Тематичне оцінювання знань по темі: «Збереження та реалізація спадкової інформації»

Про матеріал
Тематичне оцінювання знань по темі: «Збереження та реалізація спадкової інформації». Різнорівневі завдання для учнів 9 класу
Перегляд файлу

Тематичне оцінювання знань по темі: «Збереження та реалізація спадкової інформації»

Варіант 1

Рівень І (правильно розв’язання  завдання оцінюється в 0,25 бала)

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)

1 Транскрипція це процес перепису спадкової інформації з молекули ДНК на мРНК.

2 При злитті  двох статевих гамет утворюється зигота.

3 Рибосоми не синтезують білки.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю

4 Як називають розмноження за рахунок злиття гамет:

а) копуляція; б) вегетативне; в) партеногенез; г) кон’югація

5 Рослини, які мають лише один тип статевих клітин називають…

а) однодомними;     б) гермафродитами;    в) двостатевими;    г) дводомними;

6 Ділянки гена, які не кодують спадкову інформацію…

а) інтрони ;     б)стоп-кодони;    в)екзони;    г)плазміди;

7 Післяембріональний розвиток триває: а) від моменту запліднення до смерті;    

б) від народження до смерті;    в) від моменту запліднення до народження ;

8 Онтогенез — це розвиток організму:

а) Індивідуальний;        б) Історичний;       в) Ембріональний;          г) Після народження.

9 Життєвий цикл –…

а) процес розвитку організму;  б) чергування поколінь;  в) сукупність усіх фаз розвитку організмів певного виду; г) нічого з вище перерахованого

10 Розвиток кількох зародків з однієї зиготи називають:

а) партеногенез;  б) неупорядкований поділ; в) поліембріонія;   г) нестатеве розмноження

11 Скільки зародкових листків формується:

а) 1;     б) 2;    в) 3;    г) 4;

12 Що не входить до складу сперматозоїда

а) акросома;     б) хвостик;    в)ядро;    г)фолікулярні клітини;

Рівень ІІ (правильно розв’язання  завдання оцінюється в 0,5 бала)

Дайте визначення терміну

13 Реплікація

14 Дроблення

15 Кон’югація

Прості завдання з відкритою відповіддю

16 Користуючись таблицею визначте які амінокислоти закодовані в даному ланцюгу:

АУА-ГУЦ-АУГ-УЦА-УУГ-УАУ-ГУУ-АУУ.

17 Послідовність залишків нуклеотидів одного з ланцюгів молекули ДНК така:

ТАЦ-ГАЦ-АЦГ-ГЦГ-АТТ-ТАЦ-АГГ-ЦГГ-ТЦГ-АЦТ. Визначте структуру поліпептиду, який кодує дана молекула ДНК. Яка довжина у нанометрах цього фрагмента? Яка маса дволанцюгового фрагмента?

18 Що таке мітоз. З яких фаз він складається?

Рівень ІІІ (правильно розв’язання  завдання оцінюється в 1,5 бала)

Робота з німим малюнком

19 Підпишіть складові яйцеклітини (птахів)

Встановіть відповідність

20 Установіть відповідність між стадіями зародкового розвитку хордових тварин та подіями, які на цих сталях відбуваються.

1 бластула              А  закладання нервової трубки

2 морула             Б  формування одношарового зародка з порожниною всередині

3 гаструла                В  формування зародка у вигляді грудочки клітин

4 нейрула             Г   закладання твірної тканини

                                               Д формування тришарового зародка

Рівень ІV (правильне розв’язання  завдання оцінюється в 3 бала)

Завдання творчого характеру (одне завдання на вибір)

21 Які виділяють періоди онтогенезу. Охарактеризуйте їх.

22 Які особливості запліднення рослин. Яке біологічне значення запліднення?

23 Які типи післязародкового розвитку виділяють. Опишіть їх та наведіть приклади?

 

 

Тематичне оцінювання знань по темі: «Збереження та реалізація спадкової інформації»

Варіант 2

Рівень І (правильне розв’язання  завдання оцінюється в 0,25 бала)

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)

1 Триплет – це послідовність із трьох нуклеотидів

2 Процес формування статевих клітин називається овогенез

3 Репарація це здатність передавати спадкову інформацію з молекули ДНК на мРНК

Тестові завдання з однією правильною відповіддю

4 Укажіть стадію зародкового розвитку, на якій формуються зародкові листки:

а) дроблення; б) бластула;   в)гаструла;  г) морула.

5 На якій стадії клітинного циклу дочірні клітини досягають розмірів

материнської клітини: а) інтерфазі; б) профазі; в) метафазі; г) анафазі; д)телофазі.

6 Які органели забезпечують синтез білків:

а) Ендоплазматична сітка; б) Рибосоми;  в) Пластиди; г) Вакуоля.

7  Ділянки гена, які кодують спадкову інформацію…

а) інтрони ;     б)стоп-кодони;    в)екзони;    г)плазміди;

8 Тварини, які мають лише один тип статевих залоз називають…

а) однодомними;     б) гермафродитами;    в) двостатевими;    г) дводомними;

9 Що не входить до складу яйцеклітини

а)фолікулярні клітини;     б)ядро;    в) акросома;    г)зародковий диск;

10 Статеві клітини беруть участь у:

а) Партеногенезі;   б) Вегетативному розмноженні;  в) Заплідненні;  г) Утворенні органів;

11 Для соматичних клітин характерний такий поділ:

а)мейоз; б)мітоз; в)поділ навпіл; г) брунькування

12 Гістогенез –це

а) формування тканин ;     б) утворення органів;    в) диференціація клітин;

Рівень ІІ (правильне розв’язання  завдання оцінюється в 0,5 бала)

Дайте визначення терміну

13 Копуляція

14 Трансляція

15 Клітинний цикл

Прості завдання з відкритою відповіддю

16 Користуючись таблицею визначте які амінокислоти закодовані в даному ланцюгу:

ГАА-ГУУ-АЦУ-АГУ-АУУ-ГЦУ-УГУ-ГАА.

17 У фрагменті одного ланцюга молекули ДНК нуклеотиди розташовані у такій послідовності: ТТГ-АГЦ-АЦГ-ГТА-ААТ-ЦГА. Побудуйте схему дволанцюгової ДНК. Яка довжина у нанометрах цього фрагмента? Яка маса дволанцюгового фрагмента?

18 Що таке мейоз. З яких фаз він складається?

Рівень ІІІ (правильне розв’язання  завдання оцінюється в 1,5 бала)

Робота з німим малюнком

19 Підпишіть складові сперматозоїда

Встановіть відповідність

20 Установіть відповідність між фазами мітозу та подіями, які під час них відбуваються.

1 профаза         А кон’югація гомологічних хромосом

2 метафаза         Б розходження хроматид

3 анафаза         В розташування хромосом по центру клітини

4 телофаза         Г формування ядерної оболонки

                                  Д зникнення ядерець

Рівень ІV (правильне розв’язання  завдання оцінюється в 3 бала)

Завдання творчого характеру (одне завдання на вибір)

21 Перелічіть типи РНК. Яку роль кожна з них виконує в синтезі білка?

22 Які типи запліднення тварин ви знаєте. Яке біологічне значення запліднення?

23 Порівняйте процеси мітозу та мейозу. Яке значення вони мають для живих організмів?

 

 

doc
До підручника
Біологія 9 клас (Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.)
Додано
29 квітня 2020
Переглядів
1399
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку