Тема. Вступ. Географічна карта та робота з нею. Географічний простір України.

Про матеріал
Узагальнення знань. Тема. Вступ. Географічна карта та робота з нею. Географічний простір України, у двох варіантах.
Перегляд файлу

ПІ учня                                                                                                        Дата:

8 клас.

Тема. Вступ. Географічна карта та робота з нею. Географічний простір України.

І варіант

І рівень.

1.  Вкажіть, у якій проекції градусна сітка має вигляд прямокутника:

а) конічній;      б) циліндричній:      в) азимутальній.

2.  Топографічні карти належать до:

а) загальногеографічних;    б) тематичних.

3.  Вкажіть, який метод дослідження застосовують для збору фактичного матеріалу безпосередньо на місцевості:

а) аерокосмічний;   б) експедиційний;  в) моделювання.

4.  Укажіть назву літопису, у якому в 1187 р. вперше було вжито назву «Україна».

а)   «Київський літопис»                                                        б)   «Переяславський літопис»        г)   «Польський літопис»

5.  З’ясуйте на яких картах територію України буде зображено докладніше .

а)   великомасштабних;  б)   середньомасштабних;  в) дрібномасштабних.

6. Укажіть у яких проекціях сильно  спотворюються довжини ліній і площі об»єктів , але майже без спотворень  зберігаються кути й форми малих об»єктів

а) довільні;  б) рівновеликі; в) рівнокутні.

7. Назвіть лінії на топографічній карті, що з»єднують точки з однаковою абсолютною висотою над рівнем моря

а) паралелі            б) меридіани       в) бергштрихи            г) горизонталі

8. Укажіть протяжність території України із заходу на схід.

а) 1316 км      б)1136 км     в) 893 км        г) 983 км 

9. Укажіть державу, з якою України має найкоротший суходільний кордон.

а) Польща      б) Словаччина     в) Угорщина        г) Молдова

10. Укажіть місто, яке є адміністративним центром Закарпатської області.

а)Ужгород      б)Рівне       в) Мукачеве        г) Луцьк

11.  Яка площа України?

а) 607,3 тис. км2.    б) 703,6 тис. км2.    в) 603,7 тис. км2.    Г) 307,6 тис. км2.

12. Укажіть області, межі яких не мають виходу  до державного кордону України

а) Одеська   б) Миколаївська   в) Дніпровська    г)Полтавська     д)Чернівецька    е)Тернопільська

13. Які з областей були передані Україні Румунією перед Другою світовою війною?

а) Закарпатська    б) Львівська    в) південь Одеської      г) Івано – Франківська

д) Чернівецька      е) Волинська

14. Які міста України мають особливий статус центрального підпорядкування?

а) Київ    б) Одеса    в)Сімферополь   г) Севастополь     д) Харків    е) Дніпро

15. Укажіть області України, які розташовані в ії східній частині.

а) Сумська    б) Вінницька    в) Луганська    г) Донецька     д) Кіровоградська     е) Харківська

 

ІІ рівень.

1. Установіть  відповідність між способами картографічного зображення та об’єктами, для зображення яких їх застосовують:


1. Спосіб значків;

2. Спосіб лінійних знаків;

3. Спосіб якісного фону;

4. Спосіб ізоліній;

А. Густота населення;

Б. Температура повітря;

В. Кордони держав;

Г. Родовища корисних копалин;


                                                                                                           Д. Морські течії

2. Установіть відповідність між географічними об’єктами України та їх характеристиками.

1.  Село Ділове. -                         А. Крайня Північна точка України.

2.  Село Грем'яч -                         Б. Географічний центр Європи.

3.  Село Рання Зоря. -                  В. Крайня Східна точка України.

4.  Селище Добровеличківка. -   Г. Географічний центр України

                                                       Д. Крайня Північна точка України

3. Установіть відповідність між географічними координатами міст та різницею місцевого часу між ними?

1. 4 хв -         а. Сімферополь (45°пн.ш., З4°сх.д.) і Львів (50°пн.ш., 24°сх.д).

2. 40 хв -       б. Чернівці (48°пн.ш., 26°сх.д.) і Хмельницький (49°пн.ш., 27°сх.д). 

3. 36 хв -       в. Харків (50°пн.ш., 36°сх.д.) і Черкаси (49°пн.ш., 32°сх.д).

4. 16 хв -       г. Рівне (51°пн.ш., 26°сх.д.) і Суми (51°пн.ш., 35°сх.д).

 

ІІІ рівень.

Виберіть три правильні відповіді із семи

1. Яке твердження щодо фізико-географічного положення України є правильним?

1  Розташована в одній частині світу

2  Омивається водами двох океанів, трьох морів

3  Перетинається північним тропіком

4  Розміщена в п’яти природних зонах

5  Розташована у межах двох кліматичних поясів

6. Знаходиться на стику трьох літосферних плит

7. Більша частина лежить у межах другого годинного поясу

2.Виберіть правильні твердження щодо адміністративно-територіального устрою України

1  Найбільша за площею область України – Дніпропетровська

2  Найбільшими одиницями адміністративно-територіального устрою є АР Крим та 24 області

3  Найменшою за площею областю України є Чернівецька

4  Дніпропетровська область має сім областей сусідів

5  Назви усіх обласних центрів співпадають із назвою області

6  Міста спеціального підпорядкування – Київ і Севастополь

7  Обласним центром Волинської області є Новоград-Волинський

 

 

ІV рівень.

 

1.Поясніть що таке місцевий час, чи зручно ним користуватися? Які чинники вплинули на впровадження системи обліку часу та встановлення годинних поясів ?


 

ПІ учня                                                                                                   Дата:

8 клас.

Тема. Вступ. Географічна карта та робота з нею. Географічний простір України.

ІІ варіант

І рівень.

1.  Відбір  і узагальнення географічних об’єктів на картах називають

а) масштаб;  б) генералізація; в) картографічна проекція.

2.  За допомогою компасу визначають:

а) географічний  азимут ; б) магнітний азимут

3. Укажіть у яких проекціях сильно  спотворюються форми об»єктів  і кути, але  правильно відтворюються площі

а) довільні;  б) рівновеликі; в) рівнокутні.

4. Укажіть, як називалась  територія України на картах  Ератосфена та Клавдія Птолемея.

а) Скіфія;  б) Сарматія;  в) Гіперборея;  г) Азія.

5. Кого вважають автором першої у світовій історії детальної топографічної карти України?

а)   Аль-Масуді;  б)  Іона Якуба;    в)  Гійома Левассера де Боплана;    г)  Плінія Старшого.

6. Райони поширення певного явища зображають на карті способом:

а) значків;  б) лінії руху;   в) картодіаграм; г) ареалів.

7.Київський — це час...

а) Нульового годинного поясу.       б) Першого годинного поясу.

в) Другого годинного поясу.           г)  Третього годинного поясу.

8.Що зображено на політичній карті світу?

 а) Міжнародні організації,          б) Держави та залежні території.

 в) Густота населення.                  Г) «Гарячі точки» планети.

9.Виберіть область України, розташовану на обох берегах Дніпра.

 а) Дніпропетровська.      б) Сумська,         в)  Вінницька.        г) Одеська.

10.Форма правління в Україні:

 а) Республіка    б) Монархія    в) Федерація     г) Держава

11. Формування кордонів України завершилося у 1954 р. приєднанням …

а) Одеської обл.      б) Криму          в) Львівської обл.          г) Закарпатської обл.

12. Зазначте держави, які є «морськими сусідами»  України

а) Туреччина    б) Угорщина     в) Болгарія     г) Словаччина     д) Молдова     е) Грузія

13. Який із зазначених обласних центрів має назву, що не збігається з найменуванням області, центром якої він є

а) Ужгород     б) Рівне     в) Херсон     г) Вінниця

14. Яку назва мала історична земля  розташована у західній Україні, на території сучасних Львівської, Тернопільської та Івано – Франківської обл.

а) Полісся       б) Галичина    в) Волинь      д) Буковина

15. Територія України поділяється на

а) 24 губернії +АРК                           б) 24 області + АРК

в) 24 області, АРК та 2 міста загальнодержавного підпорядкування

ІІ рівень.

1.Установіть відповідність між географічними об’єктами України та їх характеристиками.

1. Мис Сарич -                             А. Крайня Південна точка України.

2. Село Ділове. -                           Б. Географічний центр Європи.

3. Село Соломонове -                  B. Крайня Східна точка України.

4. Селище Добровеличківка. -    Г. Географічний центр України.

                                                       Д. Крайня Західна точка України

2.Установіть відповідність між географічними об'єктами та способом їх зображення на тематичних картах? 

1. Спосіб ізоліній. -                  А. Висота суходолу.

2. Спосіб значків    -                 Б. Густота населення

3. Спосіб якісного фону. -       В. Корисні копалини

4. Значки рухів  -                      Г. Морські течії.

                                                    Д. Кордони

 

3.Установіть відповідність між географічними координатами міст та різницею місцевого часу між ними? 

1. 4 хв -       А. Сімферополь (45°пн.ш., З4°сх.д.) і Львів (50°пн.ш., 24°сх.д).

2. 40 хв -      Б. Чернівці (48°пн.ш., 26°сх.д.) і Хмельницький (49°пн.ш., 27°сх.д). 

3. 36 хв -      В. Харків (50°пн.ш., 36°сх.д.) і Черкаси (49°пн.ш., 32°сх.д).

4. 16 хв -      Г. Рівне (51°пн.ш., 26°сх.д.) і Суми (51°пн.ш., 35°сх.д).

 

ІІІ рівень.

 Виберіть три правильні відповіді із семи

1.Які твердження щодо економіко-географічного положення України є правильними?

1   Межує з високорозвиненими країнами Європи й Азії

2   По Дунаю має вихід до узбережжя Балтійського моря

3   Територією проходять міжнародні транспортні коридори

4   Має вихід через моря до Атлантичного океану

5   Віддалена  від басейнів важливих світових ресурсів

6   На заході межує із країнами Європи, що входять до ЄС

7  Функціонують найбільші порти Середземноморського басейну

2. Виберіть правильні твердження щодо адміністративно-територіального поділу України

1  Найбільша кількість населення проживає у Волинській області

2  Спеціальний статус міст центрального підпорядкування мають Київ і Сімферополь

3  Одеська область – найбільша за площею в Україні

4  Обласним центром Закарпатської області є місто Ужгород

5  До складу України входить 25 областей

6  Найменшою областю за площею є Чернівецька

7  Назви усіх обласних центрів збігаються із назвою області

 

ІV рівень.

16.   Що таке топографічна карта? Зазначте переваги та недоліки традиційних карт порівняно з електронними.

 

 

docx
Додано
1 листопада 2023
Переглядів
616
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку