Конфуцій і конфуціанство в поглядах тайпінців . Виконання індивідуальних і групових проектів.

Про матеріал

Чого собі не побажаєш, того не роби й іншим.

Не будь легкий на слова, не говори недозволенного.

Немає слова без відповіді, немає добра без подяки.

Коли зробив помилку, не бійся її виправити.

Перегляд файлу

Тема уроку: Конфуцій і конфуціанство в поглядах тайпінців .

Виконання індивідуальних і групових проектів.

Мета уроку:

 • поглиблення знань про конфуціанство як основу поглядів тайпінців,
 • зіставлення основних положень конфуціанства і світоглядних переконань українського поета-Кобзаря Т.Г. Шевченка,
 • обрання форм подання проекту, вибір і підготовка матеріалів, оформлення кроссенсу,
 • розвиток мислення, навичок оброблення інформації з інтернет-ресурсів,
 • виховання толерантного ставлення до представників інших культур.

Завдання уроку:

 1.               З’ясувати й узагальнити у вигляді стислого конспекту
 • основні напрямки конфуціанства у тайпінців.
 • «Погляди Т.Г.Шевченка та тайпінців на питання – родина та кохання».
 1.               Виконати індивідуальні кроссенси, створити загальний проект:

«Конфуціанство в поглядах тайпінців та світогляді Т.Г. Шевченка»

План інтегрованого уроку з всесвітньої історії та інформатики

1. Передумови виникнення конфуціанства

2. Основні засади:

 • Культ Неба
 • Благородна людина
 • Ритуали

3. Конфуціанство після смерті Конфуція

4. Робота в інтернеті (пошук інформації до тем кроссенсів)

5. Створення і презентація кроссенсів в групах

Тип уроку: інтегрований, засвоєння нових знань.

Обладнання: підручники, комп`ютери, дошка, інтернет.

Основні поняття та терміни: конфуціанство, „Піднебесна”, пагоди, „Сини неба”, культ предків, кроссенс.

Очікувані результати: 

Учні

 • називають засновників конфуціанства,
 • характеризують основні досягнення конфуціанства Китаю,
 • дають визначення поняттям «конфуціанство»,
 • висловлюють свою думку з приводу державної релігії,
 • характеризують китайські церемоніали,
 • формулюють поняття «кроссенс»,
 • створюють презентації типу кроссенс,
 • вдосконалюють навички роботи з мультимедійними даними.

Хід уроку

І. Організаційний момент

II. Мотиваційний етап. Робота з епіграфом:

прокоментуйте висловлювання Конфуція

«Немає слова без відповіді, немає добра без подяки.».

Як це може бути пов’язано з історією, інформатикою?

ІІI. Актуалізація опорних знань

Усний історико-інформаційний диктант

Релігійні вірування давніх китайців

Верховне Божество - ………(Небо (Шан-ді). Звідси назва країни переводилася, як ……….(Піднебесна), а представники Верховного Божества на землі іменувалися -…………(Синами Неба). Храми на честь Неба називалися ………(пагодами). Одним з головних культів у китайців був культ предків - ……….(процес обожнювання і поклоніння духам предків, яким приписували магічну силу)

Комбінований спосіб подання інформації називають… (мультимедійний). Системи пошуку Google – як засіб… (вивчення або знаходження) інформації.

IV. Вивчення нового матеріалу

Слово вчителя історії з використанням мультимедійної презентації

Афоризми Конфуція
Конфуцій 

Конфуцій

 

Чого собі не побажаєш, того не роби й іншим.

Не будь легкий на слова, не говори недозволенного.

Немає слова без відповіді, немає добра без подяки.

Коли зробив помилку, не бійся її виправити.

Молоді люди мусять удома виявляти повагу до батьків, а поза домом — пошану до старших, серйозно і чесно ставитися до справи, безмежно любити свій народ і товаришувати з добрими людьми. Якщо після цього в них ще будуть сили, нехай читають книжки. Китайська етично-філософська школа, основа китайського способу життя, принцип організації суспільства, засновником якої був китайський філософ Кунфу-цзи. Спираючись на давні традиції, Конфуцій розробив концепцію ідеальної людини, якій притаманні гуманність, почуття обов'язку, повага до старших, любов до людей, скромність, справедливість, стриманість тощо. Проповідуючи ідеальні стосунки між людьми, в сім'ї та в державі, Конфуцій виступав за чіткий ієрархічний розподіл обов'язків між членами суспільства. Конфуціанство вважало основою соціального устрою моральне самовдосконалення індивіда й дотримання норм етикету, проголошувало владу правителя священною, а метою державного управління — інтереси народу

Конфуцій. Знаменитим філософом Китаю був Конфуцій (551—479 рр. до н. е.). Він створив своє вчення, яким китайці керуються вже впродовж двадцяти п'яти століть.

Конфуцій повчав, що в житті кожна людина, за волею Неба, посідає призначене їй місце. Кожний повинен сумлінно виконувати свої обов'язки на своєму місці. «Правитель мусить бути правителем, батько — батьком, а син — сином». Люди не повинні порушувати закони, встановлені Небом, інакше в країні почнуться війни, чвари, безладдя.

Найголовніший обов'язок кожної людини — шанувати своїх батьків: годувати їх найкращими стравами, журитися, коли вони хворі, глибоко сумувати, коли вони помруть, доглядати їхні могили і приносити жертви душам батьків.

Конфуцій учив: чим міцнішою буде сім'я, тіш міцнішою буде й держава.

Після смерті Конфуція його учні записали висловлювання свого вчителя, які вони запам'ятали, і склали книжку. Багато віків ця книжка була основним підручником у китайських школах. Діти вчили її напам'ять.

КОНФУЦІЙ

 •                 поділ суспільства на керуючих і керованих (передбачав існування нерівності);
 •                 сумлінне виконувати своїх обов’язків;
 •                 обов’язкове дотримання кожним китайцем законів Неба;
 •                 найголовніший обов’язок людини – поважати і шанувати батьків;
 •                 заклик чиновників до навчання: тільки освічена людина може вміло керувати державою;
 •                 заклик укріпляти і цінувати сім’ю: „чим міцніша сім’я, тим міцніша держава”

 

Висновок: Конфуціанство – це … (відповіді учнів)

Слово вчителя інформатики з використанням мультимедійної презентації

Кроссенс – асоціативна головоломка нового покоління. Слово «кроссенс» означає  «перетин значень» і придумане за аналогією зі словом «кросворд», яке в перекладі з англійської мови  означає  «перетин слів».

Дев’ять зображень розставлені в ньому таким чином, що кожне зображення має зв’язок з попередньою та наступною, а центральна поєднує усі за сенсом. Зв’язки можуть бути, як поверхні так і глибокі, але це у будь якому разі дуже гарний спосіб тренування логічного мислення.

Алгоритм створення кроссенсу:

 1. Визначення теми, загальної ідеї
 2. Виділення 8-9 елементів, які мають відношення до теми
 3. Знаходження зв’язків між елементами, визначення послідовності
 4. Виділення елементів, які мають 3 та більше зв’язків
 5. Концентрація сенсу в одному елементі (центр)
 6. Виділення відмінних рис кожного елементу
 7. Підбір зображень, які ілюструють елементи
 8. Заміна прямих образів символічними
 9. Побудова асоціативних зв’язків між образами
 10. Вихід на новий рівень

Висновок: Кроссенс – це… (загадка, ребус, завдання для будь-якої аудиторії)

(відповіді учнів)


IV. Практичні завдання

Інструктаж з БЖД Інструкція №2 з безпеки життєдіяльності при виконанні практичних робіт на комп’ютерах

Учні в групах розпочинають роботу над створенням кроссенсів, опрацьовуючи одну з тем:

 •  «Конфуціанство – легізм» найти дефініцію
 • Династія Цінь (хронологія правління династії)
 • Благородна людина (в філософії Конфуція)
 • Людинолюбство (в філософії Конфуція)
 • Культ Неба (основна поглядів Конфуціанства)
 • Сяожень (дефініція)
 • Поняття «Лі»(дефініція)
 • Родина (погляди Т.Г. Шевченка)
 • Кохання (погляди Т.Г. Шевченка)
 • Людина(погляди Т.Г. Шевченка)

Презентація виконаних робіт учнів, формування єдиного крос сенсу.

V. Підсумки уроку. Короткі висновки «Запам'ятовуючи - повторюю» (Зачитується висновок, а учень повторює)

 1. Релігійне та культурне життя стародавнього Китаю знаходилося на високому для свого часу рівні і  мало свої особливості та своєрідність;
 2. Найдавніші релігійні вірування китайців пов’язувалися з Небом і культом предків;
 3. Найвідомішим філософом Китаю був Конфуцій, який започаткував одну з найпоширеніших релігій – конфуціанство;
 4. Китайці поповнили світову скарбницю багатьма відкриттями: компасу, сейсмографу, астрономічними відкриттями, введенням у обіг нового календаря, досягненнями в галузі медицини, географії тощо;
 5. Погляди Конфуція, його ідеї здійснювали великий вплив на людей, перетворюючи все більше і більше китайців на їх прибічників. Це привело до того, що конфуціанство  стало національною релігією;
 6. Кроссенс як спосіб подання інформації дуже зручний та гнучкий. Розкриття теми творчо та ассоціативно робить його одним з цікавих способів вивчення та подання інформації.

VІ. Домашнє завдання:

Скласти «Кола Вена» Конфуцій-Шевченко: погляди на кохання.

Оформити у будь-якій медіа формі.

docx
Додано
11 вересня 2018
Переглядів
1090
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку