7 грудня о 18:00Вебінар: Як перетворити традиційний офлайн-урок на сучасний онлайн-урок

Тест для проведення турніру з правознавства

Про матеріал

Запитання для проведення турніру з правознавства у 9-му класі

«ТЕСТУВАННЯ»

1. Церква (релігійні організації) в Україні:

А) є державною установою;

Б) відокремлена від держави;

В) утворюється з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати свою віру;

Г) утворюється з метою підтримки державної політики.

Перегляд файлу

Запитання для проведення турніру з правознавства у 9-му класі

«ТЕСТУВАННЯ»

1. Церква (релігійні організації) в Україні:

А) є державною установою;

Б) відокремлена від держави;

В) утворюється з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати свою віру;

Г) утворюється з метою підтримки державної політики.

2. Закріплена у законодавстві та забезпечена державою можливість суб’єкта мати юридичні права та нести юридичні обов’язки – це …

А) юридичні гарантії;

Б) законні інтереси;

В) правоздатність;

Г) юридичні вчинки.

3. До юридичних дій належать:

А) народження;

Б) смерть;

В) призов на військову службу;

Г) досягнення пенсійного віку.

4. Право, що належить конкретній особі, називається:

А) правовий статус;

Б) дієздатність;

В) об’єктивне право;

Г) суб’єктивне право.

5. Державний Прапор України – стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг:

А) блакитного і жовтого кольорів;

Б) синього і жовтого кольорів;

В) червоного і чорного кольорів;

Г) жовтого і блакитного кольорів.

6. Формою прямої (безпосередньої) демократії є:

А) маніфестація;

Б) страйк;

В) демонстрація;

Г) референдум.

7. Право на недоторканість житла належить до прав:

А) особистих;

Б) політичних;

В) соціально-економічних;

Г) культурних.

8. Екологічним обов’язком громадян є:

А) об’єднання у громадські природоохоронні товариства;

Б) здобуття екологічної освіти;

В) участь у затвердженні екологічних програм;

Г) дотримання екологічних прав і законних інтересів інших суб’єктів.

9. Не є джерелом міжнародного права:

А) міжнародні договори;

Б) правові доктрини;

В) міжнародно-правові звичаї;

Г) народні звичаї.

10. Що є основним національним багатством в Україні?

А) людина;

Б) земля;

В) права людини;

Г) життя людини.

11. Кому належить право визначати і змінювати конституційний лад в Україні?

А) виключно Верховній Раді України;

Б) виключно Президенту України;

В) виключно народові;

Г) виключно Всеукраїнському референдуму.

12. Чи можливе укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України?

А) можливе;

Б) неможливе;

В) можливе, коли на це дала згоду Верховна Рада України;

Г) можливе після внесення відповідних змін до Конституції України.

13. Сукупність наук про право – це:

А) юриспруденція;

Б) законодавство;

В) правосвідомість;

Г) правознавство.

14. Відповідно до ст. 1 Конвенції ООН про права дитини, дитиною вважається людська істота віком:

А) до 11 років;

Б) до 14 років;

В) до 16 років;

Г) до 18 років.

15. Основний документ із прав людини, що був прийнятий 10 грудня 1948 року у Парижі Генеральною Асамблеєю ООН, - це:

А) Статут ООН;

Б) Хартія прав людини;

В) Загальна декларація прав людини;

Г) Міжнародний пакт про громадянські і політичні права.

16. Які документи є складовими Міжнародного Білля про права людини?

А) Загальна декларація прав людини;

Б) Конвенція про захист прав людини та основних свобод;

В) Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні права;

Г) Міжнародний пакт про громадянські й політичні права.

17. Який із цих документів було прийнято у Римі?

А) Загальна декларація прав людини;

Б) Конвенція про захист прав людини та основних свобод;

В) Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні права;

Г) Міжнародний пакт про громадянські й політичні права.

18. Розташуйте у хронологічній послідовності (за роками прийняття):

А) Декларація прав дитини;

Б) Загальна декларація прав людини;

В) Конвенція про права дитини;

Г) Міжнародний пакт про громадянські та політичні права.

19. Укажіть статус особи, яка проживає в Україні, але є громадянином Білорусі.

А) апатрид;

Б) біпатрид;

В) іноземець;

Г) біженець.

20. Що не є державним символом України:

А) Герб;

Б) Прапор;

В) Гімн;

Г) Конституція?

 

Відповіді:

1 – Б; 2 – В; 3 – В; 4 – Г; 5 – Б; 6 – Г; 7 – А; 8 – Г; 9 – Г; 10 – Б; 11 – В; 12 – Г; 13 – Г; 14 – Г; 15 – В; 16 – А, В, Г; 17 – Б; 18 – Б, А, Г, В; 19 – В; 20 – Г.

 

Використана література:

Олімпіади з правознавства / Автори-упорядники І.І. Котюк, І.М. Рибак, Т.М. Філіпенко. – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 384 с.

Права людини для дітей: посібник для вчителів та тренерів /Денисенко Л.В., Дзюбій О.А. – К.: Час Друку, 2011. – 260 с.

Ратушняк С.П. Правознавство: Збірник задач. 9-11 класи /Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 108 с.

Хаталах О.В. Правознавство. Практичний курс. 9 клас: Комплексний зошит для контролю знань. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 40 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Мозилєв Дмитро
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
19 лютого 2018
Переглядів
1529
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку