5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Термідоріанський режим. Розробка уроку

Про матеріал

Розробка уроку всесвітньої історії у 9 класі на тему "Термідоріанський режим".

Мета:

üрозглянути суть термідоріанського режиму на прикладі діяльності Директорії;

üпровести порівняльний аналіз змісту Конституцій 1791, 1793, 1795 років;

üознайомити учнів з особою Бонапарта на основі матеріалу про італійський та єгипетський походи;

üпояснити причини державного перевороту 18 брюмера;

üформувати в учнів навички порівняльного аналізу історичних документів;

üудосконалювати вміння і навички характеристики історичної особи, оцінки її діяльності;

üвиховувати інтерес до історії.

Перегляд файлу

Тема: Термідоріанський режим

Мета:

 •               розглянути суть термідоріанського режиму на прикладі діяльності Директорії;
 •               провести порівняльний аналіз змісту Конституцій 1791, 1793, 1795 років;
 •               ознайомити учнів з особою Бонапарта на основі матеріалу про італійський та єгипетський походи;
 •               пояснити причини державного перевороту 18 брюмера;
 •               формувати в учнів навички порівняльного аналізу історичних документів;
 •               удосконалювати вміння і навички характеристики історичної особи, оцінки її діяльності;
 •               виховувати інтерес до історії.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

 

ХІД УРОКУ

 1.     ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда за запитаннями

 1.                Висловіть своє ставлення до якобінської диктатури. Які верстви населення її підтримували і чому?
 2.                У чому проявлявся тотальний терор якобінської диктатури?
 3.                Як Ви думаєте, чи закономірним було падіння якобінської диктатури?
 4.                Перед своєю стратою Ж. Дантон з гіркотою сказав: «Революція пожирає своїх дітей». Як Ви думаєте, який зміст він вкладав у свої слова?

 

 1. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Припущення на основі запропонованих ілюстрацій

Результат пошуку зображень за запитом "смерть робеспьера"Розгляньте ілюстрації. Прокоментуйте їх. Висловіть припущення про зміст теми, що буде вивчатись на уроці.

Результат пошуку зображень за запитом "смерть робеспьера"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пов’язане зображенняПов’язане зображення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТЕМИ ТА ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

 •    характеризувати суспільно-політичне життя Франції після Термідоріанського перевороту;
 •    давати оцінку політиці Директорії;
 •    давати характеристику Наполеону Бонапарту як визначній особистості в історії Франції;
 •    показувати на карті  походи Наполеона;
 •    тлумачити і застосовувати поняття і терміни: термідоріанці, Директорія, державний переворот

 

 1.   ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Проблемне питання

Чому стало можливим 18 брюмера Наполеона Бонапарта?

 

Пояснення вчителя

Терор якобінців викликав дедалі більше невдоволення буржуазії. Проти Робесп’єра та його прибічників виникла змова. Активну роль серед змовників відігравали Фуше і Баррас. Вони залучили на свій бік багатьох депутатів Конвенту. 9 термідора ІІ року Республіки (27 липня 1794 р.) Робесп’єра під час виступу в Конвенті було заарештовано, а на другий день разом із Сен-Жюстом і Кутоном страчено. Якобінську диктатуру було повалено.

 

Робота з історичним документом

Розгул контрреволюційного терору після термідоріанського перевороту

75 осіб було скинуто з Тарасконської вежі, що підноситься на горі заввишки 200 футів. Опісля їхні знівечені та розбиті тіла були кинуті в Рону. Численні глядачі аплодували, споглядаючи падіння кожного з цих нещасних. Кількість осіб, що померли за різних обставин (в Тарасконській фортеці та в Енській в’язниці), приблизно 350.

З кого, на вашу думку, складався натовп, який «аплодував» розправі над якобінцями?

 

Робота з підручником

Завдання: опрацюйте текст підручника та складіть схему «Організація влади у Франції за часів термідоріанського режиму (26 жовтня 1795 р. — 9 листопада 1799 р.)»

 

Пояснення вчителя

Термідоріанці здійснили низку заходів з утвердження засад і цінностей буржуазного суспільства. Їх основним методом також був терор проти якобінців, санкюлотів і членів революційних комітетів. Боротьбу проти своїх супротивників вони здійснювали руками «золотої молоді» (так називали загони молоді соціально забезпечених станів).

 

Робота з історичним документом

Левассер. «Мемуари»

Згрупувавшись під іменем «золотої молоді» навколо Фрерона, одягнуті з вишуканою елегантністю, ці юнаки ходили вулицями і площами, верховодили там завдяки фізичній силі, ображали патріотів… під приводом помсти за колишні кривди. Саме ім’я «золотої молоді»… вказує на те, що вони воліли замінити республіканську суворість на елегантність і вишуканість старого порядку...»

Які соціальні верстви представляла «золота молодь»? Які ідеї та погляди вони сповідували?

 

Пояснення вчителя

22 серпня 1795 р. Конвент ухвалив нову конституцію, сутність якої влучно визначив один із її авторів: «Ми повинні, нарешті, гарантувати власність багатих, громадянську рівність — це все, що може вимагати розумна людина. Абсолютна рівність — це нездійсненна мрія».

Конституція 1795 року закріпила всі антифеодальні завоювання революції, термідоріанський режим отримав своє законодавче оформлення. Виконавча влада переходила до рук особливої колегії з п’яти осіб – Директорії.

 

 

Колективна робота з підручником

Завдання: опрацювати текст підручника та визначити основні напрямки внутрішньої політики Директорії

 1.                Повернення з ув’язнення жирондистів
 2.                Закриття якобінських клубів та переслідування якобінців
 3.                Ліквідація максимуму цін
 4.                Відміна заходів державного регулювання економіки
 5.                Вільна торгівля і ціни

 

Самостійна робота з підручником

Завдання: опрацювати текст підручника та скласти схему «Зовнішня політика Директорії»

 

Повідомлення учнів

Прихід до влади Наполеона Бонапарта

 

Робота з картою атласа

Завдання: покажіть на карті основні події італійського та єгипетського походів.

 

Пояснення вчителя

Воєнні поразки підірвали і без того хитке становище Директорії. Її режим тримався лише на військовій силі. Він не був здатний навіть навести порядок у Франції. В управлінні державою панувало цілковите безладдя, податки надходили нерегулярно. У країні частішали  монархічні заколоти, а дороги контролювалися зграями розбійників. Своєю слабкістю і нездатністю навести лад у країні Директорія дискредитувала себе навіть в очах великої буржуазії, якій була потрібна міцна влада для захисту своїх інтересів. У правлячих колах Франції виник план державного перевороту і встановлення військової диктатури. Найкращим претендентом на роль майбутнього диктатора вважався генерал Бонапарт, який, кинувши напризволяще свою армію в Єгипті, терміново з’явився в Парижі. 18 брюмера VIII року Республіки (9 листопада 1799 р.), спираючись на відданих солдатів, Бонапарт фактично розігнав Раду п’ятисот, скасував режим Директорії і змусив колишніх депутатів ухвалити закон про передачу влади трьом консулам (правителям). Переворот 18 брюмера (9 листопада 1799 р.) ознаменував завершення Великої французької революції.

Повновладним правителем Франції із званням першого консула ставав 30-річний генерал Бонапарт (інші консули значної ролі не відігравали).

 

«Коло ідей»

«Ми довели до кінця роман революції, – сказав Наполеон про переворот 18 брюмера, – тепер треба подивитися, що в ньому реальне». Прокоментуйте цей вислів. Висловте свою оцінку подій 18 брюмера.

 

Робота з історичним документом

Т. Карлейль. «Французька революція. Історія»

Дивно: раніше, шість років тому, гарматами погрожували, але не могли виконати погроз, та це й не допомогло б. Тільки тепер настав цей час і з’явилася потрібна людина.

А. Ревякін. «Консульство та Імперія у Франції. Історія Європи»

Бонапартистський режим був способом гідного виходу з революції … шляхом політичної та соціальної стабілізації в тій формі, яка в умовах постійних зовнішніх війн була єдиноможливою та прийнятною для населення, — диктатури.

1. Доведіть справедливість оцінки, що прихід Наполеона до влади став закономірністю у розвитку Великої французької революції.

2. У чому справедливість такої оцінки?

 

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

Бесіда за запитаннями

1. Чому термідоріанці, які здійснили переворот під гаслами боротьби з якобінським терором, прийшовши до влади, самі вдалися до аналогічних дій?

2. Чиї інтереси захищала нова термідоріанська влада?

3. Визначте причини бонапартистського перевороту 1799 р.

4. Охарактеризуйте внутрішню та зовнішню політику термідоріанського Конвенту та Директорії.

5. Яким був вплив Великої французької революції кінця XVIII ст. на розвиток Франції та країн Заходу?

 

Робота з порівняльною таблицею

Питання для порівняння

Конституція 1791 р.

Конституція 1793 р.

Конституція 1795 р.

Форма державного правління

Конституційна монархія

Республіка

Республіка

Система виборів органів влади

Двоступеневі вибори. Майновий ценз

Прямі вибори. Загальне виборче право

Двоступеневі вибори. Майновий ценз

Ставлення до власності

Гарантувалося право власності

Гарантувалося право власності

Гарантувалося право власності

 

Робота в парах

Обговоріть в парах, якими були уроки Великої французької революції кінця XVIII ст. для тогочасної Європи.

 

Вирішення проблемного завдання уроку

 

 1.        ПІДСУМКИ УРОКУ
 2.     ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  •                Опрацювати конспект і текст підручника;
  •                Заповнити таблицю «Війни Директорії»

 

 

 

doc
Додано
30 серпня 2018
Переглядів
3274
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку