18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Тема. «Євгеній Онєгін» — соціально-психологічний роман у віршах. Онегінська строфа.

Про матеріал

Тема. «Євгеній Онєгін» — соціально-психологічний роман у віршах. Онегінська строфа.

Мета: дати поняття з теорії літератури про особливості жанру роману; формувати уміння працювати з текстом та логічно систематизувати опрацьований матеріал; формувати вміння робити короткі та змістовні записи в зошити, розвивати читацькі навички дослідницького характеру; сприяти формуванню гуманної особистості.

Перегляд файлу

Тема. «Євгеній Онєгін» — соціально-психологічний роман у віршах. Онегінська строфа.

Мета: дати поняття з теорії літератури про особливості жанру роману; формувати уміння працювати з текстом та логічно систематизувати опрацьований матеріал; формувати вміння робити короткі та змістовні записи в зошити, розвивати читацькі навички дослідницького характеру; сприяти формуванню гуманної особистості.

 

Обладнання: портрет О. Пушкіна; знімки із зображенням виконавців ролі Онєгіна в опері П. Чайковського.

 

Тип уроку: поглиблене вивчення художнього твору.

 

 

Хід уроку

 

І. Актуалізація опорних знань

 

 

 

 

3. Робота зі словниками

 

Теорія літератури

 

Роман — епічний твір великого обсягу, де життя звичайних людей розкривається на тлі історично або соціально вагомих подій чи обставин.

 

Характерні ознаки роману:

 

·         зображення всебічної картини життя людей та складного кола життєвих явищ;

·         декілька сюжетних ліній;

·         наявність системи рівнозначних персонажів;

·         значна тривалість подій у часі.

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

 

У ч и т е л ь. Роман О. Пушкіна «Євгеній Онєгін» — перший реалістичний роман не тільки в російській, але й у світовій літературі. Відомий російський критик В. Бєлінський назвав роман Пушкіна «енциклопедією російського життя». І для самого автора цей твір

був дуже значущим. (Робота із епіграфами уроку — учитель зачитує та коментує.)

 

Усе вкладено в цю книжку: розум, серце, молодість, мудрість, зрілість, гіркі години без сну, розчарування та сподівання — усе життя прекрасної, геніальної людини.

ІІІ. Робота над темою уроку

 

1. Особливості роману О. Пушкіна «Євгеній Онєгін»

 

У ч и т е л ь. Роботу над романом Пушкін розпочав 1823 року в Кишиневі. 4 листопада того ж року він писав В’яземському: «Стосовно моїх занять, я тепер пишу не роман, а роман у віршах — диявольська різниця…» У чому ж ця різниця? Писати віршами, тім більше, писати віршами роман — це означало для Пушкіна писати принципово по-іншому, ніж прозою, коритись зовсім іншим художнім законам, створювати зовсім інший за своєю внутрішньою структурою художній світ. Вірші у більшій мірі, ніж проза, дозволяють

 

відходити від звичного та традиційного, тому що поет відчуває себе у світі віршів вільнішим. У своїй розповіді він може опускати деякі обов’язкові для прозового твору зв’язки та вмотивування, змішувати часові та просторові плани, дозволяти більше стильової та художньої гри, уникати деяких ліній сюжету і, за бажанням або за внутрішньої потреби, знову повертатись до неї. У віршах стає можливим і припустимим використання «неточного» слова, яке здатне зберегти те, що Пушкін найбільше цінував,— «живой, теплый, внезапный отпечаток мыслей, чувств, впечатлений».

 

 

8. Словникова робота.

 Онєгінська строфа — строфічна форма, створена О. Пушкіним для написання  роману у віршах «Євгеній Онєгін». Онєгінська строфа складається із чотирнадця-ти рядків з перехресним, паралельним і кільцевим римуванням. Схема: абаб ввгг  деед єє.

 9. Літературознавчий коментар.

 На думку літературознавців, онєгінська строфа відзначається внутріш ньою самостійністю і, разом із тим, певною «відкритістю». Це дозволяло авторові розвива -ти одну й ту саму тему, змінювати її, переключати увагу читача на різні предмети,

 робити екскурси в минуле. Окрім того, онєгінська строфа відзначається надзвичайною гнучкістю, а це давало можливість говорити про різні явища соціальної дійсності, про переживання героїв, про життя різних людей. Така строфа звучала кожного разу по-різному: схвильовано, іронічно, трагічно, по-філософськи. Така постійна  зміна тону оповіді допомагала авторові тримати читача у постійній напрузі.

2. Робота з текстом роману

 

Робота ведеться в 4-х групах.

 

Завдання для груп

 

Група 1. Підготувати повідомлення про географічне розташування місць, де відбуваються події роману, пори року, описані в романі, загальну тривалість й історичний час роману.

 

Очікувана відповідь

 

Дія відбувається в Петербурзі (1, 8 глави роману), у Москві (7 глава), у провінції — у селі (2, 7 глави). Епоха, зображена у творі,— період царювання Олександра І (між війною 1812 року і грудневим повстанням). Дія відбувається протягом 10 років. При цьому перші 16 років життя Онєгіна описані лише в 3 строфі 1 глави, а наступним 8 рокам присвячено увесь роман, крім ліричних відступів. Двом рокам життя в селі присвячені 5 глав роману (2–7); дія розпочинається влітку, у селі герой живе також осінь, зиму, дія 7 глави розгортається ранньою весною. Вісім років життя Онєгіна в Петербурзі описані як один день героя.

 

Група 2. Підготувати повідомлення про соціальні прошарки суспільства, описані у романі, їх стосунки, побут, погляди, культуру.

 

Очікувана відповідь

 

Автор показав основні соціальні прошарки суспільства Росії: аристократичне світське товариство Петербурга, міську бідноту, помісне дворянство, московське світське товариство. Ці соціальні прошарки живуть закритим і зовсім різним життям. Єдності нема навіть усередині однієї соціальної групи: дворяни столичні, московські та провінційні мають різні духовні пріоритети, живуть різним духовним життям. У творі показані заняття та дозвілля дворян у столиці, місті, селі, узимку та влітку; описані інтер’єри міської квартири та поміщицької садиби, мода, гастрономія; є описи народних свят, прикмет та обрядів.

 

Група 3. Підготувати повідомлення про економічний та культурний стан російського народу на початку ХІХ ст.

 

Очікувана відповідь

 

Реформи Онєгіна в селі свідчать про те, що почала розпадатись кріпосницька система. Освічені люди захоплювались новими філософськими течіями (згадується ім’я Канта, прихильником якого є Ленський). Онєгін слідкує за розвитком європейської науки. У зв’язку з цим згадуються імена Гібона, Гердера, Біша, Тіссо, Беля та Фонтенеля. На залишив автор осторонь і літературу: згадуються імена Руссо, Ричардсона, Сталь, Крюднера, Коттеня. Велику роль відігравав також театр (автор залишив нам характеристику авторів репертуару, постановників балету та відвідувачів театру).

 

Група 4. Визначити систему образів роману, визначити основний конфлікт роману.

 

Очікувана відповідь

 

У творі присутня низка рівнозначних образів, які втілюють два зразки світорозуміння: «ті, що беруть від життя усе» — Онєгін, батько Онєгіна, його дядько, батьки Тетяни, Ольга та ін.; «ті, що прагнуть змінити світ» — поет, Тетяна, Ленський. Таким чином, крім головного героя, іменем якого названо твір, є ще інший головний герой, очима якого ми дивимось на події, зображені в романі,— сам автор. Основний конфлікт роману: конфлікт двох життєвих філософій, конфлікт людини і суспільства, конфлікт людини й оточення.

 

ІV. Рефлексія

 

Підбиття підсумків

 

Бесіда

 

·         Чому роман «Євгеній Онєгін» називають соціально-психологічним романом? (Ознаки соціального роману: є описи життя різних верств суспільства, соціуму; психологічного: зображено психологію, внутрішній світ героїв.)

 

·         У чому, на вашу думку, полягає основна відмінність між романом у віршах від прозового роману? (На відміну від епічних творів середніх віків та Відродження, є наявність автора як персонажа.)

 

·         Яку роль відіграють авторські відступи у творі? (За допомогою відступів автор знайомить читача зі смаками, культурним світоглядом та інтересами представників російського суспільства, ми відчуваємо його ставлення до суспільства, в якому він живе, автор розкриває потаємний духовний світ своїх героїв.)

 

V. Домашнє завдання

 

Характеризувати образ Онєгіна; для бажаючих: підготувати виразне читання напам’ять листа Онєгіна до Тетяни.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Коряхова Валентина Борисівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
26 лютого 2018
Переглядів
2422
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку