ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ З ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА, 9 КЛАС "КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА. МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ"

Про матеріал

Презентаці до уроку з правознавства містить ґрунтовний матеріал до уроку за темою "Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина. Механізми захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні" та сприяє поглибленню знань учнів з даної теми.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

УСІ ЛЮДИ НАРОДЖУЮТЬСЯ ВІЛЬНИМИ І РІВНИМИ У СВОЇЙ ГІДНОСТІ ТА ПРАВАХ СТАТТЯ 1 ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ ООН 1948 РОКУ ЩО Є СВОБОДА? ДОБРО В НІЙ ЯКЕ Є ? КАЖУТЬ, НЕНАЧЕ ВОНО ЗОЛОТЕЄ ? НІ Ж-БО, НЕ ЗЛОТНЕ: ЗРІВНИВШИ ВСЕ ЗЛОТО, ПРОТИ СВОБОДИ ВОНО ЛИШ БОЛОТО! Г.СКОВОРОДА

Номер слайду 2

ЦЕ ПРАВОВІ МОЖЛИВОСТІ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ІСНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИ, ЯКІ ВИЗНАЮТЬСЯ НЕВІД'ЄМНИМИ, МАЮТЬ БУТИ ЗАГАЛЬНИМИ Й РІВНИМИ ДЛЯ КОЖНОГО, ЗАБЕЗПЕЧУВАТИСЬ І ЗАХИЩАТИСЬ ДЕРЖАВОЮ В ОБСЯЗІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ Усі люди народжуються вільними й рівними у своїй гідності та правах. Вони обдаровані розумом і совістю й повинні діяти один щодо іншого відповідно до духу братерства. Загальна декларація прав людини

Номер слайду 3

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА (ФРАНЦІЯ) 1789 РІК ДВАНАДЦЯТЬ СТАТЕЙ. 1525 РІК БІЛЬ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ. АКТ ВИМОГИ ПРАВ. 1689 РІК (АНГЛІЯ) ДЕКЛАРАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ США. 1776 РІК

Номер слайду 4

ПРАВА ЛЮДИНИ - ЦЕ СОЦІАЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ ОБИРАТИ ВИД І МІРУ СВОЄЇ ПОВЕДІНКИ. СВОБОДА – ЦЕ СУБ’ЄКТИВНЕ ПРАВО, ЩО ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ В СПОСОБАХ ЇЇ МОЖЛИВОЇ ПОВЕДІНКИ Є НЕВІД’ЄМНИМИ ВИЗНАЮТЬСЯ В ПЕВНОМУ РОЗУМІННІ ЯК ПРИРОДНІ Є НЕОБХІДНИМИ ДЛЯ ЇЇ НОРМАЛЬНОГО ІСНУВАННЯ Й РОЗВИТКУ Є ЗАГАЛЬНИМИ Й РІВНИМИ ДЛЯ КОЖНОГО ВИЗНАЮТЬСЯ ТА ГАРАНТУЮТЬСЯ ДЕРЖАВОЮ В ОБСЯЗІ ЗАГАЛЬНОВИЗНАНИХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

Номер слайду 5

ПРИНЦИП СВОБОДИ ЛЮДИНИ ПРИНЦИП РІВНОСТІ ЛЮДЕЙ У СВОЇЙ ГІДНОСТІ ТА ПРАВАХ ПРИНЦИП НЕВИЧЕРПНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПЕРЕЛІКУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ПРИНЦИП ГАРАНТОВАНОСТІ ПРАВ, СВОБОД І ОБОВ’ЯЗКІВ ЛЮДИНИ ПРИНЦИП НЕВІДЧУЖЕНОСТІ Й НЕПОРУШНОСТІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ПРИНЦИП РІВНОСТІ ПРАВ ГРОМАДЯН ТА РІВНОСТІ ЇХ ПЕРЕД ЗАКОНОМ ПРИНЦИП ЄДНОСТІ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ

Номер слайду 6

ЕКОЛОГІЧНІ СОЦІАЛЬНІ ГРОМАДЯНСЬКІ (ОСОБИСТІ) ЕКОНОМІЧНІ ПОЛІТИЧНІ КУЛЬТУРНІ

Номер слайду 7

ПРАВО НА ЖИТТЯ; НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ОСБИСТОСТІ, ЖИТЛА; НА ТАЄМНИЦЮ ЛИСТУВАННЯ, ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ, ТЕЛЕГРАФНОЇ ТА ІНШОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ; НА ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ; НА ВІЛЬНЕ ВИЯВЛЕННЯ СВОЇХ ПОГЛЯДІВ І ПЕРЕКОНАНЬ; ВІЛЬНО ЗБИРАТИ, ЗБЕРІГАТИ, ВИКОРИСТОВУВАТИ Й ПОШИРЮВАТИ ІНФОРМАЦІЮ; НА СВОБОДУ ДУМКИ Й СЛОВА; НА СВОБОДУ СВІТОГЛЯДУ, ВІРОСПОВІДАННЯ; НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ПРАВО НА БЕЗПЕЧНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПРАВО, НА СВОБОДУ ОБ'ЄДНАННЯ В ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ; ЗБИРАТИСЯ МИРНО, БЕЗ ЗБРОЇ І ПРОВОДИТИ ЗБОРИ, МІТИНГИ, ПОХОДИ І ДЕМОНСТРАЦІЇ; БРАТИ УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ, У РЕФЕРЕНДУМАХ, ВІЛЬНО ОБИРАТИ І БУТИ ОБРАНИМИ ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Й МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ; НАПРАВЛЯТИ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЧИ КОЛЕКТИВНІ ПИСЬМОВІ ЗВЕРНЕННЯ ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Номер слайду 8

ПРАВО НА ОСВІТУ, НА КОРИСТУВАННЯ ДОСЯГНЕННЯМИ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА; НА СВОБОДУ НАУКОВОЇ, ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ; НА ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ; НА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВО НА ПРИВАТНУ ВЛАСНІСТЬ; НА ПРАЦЮ, ВІДПОЧИНОК; НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ, НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ, НА СТРАЙК ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я; НА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; НА ДОСТАТНІЙ ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ, НА ЖИТЛО

Номер слайду 9

Номер слайду 10

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ УПОВНОВАЖЕНИЙ ВРУ З ПРАВ ЛЮДИНИ СУДИ

Номер слайду 11

ЦЕ – ВСТАНОВЛЕНІ В ДОГОВІРНОМУ ПОРЯДКУ ПРАВОВІ НОРМИ ПОВОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ З ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ЇЇ ТЕРИТОРІЇ СТАТУТ ООН (САН-ФРАНЦИСКО), 1945 Р. ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ (ООН), 1948 Р. ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВНИХ СВОБОД (РИМ), 1950 Р. ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ХАРТІЯ (ТУРИН), 1961 Р. МІЖНАРОДНИЙ ПАКТ ПРО ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ І КУЛЬТУРНІ ПРАВА (ООН), 1966 МІЖНАРОДНИЙ ПАКТ ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ І ПОЛІТИЧНІ ПРАВА (ООН), 1966 ЗАКЛЮЧНИЙ АКТ НАРАДИ З БЕЗПЕКИ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПІ – НБСЄ, 1975 Р. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАВА ДИТИНИ, 1989 Р.

Номер слайду 12

ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РАДИ ООН ЕВРОПЕЙ-СЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ КОМІСІЯ З ПРАВ ЛЮДИНИ ВЕРХОВНИЙ КОМІСАР ООН ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ СПЕЦІАЛЬНІ ОРГАНИ ООН

Номер слайду 13

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, ЩО ВИЗНАННЯ ГIДНОСТI, ЯКА ВЛАСТИВА ВСIМ ЧЛЕНАМ ЛЮДСЬКОЇ СIМ'Ї, I РIВНИХ ТА НЕВIД'ЄМНИХ ЇХ ПРАВ Є ОСНОВОЮ СВОБОДИ, СПРАВЕДЛИВОСТI ТА ЗАГАЛЬНОГО МИРУ; I БЕРУЧИ ДО УВАГИ, ЩО ЗНЕВАЖАННЯ I НЕХТУВАННЯ ПРАВАМИ ЛЮДИНИ ПРИЗВЕЛИ ДО ВАРВАРСЬКИХ АКТIВ, ЯКI ОБУРЮЮТЬ СОВIСТЬ ЛЮДСТВА, I ЩО СТВОРЕННЯ ТАКОГО СВIТУ, У ЯКОМУ ЛЮДИ БУДУТЬ МАТИ СВОБОДУ СЛОВА I ПЕРЕКОНАНЬ I БУДУТЬ ВIЛЬНI ВIД СТРАХУ I НУЖДИ, ПРОГОЛОШЕНО ЯК ВИСОКЕ ПРАГНЕННЯ ЛЮДЕЙ; I БЕРУЧИ ДО УВАГИ, ЩО НЕОБХIДНО, ЩОБ ПРАВА ЛЮДИНИ ОХОРОНЯЛИСЯ СИЛОЮ ЗАКОНУ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОГО, ЩОБ ЛЮДИНА НЕ БУЛА ЗМУШЕНА ВДАВАТИСЯ ЯК ДО ОСТАННЬОГО ЗАСОБУ ДО ПОВСТАННЯ ПРОТИ ТИРАНIЇ I ГНОБЛЕННЯ; I БЕРУЧИ ДО УВАГИ, ЩО НЕОБХIДНО СПРИЯТИ РОЗВИТКОВI ДРУЖНIХ ВIДНОСИН МIЖ НАРОДАМИ; I БЕРУЧИ ДО УВАГИ, ЩО НАРОДИ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦIЙ ПIДТВЕРДИЛИ В СТАТУТI (995_010) СВОЮ ВIРУ В ОСНОВНI ПРАВА ЛЮДИНИ, В ГIДНIСТЬ I ЦIННIСТЬ ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИ I В РIВНОПРАВНIСТЬ ЧОЛОВIКIВ I ЖIНОК ТА ВИРIШИЛИ СПРИЯТИ СОЦIАЛЬНОМУ ПРОГРЕСОВI I ПОЛIПШЕННЮ УМОВ ЖИТТЯ ПРИ БIЛЬШIЙ СВОБОДI; I БЕРУЧИ ДО УВАГИ, ЩО ДЕРЖАВИ-ЧЛЕНИ ЗОБОВ'ЯЗАЛИСЬ СПРИЯТИ У СПIВРОБIТНИЦТВI З ОРГАНIЗАЦIЄЮ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦIЙ ЗАГАЛЬНIЙ ПОВАЗI I ДОДЕРЖАННЮ ПРАВ ЛЮДИНИ I ОСНОВНИХ СВОБОД; I БЕРУЧИ ДО УВАГИ, ЩО ЗАГАЛЬНЕ РОЗУМIННЯ ХАРАКТЕРУ ЦИХ ПРАВ I СВОБОД МАЄ ВЕЛИЧЕЗНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПОВНОГО ВИКОНАННЯ ЦЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ppt
Додано
23 лютого 2018
Переглядів
5808
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку