Тема уроку: Системи розселення. Розвиток поселень. Міське населення і урбанізація в Україні.

Про матеріал

Урок № 4

Тема уроку: Системи розселення. Розвиток поселень. Міське населення і урбанізація в Україні.

Мета уроку: сформувати уявлення про міські пункти; ввести поняття «урбанізація», «субурбанізація»; показати особливості темпів і рівнів урбанізації на території України;ознайомитися з класифікацією міст;

- розвивати вміння та навички аналізувати тематичні карти; знаходити потрібну інформацію в атласі, підручнику;уміти визначати функції міст;

-виховувати в учнів повагу до мешканців різних населених пунктів, виховувати екологічну культуру.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: карта «Населення України», атласи,картосхеми, картки –тести, кольорові фото людей.

Х І Д У Р О К У

I Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

1.Тести:

1.Етнос – це…

а) народ

б) нація , що склалася історично на певній території і характеризується спільністю мови, культури, звичаї, традицій;

в) народність, яка має певну мову, культуру, традиції

2. Україна – це країна …

а) багатонаціональна

б) одно національна

в) змішана

3. Діаспора – це…

а) розселення значної частини народу поза межами своєї країни чи етнічної території;

б) переїзд частини народу в іншу країну;

в) виїзд населення України за її межі на постійне місце проживання

4.Найбільша діаспора українців знаходиться у…

а) Канаді

б) США

в) Росії

2. Робота з тест-картками (сильніші учні.)

II I.Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми і мети уроку.

Прийом «Практичність теорії . »

Ми живемо в Новомосковську,

Й звемося гордо – городяни.

«А в селі не гірше, навіть – краще»,-

Скажуть нам селяни.

Кожний із нас має свою Батьківщину – місто чи село, чи селище. З'ясуємо ж, які поселення є в Україні.

Сьогодні на уроці ми розглянемо системи розселення, що сформувалися в Україні,.познайомимося з типами населених пунктів, особливостями їх розміщення; вивчимо історію виникнення і розвитку міст, їх проблеми, а також вияснемо- де ж краще жити в селі чи місті?

IV.Вивчення нового матеріалу

1.Системи розселення населення України

Нині населені пункти наче міцними нитками , пов'язані між собою мережею сполучення. Жодний населений пункт не може існувати без єдиного цілого. Таке ціле, або розміщені на певній території і пов'язані між собою населені пункти, називають системою розселення.

2.Картографічний диктант

-Який колір переважає на карті ? Що він означає?

-Назвіть найбільші міста України?

-У які частині України міст найбільше? Чому?

-У яких областях висока частка сільського населення?

3.Виникнення міст. Класифікація міст. Функції міст.

Міста в давнину – центри ремесла та торгівлі.

Класифікація міст: Заповнити «квітку»

- Малі: до 50 тис. осіб

- Середні: 50-1—тис. осіб

- Великі: 100-250 тис. осіб

- Дуже великі: 250 тис. – 1 млн. осіб

- Найбільші – понад 1 млн. осіб

4.Прийом « Картографічний практикум»

Користуючись картою густоти населення, випишіть 3-5 прикладів міст згідно з класифікацією.

Функції міст:

-Промислові центри

-Адміністративні центри

-Транспортні центри

-Наукові центри

-Культурні центри

-Міста-курорти

-Історичні міста

Словникова робота. Виписати з тексту параграфа визначення :

Урбанізація – це історичний процес підвищення ролі міст в економічному та культурному житті суспільства.

Рівень урбанізації – частка городян у загальній кількості населення країни.

Темпи урбанізації – швидкість збільшення відсотку міських мешканців.

Субурбанізація – підвищення ролі передмість («міста-спальні»)

Міська агломерація – злиття багатьох міст і населених пунктів.

5.Прийом «Творча лабораторія»

Види агломерації (замалювати(зразки на дошці)

Колективне замалювання схем.

1.Моноцентрична»

2.Біцентрична

3.Поліцентрична

Прийрм «За і проти» урбанізації(Обговорення).

А. «За» урбанізацію:

- у місті простіше влаштуватися на роботу, - краща якість медичного обслуговування

- кращі побутові умови , комунікації

- більше можливостей для спілкування та проведення дозвілля (театри, кінозали, музеї, клуби)

Б.»Проти» урбанізації:

- екологічні проблеми в місті значно гірші, ніж в селі

- міська метушня і надлишок спілкування впливають на психіку людей(природа заспокоює)

- міста є осередком злочинності

- безробіття, жебрацтво

V.Закріплення вивченого матеріалу.

Прийом «Акваріум»(Дискусія)

-Які зміни відбулися в кількості міського населення з 1959 по 2008 р.?

-Як можна пояснити виявлені факти?

IY. Підсумок уроку.

Процес урбанізації є дуже складним. Розвиток міст, їх збільшення триває. Але проблеми, які виникли в результаті цих процесів, потребують уваги і можуть бути розв'язані.

Y. Домашнє завдання.

- прочитати параграф 8

- сторінка 45, завдання 4 .

- підберіть будь-який художній твір, поезію, музичний твір, картину де б йшлося про міста або села України.

Перегляд файлу

Урок № 4

Тема уроку: Системи розселення. Розвиток поселень. Міське населення і         урбанізація в Україні.

Мета уроку: сформувати уявлення про міські  пункти; ввести поняття «урбанізація», «субурбанізація»; показати особливості темпів і рівнів урбанізації на території України;ознайомитися з класифікацією міст;

- розвивати вміння  та навички аналізувати тематичні карти; знаходити потрібну інформацію в атласі, підручнику;уміти визначати функції міст;

-виховувати в учнів  повагу до мешканців різних населених пунктів, виховувати екологічну культуру.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання:  карта «Населення України», атласи,картосхеми, картки –тести, кольорові фото людей.

 

                                       Х І Д   У Р О К У

I Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

  1. Тести:

1.Етнос – це…

а) народ

б) нація , що склалася історично на певній території і характеризується спільністю мови, культури, звичаї, традицій;

в) народність, яка має певну мову, культуру, традиції

2. Україна – це країна …

а) багатонаціональна

б) одно національна

в) змішана

3. Діаспора – це…

а) розселення значної частини народу поза межами своєї країни чи етнічної території;

б) переїзд частини народу в іншу країну;

в) виїзд населення України за її межі на постійне місце проживання

 

4.Найбільша діаспора українців знаходиться у…

а) Канаді

б) США

в) Росії

2. Робота з тест-картками (сильніші учні.)

 

II I.Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми і мети уроку.

 

Прийом «Практичність теорії . »

Ми живемо в Новомосковську,

Й звемося гордо – городяни.

«А в селі не гірше, навіть – краще»,-

Скажуть нам селяни.

Кожний із нас має свою Батьківщину – місто чи село, чи селище. Зясуємо ж, які поселення є в Україні.

Сьогодні на уроці ми розглянемо системи розселення, що сформувалися в Україні,.познайомимося  з типами населених пунктів, особливостями  їх розміщення; вивчимо історію виникнення і розвитку міст, їх проблеми, а також вияснемо- де ж краще жити в селі чи місті?

IV.Вивчення нового матеріалу

1.Системи розселення населення України

Нині населені пункти наче міцними нитками , повязані між собою мережею сполучення. Жодний населений пункт не може існувати без єдиного цілого. Таке ціле, або розміщені на певній території  і пов’язані між собою населені пункти, називають системою розселення.

2.Картографічний диктант

-Який колір переважає на карті ? Що він означає?

-Назвіть найбільші міста України?

-У які частині України міст найбільше? Чому?

-У яких областях висока частка сільського населення?

 

  3.Виникнення міст. Класифікація міст. Функції міст.

Міста в давнину – центри ремесла та торгівлі.

Класифікація міст: Заповнити «квітку»

 

- Малі: до 50 тис. осіб

- Середні: 50-1—тис. осіб

- Великі: 100-250 тис. осіб

- Дуже великі: 250 тис. – 1 млн. осіб

- Найбільші – понад 1 млн. осіб

4.Прийом « Картографічний практикум»

Користуючись картою густоти населення, випишіть 3-5 прикладів міст згідно з класифікацією.

Функції міст:

  • Промислові центри
  • Адміністративні центри
  • Транспортні центри
  • Наукові центри
  • Культурні центри
  • Міста-курорти
  • Історичні міста

Словникова робота. Виписати з тексту параграфа визначення :

Урбанізація – це історичний процес підвищення ролі міст в економічному та культурному житті суспільства.

Рівень урбанізації – частка городян у загальній кількості населення країни.

Темпи урбанізації – швидкість збільшення відсотку міських мешканців.

Субурбанізація – підвищення ролі передмість («міста-спальні»)

Міська агломерація – злиття багатьох міст і населених пунктів.

5.Прийом «Творча лабораторія»

Види агломерації (замалювати(зразки на дошці)

Колективне замалювання  схем.

1.Моноцентрична»

2.Біцентрична

3.Поліцентрична  

Прийрм «За і проти» урбанізації(Обговорення).

А. «За» урбанізацію:

- у місті простіше влаштуватися на роботу,  - краща якість медичного обслуговування

- кращі побутові умови , комунікації

- більше можливостей для спілкування та проведення дозвілля (театри, кінозали, музеї, клуби)

Б.»Проти» урбанізації:

- екологічні проблеми в місті значно гірші, ніж в селі

- міська метушня і надлишок спілкування впливають на психіку людей(природа заспокоює)

- міста є осередком злочинності

- безробіття, жебрацтво

V.Закріплення вивченого матеріалу.

Прийом «Акваріум»(Дискусія)

-Які зміни відбулися в  кількості міського населення з 1959 по 2008 р.?

-Як можна пояснити виявлені факти?

IY. Підсумок уроку.

Процес урбанізації є дуже складним. Розвиток міст, їх збільшення триває. Але проблеми, які виникли в результаті цих процесів, потребують уваги і можуть бути розвязані.

Y. Домашнє завдання.

- прочитати параграф 8

- сторінка 45, завдання 4 .

- підберіть будь-який художній твір, поезію, музичний твір, картину де б йшлося про міста або села України.

 

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Удод Мария
До підручника
Географія 9 клас (Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань А. І.)
Додано
11 січня
Переглядів
272
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку