23 липня о 18:00Вебінар: STEM-освіта без гендерних стереотипів – запорука успішного майбутнього школярів

Тест для ДПА з географії Варіант 6

Про матеріал
Тестові завдання складено у відповідності до ірієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році (лист МОН від 27.03.2019 № 1/9-196)
Перегляд файлу

Варіант 5

І Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

  1.               Найбільшу абсолютну висоту має точка:

2. Середньомасштабна карта має масштаб:

А 1 : 500 000

Б 1 : 50 000

В 1 : 5 000 000   

Г 1 : 50 000 000

3. Вкажіть невірно вказану закономірність географічної оболонки

А цілісність    Б колообіг речовин та енергії

В ритмічність     Г незмінність

4. Наведена кліматограма відповідає кліматичному поясу

 

5. На картосхемі точкою позначено

6. Головний гірничодобувний район в Україна та один з найбільших у світі за видобутком залізних руд

А Білозерський      Б Криворізький 

В Кременчуцький    Г Приазовський

 

7. Вкажіть країну, яка належить до великої сімки

А Росія       Б Австрія

В Австралія      Г Франція

 

8. Виробництво комп՚ютерів та програмного забезпечення орієнтується на чинник

А споживчий      Б енергетичний

В сировинний      Г працемісткий

 

ІІ Завдання на встановлення відповідності

9. Встановіть відповідність між поняттями та їх визначенням

 

А Горизонталь

  1.               Перевищення однієї точки місцевості над іншою.

Б Абсолютна висота

  1.               Уявна лінія, що проходить через точки з однаковою абсолютною висотою.

В Відносна висота

3. Прилад для вимірювання вистоти місцевості.

Г Нівелір

4.Висота точки місцевості над рівнем моря.

Д Рельєф

 

 


10. Встановіть відповідність між іменами дослідників та їх відкриттями

 

А Джеймс Кук

1 У 1770 році дістався східного узбережжя Австралії.

Б Руаль Амундсен

2 Здійснив першу навколосвітню подорож у 1519-1521 рр.

В Давид Лівінгстон

3 Дослідив і описав висотну поясність Анд, його називають «другим Колумбом».

Г Олександр Гумбольдт

4 Відкрив озеро і водоспад Вікторія в Африці.

Д Фернан Магеллан

 

 

11. Встановіть відповідність між формами рельєфу та їх генетичними типами

 

А яр 

1. морська акумулятивна.

Б моренна рівнина 

2. водно-ерозійна.

В печера

3. еолова.

Г. бархан  

4. льодовикова.

Д піщана коса

 

 

12. Встановіть відповідність типами електростанцій та їх перевагами і недоліками

А Атомні

1 дають дешеву за собівартістю електроенергію, але їх будівництво складне, супроводжується порушенням водного режиму територій.

 

Б Гідравлічні

2 використовують невичерпне джерело енергії, дає можливість не тільки виробляти електроенергію, а й обігрівати приміщення, але залежать від природних умов.

 

В Теплові

3 робота не залежить від сезону, але потребує великих затрат палива, забруднює довкілля.

 

Г Сонячні

4 потребує мало палива, яким Україна забезпечена, але проблема утилізації відпрацьованого палива.

Д Геотермальні

 

 


ІІІ Завдання з вибором трьох правильних варіантів відповідей із семи

13. Виберіть правильні твердження, що стосуються розподілу температур на Землі.

 

1. Спочатку нагрівається повітря, а від нього земна поверхня.

2. Кут падіння сонячних променів змінюється з географічною широтою.

3. Вода нагрівається повільніше, але й повільніше віддає поглинуте тепло.

4. Умовні лінії на карті, що з՚єднують точки з однаковими температурами називаються горизонталі.

5. За особливостями розподілу температури повітря на Землі виділяють десять теплових поясів.

6. Помірний тепловий пояс розташований між +20ᵒ Північної широти та + 20ᵒ Південної широти.

7. Повітря нагрівається не від сонячних променів, а від поверхні Землі.

14. Виберіть правильні твердження, щодо населення материків.

 

1. Найнижчі люди на Землі – пігмеї живуть в Австралії.

2. Метисами називають нащадків шлюбів представників монголоїдної та екваторіальної рас.

3. Араби, хіндустанці – представники європеоїдної раси.

4. Китай – країна з найбільшою чисельністю населення.

5. В Австралії відсоток корінного населення становить 1 %.

6. Корінні жителі сходу Євразії належать до європеоїдної раси.

7. Раси – історично сформовані угрупування людей, що розмовляють мовами із спільного походження.

 

15. Вкажіть правильні твердження щодо картографічних проекцій.

1. Способом ареалів показують об՚єкти, що  не виражаються в масштабі карти.

2. Способом лінійних знаків передають об’єкти, які масштабні за своєю довжиною та конфігурацією, але переважно позамасштабні за шириною.

3. Для географічних карт України здебільшого застосовують азимутальну проекцію.

4. Математичну основу карти становлять масштаб, проекція, в якій її виконано і умовні знаки.

5. За видом допоміжної поверхні картографічні проекції поділяються на рівновеликі, рівнокутні та довільні.

6. Рівновеликі проекції не спотворюють площ, однак форми об’єктів і кути в них значно спотворено.

7. Ізолінії, – це лінії, що сполучають на картах точки з однаковими кількісними показниками якогось явища на місцевості.

 

16. Правильні твердження стосовно планової (командно-адміністративної) економічної системи.

1. Приватна власність га засоби виробництва.

2. Ринком керують попит і пропозиція.

3. Монопольне панування державної власності у господарстві.

4. Стабільність та рівномірний розвиток без економічних криз.

5. Характерно є свобода підприємництва та вибору.

6. Характерним є значне безробіття серед населення.

7. Централізоване планування на певний проміжок часу.

 


IV Географічні задачі, що потребують розв՚язку.

17. Абсолютна вологість повітря становить 11 г/м3. Якою стане відносна вологість повітря, якщо його температура з росте від +20ᵒС до + 30ᵒС. Абсолютна вологість при + 20ᵒС становить 17, 3 г/м3, а при + 30ᵒС – 30,4 г/м3.

 

18. Визначте густоту населення Вінницької області, якщо відомо, що її чисельність станом на кінець 2018 року становила  1563334 осіб, а площа – 26,5 тис км2.

 

V Завдання відкритого типу.

19. Охарактеризуйте екологічні проблеми людства, як вони виражені в Україні? Наведіть приклади шляхів вирішення даних проблем.

 

20. Охарактеризуйте рекреаційно-туристичні ресурси України. Які проблеми розвитку туризму в Україні. Запропонуйте шляхи їх вирішення

 

VI Практичне завдання.

21. Нанесіть на контурну карту світу основні світові басейни нафти та природного газу.

doc
Додано
14 квітня
Переглядів
617
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку