20 квітня о 19:00Вебінар: Мобінг (цькування) у педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання

Тест.(11 клас.Частини мови)

Про матеріал

Тестові завдання з української мови для 11 класу допоможуть перевірити, як учні засвоїли частини мови , виявити проблемні теми. Завдання вчитель може використовувати під час проведення уроків для навчального тестування, тематичних контрольних робіт, а також для додаткової самостійної роботи учнів у позаурочний час

Перегляд файлу

 

Тематична контрольна робота №1

Іменник. Прикметник. Числівник. Дієслово

1варіант

1.Частку не треба писати разом у варіанті

А не/зовсім зрозумілий Б зошит не/підписано

В не/всі з цим обізнані Г не/забутня подорож

2. Позначте речення, що потребує редагування:

А Сніжинки з інеєм ще більше закрутилися, стовпом здіймаючись угору.

Б Сидячи на березі річки, милуюся її повільною течією.

В Хтось кидає жарт, розсмішивши всіх навколо.

Г Прочитавши цікаву книжку, хочеться поділитися враженнями з іншими.

Д За таких обставин не будемо сидіти склавши руки.

3.Закінчення -е (-є) у формі кличного відмінка мають усі іменники в рядку

А друг, Григорій, пісня, Київ  Б земля, Зоя, директор, подруга

В художниця, козак, Степан, мрія Г Надія, школяр, добродій, Віктор

Д хлопець, Іван, площа, товариш

4.Граматичну помилку допущено в рядку

  А яскравіші декорації  Б краща інсценізація  В найвиразніший монолог

Г якнайкраща постановка Д щонайсучасне трактування

5.Правильно утворено форму 3-ї особи множини від інфінітива

А бігти – біжуть Б свистати – свистають В хотіти - хотять

Г сідати – сидять Д губити - гублять

6.Правильну відмінкову форму числівника сто вісімдесят сім наведено у рядку

А Р.в. ста вісімдесяти семи Б Д.в. сто вісімдесяти семи

В З.в. ста вісімдесят сім Г О.в. ста вісімдесятьма сіма

Д М.в. (у) сто вісімдесяти семи

7. Усі слова з нульовим закінченням у рядку

А вересень, принтер, метро

Б узвар, прилад, пюре

В автомобіль, березень, корабель

Г корінь, ключ, ліворуч

Д деталь, олівець, навпростець

8.Позначте рядок, у якому всі прикметники присвійні:

А лікарів рецепт, лебедина пісня, Оленчина косинка;

Б Франкові заклики, ненин голос, слюсарів інструмент;

В товаришева книга, Кобзарів заповіт, ахіллесова п’ята;

Г професорова лекція, солдатська каска, Іванків олівець;

Д Лукашева сопілка, братова допомога, батьківські збори.

9. Правильно утворено ступені порівняння прикметників у всіх словах рядка

А більш здібний, самий кваліфікований, щонайміцніший

Б найменш важливий, якнаймудріший, найпорожніший

В якнайглибший, найбільш загадковіший, добріший

Г біліший за всіх, найменш упертий, найпоганіший

Д чи не найкомфортніший, веселіший за всіх, чорніший

10.Позначте речення, у якому одиничний дієприслівник ПОТРІБНО відокремити комою (розділові знаки пропущено):

А Гуркіт канонади ревів не перестаючи.

Б Бійці сиділи деякий час задумавшись.

В Пряме дерево і вмирає стоячи.

Г Людина! Це ж яке слово! Його треба говорити стоячи.

Д Похитуючись Соломія підійшла до столу.

11. Правильно утворено форму наказового способу дієслова

А прочитати -  прочитаємо   Б підходити — підійди   В робити — робімо

Г ходити — ходімте   Д стелити — постели

12. Граматично правильне продовження речення «Читаючи художній твір,...» подано в рядку

А формується естетичний смак.

Б запам'ятовується багато слів.

В велике значення має його зміст.

Г зважайте на діалектизми й архаїзми.

Д збагачується словниковий запас.

13.Помилку в утворенні відмінкової форми числівника допущено в рядку

А шість, шести, шістьом, шістьома

Б п' ятнадцять, п' ятнадцяти, п' ятнадцятьом, п' ятнадцятьма

В шістдесят, шестидесяти, шістдесятьом, шістдесятьма

Г сімсот, семисот, семистам, сімомастами

Д вісім тисяч, восьми тисяч, вісьмом тисячам, вісьмома тисячами

14.Закінчення  у формі родового відмінка мають усі іменники в рядку

А Пирятин, відсоток, квадрат Б трикутник, мітинг, атестат

В Краматорськ, Кавказ, Київ Г радіус, гопак, синтез

Д монітор, водограй, Тернопіль

 

2 РІВЕНЬ

15. Неправильно побудовані  речення

А Від перевтоми в мене, сидячи за комп’ютером, паморочилася голова.

Б Відчувши втому від сидінням за комп’ютером, я вирішив перепочити.

В Мені необхідно перепочити, адже, працюючи за комп’ютером, швидко втомлюєшся.

Г Утома давалася взнаки, тому я перервав роботу за комп’ютером.

Д Я втомився, сидячи за комп’ютером, і захотілося скоріше відпочити.

Е Утомившись, нам захотілося перепочити на березі гірської річки.

Ж Відчувши втому, ми захотіли перепочити на березі гірської річки.

З Ми захотіли перепочити на березі гірської річки, оскільки відчули втому.

И Втомившись, ми захотіли перепочити на березі гірської річки.

І Ми втомилися, і нам захотілося перепочити на березі гірської річки.

16.Позначте речення, у яких  НЕ ПОТРІБНО виділяти комами поширене означення:

А Місячним сяйвом залиті мріють сади.

Б Гудуть з вітрами до світання дощем оплакані сади.

В Степ оповитий тишею дихав пахощами росяних трав.

Г Я небесами пійманий тремчу.

Д Налита сонцем і вітрами хлюпоче веслами весна.

Е  Балка вкрита садками вилась попід горою.

Ж  Птахолови минали березовий гай пронизаний пасмами світла.

З  Усіяна колосками земля пахне літом.

И  Невідомий нікому я сідаю на лавку слухаю і дивлюся.

І  Блискучий та легкий сніг здається падає прямо на серце.

17.Закінчення  у формі кличного відмінка мають усі іменники в рядках

А козак, земля, Богдан, син

Б пісня, Катря, Назар, школяр

В юнак, начальник, хлопець, Степан

Г директор, Антон, Валерій, брат

Д президент, сержант, Микита, Михайло

Е друг, колега, брат, земля.

Ж воля, швець, Богдан, Ілля.

З боєць, кравець, хлопець, молодець.

И майор, полковник, капітан, лейтенант.

І син, кум, Михайло, Павло.

18.Правильно поєднано іменники з числівниками в рядках

А п’ять з половиною кілограм Б три стола

В півтора сантиметри   Г чотири художники

Д п’ять цілих і сім десятих тонн Е двадцять два футболісти

Ж три з половиною сантиметрів З двадцять чотири учня

И півтори літри   І сім цілих і вісім десятих відсотків

19.НЕПРАВИЛЬНО побудовані речення

А Працюючи над романом «Музей покинутих секретів», Оксана Забужко переглянула велику кількість архівних джерел.

Б Згадуючи своє дитинство, Юрій Андрухович щемливо змальовує його в романі «Таємниця».

В Прагнучи етнографічної точності, письменниця Марія Матіос заглиблюється в побут і духовність гуцулів.

Г Читаючи роман Івана Багряного «Тигролови», виразно вимальовується постать Григорія Многогрішного.

Д  Листки, кружляючи й шарудячи, падають додолу.

Е Читаючи цей роман, у моїх очах з’явилися сльози.

Ж Дівчина йшла по дорозі, весело наспівуючи бадьору пісеньку.

З Безмежно зрадівши, Оксана закружляла в танку.

И Відшукавши в Інтернеті інформацію, я зміг підготувати доповідь.

Тематична контрольна робота №1

Іменник.Прикметник.Числівник.Дієслово

2 варіант

1. Правильну відмінкову форму числівника шістсот дев’яносто вісім наведено в рядку

А Р. в. шестиста дев’яноста восьми Б Д. в. шестисот дев’яноста вісьмом

В Зн. в. шістсот дев’яноста вісім  Г Ор. в. шестистами дев’яноста вісьмома

Д М. в. (на) шестистах дев’яноста вісьмох

2.Правильно узгоджений числівник з іменником у реченні

А Квартет утворюють чотири виконавці.  Б До редакції надійшло два сценарія.

В Концерт тривав майже півтора години.  

Г Для вистави слід використати чотирьох прожекторів.

Д Батальні сцени фільму знімали два з половиною місяців.

3. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка мають усі іменники в рядку

А Крим, зошит, театр

Б Байкал, університет, понеділок

В продукт, характер, сік

Г Тернопіль, вид, вишняк

Д ромб, Казахстан, президент

4. Усі словосполучення з числівником побудовані правильно в рядку

А троє саней, семеро козенят, двоє сестер

Б четверо хлопців, двоє дверей, шестеро кошенят

В п’ятеро синів, троє медсестер, четверо ягнят

Г десятеро курчат, двоє братів, троє учениць

Д двоє окулярів, четверо цуценят, троє жінок

5.Позначте рядок, у якому всі іменники належать до жіночого роду:

А вуаль, Чилі, акварель, Міссісіпі  Б зала, синиця, воєвода, комісія

В загс, ГЕС, жовч, пастораль  Г бязь, СДПУ, Токіо, юнь

Д сутінь, путь, степ, галузь

6.Позначте рядок, у якому всі дієслова недоконаного виду:

А зберігати, ходити, гарантувати, зашивати Б писати, виконувати, скочити, знати

В поважати, залежати, зашити, думати  Г атакувати, перенести, сидіти, просити

Д вважати, вразити, спостерігати, захоплюватися

7.Позначте рядок, у якому від усіх іменників прикметники утворюються за допомогою суфікса -ов-:

А метр, травень, дощ, нуль  Б пурпур, емаль, груша, край

В парча, кварц, гроза, шовк  Г ліс, кільце, кришталь, глянець

Д калина, казка, поле, марш

8.Граматично правильне закінчення речення «Приїхавши до Криму,..»

А мене відразу захопив п’янкий аромат олеандрів.

Б перед вами раптово розпросториться лазурове море.

В дітлахи швидко засмагли під лагідним сонцем.

Г згадуються неперевершені поезії Адама Міцкевича.

Д усіх відпочивальників гостинно зустрічає Сімферополь.

9.Позначте рядок, у якому всі дієслова належать до другої дієвідміни:

А малювати, носити, боятися, знати Б кричати, бачити, просити, клеїти

В полоти, боротися, гоїти, їздити  Г ходити, об’єднатися, радіти, веселитися

Д любити, хотіти, радити, ставити

10.Позначте рядок, у якому всі дієприкметники пишуться з не разом:

А не/виконане завдання; не/скошена трава; не/розв’язана задача

Б не/прочитана книга; не/побілена хата; стіни не/фарбовані, а лаковані

В не/вишитий рушник; слова, ще нікому не/сказані; не/довантажена машина

Г не/доспівані пісні; квіти ніким не/зірвані; не/доплетений кошик

Д не/вивчений текст, не/узгоджені питання, поле не/засіяне

11.Правильно узгоджено прикметник з іменником

А далека путь Б десяткова дріб В наукова ступінь

Г нестерпна біль Д хронічна нежить

12.Поширене означення НЕ ВІДОКРЕМЛЮЄТЬСЯ в реченні (розділові знаки пропущено)

А Приголомшений велемудрою наукою я підводжуся з охололої стерні.

Б Шепіт пальмових гаїв і сузір’я схожі на тяжкі виноградні грона п’янять серце морехода.

В Двічі тяжко поранений раз майже вбитий Устим аж тоді в степу повірив, що вцілів.

Г Нагрітий за літо яр дихав Сашкові в обличчя перецвілими будяками.

Д Стомлені дорогою ми майже не розмовляли ледве тримаючись на ногах.

13.Граматичних помилок немає в реченні

А За молоденьким гаєм ріс більш старезний ліс.

Б Шлях через поле видався їм найбільш коротшим.

В Для гостей чемпіонату приготували найкращі місця.

Г Цього разу відпочинок здався більш гарнішим.

Д Наступного року очікують холоднуватішого літа.

14.  Правильно утворені всі імена по батькові в рядку

А Дмитро Олексійович, Денис Ігоревич, Віктор Олегович

Б Оксана Миколаївна, Зінаїда Георгіївна, Юлія Іллівна

В Яків Васильович, Софія Андріївна, Павло Матвієвич

Г Надія Віталієвна, Олександр Якович, Іван Дмитрович

Д Геннадій Сергійович, Світлана Юр’ївна, Петро Григорович

      2 РІВЕНЬ

15.Позначте рядки, у яких усі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення -а (-я):

А зупинка трамва.., не вистачає кілограм.., виписав із підручник..

Б прибув з Єгипт.., не поставив апостроф.., основи світогляд..

В літр бензин.., приміщення театр.., не було прапор..

Г з останнього вагон.., вулиці Париж.., зібрали з гектар..

Д недалеко від ліск.., сторінки журнал.., довгого коридор..

Е сума сторін трикутник.., доїхали до Іртиш.., кабінет директор..

Ж з останнього пароплав.., грального майданчик.., чорного ча..

16.Відокремленою обставиною можна замінити підрядні речення в рядках

А Журавлі прощально курличуть, коли відлітають у вирій.

Б Дощ не переставав падати хоч на небі блиснуло сонце.

ВЯ не знаю, чи повернулися лелеки у своє торішнє гніздо.

Г Вітер доносив відголоси грози, яка гуготіла десь за обрієм.

Д Де б хор не виступав, скрізь його радо вітали.

Е Коли приїхали з лісу додому, було вже зовсім темно.

Ж Як купуєте товар, вимагайте від продавця чек.

З Відколи знаю Оксану, вона дивує мене своєю терплячістю.

И Якщо виходите з кімнати, світло автоматично вимикається

17.Граматичні помилки допущено в рядках

А найвідоміші скульптури  Б більш цікавіший сюжет

В тонший від паперу  Г найменш привабливі ціни

Д зрозуміліше пояснення  Е декілька офіцерів

Ж найбільш новіший  З ста п'ятьма метрами

И докладно розповіси

18. Помилку в написанні прикметника допущено в рядках

А  Батьків портфель  Б  Лесин зошит  В  Паперові квіти

Г  Ігорова книжка    Д Іванів зошит  Е  материна хустка

Ж Оліна сукня   З сестрин олівець

19. Помилково узгоджено числівник з іменником у варіантах

А  одна п’ята сторінки  Б  сім з половиною тонн  В  троє разів

Г півтора року   Д  семеро малят   Е  п’ять кілограмів

Ж півтораста гривень  З два доцента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематична контрольна робота №1

Іменник.Прикметник.Числівник.Дієслово

3 варіант

1.Дієслово у формі наказового способу вжито в рядку

А переходимо дорогу Б попросимо вибачення

В активніше працюймо Г швидше пишемо

Д почали виконувати

2.Прочитайте речення з пропущеними словосполученнями.

До початку матчу лишається ..., але вже понад ... уклали контракти з ...

Правильним є варіант послідовного заповнення пропусків

А півтора місяця, сто телеканалів, тисячею двомастами рекламодавцями

Б півтора місяці, ста телеканалів, тисячею двомастами рекламодавцями

В півтора місяця, ста телеканалів, тисячею двомастами рекламодавців

Г півтора місяці, сто телеканалів, тисяча двісті рекламодавцями

Д півтори місяці, сто телеканалів, тисяча двомастами рекламодавцями

3.Помилку у творенні ступенів порівняння прикметників допущено в рядку

А смачніший, найдавніший, найменш густий Б триваліший, найменш кмітливий, вищий

В найдобріший, завзятіший, найбільш меткий Г щонайкращий, більш нижчий, міцніший

4.Граматично правильне продовження речення «Купуючи мобільний телефон,..»наведено в рядку

А не забудьте уточнити термін гарантії. Б нам запропонували три різні марки.

В у нас виникли великі сумніви.  Г до дівчат привітно усміхнувся продавець.

Д у мене несподівано з’явилась ідея.

5.Немає помилок у дієслівних формах рядка

А колишемо, шлють, хотять Б біжать, стелишся, їсиш

Вмовчимо, відповіси, клеїмо Г дуєте, стовбичать, кришуть

Д будять, гоють, засиплешся

6.Відокремленим означенням можна замінити підрядне речення в рядку

А Радують око різнобарвні квіти, що ростуть на клумбі.

Б Знову бачу синицю, що перелітає з гілки на гілку.

В Ми зустріли Степанову бабусю, яка купувала фрукти.

Г Це був тільки сон, що наснився навесні.

Д Ледь-ледь тремтять губи, що посиніли від холоду.

7.Допущено помилку у відмінюванні числівника

А шестистам чотирнадцятьом Б семидесятьох п’ятьох

В на вісімдесяти дев’яти  Г сорока чотирма

Д чотирьомстам трьом

8. Правильно узгоджено прикметники з іменниками в усіх словах рядка

А красиве панно, багатолюдний Делі, широка Міссурі, веселий месьє

Б маленьке какаду, змістовне лібрето, високе Кіліманджаро, струнка міс

В сонячна Перу, золоте кольє, сіре кашне, дивакуватий маестро

Г ліричне інтермецо, козацький бароко, старе піаніно, цікаве кіно

Д смачне манго, новий фортепіано, далека Чилі, біле жабо

9.Закінчення  має іменник у рядку

А станції харківського метр.. Б майстри поетичного кін..

В картини Марії Приймаченк.. Г звернутися до туристичного бюр..

Д ґудзики до нового пальт..

10.Граматично правильне продовження речення «Занотовуючи результати експерименту, …»

А деякі з них виявилися несподіваними.  Б у мене виникли сумніви.

В консультуйтеся з науковим керівником. Г важливими є всі числові показники.

Д нарешті окреслюється подальший план роботи.

11.Позначте рядок, у якому в усіх числівниках відмінюється тільки друга частина:

А триста, п’ятсот, шістсот, вісімсот  Б двісті, шістдесят, сімсот, тридцять

В п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят Г чотириста, дев’яносто, вісімдесят, сімсот

Д п’ятсот, шістдесят, вісімсот, вісімдесят

12.Правильно утворені всі форми дієприкметників у рядку

А накреслений, зшитий, роблячий, побачений

Б лежачий, посивілий, зліплений, нафарбований

В зацікавлений, помолодівший, уславлений, змарнілий

Г розвалений, посміхаючийся, палаючий, знайдений

Д оформлений, випечений, потемнівший, забутий

13.Однакове закінчення в орудному відмінку однини матимуть усі слова в рядку

А посуха, душа, повага, миша Б книжка, неділя, круча, м'ята

В проща, сотня, вишня, Олена Г Франція, новина, оселя, мрія

Д тополя, легеня, пуща, стаття

14. Правильну відмінкову форму числівника сто вісімдесят сім наведено у рядку

А Р.в. ста вісімдесяти семи  Б Д.в. сто вісімдесяти семи

В З.в. ста вісімдесят сім  Г О.в. ста вісімдесятьма сіма

Д М.в. (у) сто вісімдесяти семи

2 РІВЕНЬ

15. Граматично правильно утворені словосполучення

А розпочнеться в четвертій годині  Б зустрінемося за чверть дев'ята

В тренувалися до пів сьомої години Г прибігти без десяти хвилин третя

Д зателефонуйте після дев'яти  Е півтори центнера

Ж два з половиною року   З одна десята кілометрів

И кількадесят учасників   І двадцять чотири відсотка

16.Прочитайте текст і виконайте завдання до нього

1. З дитячих років його рука потягнулась до письма, душа — до краси, а серце — до людини. 2. З ро-

манівських полів, з романівських лук і осель прийшли в його поезію ранні роси і гіркі сльози, і заблищали

вони на віях матерів і дітей і на вершинах світової поезії. 3. Все для людини і завжди з людиною — цей

заповіт Максим Рильський проніс через усе життя; пригадую його слова: «Коли ти маєш вчинити щось

погане, сім раз подумай — і не вчини, а добро роби не думаючи!». 4. Закоханий в людину, в працю, в твор-

чість, народжений для прекрасного, він усюди ніс це прекрасне і чиюсь радість, і чиєсь весілля зустрічав

як своє. 5. Але й чиєсь лихо він теж стрічав як своє і боровся з ним, не шкодуючи свого часу і здоров’я (За

М. Стельмахом).

А. У якому реченні вжито дієприкметник?

Б. У якому реченні вжито дієприслівник?

17.Граматичну помилку допущено в реченнях

А Наполегливо тренуючись, нас не полишає віра в перемогу.

Б Ми наполегливо тренуємося, і нас не полишає віра в перемогу.

В Нас не полишає віра в перемогу, бо ми наполегливо тренуємося.

Г Ми наполегливо тренуємось, і тому нас не полишає віра в перемогу.

Д Якщо будемо наполегливо тренуватися, ми переможемо.

Е Будь ласка, перебуваючи на вокзалі, намагайтеся не смітити.

Ж Перебуваючи на вокзалі, просимо вас не смітити.

З Не смітіть, перебуваючи на вокзалі.

И Просимо вас не смітити на вокзалі.

І Будь ласка, не смітіть, коли ви перебуваєте на вокзалі.

18.Установіть відповідність між числівниками та їх характеристиками

Характеристика числівників

1 кількісний у родовому відмінку

2 порядковий у давальному відмінку

3 кількісний в орудному відмінку

4 порядковий у місцевому відмінку

 

Приклади

А вісімдесятьома шістьома

Б сто третьому

В у дев’яносто четвертому

Г шістсот дванадцятого

Д сімдесятьох сімох

19.Відокремленим означенням можна замінити підрядне речення в рядках

А Дійсність справді скидалась на гарну світлу казку, де зима справляла свято першого снігу.

Б Сходила така темна хмара, що на її тлі розпливалося чорне галуззя ще не повитих листом акацій.

В У райському саду ніколи не в'януть квіти і не втихають співи, бо там усе вічне — і радість, і світло, і життя.

Г Дуже обережно ми спускаємося в стару-престару балку, що залита густим-прегустим туманом.

Д А на схилі дня, коли заходить сонце, так гарно слухати величну симфонію останніх днів літа.. Відокремленим означенням можна замінити підрядну частину в реченні

Е Краплі дощу, який щойно випав, мерехтіли на пелюстках.

Є Серед квітів, що стояли у вазі на вікні, були й волошки.

Ж Вона дивилася на білу орхідею, яку подарували друзі.

З Я милуюся барвистими квітами, що ростуть біля будинку

Тематична контрольна робота №1

Іменник.Прикметник.Числівник.Дієслово

4 варіант

1. Не потребує редагування речення

А Обговорюючи екологічні проблеми, нас найбільше турбував стан води.

Б Вітер збивав мене з ніг, гойдаючи дерева.

В Вислухавши пацієнта, лікар дає йому рекомендації.

Г Згадуючи дитинство, перед моїми очима постає батькова хата.

Д Виконуючи замовлення, нам хочеться задовольнити найвибагливіші смаки наших клієнтів.

2.Не відмінюються всі слова в рядку

А бюро, журі, шитво Б кенгуру, турне, ательє

В графіті, вапно, жалюзі Г тире, інтерв’ю, вікно

3.Відмінкову форму числівника вжито правильно в реченні

А Певніші й докладніші відомості про козаків ми знаходимо коло року тисяча п’ятисот п’ятидесятого.

Б Якось у тисяча шістсот сорок сьомому році Чаплинський напав зі своїми гайдуками на Суботів.

В Найперші відомості про козаків записані в хроніках і літописах уже в тисяча чотирьохсот дев’яносто другому році.

Г Г. Богун виявив талант полководця під час Берестецької битви в червні тисяча шістсот п’ятдесят першого року.

Д Запорозька Січ до останніх днів свого існування, тобто до тисячу семисот сімдесят п’ятого року, залишалася острівцем волі.

4. Граматично НЕ правильна відповідь на запитання «Котра година?» —

А дванадцята година рівно  Б п’ятнадцять хвилин по шостій

В чверть на десяту   Г дві години п’ятнадцять хвилин

Д за п’ятнадцять сьома

5.Правильно написано всі похідні слова в рядку

А Запоріжжя - запоріжський, чех - чеський, Черкаси - черкаський

Б Прага - пражський, козак - козацький, Овруч - овруцький

В Рига - ризький, узбек - узбецький, Воронеж - воронезький

Г Париж - парижський, латиш - латиський, Буг - бузький

Д Кавказ - кавкаський, турок - турецький, Збараж - збаразький

6.Позначте рядок, у якому від усіх іменників прикметники утворюються за допомогою суфікса -ев-(-єв-):

А взірець, куля, корабель, матч;  Б калач, липень, вуглець, плащ;

В корінець, криця, значення, замша; Г мить, баржа, карамель, кварц;

Д вишня, сіль, журавель, куниця.

7.Позначте речення, у якому дієслово умовного способу вжито в значенні наказового:

А Полетіла б я до тебе, та крилець не маю.

Б Ніжну-ніжну, як подих билини, я хотів би вам пісню сплести.

В Вже б покласти кінець всім незгодам і щоб кожен народ поважать.

Г Я б хотів всі зірки, що над нами, перелити у зірку ясну.

Д Я б хотіла вродитись між гір, я б хотіла гуцулкою стати.

8.Непоширену обставину НЕ треба відокремлювати комами в реченні (розділові знаки пропущені)

А Не піймавши не кажи що злодій. Б Рушниця в його руках стріляла не хиблячи.

В Посеред плеса вода мов сказившись починала хлюпати й кружляти.

Г Хлопці прокинувшись нагодували й напоїли коней.

Д Не зрозумівши студентка запитала ще раз.

9.Граматично правильне продовження речення «Заперечуючи окремі положення доповіді, …»

A розпочалася дискусія.    Б велику роль відіграє культура дискутування.

В усе ж виступ було підтримано слухачами. Г попри те головної думки не відкинули.

Д слухачі в цілому підтримали доповідача.

10.Правильно побудовано речення

А Напружено готуючись до чемпіонату, були досягнуті значні успіхи.

Б У напруженні, із яким місто готувалося до чемпіонату, було досягнуто значних успіхів.

В Попри надію приймати чемпіонат у підготовці до нього було досягнуто значних успіхів.

Г Сподіваючись і напружено готуючись приймати чемпіонат, місто досягло значних успіхів.

Д Напружено готуючись до чемпіонату, місто досягло значних успіхів.

11.Позначте рядок, у якому всі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення -у(-ю):

А секція баскетбол.., художнього гуртк.., задум.. твору;

Б високого звук.., стовпчик барометр.., запашного бузк..;

В номери концерт.., білого мармур.., держави Ліван..;

Г наслідки землетрус.., сучасного метрополітен.., хвилі Дінц..;

Д атмосферного тиск.., сектор.. цирку, літературного музе.. .

12.Укажіть речення, у якому вжито безособові дієслова

А Сумовито скрипить дуб, замислився перед зимовим сном ясен, тяжко зітхає клен.

Б Коли тихого вечора починав наш батько клепати косу під хатою в саду, ото й була

для мене найчарівніша музика.

В Потемніло, завітрило, закрутила курява.

Г Самі на себе дивляться ліси, загублені від власної краси.

Д Читай і думай, друже мій, і не цурайся свого роду.

13. Допущено помилку у правописі особових дієслів у рядку

А малюють, переказуєш   Б одержують, хочеш  В ведете, жениш    

Г відпишемо, скажуть   Д наллють, будуть  

14. Усі дієслова належать до однієї дієвідміни в рядку

А допомагати, біліти, тримати   Б шуміти, господарювати, з’єднувати  

В слухати, хотіти, затихати   Г плавати, платити, спати  

Д платити, відкладати, зустрічати

  2 рівень

15.Неправильно побудовані словосполучення

А п’ятнадцять хвилин десятого Б зараз одинадцята  В за п’ять хвилин сьома  

Г пів на першу   Д буду після дев’ятої Е десять хвилин восьмої

Є зустрінемося о третій   Ж зараз сьома п'ятнадцять

З будемо після одинадцятої  И за двадцять хвилин третя

16.Граматичну помилку допущено в реченнях

А Не знаючи броду, не лізь у воду.   Б Почавши справу, обов'язково її заверши.

В Прочитавши книжку, пішов відпочивати.  Г Повертаючись додому, почався дощ.

Д Виконуючи тестові завдання, дотримуйся інструкцій.

Е Вийшовши з лісу, нам усміхнулося волошкове поле.

Ж Прощався з літом я, блукаючи широкими лугами.

З І сонце падало за тьмяним морем трав, на землю маки кинувши червоні.

И Жайворонки співали над ріллею, високо піднявшись угору.

І Високо в блакиті пливло сонце, ледве помітно нахиляючись на захід.

17.Форми ступенів порівняння прикметників правильно утворено в рядках

А більш освічений, якнайкращий, дорожчий золота

Б яскравіший, щонайдобірніший, найбільш цікавіший

В найменш залежний, кращий за всіх, найпоганіший

Г найсерйозніший, швидший за всіх, пречорний

Д якнайдужчий, щонайсвітліший, більш благородний 

Е багатший, більш вірогідний, щонайрозвинутіший, найбільш цивілізований

Ж менш відомий, пресильніший, найохайніший, найменш визначний

З дешевший, сліпіший, найнижчий, найбільш самостійний

И повніший, більш прозорий, самий тонкий, найменш потужний

І кращий, менш цікавий, якнайшвидший, більш видатніший

18. Позначте речення, у яких  НЕ ПОТРІБНО виділяти комами поширене означення:

А Місячним сяйвом залиті мріють сади. Б Гудуть з вітрами до світання дощем оплакані сади.

В Степ оповитий тишею дихав пахощами росяних трав.

Г Я небесами пійманий тремчу.

Д Налита сонцем і вітрами хлюпоче веслами весна.

Е  Балка вкрита садками вилась попід горою.

Ж  Птахолови минали березовий гай пронизаний пасмами світла.

З  Усіяна колосками земля пахне літом.

И  Невідомий нікому я сідаю на лавку слухаю і дивлюся.

І  Блискучий та легкий сніг здається падає прямо на серце.

19.Правильно узгоджено числівник з іменником

А чотири вчителі  Б півтора роки  В п'ятеро жінок  Г двадцять два дня  

Д три бригадира Е п'ятеро жінок  Є чотири учителя  Ж півтора метри  

З дві треті стола  И сорок два дня 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
4.8
Загальна:
4.8
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Чайка Вікторія
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Лебідь Іванна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Ющишин Ярослава
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Фурман Світлана Корніївна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
Показати ще 1 відгук
docx
Додано
27 січня 2018
Переглядів
14045
Оцінка розробки
4.8 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку