість сільських мешканців населення в Україні постійно скорочується. Чому і які шляхи ви б намітили , щоб ситуація змінилася на краще?.(Обговорення).

 Y. Закріплення вивченого матеріалу.

Географічне аудіювання

Соціальні проблеми сільського населення, шляхи їх розв’язання.

У сільській місцевості України нагромадилось багато проблем. Найгостріші серед них – безробіття та бідність, що зумовлюють трудову міграцію с.н. ; занепад соціальної сфери; поглиблення демографічної кризи, обезлюднення та відмирання сіл. Це є наслідком я також економічної кризи 90-хх років.XX ст.. і прорахунків, допущених у процесі аграрних трансформацій…….

Для розвязання проблем села створено державну програму, основною метою якої є забезпечення в сільській місцевості сприятливого середовища для життя людей, а це в свою чергу буде запорукою ефективної роботи сільського господарства, сталого розвитку сільських населених пунктів.

Питання до тексту (стор.88-90).

-розподіліть проблеми сільського населення на групи:економічні, соціальні, демографічні.-

- в яких областях найнижчі показники природного приросту?

-назвіть приклади підприємств сільської соціальної інфраструктури.

 

YI.Підсумок уроку:

Географічний диктант із самоперевіркою.

Ми навчилися  аналізувати демографічну ситуацію в областях з різними рівнями  розвитку господарства; пояснювати причини скорочення кількості населення в сільській місцевості  й у цілому по країні.

На закріплення вивченого матеріалу по темі «Населення України» напишемо диктант з самоперевіркою.

Цифровий диктант «Населення України»

Варіант 1

 

           Варіант 2

1

Природний приріст

10

2

Депопуляція

9

3

Урбанізація

8

4

Міська агломерація

7

5

Відтворення населення

6

6

Міграція

5

7

Еміграція

4

8

Імміграція

3

9

Сальдо міграції

2

10

Густота населення

1

Питання до диктанту:

 1. Зміна чисельності населення, що обумовлена природними причинами і забезпечує безперервну зміну поколінь.
 2. Результат перевищування народжуваності над смертністю.
 3. Переміщення людей з одного місця проживання   до іншого.
 4. Процес зростання частки міського населення, поширенн я міського способу життя та підвищення ролі міст у житті суспільства.
 5. У результаті якого процесу виникла українська діаспора?
 6. Як називається співвідношення  кількості людей, що виїхали за межі держави, з тими, що прибули до неї.
 7. Скупчення населених пунктів, між якими існують тісні різноманітні зв’язки, і в яких частими є «маятникові» міграції.
 8. Що обчислюється в чол. / кв.км?
 9. Як називають в’їзд до країни?
 10. Процес, при якому кількість населення країни постійно зменшується.

Правильні відповіді для самоперевірки (заздалегідь записані на звороті дошки).

Варіант 1 -5,1,6,3,7,9,4,10,8,2

Варіант2 - 6,10,5,8,4,2,7,1,3,9.

 

YII. Домашнє завдання.

-прочитати параграф 9, повторити  параграф 8.

-завдання4 письмово (стор.47)

- Підберіть будь-який художній твір, поезію, музичний твір, картину, де можна «побачити «  сільські поселення.

 

 

docx
Додав(-ла)
Удод Мария
До підручника
Географія 9 клас (Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань А. І.)
Додано
11 січня 2019
Переглядів
1059
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку