7 грудня о 18:00Вебінар: Як перетворити традиційний офлайн-урок на сучасний онлайн-урок

Тема виховної години : «Мої права»

Про матеріал

Ознайомити учнів з Конвенцією про права дитини, Конституцією України, формувати у учнів повагу до власної гідності, повагу до прав і свобод інших людей, повагу до Конституції України, законів України, міжнародно – правових актів.

Перегляд файлу

Реєстраційна анкета

 

Назва уроку / виховного заходу

Виховна година для учнів 5-го класу на тему: «Мої права».

Прізвище, ім’я по батькові

Радкевич Володимир Юхимович, вчитель історії та правознавства

Адреса

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 імені

В.В.Бражевського,  вулиця

Перемоги 79, місто Житомир,10003

Контактний телефон

0972500603

 

 

             

Тема : «Мої права».

Мета: Ознайомити учнів  з Конвенцією про права дитини, Конституцією України, формувати у учнів повагу до власної гідності, повагу до прав і свобод інших людей, повагу до Конституції України, законів України, міжнародно – правових актів.

Очікувані результати: Учні орієнтуються, які права гарантує їм Конвенція про права дитини та Конституція України.

Обладнання:       Конвенція   про    права          дитини,       Конституція         України, мультимедійне устаткування.

 

Перебіг заходу

І. Організаційний момент

-                        Очікування від заходу

 

ІІ. Основна частина 

   Інтерактивна вправа «Асоціативний кущ»

-                        Які    асоціації     виникають          у        вас    зі словосполученням права людини?

Ведучий:

      Давним    –         давно, на Землі з’явилися люди.

Одночасно перед людьми постали питання:

-                        Що люди можуть робити і чого не можуть?

-                        Які обов’язки вони мають?  

-                        Які права вони мають?

1

Без відповіді на ці питання життя людей перетворилося б на суцільний безлад. І люди почали шукати відповідь на ці питання у звичайних бесідах між собою за допомогою різних релігій, шляхом міжплеменних, міжнародних переговорів і навіть за допомогою битв та війн.

 

-                        Що ви знаєте про Загальну декларацію прав людини?

Ведучий: У 1948 році з’явилась Загальна декларація прав людини, яка була прийнята Генеральною Асамблеєю  ООН. Яка гарантує всім людям на Землі певні права і накладає на людей певні обов’язки. Але при цьому залишились не врегульованими права дітей.

 

-                        Що Ви знаєте про Міжнародну конвенцію з прав дитини ?  

Ведучий: Міжнародна конвенція з прав дитини була прийнята 44 – ю сесією Генеральної Асамблеї

ООН в 1989 році. Головна мета Конвенції була викладена в Преамбулі:

-                        дитині для повного та гармонійного розвитку необхідно зростати в сімейному оточенні, в   атмосфері щастя, любові та розуміння; 

-                        дитина має бути повністю підготовлена до самостійного життя в суспільстві та вихована в дусі ідеалів, проголошених     у        Статуті       Організації Об′єднаних Націй, і особливо в дусі миру, гідності, терпимості, свободи, рівності та солідарності; 

-                        дитина внаслідок її фізичної і розумової незрілості потребує спеціальної охорони і піклування,  включаючи належний правовий захист як до, так і після народження;- в усіх країнах є діти, які живуть у виключно тяжких умовах, і що такі діти потребують особливої уваги;

 

-                        Що Ви знаєте про Конституцію України ?  

2

Ведучий: 

Конституція України була прийнята на п′ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей, виражаючи

суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом проголошення незалежності У країни від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію — Основний Закон України.

Ведучий:

І ось сьогодні на нашому заході ви можете продемонструвати свої знання з прав дитини (учні отримали випереджувальне завдання намалювати права дитини, які їм відомі і закріпити свої малюнки на дошці з метою скласти квітку прав дитини).

Ведучий:

Увага на екран, які основні права і свободи які гарантує Конвенція про права дитини і Конституція України.  

 

3

Ведучий:

Ст.1 Конвенції про права дитини: …людиною є кожна людська істота до досягнення 18 – ти річного віку, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не досягає повноліття  раніше. 

Ст. 52 Конституції України: Діти рівні у своїх правах незалежно від походження а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.

Ведучий:

Ст.24 (с): Держави вживають заходів для боротьби з захворюваннями і недоїданням …

Ст. 48 Конституції України: Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім′ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.

Ведучий: 

Ст.7 (1):Дитина має бути зареєстрована зразу ж після народження і з моменту народження має право на ім′я і набуття громадянства, а також, наскільки це можливо, право знати своїх батьків і право на їх піклування.

Ст. 25 Конституції України: Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

 

 

4

Ведучий:

Ст.9 (1) Конвенції про права дитини: Держави – сторони забезпечують те, щоб дитина не розлучалася з батьками всупереч їх бажанню, за винятком випадків, коли компетентні органи згідно з судовим рішенням визначають що таке розлучення необхідне.

Ст. 51 Конституції України: Батьки забов′язані утримувати дітей до їх повноліття.

Ведучий:

Ст.9 (1) Конвенції про права дитини: Держави – сторони поважають і забезпечують всі права, передбачені цією Конвенцією, за кожною дитиною, яка перебуває в межах їх юрисдикції, без будь – якої дискримінації незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, етнічного або соціального походження, майнового стану, стану здоров′я та народження дитини.

  Ст. 24 Конституції України: Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних, та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовною або іншими ознаками.

 

5


Ведучий: 

Ст.28 (1) Конвенції про права дитини: Держави – сторони  визнають право дитини на освіту.

2. Держави – сторони вживають всіх необхідних заходів, щоб шкільна дисципліна була забезпечена методами, що грунтуються на повазі до людської гідності дитини…

Ст. 53 Конституції України: Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є  обов′язковою.

Ведучий: 

Ст.13 Конвенції про права дитини: Кожна дитина має право вільно висловлювати свої думки; це право включає свободу шукати, одержувати та передавати інформацію та ідеї будь – якого роду …

Ст. 34 Конституції України: Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань.

Ведучий:

Ст.24 (1) Конвенції про права дитини: Держави – сторони визнають право дитини на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров′я та засобами лікування хвороб і відновлення  здоров′я .

     Ст. 49 Конституції України: Кожен  має право на охорону здоров′я, медичну допомогу та медичне страхування .

Ведучий:

Ст.23 (1) Конвенції про права дитини: Держави – сторони визнають, що неповноцінна в розумовому або фізичному відношеннях дитина має вести повноцінне і достойне життя в умовах, які забезпечують її гідність, сприяють почуттю впевненості в собі і полегшують її активну участь у житті суспільства. 

Ст. 46 Конституції України: Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності…

Ведучий:

Ст.22 Конвенції про права дитини: Держави – сторони вживають, необхідних заходів, щоб забезпечити дитині, яка бажає одержати статус біженця або яка вважається біженцем належний захист і гуманітарну допомогу в користуванні застосовуваними правами викладеними в цій конвенції.

 

Ст. 26 Конституції України: Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами як і громадяни України.

Ведучий:

Ст.31 Конвенції про права дитини: Держави – сторони визнають право дитини на відпочинок і дозвілля, право брати участь в іграх і розважальних заходах, що відповідають їх віку, та вільно брати участь у культурному житті та займатися мистецтвом. 

Ст.45 Конституції України: Кожен, хто працює, має право на відпочинок.

Ведучий:

Ст.19 Конвенції про права дитини: Держави – сторони вживають всіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини від всіх форм фізичного та психологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження та експлуатації...

 Ст.52 Конституції України: Будь – яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідується законом.


Ведучий:

Ст.32 (1) Конвенції про права дитини: Держави – сторони визнають право дитини на захист від економічної експлуатації та від виконання будь – якої роботи, яка може являти небезпеку для здоров′я, бути перешкодою в одержанні нею освіти чи завдати шкоди її здоров′ю, фізичному, розумовому, духовному, моральному та соціальному розвитку.

Ст.43 Конституції України: Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров′я роботах забороняється.

Ведучий: І так на дошці ми отримали квітку прав дитини, які гарантують Конвенція прав дитини та конституція України.

 

ІІІ. Підбиття підсумків уроку.

ІНТЕРАКТИВНА ВПРАВА “МІКРОФОН”

1.   До якого віку особа вважається  дитиною?

2.   Які документи гарантують права дитини?

3.   Які права дитини Ви знаєте?

4.   Чи порушуються на Ваш погляд права дитини?

5.   В чому на Вашу думку причина порушення прав        дитини? 

 

РЕФЛЕКСІЯ

    Сьогодні я дізнався…

    Було цікаво …

9

    Я зрозумів що…

    Тепер я можу…

    Я відчув, що…

    Я набув…  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

pdf
Додано
25 жовтня 2018
Переглядів
568
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку