24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Тематична контрольна робота за розділом 2 «Високе Відродження. Реформація в Західній Європі»

Про матеріал

Урок узагальнення та тематичного контролю за розділом 2

«Високе Відродження. Реформація в Західній Європі»

Перегляд файлу

Тема. Урок узагальнення та тематичного контролю за розділом 2

«Високе Відродження. Реформація в Західній Європі»

8 клас

Мета: узагальнити, перевірити й оцінити знання учнів з тематичного блоку; розвивати вміння та навички, які формувалися під час вивчення теми; сприяти вихованню в учнів шанобливого ставлення до минулого, спонукати школярів до подальшого поглиблення своїх знань.

Очікувані результати: після цього уроку учень / учениця має

• знати: час бароко; дати початку Реформації в Європі, укладення Аугзбурзького релігійного миру; територію поширення Реформації;

• розумію: Ранній Новий час (Ранньомодерну добу) як період звільнення суспільного життя від церковного догматизму; світський нецерковний характер культури Відродження; гуманізм епохи Відродження як європейський інтелектуальний рух за вдосконалення людської природи через пізнання культурної спадщини Античності; бароко як усвідомлення людиною Ранньомодерної доби складності, багатоманітності та мінливості світу; поняття «Реформація», «протестантизм», «лютеранство», «кальвінізм», «Контрреформація», «орден єзуїтів», «Високе Відродження», «бароко», «гуманізм»;

• умію: розповісти про наукові досягнення Раннього Нового часу; представників культури Відродження й бароко, їхні твори; видатні пам’ятки культури епохи Відродження й бароко; визначити причини і наслідки Реформації та Контрреформації.

Тип уроку: урок перевірки й обліку знань, умінь і навичок.

Обладнання уроку: картки із завданнями для тематичного контролю.

ПЕРЕБІГ  УРОКУ закликав силою встановити на землі Царство Боже

 

І. Організаційний етап.

Перед виконанням завдань учитель разом з учнями у короткій вступній бесіді пригадує, який розділ вони закінчили вивчати та які теми до нього належать.

ІІ. Тематичне оцінювання.

Учні виконують завдання за варіантами.

ІІІ. Рефлексія.

Учитель робить візуальний аналіз роботи учнів на уроці  (у разі потреби вказує на допущені помилки учнів під час організації роботи).

IV. Домашнє завдання.

Випереджувальне завдання. Заповнити таблицю «Французькі королі – довгий шлях до абсолютизму» (зразок таблиці: «Король», «Дата правління», «Заходи щодо укріплення влади»).


Варіант  І

І рівень (завдання оцінюють в 0,5 балів)

1. Укажіть іншу назву періоду Ренесансу.

А) Відновлення       Б) Відродження          В) Віросповідання      Г) Вознесіння

2. Як називався один із напрямків у християнстві, що виник під час Реформації?

А) протестантизм      Б) людино центризм  В) протекціонізм      Г) протицерквізм

3. Автор картини «Сікстинська мадонна»:

А) Мікеланджело;      Б) Леонардо да Вінчі;     В) Рубенс;     Г) Рафаель.

4. Німецький  вчений, який відкрив три закони руху планет, склав таблиці руху планет навколо сонця:

А) Міколай Коперник; Б) Тіхо Браге ; В) Джордано Бруно; Г) Йоганн Кеплер.

5. Як називався рух у Європі, що був спрямований проти Реформації?

А) Контрибуція       Б) Контрреформація         В) Консисторія         Г) Контубернія

6. Видатний голландський  філософ, теолог , відомий гуманіст Еразм Роттердамський був автором твору:

А) «Утопія»;    Б) «Дон Кіхот»;     В) «12 статей»;      Г) «Похвала Глупоті».

ІІ рівень (завдання оцінюють в 1 бал)

7. Поясніть значення понять й термінів: відродження , Реформація.

8. Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядковий номер імені.

1) Фернан Магеллан, 2) Джордано Бруно, 3) Христофор Колумб, 4) Галілео Галілей, 5) Миколай Коперник, 6) Васко да Гама, 7) Бартоломеу Діаш, 8) Йоган Кеплер  9) Рене Декарт.

УЧЕНІ ТА ВИКЛАДАЧІ

       МАНДРІВНИКИ

 

 

ІІІ рівень (завдання оцінюють у 1,5 б.)

9. Встановіть відповідність.

А) Еразм Роттердамський             1) вождь Селянської війни в Німеччині

Б) Мартін Лютер   2) реформатор церкви в Німеччині

В) Томас Мюнцер              3) засновник ордену єзуїтів

Г) Жан Кальвін   4) вчений, обґрунтував геліоцентричну систему будови Всесвіту

Д) Ігнатій Лойола              5) письменник, мислитель.

Ж) Микола Коперник                      6) реформатор церкви в Швейцарії

10. Вставте пропущене.

Німецький професор богослов’я      виступив проти продажу католицькими священиками … Свої погляди висвітлив у вигляді тез, тому вони називались …, які  у      році він прибив до дверей церкви у м. Віттенберг. Був відлученим від …, пізніше переховувся у замку свого покровителя – саксонського князя, де переклав німецькою мовою …Все це знаменувало початок  процесу, який отримав назву      .

Які наслідки мав виступ цього історичного діяча та його вчення для країн Європи?

ІV рівень (завдання оцінюють у 3 бали)

11. Складіть перелік подій, які ви вважаєте найважливішими для розвитку західноєвропейського суспільства 16-17 ст.. Свій вибір обґрунтуйте (вказати декілька подій)

АБО

11. Висловіть власну думку щодо Реформації та Контрреформації.

 

 


Варіант  ІІ

І рівень (завдання оцінюють в 1бал)

1.Укажіть назву «золотого віку», доби найвищого розквіту італійської літератури, образотворчого мистецтва, філософії та науки (кінець XV — перші десятиріччя XVI ст.).

А) Високе Бароко         Б) Високе Відродження       В) Проторенесанс         Г) Високий Гуманізм

2. Автор фрески «Таємна вечеря»:

А) Альбрехт Дюрер;   Б) Пітер Пауль Рубенс;   В) Леонардо да Вінчі;   Г) Рафаель Санті.

3. Видатний англійський письменник, філософ та державний діяч Томас Мор був автором твору:

А) «Утопія»;    Б) «Дон Кіхот»;     В) «Державець»;      Г) «Похвала Глупоті».

4. Як називався суспільно-політичний та ідеологічний рух у Європі у XVI ст., що був спрямований проти католицької церкви?

А) Реставрація         Б) Реінкарнація          В) Реформація       Г) Ренесанс

5. Укажіть іншу назву періоду Відродження.

А) Реставрація         Б) Реінкарнація          В) Реформація       Г) Ренесанс

6. Великий вчений, який сконструював телескоп з 32-кратним збільшенням, відкрив гори на Місяці, чотири супутники Юпітера, плями на Сонці тощо; встановив закони інерції, вільного падіння тощо:

А) Міколай Коперник; Б) Галілео Галілей ; В) Джордано Бруно; Г) Рене Декарт.

ІІ рівень (завдання оцінюють в 1  бал)

7. Поясніть значення понять й термінів: Контрреформація, гуманізм. 

8. Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядковий номер імені.

1) Жан Кальвін,   2) Рафаель Санті,     3) Мартін Лютер,    4) Альбрехт Дюрер,     5) Леонардо даВінчі,      6) Ігнатій Лойола,           7) Томас Мюнцер,        8)Мікеланджело Буонарроті,  

9) Пітер Брейгель Старший.

Художники, скульптори, архітектори доби Відродження

Представники реформаційного та контр реформаційного руху

 

 

ІІІ рівень (завдання оцінюють у 1,5 б.)

9 .Встановіть відповідність.

А) Реформа    1) прихильники Реформації

Б) Індульгенція   2) організація монахів, чернечий орден

В) «Полювання на відьом»             3) художній стиль  кінця ХVІ – середини ХVІІІ ст..

Г) Протестанти 4)папська грамота про відпущення (прощення) гріхів

Д) Єзуїти                                           5)масові переслідування та вбивства звинувачених у чаклунстві

Ж)Бароко    6) зміни, перетворення.

10. Вставте пропущене.

Палким прихильником вчення Лютера був проповідник…. Він закликав людей «взяти……» і встановити …….. на землі, що означало встановлення такого суспільного ладу, при якому немає …. і … Влітку … року під впливом таких ідей почалися селянські повстання , які вже до осені того ж року переросли у справжню … під проводом цього проповідника. Вимого селян були викладені у програмі …, а вимоги бюргерства і дрібних феодалів у «Хейльброннській програмі»

Чим завершилися ці події  і коли, у чому причини такого завершення?

ІV рівень (завдання оцінюють у 3 бали)

11. Складіть перелік подій, які ви вважаєте найважливішими для розвитку західноєвропейського суспільства 16-17 ст.. Свій вибір обґрунтуйте (вказати декілька подій)

АБО

11. Висловіть власну думку щодо Реформації та Контрреформації.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.7
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Мухова Наталія Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Шингур Ірина Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Бєльська Анжеліка Сергіївна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
5 листопада 2020
Переглядів
7361
Оцінка розробки
4.9 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку